Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Ειδήσεις απο Ελλάδα

Ειδήσεις απο Ελλάδα (332)

Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες, που θα εξασφαλίσουν την προστασία των ευρωπαίων αγροτών καθώς και των μικρομεσαίων προμηθευτών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, είναι πλέον σε ισχύ, μετά την δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ. Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία καλύπτει τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα που διατίθενται στο εμπόριο μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Για πρώτη φορά στην ΕΕ απαγορεύονται συνολικά 16 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επιβάλλονται μονομερώς από οποιονδήποτε εμπορικό εταίρο (λιανοπωλητές, μεταποιητές τροφίμων, χονδρέμποροι, συνεταιρισμοί, οργανώσεις παραγωγών, μεμονωμένοι παραγωγοί). Η Οδηγία αναφέρει ότι αναλώσιμα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα πρέπει να πληρώνονται μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη λήξη συμφωνηθείσας προθεσμίας παράδοσης, ενώ για τα άλλα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα μετά την παρέλευση 60 ημερών.

 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των νέων κανόνων. Οι ορισθείσες αρχές θα έχουν την εξουσία να επιβάλλουν πρόστιμα και να διεξάγουν έρευνες κατόπιν καταγγελιών.

 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις πωλήσεις, όταν είτε ο προμηθευτής είτε ο αγοραστής, ή αμφότεροι, είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση.

 

Αφορά όλα τα στάδια της εμπορικής διαδρομής του προϊόντος, από το χωράφι μέχρι το ράφι. Επίσης περιλαμβάνει και τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες στην ΕΕ προϊόντα.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την απαγόρευση τουλάχιστον όλων των ακόλουθων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών:

α) ο αγοραστής πληρώνει τον προμηθευτή,

i) όταν η συμφωνία προμήθειας προβλέπει παράδοση των προϊόντων σε τακτική βάση:

 

  • για τα αναλώσιμα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη λήξη συμφωνηθείσας προθεσμίας παράδοσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις ή 30 ημερών από την ημερομηνία καθορισμού του καταβλητέου ποσού για την εν λόγω προθεσμία παράδοσης, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη,

 

  • για άλλα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, μετά την παρέλευση 60 ημερών από τη λήξη συμφωνηθείσας προθεσμίας παράδοσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις ή 60 ημερών από την ημερομηνία καθορισμού του καταβλητέου ποσού για την εν λόγω προθεσμία παράδοσης, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη, για τους σκοπούς των προθεσμιών πληρωμής που προβλέπονται στο παρόν σημείο, οι συμφωνηθείσες προθεσμίες παράδοσης θεωρούνται σε κάθε περίπτωση ότι δεν υπερβαίνουν τον ένα μήνα

 

ii) όταν η συμφωνία προμήθειας δεν προβλέπει παράδοση των προϊόντων σε τακτική βάση:

 

  • για αναλώσιμα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης ή 60 ημερών από την ημερομηνία καθορισμού του καταβλητέου ποσού, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη,

 

  • για άλλα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, μετά την παρέλευση 60 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης ή 60 ημερών από την ημερομηνία καθορισμού του καταβλητέου ποσού, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη.

 

Παρά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις i) και ii) του παρόντος σημείου, όταν ο αγοραστής καθορίζει το καταβλητέο ποσό:

 

  • οι προθεσμίες πληρωμής που αναφέρονται στο σημείο i) αρχίζουν να υπολογίζονται από τη λήξη της συμφωνηθείσας προθεσμίας παράδοσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις, και

 

  • οι προθεσμίες πληρωμής που αναφέρονται στο σημείο ii) αρχίζουν να υπολογίζονται από την ημερομηνία παράδοσης

 

β) ο αγοραστής ακυρώνει παραγγελίες αλλοιώσιμων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με τόσο σύντομη ανακοίνωση που δεν μπορεί να αναμένεται ευλόγως από τον προμηθευτή να βρει εναλλακτική λύση για να διαθέσει στο εμπόριο ή να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω προϊόντα (ανακοίνωση εντός προθεσμίας μικρότερης των 30 ημερών θεωρείται πάντοτε σύντομη ανακοίνωση). Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν προθεσμίες βραχύτερες των 30 ημερών για συγκεκριμένους τομείς, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις

γ) ο αγοραστής αλλάζει μονομερώς τους όρους μιας συμφωνίας προμήθειας για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα όσον αφορά τη συχνότητα, τη μέθοδο, τον τόπο, το χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο της προμήθειας ή της παράδοσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τα πρότυπα ποιότητας, τους όρους πληρωμής ή τις τιμές ή όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών

δ) ο αγοραστής απαιτεί πληρωμές από τον προμηθευτή που δεν σχετίζονται με την πώληση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων του προμηθευτή

ε) ο αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώσει για την επιδείνωση ή την απώλεια, ή αμφότερες, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προκύπτει στις εγκαταστάσεις του αγοραστή αφού η κυριότητα έχει μεταβιβαστεί στον αγοραστή, όταν η εν λόγω επιδείνωση ή απώλεια δεν προκλήθηκε από αμέλεια ή από σφάλμα του προμηθευτή.

στ) ο αγοραστής αρνείται να επιβεβαιώσει γραπτώς τους όρους συμφωνίας προμήθειας μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή για τους οποίους ο προμηθευτής ζήτησε γραπτή επιβεβαίωση. Τούτο δεν ισχύει όταν η συμφωνία προμήθειας αφορά προϊόντα που παραδίδονται από ένα μέλος οργάνωσης παραγωγών, περιλαμβανομένου ενός συνεταιρισμού, στην οργάνωση παραγωγών της οποίας ο συγκεκριμένος προμηθευτής είναι μέλος, εάν το καταστατικό της εν λόγω οργάνωσης παραγωγών ή οι κανόνες και οι αποφάσεις που προβλέπονται ή προκύπτουν από το εν λόγω καταστατικό περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν παρόμοια αποτελέσματα με τους όρους της συμφωνίας προμήθειας

ζ) ο αγοραστής αποκτά παράνομα, χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει εμπορικό μυστικό του προμηθευτή κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

η) ο αγοραστής απειλεί να πραγματοποιήσει ή πραγματοποιεί πράξεις εμπορικών αντιποίνων κατά του προμηθευτή, εάν ο προμηθευτής ασκεί τα συμβατικά ή νομικά του δικαιώματα, μεταξύ άλλων, μέσω υποβολής καταγγελίας στις αρχές επιβολής ή μέσω συνεργασίας με τις αρχές επιβολής κατά τη διάρκεια έρευνας

θ) ο αγοραστής απαιτεί αποζημίωση από τον προμηθευτή για το κόστος εξέτασης καταγγελιών πελατών που σχετίζονται με την πώληση των προϊόντων του προμηθευτή, παρά την απουσία αμέλειας ή σφάλματος του προμηθευτή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον όλες οι ακόλουθες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται, εκτός εάν έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους στη συμφωνία προμήθειας ή σε επακόλουθη συμφωνία μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή:

α) ο αγοραστής επιστρέφει στον προμηθευτή γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που δεν πωλήθηκαν, χωρίς να πληρώνει για τα εν λόγω προϊόντα ή για τη διάθεση των προϊόντων αυτών ή και για τα δύο

β) ο προμηθευτής χρεώνεται πληρωμή ως προϋπόθεση για να αποθεματοποιήσει, να εκθέσει ή να προσθέσει στους καταλόγους γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ή να διαθέσει τα προϊόντα αυτά στην αγορά

γ) ο αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή να βαρύνεται με το σύνολο ή με μέρος του κόστους οποιωνδήποτε εκπτώσεων σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που πωλούνται από τον αγοραστή ως μέρος προώθησης

δ) ο αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώσει για τη διαφήμιση από τον αγοραστή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

ε) ο αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώσει για την εμπορία από τον αγοραστή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

στ) ο αγοραστής χρεώνει τον προμηθευτή για το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τη διαρρύθμιση των χώρων που χρησιμοποιούνται για την πώληση των προϊόντων του προμηθευτή.

Καταγγελίες και εμπιστευτικότητα
Οι προμηθευτές δύνανται να υποβάλλουν καταγγελίες είτε στην αρχή επιβολής του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος είτε στην αρχή επιβολής του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε αθέμιτη εμπορική πρακτική.

Οργανώσεις παραγωγών, άλλες οργανώσεις προμηθευτών και ενώσεις τέτοιων οργανώσεων, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσοτέρων των μελών τους ή, κατά περίπτωση, ενός ή περισσοτέρων μελών των οργανισμών μελών τους, όταν τα εν λόγω μέλη θεωρούν ότι επηρεάζονται από απαγορευμένη εμπορική πρακτική.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εάν το ζητεί ο καταγγέλλων, η αρχή επιβολής λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη δέουσα προστασία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που μια αρχή επιβολής θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να δοθεί συνέχεια σε καταγγελία, κινεί, διενεργεί και περατώνει έρευνα της καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

Διαβάστε την Οδηγία της ΕΕ

Σταύρος Παϊσιάδης

ΠΗΓΗ

Εδώ και μια εβδομάδα περίπου ξεκίνησε στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας η συγκομιδή των πρώιμων ποικιλιών κερασιού. Στις περιοσσότερες περιοχές το μάζεμα άρχισε με καλούς οιωνούς για τους παραγωγούς, καθώς υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον και οι τιμές παραγωγού, όπως μας είπαν αγρότες και εκπρόσωποι σχημάτων είναι ικανοποιητικές. Βέβαια, σε κάποιες περιοχές της χώρας, όπως η Θεσσαλία για παράδειγμα δεν λείπουν τα προβλήματα από τις έντονες χαλαζοπτώσεις, ενώ σε κάποιες άλλες ακούγονται παράπονα από τους παραγωγούς για τα χαμηλά ποσοστά καρπόδεσης, γεγονός που αποδίδεται από πολλούς στις άστατες καιρικές συνθήκες. Σημειώνεται πάντως ότι οι τιμές παραγωγού για τα πρώιμα κεράσια, όσον αφορά σε διαλογισμένο και συσκευασμένο προϊόν αγγίζει ήδη στην χονδρική και τα 5 ευρώ το κιλό.

Σύμφωνα με τον κ. Βαλάντη Τέγκο, κερασοπαραγωγό από την περιοχή του Τυρνάβου που καλλιεργεί πρώιμες ποικιλίες και συγκεκριμένα Primolat και Early Lorry «πρώτη ημέρα σήμερα ξεκινήσαμε το μάζεμα με καλές συνθήκες. Οι θερμοκρασίες και το κρύο του χειμώνα που μας πέρασε αποδεικνύεται ότι δρουν ευεργετικά στην καλλιέργεια. Γενικά υπάρχει αρκετά καλή παραγωγή φέτος και σε καμιά περίπτωση δεν είναι όπως πέρσι τα πράγματα, που υπήρχε πολύ μεγάλη κάμψη. Οι τιμές χονδρικής για τις δυο αυτές πρώιμες ποικιλίες που έχω είναι στα 5 ευρώ το κιλό για προϊόν σε χαρτόκουτο και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας». Όπως μας είπε ο κ. Τέγκος κι άλλοι κερασοπαραγωγοί έχουν αρχίζει από σήμερα το μάζεμα στην περιοχή, αλλά πιο μαζικά αυτό αναμένεται να γίνει από βδομάδα, όταν και θα μπουν σε φάση συγκομιδής μεγαλύτερα κομμάτια με κερασιές της περιοχής Τυρνάβου αλλά και ακόμα περισσότερες ποικιλίες.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλμωπίας, Ξενοφών Τσέμπης δήλωσε στον ΑγροΤύπο τα εξής: «προβλέπεται μια πολύ καλή χρονιά από παραγωγικής άποψης, αφού τα πράγματα κυλάνε πολύ καλά και δεν έχουμε κάποιο απρόοπτο έως ώρας. Το μάζεμα των πρώιμων ποικιλιών ξεκίνησε πριν από μια εβδομάδα περίπου στην περιοχή μας και αναμένεται να κορυφωθεί το επόμενο διάστημα. Η ποιότητα στα πρώιμα κεράσια είναι σε υψηλά επίπεδα, το ίδιο και η ζήτηση, ενώ οι τιμές για το διαλογισμένο προϊόν σε καφάσι φτάνει και τα 5 ευρώ το κιλό και είναι πολύ καλή». Στην επαρχία Αλμωπίας καλλιεργούνται περίπου 12.000 στρέμματα και η έως τώρα εικόνα δείχνει ότι θα υπάρχει καλή παραγωγή.

Μετά τα μέσα του Ιουνίου ξεκινά το μάζεμα των κερασιών Μοσχοποτάμου, μιας περιοχής στο νομό Πιερίας, όπου δραστηριοποιείται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μοσχοποτάμου Πιερίας (Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κερασιών Νωπών Φρούτων & Κηπευτικών Ορεινών Πιερίων). Όπως μας είπε ο πρόεδρος της οργάνωσης, κ. Κώστας Παπαγεωργίου «τα μέλη του Συνεταιρισμού μας καλλιεργούν περί τα 350 - 400 στρέμματα με κεράσια όψιμων ποικιλιών και συγκεκριμένα Kordia, Ferrovia και Regina. Δυστυχώς και πάλι φέτος υπάρχουν προβλήματα και αναμένουμε σημαντικά μειωμένη παραγωγή, αφού η καρπόδεση δεν έγινε έτσι όπως έπρεπε. Το πρόβλημα δεν αφορά εν συνόλω τις εκτάσεις που καλλιεργούμε, αλλά γενικά το πρόβλημα είναι μεγάλο πιστεύω». Αναφορικά με την ζήτηση και τις τιμές, ο κ. Παπαγεωργίου μας είπε ότι «είναι πολύ νωρίς ακόμα για εκτίμηση της κατάστασης». Σημειώνεται ότι ο Συνεταιρισμός Μοσχοποτάμου ιδρύθηκε το 2011 και αριθμεί σήμερα 30 μέλη – παραγωγούς.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία του 2016 συνολικά στο νομό Πέλλας καλλιεργούνται πάνω από 90.000 στρέμματα, ενώ στο νομό Ημαθίας, περί τα 15.000 στρέμματα.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς, η στρεμματική απόδοση στο κεράσι φτάνει συνήθως τους 3 τόνους, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις έχουν αναφερθεί και αποδόσεις κοντά στους 5 τόνους. Τα δε έξοδα ανά στρέμμα υπολογίζεται ότι ξεπερνούν και τα 1.000 ευρώ, αναλόγως και τις καιρικές συνθήκες.

Αλέξανδρος Μπίκας

 

πηγη

Μέχρι τις 17 Μαΐου πήραν παράταση οι δυνητικοί δικαιούχου της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» για να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6 της απόφασης ένταξης, προθεσμία που έληγε στις 3 Μαΐου.

Η απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης αναφέρει:

Έχοντας υπόψη το γεγονός της παρουσίασης λόγων εξαιρετικών περιστάσεων αιτήσεων δυνητικών δικαιούχων για την χορήγηση παράτασης της ηµεροµηνίας υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών της παρ. 6 της 408/74175/09-04-2019 απόφασής µας όπως ισχύει, για την ένταξη των αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.2.1 του υποµέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση παράτασης της ηµεροµηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών της παρ. 6 της 408/74175/09-04-2019 απόφασής µας για την ένταξη των αιτήσεων στήριξης στη ∆ράση 4.2.1 του Υποµέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020, για τεκµηριωµένους λόγους εξαιρετικών περιστάσεων, από την 03η -05ου-2019 µέχρι και την 17η -05ου-2019.

Αναλυτικά η απόφαση ΕΔΩ

Υπενθυμίζεται πως η παράγραφος 6 της απόφασης ένταξης ανέφερε:

6. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές προς στήριξη προσκομίζουν εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παράγραφο 8 της παρούσας, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα της 593/37447/31-03-2017 Απόφασης του πΑΑΤ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην 2285/112754/25-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά εντός του χρονικού διαστήματος αυτού, η αίτηση στήριξης δεν γίνεται αποδεκτή.

Για μόλις 3.677 αιτήσεις έφτασαν τα 120 εκατ. ευρώ της Βιολογικής Γεωργίας (φυτική παραγωγή) με το σύνολο των φακέλων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά μέχρι 28 Μαρτίου να φτάνει τις 37.826, την ώρα που το υπουργείο προσπαθεί να προλάβει τις σίγουρες αντιδράσεις ανακοινώνοντας την πρόθεση να προβεί σε αύξηση του προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν αν ορίστηκαν δικαιούχοι με τους προσωπικούς τους κωδικούς στη σχετική εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16), ενώ όσοι έχουν αντιρρήσεις για τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, από την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 μέχρι και την Πέμπτη 02 Μαΐου 2019 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Κατά την υποβολή της προσφυγής δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του αιτήματος στήριξης.

Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων πριν την προκήρυξη, από τα 120 εκατ. ευρώ, αναμένεται ο προϋπολογισμός να αυξηθεί στα 170 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

Tεράστια ήταν η ανταπόκριση των ενδιαφερόμενων για ένταξη στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 «Βιολογικές Καλλιέργειες». Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων για τις υποδράσεις 11.2.1 (παλαιοί βιοκαλλιεργητές) και 11.1.1 (νεοεισερχόμενοι), σύμφωνα με την αριθ. 4075/182059/31-12-2018 πρόσκληση, προκύπτει ότι υποβλήθηκαν πανελλαδικά 37.826 αιτήσεις και εγκρίνονται από αυτές οι 3.677. Γι’ αυτό τον λόγο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει προαναγγείλει, προτίθεται να προβεί σε αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι υποψήφιοι. Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης:

Για την Δράση 11.2.1 (παλαιοί βιοκαλλιεργητές) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 12.164. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό που έχει κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, 2.032 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε 83.171.207,3 ευρώ.

Για την Δράση 11.1.1 (νεοεισερχόμενοι) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 25.662. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό, 1.645 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε 35.817.556,23 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και για κάθε εξατομικευμένη - αναλυτική πληροφορία στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής του Μέτρου 11 (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16), κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, από την Τρίτη 16/04/2019 και ώρα 00:00:01 μέχρι και την Πέμπτη 02/05/2019 και ώρα 23:59:59 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Κατά την υποβολή της προσφυγής δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του αιτήματος στήριξης.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών.

 
 

 

Τις δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής προκειμένου να κατοχυρωθεί το αφορολόγητο όριο των αγροτών, αναφέρει νέα υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στις 4 Απριλίου 2019. Η απόφαση με θέμα:«Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων», επισημαίνει ότι για να διατηρηθεί η μείωση φόρου ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) κ.λ.π., το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα 1-10.000 ευρώ ποσοστό ελάχιστης δαπάνης 10%

Εισόδημα 10.000,01-30.000 ευρώ ποσοστό ελάχιστης δαπάνης 15%

Εισόδημα 30.000,01 ευρώ και άνω ποσοστό ελάχιστης δαπάνης 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Οι δαπάνες που περνούν
Η κλίμακα εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.

Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
Ομάδα 6 (Υγεία).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Οι εξαιρέσεις
Στο ΦΕΚ με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013, εξαιρούνται:
-οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω,
-άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,
-όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,
-οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Οι κατηγορίες φορολογούμενων που εξαιρούνται από τις ηλεκτρονικές πληρωμές
Στις οδηγίες της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ περιλαμβάνονται και οι ομάδες φορολογούμενων που εξαιρούνται από την υποχρέωση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι εννέα κατηγορίες φορολογούμενων που εξαιρούνται είναι οι εξής:

α. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας.

β. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

γ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

δ. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013.

ε. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013. στ. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

ζ. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

η. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

θ. Οι υπήκοοι τρίτων χώρων που αιτούνται ή/ και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ι. Οι φορολογούμενοι των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

Οι φορολογούμενοι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.

Οι αποδείξεις φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

Πώς δηλώνονται οι δαπάνες
Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών. Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της κλίμακας του άρθρου 1 της παρούσας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Υπενθυμίζεται ότι με τα τελευταία στοιχεία ο μέσος φόρος που αντιστοιχεί σε κάθε χρεωστικό εκκαθαριστικό από τις φορολογικές δηλώσεις κυμαίνεται στα 423 ευρώ.

Όπως επισημαίνει η απόφαση, «εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%)».

Διαβάστε το ΦΕΚ

 

 

Πηγη

Εγκρίθηκε η κατανομή του προϋπολογισμού των προγραμμάτων της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία στα κράτη μέλη για το σχολικό έτος 2019-2020. Συνολικά θα διατεθούν 145 εκατ. ευρώ για φρούτα και λαχανικά και 105 εκατ. ευρώ για γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα σε όλη την ΕΕ. Στην Ελλάδα θα διατεθούν 3.218.885 ευρώ για τη διανομή φρούτων και λαχανικών και 1.550.685 για γάλα. Ενδιαφέρον θα έχει στην προεκλογική περίοδο που έχουμε στην χώρα μας ποιος ή ποιοι θα είναι ανάδοχοι του έργου. Πάντως η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα κινδύνου στην Ελλάδα που αδυνατεί να «απορροφήσει» τα κονδύλια αυτών των προγραμμάτων και στην σχετική έκθεση αξιολόγησης επισημαίνει ότι «μια σειρά καθυστερήσεων, που οφείλονταν κυρίως σε μακροχρόνιες διαδικασίες υποβολής προσφορών, οδήγησαν στη μη εφαρμογή του καθεστώτος το σχολικό έτος 2017/2018».

Μετά την ανακοίνωση του προϋπολογισμού των προγραμμάτων ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Φιλ Χόγκαν δήλωσε τα εξής: «Χάρη στο πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία, οι μικροί πολίτες μας μπορούν να απολαμβάνουν τα θρεπτικά, ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα που παράγουν οι Ευρωπαίοι αγρότες, μαθαίνοντας παράλληλα από πού προέρχονται. Η Επιτροπή είναι περήφανη για τη συμβολή της σε αυτό το σημαντικό εκπαιδευτικό ταξίδι για την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών από μικρή ηλικία».

Πως έτρεξαν τα προγράμματα στην ΕΕ
Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 συμμετείχαν στο πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία περίπου 159 000 σχολεία από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου διανεμήθηκαν 255 500 τόνοι φρέσκων φρούτων και λαχανικών και 178 εκατ. λίτρα γάλακτος σε παιδιά στην Ευρώπη, χάρη σε κονδύλια άνω των 182 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι οι εθνικές αρχές είναι ελεύθερες να μεταφέρουν ποσοστό (20 %-25 %) του προϋπολογισμού που έχει διατεθεί από τον ένα τομέα στον άλλο (γάλακτος – οπωροκηπευτικών). Μπορούν επίσης να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους να δαπανήσουν ποσό υψηλότερο από αυτό της αιτούμενης ενίσχυσης, εφόσον άλλα κράτη μέλη δεν επιθυμούν να απορροφήσουν το σύνολο του κονδυλίου τους.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων που θα λάβουν τα παιδιά και των θεμάτων των εκπαιδευτικών μέτρων που θα εφαρμόσουν. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα κονδύλια της ΕΕ με εθνικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Η επιλογή των προϊόντων που διανέμονται βασίζεται σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον, την εποχικότητα, την ποικιλία και τη διαθεσιμότητα. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις τοπικές ή περιφερειακές αγορές, τα βιολογικά προϊόντα, τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, τα περιβαλλοντικά οφέλη, τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα.

 

 

Πηγη

Κάτω από το 1 ευρώ κατρακυλάει η τιμή της φράουλας στην Ηλεία μετά από την αιφνιδιαστική αυστηροποίηση των ελέγχων στις εισαγωγές από χώρες όπως η Εσθονία και η Λιθουανία που επέβαλε η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα. Όπως μας αναφέρουν έγκυροι παραγωγικοί κύκλοι από την Ηλεία, ενώ μέχρι και πριν από 10 ημέρες η μέση τιμή πώλησης ήταν και πάνω από 2 ευρώ, αυτή τη στιγμή η τιμή έχει κατρακυλήσει και κάτω από το 1 ευρώ και πέφτει και άλλο.

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν οι παραγωγοί, τα φορτία που μπλοκαρίστηκαν αλλά και οι ποσότητες που συγκομίζονται αυτό το διάστημα δεν έχουν που να διατεθούν, καθώς όλες οι υπόλοιπες αγορές στην Ευρώπη είναι καλυμμένες από την Ισπανία, ενώ δεν υπάρχει και κανένα άλλο εναλλακτικό σχέδιο για τη διάθεση του προϊόντος.

 
 
 

Ανά χωριό κι όχι εξατομικευμένα υπολόγισε τις ζημιές που υπέστησαν οι παραγωγοί Κορινθιακής σταφίδας την περσινή χρονιά ο ΕΛΓΑ και με βάση αυτό το κρίσιμο δεδομένο απέστειλε τα στοιχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα, αν δεν πέσει το όριο των 150 κιλών στο στρέμμα που είναι απαραίτητο για τη λήψη της συνδεδεμένης, να μείνουν εκτός αρκετοί παραγωγοί. Αυτό κατήγγειλε μιλώντας στον ΑγροΤύπο, ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Αμαλιάδας, κ. Χρήστος Βαλιανάτος. Σημειωτέον ότι το 2018, ήταν μια καταστροφική χρονιά για τους παραγωγούς Κορινθιακής σταφίδας, με την παραγωγή μόνον στο νομό Ηλείας, να πέφτει 60-70%. Κατά τα άλλα, η πληρωμή της εν λόγω συνδεδεμένης ενίσχυσης αναμένεται να γίνει εντός του Μαΐου, μαζί με την συνδεδεμένη βιομηχανικής ντομάτας. Το ποσό ενίσχυσης, δε, αναμένεται να κυμανθεί περίπου στα 50 ευρώ το στρέμμα.

«Αυτό που ζητάμε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το έχουμε πει και στον κ. Αραχωβίτη, όταν ήρθε στην Αρχαία Ολυμπία, είναι να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις συνδεδεμένες, που προορίζονται για τους παραγωγούς Κορινθιακής σταφίδας το 2018, γιατί οι απώλειες της παραγωγής, ήταν άνευ προηγουμένου. Βέβαια, για να συμβεί αυτό θα πρέπει το ΥπΑΑΤ, να λάβει απόφαση και να ρίξει το πλαφόν. Σε διαφορετική περίπτωση και δεδομένου ότι ο ΕΛΓΑ δεν έκανε εξατομίκευση ζημίας, αλλά υπολόγισε το μέσο όρο ανά χωριό, πολλοί παραγωγοί θα μείνουν εκτός», μας είπε ο κ. Βαλιανάτος.

Εξάλλου, απαντώντας στη Βουλή στις 23 του μήνα ο κ. Αραχωβίτης σε ερώτηση του βουλευτή Ηλείας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κ. Κουτσoύκου, τόνισε ότι «το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται μετά τον προσδιορισμό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του συνολικού αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων κορινθιακής σταφίδας ανά έτος. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και όσον αφορά σε τυχόντα προβλήματα από φυσικά αίτια στην παραγωγή του έτους 2018, σημειώνεται ότι τα πορίσματα του ΕΛ.Γ.Α. θα ληφθούν υπόψη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των παραγωγών της Π.Ε. Ηλείας που δεν πληρούν το κριτήριο της ελάχιστης παράδοσης 150 κιλών προϊόντος ξηρής σταφίδας ανά στρέμμα, θα είναι δυνατό να εξαχθούν, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές καταχωρήσεις από τον ΕΛ.Γ.Α.».

Σημειώνεται ότι η συνδεδεμένη Κορινθιακής σταφίδας ανήλθε το 2017 στα 49 ευρώ το στρέμμα, παρότι η ενδεικτική τιμή ήταν 35,2 ευρώ στο στρέμμα. Για το 2018, η συνδεδεμένη αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με το 2017, παρότι η ενδεικτική τιμή είναι 34,8 ευρώ στο στρέμμα.

Επιστολή Βαλιανάτου στους αρμόδιους


«Κύριε Υπουργέ,

Και στην συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο , αλλά και στην επίσκεψή σας στην Αρχαία Ολυμπία σας ενημερώσαμε για τις ζημιές που υπέστησαν τα δυο βασικά προϊόντα του Νομού μας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα το 2018, βιομηχανική τομάτα - κορινθιακή σταφίδα.

Επαναλαμβάνουμε πάλι το αίτημα μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει τις παραδόσεις των δύο προϊόντων αλλά και τις ζημιές από ΕΛΓΑ, να διαπιστώσει εάν όλοι οι παραγωγοί συμπληρώνουν τα απαιτούμενα όρια για να πάρουν την Στρεμματική Ενίσχυση.

Σε διαφορετική περίπτωση μειώστε τα όρια, έτσι ώστε να μην χαθεί είτε ένα Ευρώ από τους παραγωγούς.

Επίσης, όπως σας έχουμε ενημερώσει, ο νομός Ηλείας είναι ο πιο πρώιμος νομός σε όλη την Ελλάδα. Ήδη έχει αρχίσει η καλλιεργητική περίοδο 2019 και οι παραγωγοί δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα τα οποία είναι πάρα πολλά.

Κύριε Υπουργέ

Επιβάλλεται να δοθεί η Στρεμματική Ενίσχυση των δύο προϊόντων το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουν οι παραγωγοί να συνεχίσουν τις καλλιέργειες . Όπως δεσμευτήκατε και το κάνατε και δώσατε τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ τον Ιανουάριο είναι εφικτό να δοθούν και οι Στρεμματικές ενισχύσεις των δύο προϊόντων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πιστεύουμε ότι το αίτημα μας είναι δίκαιο και θα προχωρήσετε στην υλοποίησή του».

 

 

Πηγη

Στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για τη σύνδεσή του με την κοινωνία, το Τμήμα Γεωπονίας και το Αγρόκτημά του δίνουν την ευκαιρία, για όγδοη συνεχή χρονιά, σε όλους τους πολίτες να φτιάξουν τον δικό τους λαχανόκηπο στις εκτάσεις του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος, στη Θέρμη.

Συγκεκριμένα, 100 λαχανόκηποι, έκτασης 100 τ.μ. έκαστος, θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Το Αγρόκτημα και το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ παρέχουν στους κατόχους των λαχανόκηπων συμβουλευτική υποστήριξη με φοιτητές του Τμήματος και γεωπόνους, νερό άρδευσης με ανεξάρτητη παροχή σε κάθε λαχανόκηπο, καθώς και κοινόχρηστους χώρους υγιεινής. Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 120 € ετησίως.  Τα έσοδα που θα προκύψουν θα διατεθούν στο Ταμείο του Αγροκτήματος και θα χρησιμοποιηθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των λαχανόκηπων, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εκπαίδευση των φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από τη  Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 έως εξαντλήσεως των διαθέσιμων λαχανόκηπων, στα γραφεία του Αγροκτήματος του ΑΠΘ (περιοχή «Πράσινα φανάρια» Θέρμης) ή στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Φαξ: 2310 473556, Τηλ. 2310 473842 & 2310 473792.

 

 

Πηγη

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ήταν δύσκολη και με μεγαλύτερο κόστος, καθώς ο χειμώνας ήταν βαρύς και απαιτήθηκαν μεγαλύτερα έξοδα για την προστασία της παραγωγής.

Μετά τα τελευταία 4 – 5 άσχημα χρόνια, οι πατατοπαραγωγοί ελπίζουν οι φετινές φρέσκες πατάτες να ξεκινήσουν με καλές τιμές, στα 60 λεπτά όπως έχουν τώρα οι αιγυπτιακές ή στα 70 με 75 λεπτά που είχαν οι πατάτες θερμοκηπίου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού, Γιάννη Μπλάνα “έχει οψιμίσει η παραγωγή λόγω του χειμώνα, καθώς είχαμε πολλά νερά και τα φυτά ταλαιπωρήθηκαν”. Διαβεβαίωσε πως “θα έχουμε ποσότητες φρέσκιας πατάτας για το Πάσχα” και ανέφερε ότι “τώρα είναι καλός ο καιρός και πιστεύω να μην έχουμε προβλήματα από δω και πέρα”.
Παράλληλα σημείωσε ότι “είχαμε και σαπίλες και παραγωγοί ξαναφύτεψαν” και σημείωσε πως “το κοστολόγιο ανέβηκε. Χρειάστηκαν πιο πολλά λιπάσματα που είναι ακριβότερα φέτος, ενώ ακρίβυναν και οι σπόροι και τα πετρέλαια”.
Ο κ. Μπλάνας εξέφρασε την ευχή “να πουλήσουμε σε λογική τιμή, για να βγάλουμε μεροκάματο, καθώς τα τελευταία 5 χρόνια η ζημιά ήταν μεγάλη”. Εκτίμησε πως “θα ήταν να ξεκινήσουμε με 60 λεπτά, τόσο έχουν οι εισαγόμενες” και αναρωτήθηκε “γιατί να μην πουληθούν τόσο και οι δικές μας;”, ενώ πρόσθεσε ότι “από 60 λεπτά και πάνω πωλούνται και οι πατάτες από τα θερμοκήπια”.
Τέλος, ενημέρωσε ότι “από 20 Απριλίου θα ξεκινήσουν οι φρέσκες και μέχρι τέλη Μαΐου θα βγαίνουν συνέχεια πατάτες”.
Ο αντιπρόεδρος του Α.Σ. Καλαμάτας - πατατοπαραγωγός στον Μπουρνιά Γιώργος Δούβας είπε ότι “15 - 20 Απριλίου θα βγουν οι πρώτες. Πριν το Πάσχα θα υπάρχουν φρέσκες πατάτες”. Ανέφερε ότι “την εβδομάδα μετά το Πάσχα θα βγουν οι περισσότερες”, ενώ για την καλλιεργητική περίοδο μέχρι τώρα παρατήρησε: “Τα νερά ήταν πολλά και είχαμε κρύα και χαλάζι. Φύτεψε και πιο όψιμα ο κόσμος, για να βγάλει περισσότερα κιλά, να έχει καλύτερες αποδόσεις και να πάρει λεφτά. Με την αντιπαγετική προστασία οι πρώιμες πατάτες επιβαρύνθηκαν. Τα έξοδα ήταν περισσότερα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και ο σπόρος και τα λιπάσματα και το ρεύμα, όλα ήταν ακριβότερα”.
Είπε πως “υπάρχει ζήτηση για την πατάτα, γιατί η Ευρώπη δεν πήγε καλά πέρυσι το καλοκαίρι, λόγω της ανομβρίας”.
Για την τιμή που θα υπάρχει στη φετινή πρώιμη πατάτα της περιοχής μας, επιφυλάχθηκε να προβλέψει “τι τιμή θα έχει, δεν το ξέρει κανένας” κι εξήγησε: “Μπορεί να εμφανιστούν πατάτες από οπουδήποτε. Δεν υπάρχει περιορισμός, μπορούν να φέρουν πατάτες από όπου θέλουν, από την Αργεντινή και την Κίνα”. Επιβεβαίωσε ότι “οι πατάτες από τα θερμοκήπια ξεκίνησαν με 70 και 75 λεπτά και οι αιγυπτιακές είναι στα 60 λεπτά” και ζήτησε “να ξεκινήσουμε και μεις με 75 λεπτά, όσο και στα θερμοκήπια. Μεγάλα έξοδα έχει και η δική μας παραγωγή”.

 

 

Πηγη

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

Δάκος της ελιάς, νέα τεχνολογία στην αντιμετώπιση

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ