Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

 • Greek Olive Oil

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Ειδήσεις απο Ελλάδα

Ειδήσεις απο Ελλάδα (333)

Άνοιξε για τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες το πολυαναµενόµενο πρόγραµµα αποµακρυσµένου ενεργειακού συµψηφισµού, δηλαδή η δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλών καταναλώσεων του ιδίου αυτοπαραγωγού από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, µετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη.

Σηµειωτέον πως το εικονικό (virtual) net-metering, σε πρώτη φάση, θα ισχύσει µόνο  για κατ’ επάγγελµα αγρότες και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε κοινωφελείς σκοπούς.

Η εφαρµογή του προγράµµατος αναµένεται να συµβάλλει στη µείωση του κόστους παραγωγής, καθώς οι αυτοπαραγωγοί θα έχουν την δυνατότητα να διαθέτουν ρεύµα που παράγει το πάρκο τους, για τις ανάγκες των µονάδων τους, ενώ ό,τι περισσεύει θα µεταφέρεται ως πρόσθετη ενέργεια στον επόµενο λογαριασµό.
Υπενθυµίζεται πως ως εικονικός νοείται ο συµψηφισµός της παραχθείσας από το φ/β σταθµό ενέργειας µε την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, εκ των οποίων τουλάχιστον η µία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όµορο χώρο µε το φ/β ή βρίσκεται στον ίδιο ή όµορο χώρο αλλά δεν συνδέεται µε την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθµού.

Φυσικά και νοµικά πρόσωπα
Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 3 της απόφασης «1.α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συµψηφισµού, δικαίωµα ένταξης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευµατίες ή µη) ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθµός είτε έχουν τη νόµιµη χρήση αυτού (π.χ. µέσω µίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, δικαίωµα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δηµοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εµβέλειας, καθώς και οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, οι οποίοι είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθµός είτε έχουν τη νόµιµη χρήση αυτού και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Για τους εγγεγραµµένους στο µητρώο του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης υπαγωγής σε αυτό από τον αρµόδιο φορέα και Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/86 ότι όλες οι προς συµψηφισµό καταναλώσεις αφορούν αγροτικές εκµεταλλεύσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις αποκλειστικά αγροτικών χρήσεων.

Μεταφορά παραπανίσιας ηλεκτρικής ενέργειαςστον επόμενο λογαριασμό.


Τόσο στην περίπτωση του ενεργειακού συµψηφισµού (net-metering), όσο και του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού (virtual net-metering), η µεταφορά τυχόν πλεονάζουσας εγχυθείσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταµέτρησης συνεχίζεται µέχρι τον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασµό που εκδίδεται µε την παρέλευση τριετίας από την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθµού και η διαδικασία επαναλαµβάνεται ανά τριετία µέχρι τη λύση της Σύµβασης Ενεργειακού Συµψηφισµού (Σ.Ε.Σ).
Συγκεκριµένα, όπως, µεταξύ άλλων, αναφέρεται στο Άρθρο 4, της υπουργικής απόφασης:

2. α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συµψηφισµού, η µεταφορά τυχόν πλεονάζουσας εγχυθείσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταµέτρησης συνεχίζεται µέχρι τον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασµό που εκδίδεται µε την παρέλευση τριετίας από την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθµού και η διαδικασία επαναλαµβάνεται ανά τριετία µέχρι τη λύση της Σύµβασης Ενεργειακού Συµψηφισµού (Σ.Ε.Σ).
Με τη λήξη της εκάστοτε τριετίας ή τη λύση της Σ.Ε.Σ. διενεργείται εκκαθάριση, και τυχόν πλεόνασµα εγχυθείσας ενέργειας από τον συµψηφισµό δεν πιστώνεται στον επόµενο εκκαθαριστικό λογαριασµό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζηµίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 6.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, η µεταφορά τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταµέτρησης συνεχίζεται µέχρι τον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασµό µετά την παρέλευση τριετίας από την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθµού, και η διαδικασία επαναλαµβάνεται ανά τριετία µέχρι τη λύση της Σύµβασης Εικονικού Ενεργειακού Συµψηφισµού (Σ.Ε.Ε.Σ). Με τη λήξη της εκάστοτε τριετίας ή τη λύση της Σ.Ε.Ε.Σ. διενεργείται εκκαθάριση, δηλαδή έκτακτη καταµέτρηση της εγχυθείσας στο ∆ίκτυο ενέργειας από την µονάδα παραγωγής και ταυτόχρονη έκτακτη καταµέτρηση της απορροφηθείσας από το ∆ίκτυο ενέργειας όλων των συµψηφιζόµενων καταναλώσεων, από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και έκδοση των σχετικών εκκαθαριστικών λογαριασµών τους. Τυχόν πλεόνασµα εγχυθείσας ενέργειας (αρνητικό υπόλοιπο) από τον συµψηφισµό δεν πιστώνεται σε επόµενο εκκαθαριστικό λογαριασµό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζηµίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 6.

Με 25 έτη διάρκεια η σύμβαση των αγροτών

Είκοσι πέντε χρόνια διάρκεια θα έχει η σύµβαση τόσο για ενεργειακό, όσο και εικονικό ενεργειακό συµψηφισµό, για τον οποίο, ειδικότερα, το Άρθρο 7, της απόφασης, αναφέρει: Συνάπτεται Σ.Ε.Ε.Σ. µεταξύ του αυτοπαραγωγού και του προµηθευτή µε τον οποίο έχει συµβληθεί ο αυτοπαραγωγός, για την προµήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος σε όλες τις συµψηφιζόµενες παροχές του, για είκοσι πέντε (25) έτη, µε έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθµού. Για την σύναψη Σ.Ε.Ε.Σ. πρέπει να έχει προηγηθεί Σύµβαση Σύνδεσης για τον φ/β σταθµό µε τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου καθώς και πλήρης εξόφληση των λογαριασµών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου προµηθευτή ή ένταξη σε καθεστώς ρύθµισης οφειλών προς τον οικείο προµηθευτή την οποία και θα πρέπει να τηρεί.
 
Ελεύθερες οι µεταβιβάσεις ενταγµένων πάρκων
Η µεταβίβαση έκτασης µε φωτοβολταϊκό πάρκο που έχει ενταχθεί στον ενεργειακό ή τον εικονικό συµψηφισµό επιτρέπεται. Πιο αναλυτικά, το Άρθρο 7, της απόφασης, αναφέρει: Σε περίπτωση κατά την οποία το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχει τη νόµιµη χρήση του χώρου, όπου βρίσκεται εγκατεστηµένος ο φ/β σταθµός, µεταβιβάσει τη νόµιµη χρήση αυτή σε τρίτο φυσικό (επιτηδευµατίας ή µη) ή νοµικό πρόσωπο και υπό την προϋπόθεση ότι η µεταβίβαση της χρήσης κατά τον τρόπο αυτό προβλέπεται στην έγγραφη συµφωνία µεταξύ του κυρίου του χώρου και του έχοντος τη νόµιµη χρήση αυτού, το εν λόγω φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του παρέχοντος τη νόµιµη χρήση του χώρου αυτού, που απορρέουν από τη Σ.Ε.Σ..

Μέχρι 20 κιλοβάτ ισχύ οι επιλέξιμες αγροτικές μονάδες

H ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθµού στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού (virtual net-metering) µπορεί να ανέρχεται µέχρι 20 κιλοβάτ. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι να µην ξεπερνά το 50% της συνολικής κατανάλωσης της εκµετάλλευσης.

Συγκεκριµένα, στο Άρθρο 2 της απόφασης, αναφέρεται ότι:
Όρια Ισχύος
Στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο, ισχύουν τα εξής: α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συµψηφισµού, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθµού µπορεί να ανέρχεται µέχρι 20 kWp ή µέχρι το 50% της συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς φωτοβολταϊκού σταθµού (kWp) ≤ 0,5x Συµφωνηµένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)), εφόσον η τιµή αυτή είναι µεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp. Ειδικά για νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δηµόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εµβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθµού µπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθµού µπορεί να ανέρχεται µέχρι 20 kWp ή µέχρι το 50% του αθροίσµατος της συµφωνηµένης ισχύος του συνόλου των συµψηφιζόµενων καταναλώσεων (Ισχύς φωτοβολταϊκού σταθµού (kWp) ≤ 0,5x Άθροισµα Συµφωνηµένης Ισχύος Καταναλώσεων (kVA)), εφόσον η τιµή αυτή είναι µεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp. Ειδικά για νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δηµόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εµβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθµού µπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% του αθροίσµατος της συµφωνηµένης ισχύος του συνόλου των συµψηφιζόµενων καταναλώσεων.
γ. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού σταθµού που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 500 kWp της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ισχύς των φωτοβολταϊκών σταθµών της παρούσας που θα εγκατασταθεί στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο, θα προσµετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος του δικτύου.
2. Στο ∆ίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, ισχύουν τα εξής: α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συµψηφισµού στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, η ισχύς των συστηµάτων που εγκαθίστανται στο πλαίσιο της παρούσας µπορεί να ανέρχεται µέχρι 10 kWp, και ειδικά για την Κρήτη µέχρι 20 kWp, ή µέχρι το 50% της συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς φωτοβολταϊκού σταθµού (kWp) ≤ 0,5x Συµφωνηµένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)), εφόσον η τιµή αυτή είναι µεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10 kWp ή των 20 kWp αντίστοιχα. Ειδικά για νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δηµόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εµβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθµού µπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης.

 

 

 

Πηγη

Φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, σπόροι και βολβοί, δημητριακά, κτηνοτροφικά φυτά, συσκευασμένες ζωοτροφές -με εξαίρεση όσες προορίζονται για κατοικίδια ζώα βάσει της δασμολογικής τους κλάσης- αλλά και ζώντα ζώα (αιγοπρόβατα, χοιρινά, βοοειδή) θα υπάγονται πλέον, από 1ης Ιουλίου 2017, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του 13%, αντί για 24%.

Απαραίτητη προϋπόθεση, να ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο, που περιέχει τις σχετικές -με τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή- διατάξεις, όπως αποτυπώνονται στον εφαρμοστικό νόμο της συμφωνίας κυβέρνησης και δανειστών, που κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Μαΐου στη Βουλή.
 
Στις υπηρεσίες προστέθηκε στο παράρτημα και κατά συνέπεια θα υπάγεται από 1.7.2017 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.
 
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με αυτό τον τρόπο δίνεται έμφαση στη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, με στόχο να ενισχυθεί η ρευστότητα των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στα αγροτικά εφόδια, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, περιλαμβάνονται σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά, τροφές παρασκευασμένες για ζώα (εξαιρούνται τα παρασκευάσματα των τύπων Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 και 2308, τα οποία αφορούν ζωοτροφές οικόσιτων ζώων), λιπάσματα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης καιρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, καθώς και άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214).


Σημειωτέον ότι η μείωση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2017 (άρθρο 70), αρκεί να ψηφιστεί στην ολομέλεια το πολυνομοσχέδιο.

Αιτιολογική έκθεση


Άρθρο 70

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσμοθετείται η επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%, μέσω της τροποποίησης του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο δίνεται έμφαση στην στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Σχέδιο νόμου


Άρθρο 70


1. Το Παράρτημα III του ν. 2859/2000 (Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. ΑΓΑΘΑ

«Οι δασμολογικές κλάσεις του Παραρτήματος αυτού τέθηκαν όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία του έτους 2017 (Κανονισμός (ΕΕ)αριθμ. 2016/1821 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2016, EE L 294/2016).

1. Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών (Δ.Κ. ΕΧ 0101,0102, 0103 και 0104).

2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή (Δ.Κ. ΕΧ0105).

3. Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιία. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106).

4. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203,0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210). Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ΕΧ 1603).

5. Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα. Εξαιρούνται τα συκώτια, αυγά, σπέρματα, πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστες και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών (Δ.Κ. ΕΧ 0302, ΕΧ 0303, ΕΧ 0304, ΕΧ 0307).

6. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. (Δ. Κ. 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409).

7. Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση, φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών (Δ.Κ. 0601 και 0602).

8. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα. Εξαιρούνται τα προϊόντα της Δ.Κ. 0714 (Δ.Κ. 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713).

9. Καρποί και φρούτα βρώσιμα (Δ. Κ. 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813).

10. Δημητριακά (Δ.Κ. 1001,1002,1003, 1004,1005,1006, 1007 και 1008).

11. Προϊόντα αλευροποιίας. Άμυλα κάθε είδους (Δ. Κ. 1101, 1102, 1103, 1104, 1105,1106 και ΕΧ 1108).

12. Σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1207 και ΕΧ 1209).

13. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214).

14. Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509 (Δ. Κ. 1509 και 1510).

15. Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Ζυμαρικά, όχι ψημένα ή παραγεμισμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα. Ψωμί, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών και όχι φρυγανισμένο ή περαιτέρω επεξεργασμένο. Κάψουλες κενές του τύπου που χρησιμοποιούνται για φάρμακα (Δ. Κ. ΕΧ 1901, ΕΧ 1902, ΕΧ 1905).

16. Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα, μη αεριούχα (Δ. Κ. ΕΧ 2201).

17. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα. Εξαιρούνται τα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305,  2306, 2307 και 2308).

18. Η παράδοση νερού.

19. Ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716), το φυσικό αέριο (Δ.Κ. ΕΧ 2711), καθώς και θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση).

20. Φαρμακευτικά προϊόντα (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 και 3006).

21. Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002. (Δ.Κ. EX 3002, EX 3003, EX 3004). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

22. Μαστίχα (λευκή ή μη), ακατέργαστη (Δ.Κ. ΕΧ 1301).

23. Λιπάσματα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104 και 3105)

24. Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα άλλα από εκείνα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εξαιρούνται τα εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντομοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808).

25. Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903). Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ρίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

26. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος αναπήρων και παρόμοια), που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναπήρων (Δ. Κ. ΕΧ 8428).

27. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και ερεισίνωτο (Δ. Κ. 8713, Δ.Κ. 9403 και ΕΧ 8714).

28. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «ενδομήτρια αντισυλληπτικά», καθετήρες για την ιατρική χρήση των ανθρώπων, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού, συσκευές έκχυσης ινσουλίνης (Δ.Κ. ΕΧ 9018).

29. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021).

30. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), μπανιέρες για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσμος μαστεκτομής - μαγιώ μαστεκτομής (Δ. Κ. ΕΧ 6212, ΕΧ 6112, ΕΧ 6211), προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (jaws, supernova, hall, φωναισθησίας, fine reader) (Δ.Κ. EX 8523), εκτυπωτές Braille (Δ.Κ. EX 8443), ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. EX 9102), πινακίδες γραφής (Braille), μέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), μπαστούνια (λευκά και ηλεκτρονικά) (Δ. Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα με 4 tracks (Braille) (Δ. Κ. ΕΧ 8519), ταινίες μέτρησης σακχάρου (Δ. Κ. ΕΧ 3822), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

31. Καθίσματα μπάνιου (Δ. Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401), αντλία αποσιδήρωσης για μεσογειακή αναιμία (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σύστημα τραχειοστομίας - τραχειοσωλήνες - φίλτρα (Δ. Κ. ΕΧ 9018), περπατούρα (ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), τρίποδο (ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), σύστημα φωτεινής ειδοποίησης (Δ.Κ. ΕΧ 8531), δέκτης φωτεινών σημάτων (Δ.Κ. ΕΧ 8517), Braille display (Δ.Κ. ΕΧ 8528), scanner (Δ.Κ. ΕΧ 8471), Braille note taker (Δ.Κ. EX 8469), προγράμματα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη έκδοση (mobile speak, speaking phone) (Δ.Κ. EX 8523), πλαίσια γραφής για άτομα με μειωμένη όραση (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 3926, Δ.Κ. 7326), κάλτσες Α.Γ. ή Κ.Γ. (Δ.Κ. ΕΧ 6115, ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώματος (Δ. Κ. ΕΧ 6307), φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σάκοι περισυλλογής υγρού προετοιμασίας φίλτρων (Δ. Κ. ΕΧ 3926), Y-connectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση (Δ.Κ. ΕΧ 9018), φύσιγγες διττανθρακικών (Δ.Κ. ΕΧ 2836), συνδετικό από τιτάνιο (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραμμή σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης (Δ. Κ. ΕΧ 3926), κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ. ΕΧ 9018), βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE) (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 4202), αναλώσιμο υλικό για κολοστομίες (Δ.Κ. ΕΧ 3006), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 
Β.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

2. Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανόμενός και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπιννκ για τροχόσπιτα.

3. Η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.

4. Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.

 

Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο Παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 01-07-2017.

 

 

Βρείτε εδώ το πολυνομοσχέδιο και τα συνοδευτικά έγγραφα όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής.

 

 

 

 

Επιβεβαίωση Αποστόλου από τη Βουλή
Το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια επιβεβαίωσε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Βασίλη Κεγκέρογλου.
Όπως είπε, «η συμφωνία θα περιλαμβάνει από 1ης Ιουλίου 2017, μείωση του ΦΠΑ στο 13% από 24% στα αγροτικά εφόδια» και τόνισε ότι η συμφωνία φέρνει μέτρα με βασικό στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. Μάλιστα σημείωσε ότι θα υπάρχουν γενικότερες βελτιώσεις στο πολυνομοσχέδιο για τη συμφωνία, που κατατίθεται από ώρα σε ώρα, στο Κοινοβούλιο και αναμένεται να περιλαμβάνει τα μέτρα για την αξιολόγηση.

Δήλωση Αραμπατζή

«Σύμφωνα με διαρροές της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος, υποσχέθηκε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τη μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%, από την 1η Ιουλίου 2017.
Εφόσον ισχύει, τον καλωσορίζουμε στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και του προέδρου της Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπενθυμίζουμε στον κ. Τσακαλώτο ότι τη συγκεκριμένη μείωση έχει εξαγγείλει  ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, 8 μήνες πριν, από το βήμα της ΔΕΘ, στη «Συμφωνία Αλήθειας» για τους Αγρότες. Περιλαμβάνεται, επίσης, στην πρόσφατη πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιστρέψει άμεσα η Κυβέρνηση το 0,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος στην κοινωνία.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα είναι άλλη μια αναξιόπιστη δήλωση του Υπουργού, που απειλούσε με παραίτηση στην περίπτωση μείωσης του αφορολόγητου κάτω από τα 9.000 ευρώ και τώρα την εισηγείται και την ψηφίζει και αυτός με τα δύο χέρια!
Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι την αύξηση του συγκεκριμένου φόρου επέβαλε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, εκτοξεύοντας το κόστος παραγωγής του πρωτογενούς τομέα, σε συνδυασμό με τη φορολογική και ασφαλιστική επιδρομή που του επιφύλαξε.
Η εξαγγελία του Υπουργού γίνεται στο φόντο της μείωσης του αφορολόγητου και των αγροτών στις 6.000 ευρώ και ακόμη χειρότερα, της νέας αύξησης των ασφαλιστικών τους εισφορών, που φέρνει το τέταρτο Μνημόνιο, που επιβάλλουν Τσίπρας - Καμμένος.
Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη εξαγγελία μοιάζει με «τυράκι» για τους κυβερνητικούς βουλευτές, που ετοιμάζονται να ψηφίσουν το τέταρτο Μνημόνιο».
Οι φορολογικές ρυθμίσεις που προβλέπονται
Όσον αφορά τις φορολογικές ρυθμίσεις που προβλέπονται ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι «με τη μείωση του φόρου από το 22 στο 20% στα φυσικά πρόσωπα, ουσιαστικά είναι σαν το  αφορολόγητο να πηγαίνει στα 6.250».
Σύμφωνα, επίσης, με όσα έγιναν γνωστά από συμμετέχοντες βουλευτές, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος φέρεται να είπε ότι η κατάσταση είναι καλύτερη, γεγονός που απέδωσε σε σειρά παραγόντων, όπως: η αγορά έχει θετική ψυχολογία, τα spreads πέφτουν, υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, διάφοροι παράγοντες είναι σε αναμονή περιμένοντας την πλήρη εξομάλυνση των πραγμάτων.
«Η συμφωνία δεν είναι ούτε άσπρη ούτε μαύρη», ήταν ένα ακόμη συμπέρασμα της, κεκλεισμένων των θυρών, ενημέρωσης, ενώ ασκήθηκε, την ίδια ώρα, σκληρή κριτική στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Δεν είμαστε σαν τη ΝΔ που έφερνε μνημόνια χωρίς αντίμετρα, μνημόνια που έπλητταν τους ασθενέστερους», ειπώθηκε συγκεκριμένα. Σε κάθε περίπτωση, «η αξιωματική αντιπολίτευση θα έρθει σε πολύ δύσκολη θέση με τα αντίμετρα».
Κάποιοι βουλευτές διατύπωσαν επιπλέον την απορία τους πώς είναι δυνατόν να διαμαρτύρεται η ΝΔ για το πλεόνασμα 3,5%, όταν εκείνη είχε συμφωνήσει για 4,5%.

 

 

Πηγη

 

Τόπο και τρόπο για περαιτέρω ανάπτυξη της καλλιέργειας του ηλίανθου στην Ελλάδα, αναζήτησε η ενηµερωτική εκδήλωση που οργάνωσε για το θέµα αυτό την περασµένη Παρασκευή (28 Απριλίου) στην Αλεξανδρούπολη, η εταιρεία αγροχηµικών BASF Ελλάς, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Όπως προέκυψε από τις βασικές εισηγήσεις, µεταξύ των θεµάτων που καλείται να διαχειρισθεί ο συγκεκριµένος κλάδος παραγωγής είναι:

 • Η παράταση εφαρµογής στη χώρα µας του προωθούµενου καθεστώτος για τα «βιοκαύσιµα δεύτερης γενιάς», εξέλιξη η οποία θα οδηγούσε σε δραστικό περιορισµό της «ενεργειακής» χρήσης του ηλίανθου
 • Η δυνατότητα ενίσχυσης της συγκεκριµένης καλλιέργειας από προγράµµατα όπως είναι αυτό της απονιτροποίησης, των συνδεδεµένων ενισχύσεων ή ακόµα και των βιολογικών όταν πρόκειται για διατροφή
 • Η ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων αµειψισποράς που έχει ο ηλίανθος, ακόµα και σε εναλλαγή µε το σκληρό σιτάρι και η µοναδικότητα της επιλογής του για µη αρδευόµενες εκτάσεις
 • Η αξιοποίηση των νέων προτάσεων στο επίπεδο των αγροτικών εφοδίων, για µεγαλύτερες αποδόσεις και σταθερό εισόδηµα του παραγωγού, χωρίς µάλιστα µεγάλες καλλιεργητικές δαπάνες και επιχειρηµατικό ρίσκο.

Στην κατάµεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Astir Egnatia Alexadroupolis, εξαίρετοι εισηγητές από όλο το φάσµα του κλάδου (παραγωγοί, µεταποιητές, εισροές), µε τη πολύτιµη βοήθεια του καθηγητή γεωπονίας του ΑΠΘ Κωσταντίνου Μάττα, έδωσαν σηµαντικές πληροφορίες για τις δυνατότητες του ηλίανθου και ειδικότερα θέµατα που καλείται να αντιµετωπίσει η εν λόγω αλυσίδα παραγωγής. Στην ίδια εκδήλωση, ο επικεφαλής της Eurobank για τη Βόρεια Ελλάδα Χρήστος Θεοδωρίδης, έδωσε µια ενδιαφέρουσα πτυχή των χρηµατοδοτικών προσεγγίσεων για τον αγροτικό τοµέα που δροµολογεί τον τελευταίο καιρό η τράπεζα και οι οποίες µπορούν να φανούν πολύτιµες στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου.

 

 

Πηγη

Σβήνουν σταδιακά οι ανησυχίες των αγροτών αναφορικά µε τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει η ανάρτηση των δασικών χαρτών στις εκµεταλλεύσεις και τις επιδοτήσεις που λαµβάνουν. Παρά το αρχικό κλίµα τρόµου κι έπειτα από τις οργισµένες αντιδράσεις παραγωγών, φορέων και αντιπολίτευσης, το υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρά τµηµατικά στις απαραίτητες διευθετήσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

 

Η πιο σηµαντική αφορά την κατάργηση µέσω του ν. 4467/2017, της υποχρέωσης αποστολής ψηφιακού αντιγράφου του αναρτηµένου δασικού χάρτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας. Στους φορείς αυτούς, πλέον, θα αποστέλλεται ο κυρωµένος χάρτης. Έτσι, ιδιοκτήτες εκτάσεων εντός ΟΣ∆Ε, που φαίνονται δάσος στον αναρτηµένο χάρτη, δεν θα αντιµετωπίσουν πρόβληµα µε τις επιδοτήσεις, τουλάχιστον για φέτος, αφού η κύρωση του χάρτη είναι χρονοβόρα. Για τα επόµενα έτη, λένε στην Agrenda συνεργάτες του Βασίλη Κόκκαλη «η κυβέρνηση εργάζεται για οριστική λύση». Πέραν αυτού, στους αγρότες δόθηκε η δυνατότητα εξαγοράς σε 100 δόσεις των 30 ευρώ, εκχερσωµένων χωραφιών, ενώ έγινε µείωση του ανταλλάγµατος χρήσης ως 83%. Ακόµη, επετράπη η κατασκευή µικρών υποδοµών εντός αυτών των εκτάσεων και δεν απαιτείται πλέον υποβολή οικονοµοτεχνικής µελέτης για εκχερσωµένα µεταξύ ‘75-’07, εντός ΟΣ∆Ε. Τέλος, καθορίστηκαν µε σαφήνεια τα πρόδηλα λάθη.

Ένσταση εντός 105 ηµερών

Αντιρρήσεις επί των αναρτηµένων χαρτών µπορούν να υποβάλλουν όσοι θεωρούν ότι θίγονται, εντός 105 ηµερών από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων της εκάστοτε ∆/νσης ∆ασών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο site της ΕΚΧΑ Α.Ε., ωστόσο επειδή το σύστηµα είναι πολύπλοκο, καλό είναι οι ενδιαφερόµενοι ν’ απευθύνονται σε τοπογράφο ή δασολόγο που ξέρει από φωτοερµηνεία.
Ειδικότερα, τώρα, αντίρρηση µπορεί να υποβληθεί είτε επειδή µια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική, χορτολιβαδική, βραχώδης, πετρώδης (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα επειδή έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης (ενώ είναι). Αν τώρα, ορισµένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση δεν φαίνεται στο χάρτη, αντίρρηση µπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.Σε δόσεις πληρωµή του τέλους εξαγοράς
Το τέλος χρήσης ή εξαγοράς εξαρτάται και προσδιορίζεται ανάλογα µε την αντικειµενική αξία του χωραφιού. Επίσης, αυτό εξαρτάται από το εάν πρόκειται για εκχερσωµένο αγρό πριν το 1975 ή όχι. Με τις προηγούµενες ρυθµίσεις, έπρεπε να πληρωθεί το 1/3 της εµπορικής αντικειµενικής αξίας, µε τις τωρινές ρυθµίσεις, όποιος έχει εκχερσωµένο αγρό, πριν το 1975, καλείται να πληρώσει το τέλος εξαγοράς σε 100 δόσεις, µε τίµηµα όχι λιγότερο των 30 ευρώ, ειδάλλως τίµηµα χρήσης.

Στα πρόδηλα λάθη παραλείψεις απεικόνισης πράξεων της διοίκησης
∆εν χρειάζεται να καταθέσουν αντιρρήσεις όσοι έχουν χωράφια, που απεικονίζονται και το 1945 και σήµερα, ως αγροτικά, καθώς επίσης και όσοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι εµπίπτουν σε περιπτώσεις πρόδηλων λαθών. Αυτά καθόρισε µε απόφασή του ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάµελλος.
Συνοπτικά, η Υπουργική Απόφαση καθορίζει ως πρόδηλο σφάλµα στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη οποιαδήποτε προφανή:
 • τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλµένη τεχνική απόδοση των οριογραµµών που παρατηρείται πάνω στα φωτογραµµετρικά υπόβαθρα και προκύπτει ή από µετρήσεις εδάφους ή φωτοερµηνευτικής απόδοσης του θεµατικού περιεχοµένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση µε την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά,
 • παράλειψη, εκ παραδροµής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης µορφής (αγροτικής κλπ.) και το αντίστροφο,
 • απεικόνιση εµφανώς λανθασµένης αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο,
 • παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων του χάρτη στη βάση δεδοµένων,
 • λάθος αποτύπωση θεµατικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαµορφωµένα στοιχεία εικόνας (φωτογραφίας) λόγω διαβαθµισµένων περιοχών,
 • απόδοση ως χορτολιβαδικής έκτασης που αφορά σε πεδινή και οµαλής κλίσης περιοχή, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, σύµφωνα µε το π.δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46 Α’),
 • απόδοση ως χορτολιβαδικής έκτασης που αφορά σε αναγνωρισµένη, κατά τις κείµενες διατάξεις, έναντι του ∆ηµοσίου ως ιδιωτικής, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
 • απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, και ειδικά σφάλµατα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη.


Τζάμπα πράγμα η χρήση εκχερσωμένων
Δυνατότητα αποπληρωμής του τιμήματος σε 100 δόσεις δίνει η ΚΥΑ στους αγρότες


Μειωµένο ως και 83% θα είναι το αντάλλαγµα χρήσης για γεωργικές εκµεταλλεύσεις εντός δασών, που έχουν εκχερσωθεί. Παράλληλα,  αγρότες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα αποπληρωµής του σε 100 δόσεις, θα µπορούν µέχρι τις 12 Ιουνίου για τις περιοχές που έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες, να προχωρήσουν στην τακτοποίησή τους. Αυτά ορίζει Απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Περιβάλλοντος Σωκ. Φάµελλου και Οικονοµικών Γιώργου Χουλιαράκη.
Ειδικότερα, τώρα, η ΚΥΑ αφορά εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που καλλιεργούνται και των οποίων η µορφή άλλαξε από δάσος σε αγρό έως το 2007, ως εξής και ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της περιοχής που έχει γίνει η επέµβαση:
(α) σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγµα χρήσης υπολογίζεται στο 20% της καθοριζόµενης αξίας τους (αξία δάσους),
(β) σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγµα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% της καθοριζόµενης αξίας τους,
(γ) σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει (χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις), το αντάλλαγµα χρήσης υπολογίζεται στο 15% της καθοριζόµενης αξίας τους. Επιπλέον, για τις εκτάσεις που άλλαξαν χρήση από δάσος σε αγρό από το 1975 έως το 2007, υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση, της τάξης του 10% της «αξίας δάσους», που θα καλύπτει τη «δαπάνη αναδάσωσης». Οπότε, τα ποσοστά για τις ανωτέρω κατηγορίες εκτάσεων διαµορφώνονται σε 30%, 22,5% και 25%, αντίστοιχα.

∆ωρεάν ένσταση όπου έχει γίνει αναδασµός

Ατέλεια για την υποβολή ενστάσεων επί των αναρτηµένων δασικών χαρτών σε περιοχές εντός αναδασµού καθορίζει έτερη ΚΥΑ του Σωκράτη Φάµελλου (φωτό) και του Γιώργου Χουλιαράκη. Ειδικότερα, η δωρεάν ένσταση αφορά:

Τους ΟΤΑ Α΄ (δηµοτικές) και Β’ Βαθµού (σε περίπτωση που υποβάλλουν αντίρρηση κατά την διαδικασία ανάρτησης).  Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερµηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαµβάνονται σε κληροτεµάχια του αναδασµού, και  Περιοχές που χαρακτηρίζονται χορτολιβαδικές, βραχώδεις, πετρώδεις είτε κατά την παλιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαµβάνονται στον αναδασµό.

 

 

 

 

Πηγη

Αυξηµένος θα είναι ο βαθµός δυσκολίας για την ένταξη παραγωγών µεγάλων καλλιεργειών όπως βαµβάκι, ρύζι, φασόλια και ηλίανθος, µε το σύστηµα βαθµολογίας που θα τηρηθεί για την έγκριση των δικαιούχων στα Σχέδια Βελτίωσης, να µην δίνει µόρια στις παραπάνω κατηγορίες εκµεταλλεύσεων. σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Όπως φαίνεται γίνεται γενική προσπάθεια να µείνουν εκτός διεκδίκησης ενισχύσεων κλάδοι παραγωγής που διαχρονικά ήταν πιο δραστήριοι και απορροφούσαν µεγάλο κοµµάτι των χρηµατοδοτήσεων. Για παράδειγµα οι παραπάνω καλλιέργειες είναι ορισµένες από τις λίγες καλλιέργειες που δεν θεωρούνται «προτεραιότητας» και ως εκ τούτου χάνουν αµέσως 30-45 πόντους από τους συνολικά 100 που µπορούν να µαζέψουν οι ενδιαφερόµενοι για να µπουν στα παραπάνω Μέτρα. Το ίδιο κριτήριο ίσχυσε και στους Νέους Αγρότες όπου αν και εξασφαλίστηκε ένα 10% υπερδέσµευση κεφαλαίων (γύρω στα 24 εκατ. ευρώ) αλλά ίσως µείνει εκτός επιλαχόντες που δραστηριοποιείται στους παραπάνω κλάδους, αν τα κονδύλια και πάλι δεν επαρκούν.Από την άλλη, η πρόσκληση που εκδόθηκε πρόσφατα για το Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση» µετατράπηκε µέσα από το σχετικό «point system» σε κίνητρο κυκλοφορίας χρήµατος που δεν είναι δηλωµένα στο σύστηµα καθώς ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδύσεις µε χρήµατα που, είτε βρίσκονται στο στρώµα (συν 2 βαθµοί αν χρησιµοποιήσεις ιδία κεφάλαια εκτός δανεισµού). Είτε είναι προελεύσεως εξωτερικού, κριτήριο που δίνει ακόµα 2 βαθµούς, από τους απαιτούµενους 8 για την ενίσχυση ίδρυσης µεταποιητικής µονάδας από ιδιωτικές επιχειρήσεις και βιοµηχανίες.

 

 

Πηγη

Ξεριζώνουν τις πορτοκαλιές τους οι Χανιώτες παραγωγοί, για να καλλιεργήσουν αβοκάντο, ένα προϊόν που προσφέρει υψηλή τιµή παραγωγού και, πλέον, αποτελεί βασικό συστατικό της ευρωπαϊκής διατροφής ενώ σηµειώνεται ότι στα Χανιά καλλιεργείται ήδη από το 1960, ευνοηµένο από το κλίµα και τις εδαφολογικές συνθήκες.

Επίσηµα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καλλιεργούνται 2,5 χιλιάδες στρέµµατα µε αβοκάντο στα Χανιά, αλλά εκτιµάται ότι υπάρχουν περισσότερα από 7 µε 8 χιλιάδες στρέµµατα αν κρίνει κανείς από τις πωλήσεις νεαρών δενδρυλλίων από τα φυτώρια. «Ευελπιστούµε ότι σύντοµα που θα µπουν σε παραγωγή οι νέες φυτείες και εφόσον συνεχίσουµε να τηρούµε τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας το αβοκάντο Κρήτης θα παραµείνει  στην κορυφή των προτιµήσεων των Ευρωπαίων καταναλωτών», τονίζει ο Νίκος Παπαδαντωνάκης, από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Ο ίδιος µάλιστα σηµειώνει ότι το υποτροπικό αβοκάντο είναι µια δύσκολη αλλά και ιδιαίτερη καλλιέργεια, ιδιαίτερα το καλοκαίρι γιατί δεν συµβιβάζεται µε χαµηλά ποσοστά υγρασίας  στο έδαφος και στο περιβάλλον.  

Αύξηση κατά 20% στην τιµή παραγωγού
Σύµφωνα µε τον γεωπόνο, υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου της Συνεργατικής Χανίων, Ανδρέα Καντανολέων, η τιµή παραγωγού φέτος για τις ποικιλίες Χας  και Φουέρτε άγγιξε τα 2,10 ευρώ, κατά 20% περίπου αυξηµένη σε σχέση µε την περσινή χρονιά καθώς η ποσότητα ήταν περιορισµένη, κυρίως λόγω του χιονιά και της χαλαζόπτωσης του περασµένου ∆εκεµβρίου.
Σηµειώνει δε ότι το κόστος παραγωγής όπως και η απόδοση εξαρτώνται από το µέγεθος των δέντρων.

 

 

Πηγη

Απαγορεύεται από 1 Μαΐου η καύση σε όλες τις αγροτικές εκτάσεις με πυροσβεστική διάταξη.

 

Γενική απαγόρευση για την καύση κλαδιών ή άλλων αγροτικών υπολειμμάτων εκδόθηκε την Παρασκευή 28 Απριλίου, με πυροσβεστική διάταξη, για την πρόληψη πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο, που άρχισε επίσημα την 1η Μαΐου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε χορτολιβαδικές ή βραχώδεις πεδινές εκτάσεις και σε αγροτικές εκτάσεις.

Σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για την διευκόλυνση των αγροτικών εργασιών, μπορεί να γίνει καύση σε αγροτικές εκτάσεις, αλλά μόνο με άδεια της Πυροσβεστικής, αφού ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και με την παρουσία πυροσβεστικού οχήματος.

 
Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 10:24

Νέο πρόγραμμα προώθησης κηπευτικών Vegiterraneo

Written by

Ξεκινούν οι δράσεις προώθησης των ευρωπαϊκών κηπευτικών που παράγονται στην Ελλάδα, στα πλαίσια του νέου  προγράμματος «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης κηπευτικών στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Πολωνία και στην Τσέχικη Δημοκρατία – VEGITERRANEO».

Το πρόγραμμα υλοποιείται με εκτελεστικό οργανισμό τη NOVACERT και φορέα υλοποίησης την ένωση νομικών προσώπων που αποτελείται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κηπευτικών Δήμου Ιεράπετρας «ΑΝΑΤΟΛΗ», τον Αγροτοβιομηχανικό Συνεταιρισμό Τυμπακίου, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «ΝΟΤΟΣ», τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Κηπευτικών Κουντούρας, την ΣΤ. ΚΟΜΠΟΓΕΝΝΗΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.- Ο.Π. ΤΑ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ψαρή Φοράδα, και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κάμιρος - Κρητικό Περιβόλι, με επικεφαλής εταίρο τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κηπευτικών Δήμου Ιεράπετρας «ΑΝΑΤΟΛΗ».

Τα υπό προώθηση κηπευτικά είναι η ντομάτα, το αγγούρι, η πιπεριά και η μελιτζάνα, προϊόντα που αποτελούν απαραίτητα συστατικά της μεσογειακής διατροφής και συνδέονται με την μακρά καλλιεργητική παράδοση της Νοτίου Ευρώπης.
Η καμπάνια είναι τριετούς διάρκειας και περιλαμβάνει σειρά από ενέργειες στις χώρες - στόχους, όπως: συμμετοχή σε εκθέσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις, επιχειρηματικές αποστολές, γευσιγνωσίες και συνεργασίες με καταξιωμένους σεφ, διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τηλεοπτικά αφιερώματα και προβολή διαφημιστικών σποτ κ.ά.

Πρώτος σταθμός του Vegiterraneo είναι η Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή στο Διεθνές εμπορικό γεγονός Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών, FRESKON που πραγματοποιείται από 27 έως 29 Απριλίου στο εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ (Vegiterraneo, Hall 12 – Stand 27).

Παράλληλα με τη συμμετοχή στην έκθεση, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης, την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, στο The Met Hotel (26ης Οκτωβρίου 48, 546 27, Θεσσαλονίκη) και ώρα 19:30 (αίθουσα Ciroco).

 

 

Πηγη

Παρουσιάστηκε την Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, το «πιλοτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας», στο πλαίσιο του οδικού χάρτη για την καταπολέμησή της. Στην δράση θα συμμετέχουν συντονισμένα για πρώτη φορά τέσσερις ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η Υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα μεικτών ελέγχων στις πόλεις και στα χωριά της χώρας.

Το πιλοτικό πρόγραμμα αποτελεί δράση του τριετούς οδικού χάρτη για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, ο οποίος επικυρώθηκε σε τριμερές επίπεδο στις 26/10/2016 ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και τους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ).

Στην δράση συμμετέχουν συντονισμένα για πρώτη φορά τέσσερις ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα συνεργαστούν τόσο σε επίπεδο επιτόπιων ελέγχων όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής και διασταύρωσης δεδομένων και πληροφοριών:
α) το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ),
β) ο Ενιαίος Φορές Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ),
γ) η Οικονομική Αστυνομία,
δ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Η συνεργασία των τεσσάρων ελεγκτικών μηχανισμών μπορεί να ενισχύσει την ποιότητα και το βάθος των ελέγχων. Η διασταύρωση και η επεξεργασία των δεδομένων και των πληροφοριών, που ο κάθε μηχανισμός διαθέτει, δίνουν τη δυνατότητα οι έλεγχοι να επικεντρωθούν σε περιοχές και κλάδους με υψηλή και καλυμμένη μέχρι σήμερα παραβατικότητα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Στο επίκεντρο του πιλοτικού προγράμματος θα βρεθεί η καταπολέμηση του φαινομένου της υποδηλωμένης εργασίας. Η υλοποίηση του προγράμματος και τα αποτελέσματα των ελέγχων θα αποτελέσουν τη βάση για την επέκτασή του πανελλαδικά.

 

 

Πηγη

Την 16 Μαΐου ξεκινά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας για τη Δράση 4.2.1 του Μέτρου της Μεταποίησης, σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε το υπουργείο, που στέλνει τη Δράση 4.2.3 που αφορά τη Μεταποίηση μόνο για επαγγελματίες αγρότες να ενσωματωθεί στα Leader που πάνε στην καλύτερη, για τέλος του έτους.

Η πρόσκληση που εκδόθηκε αφορά τη Δράση 4.2.1, δηλαδή τη Μεταποίηση και Εμπορία με τελικό προϊόν γεωργικό και έχει ως δικαιούχους όλες τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η Δράση 4.2.2 που αφορά τη Μεταποίηση σε μη γεωργικό προϊόν (ζυθοποιίες, αποστάγματα, εκκοκκιστήρια κ.λπ.) θα προκηρυχθεί ξεχωριστά μέσα στις επόμενες μέρες, καθώς βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Επενδύσεων.

Ωστόσο, για τη Δράση 4.2.3 δηλαδή τη Μεταποίηση μόνο για επαγγελματίες αγρότες δεν έχει οριστεί ακόμα κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς η εκδοσή της εξαρτάται από την προκήρυξη των Leader, στην οποία ενσωματώθηκε.

 

Οι δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Κριτήρια ένταξης δικαιούχου

3.1.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου

α) Στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου δεν ενισχύονται αιτήσεις στήριξης:

αα) που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα, C 244, 01–10–2004, σ. 2–17) και στον Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει κάθε φορά.

ββ) που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προσκλήσεις τόσο του παρόντος υπομέτρου όσο και των αντίστοιχων μέτρων προηγούμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού.

γγ) που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δδ) που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών.

εε) που αφορούν σε λιανικό εμπόριο.

στστ) με αιτούμενο προϋπολογισμό εκτός των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.7 α’ ανωτέρω.

ζζ) που αφορούν σε επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή από τον δικαιούχο στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών της αίτησης στήριξης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από τον δικαιούχο.

ηη) που αφορούν σε μη βιώσιμες επενδύσεις.

θθ) νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της.

β) Σε κάθε περίπτωση, δεν ενισχύονται οι δικαιούχοι για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής [(Καν. (ΕΕ) 702/ 2014, άρθρο 1 παρ. 5α)]. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι οφείλουν να δηλώνουν, συμπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση που συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής κατωτέρω, ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τους τέτοια εντολή.

γ) Έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στήριξης οι φορείς που είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΠΑΑ 2007–2013), με την προϋπόθεση ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης αυτής έχει ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση στήριξης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014–2020, θα περιλαμβάνει δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΠΑΑ ή σε άλλο πρόγραμμα.

 

 

Πηγη

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

Λίπανση Ελιάς

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ