Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

  • OPTYSIL RUM

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Ειδήσεις απο Ελλάδα

Ειδήσεις απο Ελλάδα (338)

Θετικά εξελίσσεται το αίτηµα των ΣΕΒΙΤΕΛ και ΣΕ∆ΗΚ για υποχρεωτική χρήση µικρών µη επαναχρησιµοποιούµενων συσκευασιών στη µαζική εστίαση, σύµφωνα µε πληροφορίες που γνωστοποίησε ο ∆ιευθυντής του ΕΣΒΙΤΕ, Παναγιώτης Καραντώνης, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που πραγµατοποίησε η Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου – Φίλαιος την Τρίτη 11 Ιουλίου, στην Αθήνα. Ο ίδιος ανέφερε: «Αναµένεται τις επόµενες ηµέρες η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης».

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης της Φίλαιος αναδείχθηκε επίσης, το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της. Πιο αναλυτικά, κατόπιν ψηφοφορίας εκλέχθηκαν οι:  ∆ιβάρης Ευάγγελος (Πρόεδρος), Τριχοπούλου Αντωνία (Α’ Αντιπρόεδρος), Καραντώνης Παναγιώτης (Β’ Αντιπρόεδρος), Πλεµµένος Ανδρέας (Γεν. Γραµµατέας), Καµβύσης Βασίλειος (Αναπλ. Γραµµατέας), Οικονόµου Γεώργιος (Ταµίας), Κιωκάκης Λάζαρος (Αναπλ Ταµίας), Καρατζάς Νικόλαος (Μέλος), Λαζάρου Λευτέρης (Μέλος), Πιερράκος Ιωάννης (Αναπλ. Μέλος).

Επανεκλογή Διβάρη στην προεδρία της Φίλαιος

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος, κ.  ∆ιβάρης,  οικονοµολόγος, πρώην Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και πρώην στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission), επεσήµανε ότι «στο νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµµετέχουν σηµαντικές προσωπικότητες και όλοι µαζί θα εργαστούµε για την περαιτέρω προβολή και προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου και όσων το υπηρετούν - παραγωγούς, ελαιοτριβείς, τυποποιητές, εξαγωγείς. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αποτελεί τροφή ευεργετική και αποδεδειγµένα υγιεινή, είναι προϊόν ταυτισµένο µε την πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας µας και τη µεσογειακή διατροφή». Συµπλήρωσε µάλιστα ότι εφεξής ο σχεδιασµός στον τοµέα του ελαιολάδου θα πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν τις εξής παραµέτρους: την προώθηση του ελαιολάδου ως τροφίµου, την προβολή του στοιχείου της αειφορίας και της συµβολής της καλλιέργειας στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.

Επόµενοι στόχοι της Φίλαιος

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνέλευσης παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Λέσχης στη βάσει τριών προτεραιοτήτων, που δεν είναι άλλες από την ποιότητα, την εξωστρέφεια του τυποποιηµένου προϊόντος και τη διαφάνεια τα αγοράς. «Με a priori µεγαλύτερο κόστος παραγωγής από τους ανταγωνιστές µας, το βάρος θα πρέπει να πέσει στο κοµµάτι της ποιότητας», τόνισε ο κ. Καραντώνης. Για την ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου η Φίλαιος θα πρέπει να προχωρήσει σε «generic» προγράµµατα προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου συµπράττοντας µε άλλους οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τόνισε ο ίδιος.
Στις προσεχείς δράσεις του ∆Σ αναφέρθηκαν η διοργάνωση του 3ου ∆ιαγωνισµού Ποιότητας ΚΟΤΙΝΟΣ και ενός νέου διαγωνισµού καινοτοµίας στον ελαιοκοµικό τοµέα, το φιλόδοξο σχέδιο της κατάρτισης οδηγού όρθων πρακτικών, καθώς και ο σχεδιασµός ενός νέου θεσµού µε την ονοµασία «∆ρόµοι του Ελαιολόδου», στο πρότυπο των «∆ρόµων του Κρασιού». Επιπρόσθετα, βαρύνουσα σηµασία δόθηκε στον σχεδιασµό προγραµµάτων εκπαίδευσης για τους παραγωγούς, τους τυποποιητές, τους επαγγελµατίες της µαζικής εστίασης και γενικά όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες.

 

 

Πηγη

Οι αγρότες που δεν υπέβαλλαν μέχρι σήμερα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, διότι θεωρούν ότι εσφαλμένα δεν απεικονίζονται ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλουν εμπρόθεσμη δήλωση μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου, σύμφωνα με την παράταση που ανακοινώθηκε.

 

Ακολούθως, οφείλουν να προβούν στις ενέργειες που θα τους υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διόρθωση της εικόνας τους στα αρχεία του εν λόγω υπουργείου, τα οποία θα αποστέλλονται επικαιροποιημένα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.).

Κατόπιν λήψης του αρχείου αυτού, η ΔΗΛΕΔ θα αποστείλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους πολίτες που θα συμπεριλαμβάνονται στα επικαιροποιημένα αρχεία, ενημερώνοντάς τους για τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ηλεκτρονικά, χωρίς υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ..

Αναλυτικότερα, σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με τα θέματα και τα πολλαπλά ερωτήματα που έχουν προκύψει και αφορούν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, ενημερώνουν για τα παρακάτω:

Οι κωδικοί αριθμοί 037-038 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προσυμπληρώνονται, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο που αποστέλλεται στη Δ.ΗΛΕ.Δ. από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), με το οποίο γνωστοποιείται στην ΑΑΔΕ ποιοι φορολογούμενοι πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Α. Οι πολίτες που δεν έχουν μέχρι σήμερα υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, διότι θεωρούν ότι εσφαλμένα δεν απεικονίζονται ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλουν εμπρόθεσμη δήλωση. Ακολούθως, οφείλουν να προβούν στις ενέργειες που θα τους υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ για τη διόρθωση της εικόνας τους στα αρχεία του Υπουργείου αυτού, τα οποία θα αποστέλλονται επικαιροποιημένα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.). Κατόπιν λήψης του αρχείου αυτού, η ΔΗΛΕΔ θα αποστείλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους πολίτες που θα συμπεριλαμβάνονται στα επικαιροποιημένα αρχεία, ενημερώνοντάς τους για τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ηλεκτρονικά, χωρίς υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ..

Συναφώς, για λόγους χρηστής διοίκησης η ΑΑΔΕ εισηγήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποδέχθηκε να προτείνει νομοθετική διάταξη, με την οποία τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν για τον παραπάνω λόγο από 1-8-2017 μέχρι την 31-10-2017 θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Σε περίπτωση που ο πολίτης κάνει αρχική δήλωση με επιφύλαξη, διότι θεωρεί ότι εσφαλμένα δεν έχει προσυμπληρωθεί στη δήλωσή του ο κωδ. αριθμός 037 – 038, προκειμένου για την ορθή εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, υποχρεούται, εντός 90 ημερών από την υποβολή της, να προσκομίσει στη ΔΟΥ βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Μετά την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι ΔΟΥ θα προβαίνουν σε εκκαθάριση μη λαμβάνοντας υπόψη την επιφύλαξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Β. Οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση μέχρι την 29/06/2017 (ημερομηνία κατά την οποία η εκκαθάριση προσαρμόστηκε στις διατάξεις του ν. 4474/2017) και ο κωδ. αριθμός 037 – 038 ήταν συμπληρωμένος κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αυτής, θα λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση με οδηγίες για να ελέγξουν την επικαιροποιημένη εικόνα τους στο Taxisnet και τυχόν μεταβολή της φορολογικής τους υποχρέωσης με βάση την εικόνα αυτή. Σε καταφατική περίπτωση, υποχρεούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Για λόγους χρηστής διοίκησης, η ΑΑΔΕ εισηγήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποδέχθηκε να προτείνει νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία εφόσον η τροποποιητική δήλωση για τον ανωτέρω λόγο υποβληθεί από 1-8-2017 μέχρι την 31-10-2017, θα θεωρείται εμπρόθεσμη.

Δεδομένου ότι την 13/7/2017 το απόγευμα η ΑΑΔΕ έλαβε ένα ακόμα επικαιροποιημένο αρχείο από το ΥπΑΑΤ, προκειμένου να δοθεί εύλογος χρόνος στους φορολογούμενους να εκπληρώσουν ορθά την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, η ΑΑΔΕ εισηγήθηκε προς το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο και αποδέχθηκε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων ΦΕΦΠ (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) μέχρι και την Παρασκευή 21-7-2017.

Παράταση μέχρι την ίδια ημερομηνία θα δοθεί και για τις δηλώσεις ΦΕΝΠ (Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων).

 

 

 

πηγη

Την ξεχασµένη υπόθεση των ελέγχων στην αγορά δείχνει να ξαναζεσταίνει η κυβέρνηση, βλέποντας την ασυδοσία που είναι διάχυτη τόσο σε βάρος των παραγωγών, όσο και σε βάρος των καθηµαγµένων αυτό τον καιρό καταναλωτών. Η όλη προσέγγιση ξεκινάει από το γεγονός ότι τα εγχωρίως παραγόµενα αγροτικά κυρίως προϊόντα πιέζονται ποικιλοτρόπως, ενώ την ίδια στιγµή ο καταναλωτής υποχρεώνεται σε επιλογές αµφιβόλου προέλευσης και ποιότητας.

Μέσα σ’ αυτή την πολύπλοκη πραγµατικότητα, οι φέροντες την πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση της κατάστασης βλέπουν στο θέµα των ελέγχων µια δυνατότητα ανάπτυξης κάποιων πρωτοβουλιών, οι οποίες αφενός θα τονώσουν το φιλολαϊκό προφίλ της κυβέρνησης, το οποίο σίγουρα έχει πληγεί από τα διαδοχικά «µνηµόνια», αφετέρου θα διαµορφώσουν µια καλύτερη κατάσταση στην αγορά, όπου συνεχίζουν να κυριαρχούν οι µεταπράτες της «παλιάς σχολής» και φυσικά ανθούν, εκ νέου µάλιστα, οι «µαυραγορίτες».

Το πράγµα δεν είναι καθόλου απλό, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι: Πρώτον, θα πρέπει να διασωθεί άµεσα ό,τι διασώζεται, όπως π.χ. η απορρόφηση της εγχώριας παραγωγής αιγοπρόβειου και αγελαδινού γάλακτος και η διατήρηση των τιµών παραγωγού σε ένα ανεκτό επίπεδο. ∆εύτερον, επιβάλλεται να προχωρήσει η θεσµική αναδιοργάνωση των ελέγχων, έτσι ώστε, σε λίγα χρόνια, η εγχώρια παραγωγή να ανακτήσει τη θέση που δύναται να έχει στην αγορά και οι καταναλωτές µε τη σειρά τους να είναι σε θέση να κάνουν τις επιλογές τους έχοντας σαφή γνώση της ταυτότητας των προϊόντων που είναι διαθέσιµα στα ράφια της λιανικής.Το «κουµπί» σε όλα τα παραπάνω είναι η ιχνηλασιµότητα. Η τεχνολογία σ’ αυτό το πεδίο έχει προχωρήσει πολύ και προσφέρει λύσεις, όπως αντίστοιχα έχει προχωρήσει στις αναπτυγµένες χώρες της ∆ύσης η οργάνωση των ελέγχων. Είναι οι διαδικασίες ελέγχου που υπακούουν σε ενιαία πρωτόκολλα και γίνονται µέσα από κοινά συνεργεία τα οποία είναι σε θέση να βλέπουν ταυτόχρονα τόσο το οικονοµικό σκέλος των διακινούµενων προϊόντων (τιµολόγια, παραστατικά, φορτωτικές κ.α.), όσο και τα θέµατα της προέλευσης, της κτηνιατρικής και της φυτοπαθολογίας, της υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ.

Κάπου εδώ βέβαια αρχίζουν και τα προβλήµατα. Στην Ελλάδα κανείς δεν θέλει να παραχωρήσει τις εξουσίες που εξασφαλίζει η ελεγκτική διαδικασία. Προς το παρόν, οι ευθύνες είναι διάχυτες σε δεκάδες δηµόσιους φορείς, όπως ΕΦΕΤ, κτηνιατρικές υπηρεσίες, υγειονοµικές αρχές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΟΓΑΚ, φορολογικές αρχές, οικονοµική αστυνοµία, υπηρεσίες υπουργείου Τουρισµού, Επιθεώρηση Εργασίας κ.ά.) µε αποτέλεσµα κανείς να µην δίνει λόγο πουθενά και ο καθένας να κοιτάζει λίγο πολύ… την πάρτη του. Το ζήτηµα αυτό καλείται να αντιµετωπίσει και το περιβόητο Πενταετές Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ελέγχων, το οποίο έχει τη  βάση του στη γνωστή Tax Force ή οµάδα Ράιχενµπαχ και υποστηρίζεται κατά κάποιο τρόπο τον τελευταίο καιρό και από επιτελική οµάδα της Παγκόσµιας Τράπεζας.

Ξεµπλοκάρει η σύσταση Οµάδων Παραγωγών
Στο πολυνοµοσχέδιο για την αναγραφή στο γάλα και την εµπορία των νωπών προϊόντων, ενσωµατώθηκε άρθρο που θα δώσει και τυπικά την άδεια στις Περιφέρειες να στήσουν τις επιτροπές που εξετάζουν και εγκρίνουν τη σύσταση νέων Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών. Μάλιστα, οι συλλογικές µορφές που θα συστηθούν µε το νέο πλαίσιο, καθίστανται αυτόµατα εν δυνάµει δικαιούχες, για ενίσχυση από το Μέτρο 9 «Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων». Η πρόσκληση του Μέτρου προγραµµατίζεται για τον ερχόµενο Σεπτέµβριο. Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι το πρώτο χρόνο ίσο µε το 10% της µέσης αξίας παραγωγής που διέθεσαν στην αγορά οι αγρότες-µέλη πριν συνεργαστούν. Σηµειώνεται ότι πρόκειται για ένα Μέτρο προϋπολογισµού 25 εκατ. ευρώ το οποίο δεν έχει επιλέξιµες δαπάνες ή κόστη. Μοναδικό κριτήριο λήψης της ενίσχυσης λοιπόν είναι η υλοποίηση ενός επιχειρηµατικού σχεδίου, από τους παραγωγούς που θα στήσουν τις Οµάδες και τις Οργανώσεις.

Φθηνές εισαγωγές καταδικάζουνστην αφάνεια τα εγχώρια προϊόντα


Οι δυσµενείς επιπτώσεις στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων από την απουσία ελέγχων στην αγορά είναι τεράστιες, όπως αντίστοιχα µεγάλες διαστάσεις παίρνει και η «µαύρη αγορά» µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει για τις απώλειες εσόδων στα δηµόσια ταµεία.

Έτσι σε µια εποχή που όλοι κάνουν λόγο για ενίσχυση της ποιοτικής γεωργίας και την πιστοποίηση της ταυτότητας των παραγόµενων προϊόντων, οι αθρώες εισαγωγές και οι παράνοµες ελληνοποιήσεις καταδικάζουν τις προσπάθειες των αγροτών σε αποτυχία, πλειοδοτώντας τη συνταγή που θέλει το προϊόν να διακινείται «χύµα, φθηνό και µαύρο».
Πριν από δύο χρόνια ήταν το αγελαδινό γάλα που υπέφερε από τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές. Σήµερα είναι το αιγοπρόβειο που πιέζεται αφόρητα για τους ίδιους λόγους, ενώ, µόνιµα δραµατική είναι η κατάσταση στα κρέατα όλων των ειδών, όπου τα χοιρινά υποκαθίστανται από φθηνά oλλανδικά, το εγχώριο µοσχαρίσιο δεν βρίσκει καν θέση στα κρεοπωλεία των αλυσίδων λιανικής, ενώ και τα ντόπια αµνοερίφια έχουν υποκατασταθεί πλέον από φθηνά ψευδεπίγραφα των Βαλκανίων.

Το τι γίνεται, χρόνια τώρα, µε τα όσπρια εισαγωγής που γεµίζουν µε φθηνό προϊόν Tρίτων χωρών τα σακουλάκια εταιριών τυποποίησης και συσκευασίας, ορισµένες µάλιστα εκ των οποίων έχουν πίσω τους ιστορική διαδροµή, είναι κάτι το απερίγραπτο. Καταδικασµένα στην αφάνεια και τη χαµηλή τιµή είναι µια ζωή, παρά την ξεχωριστή ποιότητά τους και τα αµύγδαλα του Συκουρίου όπως και κάποιων άλλων περιοχών που έχουν µπει τελευταία στην καλλιέργεια της αµυγδαλιάς, εξαιτίας της ιδιότυπης εισαγωγής και της ταύτισης που γίνεται συχνά µε φθηνά προϊόντα από Αραβικές χώρες, όπως και από το Τέξας των ΗΠΑ.

Τα φορτία µε «Ελιές Καλαµών» που έφτασαν τελευταία σε µεταποιητικές µονάδες της Πελοποννήσου από την Τουρκία, είναι ένα ακόµη ενδεικτικό παράδειγµα της εκµετάλλευσης που υφίσταται η εγχώρια παραγωγή, όπου έχει καταφέρει να xτίσει κάποιο όνοµα. 

 

 

Πηγη

Τις τελικές βαθμολογίες των αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης αμπέλων εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τη διαδικασία των ενστάσεων να έχει ήδη ανοίξει και να τρέχει ως τις 14 Ιουλίου.

 

Συνολικά έγιναν αποδεκτές αιτήσεις για 16.451 στρέμματα, με όσους συγκεντρώνουν μεγαλύτερες βαθμολογίες να λαμβάνουν τις αιτούμενες εκτάσεις, ενώ για όσους πήραν λιγότερους πόντους θα υπάρξει οριζόντια περικοπή. Υπενθυμίζεται ότι η μοιρασιά, θα γίνει για περίπου 6.400 στρέμματα.

 

Όσοι από τους αιτούντες επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση επί της βαθμολογίας μπορούν να την υποβάλλουν εντός 10 ημερών - ήτοι έως 14 Ιουλίου στην ΔΑΟΚ της Περιφερειακής τους Ενότητας.

 

 

 

 

 

Δείτε εδώ τη βαθμολογία των αιτούμενων αγροτεμαχίων.

 

 

 

Πηγη

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για τη συμμετοχή συνταξιούχων και ασφαλισμένων στα επιδοτούμενα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και εκδρομών της Αγροτικής Εστίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΟΓΑ, μέσω ΚΕΠ και μέχρι τις 25 Ιουλίου.

 

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου που ήταν παρούσα στη συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε ο ΟΓΑ «δεν πρόκειται να κοπεί ούτε ένα ευρώ από τα οικογενειακά επιδόματα», ενώ αντίθετα το 2019 θα ενισχυθούν κατά 260 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την υπουργό στόχος είναι τα οικογενειακά επιδόματα να καταβληθούν έως τα τέλη Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν φέτος στα επιδοτούμενα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της Αγροτικής Εστίας ανέρχονται στους 71.500, σύμφωνα με σχετική απόφαση. Στο ίδιο πρόγραμμα θα ενταχθούν και 66.000 άτομα για δωρεάν εισιτήρια θεάτρου, 175.000 άτομα για δωρεάν βιβλία, 1.300 πολύτεκνες μητέρες και 20.000 νέοι αγρότες για επιμορφωτικά σεμινάρια.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2017.pdf

Ειδικότερα, η απόφαση, που καθορίζει τον αριθμό των δικαιούχων οι οποίοι θα ενταχθούν στα προγράμματα και τις παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2017, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους, ως εξής:

Άρθρο 1

Αριθμός δικαιούχων

Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2017 καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

• Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού πενήντα εννέα χιλιάδες (59.000) άτομα εκ των οποίων:

α) πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) άτομα να πραγματοποιήσουν έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις),

β) τέσσερις χιλιάδες (4.000) συνταξιούχοι, να πραγματοποιήσουν έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) και μέχρι πέντε (5) απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος ιαματικού τουρισμού.

• Στο εκδρομικό πρόγραμμα δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) άτομα να πραγματοποιήσουν 4ήμερες εκδρομές.

• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) άτομα.

• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) άτομα. Η προμήθεια δωρεάν βιβλίων της επιλογής τους, γίνεται από τα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

• Στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες χίλια τριακόσια (1.300) άτομα.

• Στο πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών είκοσι χιλιάδες (20.000) άτομα.

 

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων έτους 2017:

- Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ προερχόμενοι από τον πρώην ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α’), όπως ισχύει, ή να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, του νόμου 2458/1997, όπως ισχύει, που υπάγονται στον ΕΦΚΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή

- Να είναι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ και καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά, ή

- Να είναι μέλη των οικογενειών των αμέσως παραπάνω προσώπων.

- Να είναι όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα και ειδικότερα τα μέλη οικογένειας, με ενεργό δικαίωμα απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΓΑ.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού:

- Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ προερχόμενοι από τον πρώην ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α’), όπως ισχύει, ή

- Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ και καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά.

Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες:

- Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ προερχόμενοι από τον πρώην ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, του νόμου 2458/1997, όπως ισχύει, που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

- Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα και ειδικότερα τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΓΑ.

Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος καθορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ.

4. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα των επιμορφωτικών σεμιναρίων νέων αγροτών:

- Να είναι οι συμμετέχοντες ηλικίας από 22 έως 45 ετών, άμεσα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, του ν. 2458/1997, όπως ισχύει, που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής και να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα του έτους 2017 και κάνουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής βιβλίων, εισιτηρίων θεάτρου, επιμορφωτικών σεμιναρίων, χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες.

 

 

Πηγη

Φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, σπόροι και βολβοί, δημητριακά, κτηνοτροφικά φυτά, συσκευασμένες ζωοτροφές -με εξαίρεση όσες προορίζονται για κατοικίδια ζώα βάσει της δασμολογικής τους κλάσης- αλλά και ζώντα ζώα (αιγοπρόβατα, χοιρινά, βοοειδή) επέστρεψαν από 1ης Ιουλίου 2017, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του 13%, αντί για 24%.

Στις υπηρεσίες προστέθηκε στο παράρτημα και κατά συνέπεια υπάγεται από 1.7.2017 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.
 
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με αυτό τον τρόπο δίνεται έμφαση στη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, με στόχο να ενισχυθεί η ρευστότητα των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στα αγροτικά εφόδια, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, περιλαμβάνονται σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά, τροφές παρασκευασμένες για ζώα (εξαιρούνται τα παρασκευάσματα των τύπων Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 και 2308, τα οποία αφορούν ζωοτροφές οικόσιτων ζώων), λιπάσματα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης καιρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, καθώς και άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214).

Ειδικότερα,  από 1.7.2017 όπως ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 70 του νόμου 4472/2017, στο μειωμένο συντελεστή 13% υπάγονται πλέον πέραν αυτών που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 τα εξής αγαθά:

1. Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών (Δ.Κ. ΕΧ 0101,0102, 0103 και 0104).

2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή (Δ.Κ. ΕΧ0105).

3. Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιία. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106).

12. Σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1207 και ΕΧ 1209).

13. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214).

17. Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασµένες για ζώα. Εξαιρούνται τα παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων της Δ.Κ. 2309 (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 και 2308).

22. Μαστίχα (λευκή ή μη), ακατέργαστη (Δ.Κ. ΕΧ 1301).

23. Λιπάσματα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104 και 3105)

24. Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα άλλα από εκείνα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εξαιρούνται τα εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντομοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808).

- Εκτός από την προσθήκη των ως άνω αγαθών στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σημειώστε και τις τροποποιήσεις σε ορισμένες κατηγορίες αγαθών στο παράρτημα ως εξής:

-Στην κατηγορία των ψαριών διευρύνθηκαν οι εξαιρέσεις

5. Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα. Εξαιρούνται τα συκώτια, αυγά, σπέρματα, πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστες και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών (Δ.Κ. ΕΧ 0302, ΕΧ 0303, ΕΧ 0304, ΕΧ 0307).

- Στην κατηγορία των άλλων φυτών προστέθηκαν οι βολβοί τα κρεμμύδια, οι ρίζες κλπ.

7. Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση, φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα)μανιταριών (Δ.Κ. 0601 και 0602).

- Στην κατηγορία με τα αμαξάκια για αναπήρους προστέθηκε μια δασμολογική κλάση (ΔΚ 9403)

27. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και ερεισίνωτο (Δ. Κ. 8713, Δ.Κ. 9403 και ΕΧ 8714).

 

Υπηρεσίες

-Στις υπηρεσίες προστέθηκε στο παράρτημα και κατά συνέπεια θα υπάγεται από 1.7.2017 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ:

4. Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.

 

Βρείτε εδώ το πολυνομοσχέδιο και τα συνοδευτικά έγγραφα όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής.

 

 

Πηγη

Την πρώτη τους συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ιωάννη Τσιρώνη, είχαν την περασμένη Τετάρτη μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) και εκπρόσωποι τοπικών ενώσεων νέων αγροτών, όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τα θέματα που τους απασχολούν.

Οι εκπρόσωποι των νέων αγροτών ενημέρωσαν τον υπουργό για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά  τους εξαιτίας των υψηλού κόστους παραγωγής, της μεγάλης φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών που καλούνται να υποβάλλουν, ενώ στάθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα των αδειών για τις σταυλικές εγκαταστάσεις και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται λόγω της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας.

Παράλληλα συζητήθηκαν και θέματα που έχουν σχέση με τη βιολογική γεωργία και το τρέχον υπό διαμόρφωση πρόγραμμα στο οποίο όπως είπε ο υπουργός οι νέοι αγρότες θα έχουν περισσότερα μόρια.

Αναφορά έγινε για τα σχέδια βελτίωσης και για την αναγκαιότητα σύνδεσής τους με τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι νέοι αγρότες δεν θα μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους.

Ο κ. Τσιρώνης ανέφερε πως το υπουργείο βρίσκεται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  προκειμένου να βρεθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας.

Παρόντες στη συνάντηση, που  πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, ήταν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Θεόδωρος Βασιλόπουλος, ο ειδικός γραμματέας της Π.Ε.Ν.Α. Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, εκπρόσωποι της Ένωσης Νέων Αγροτών Ηλείας Ιωάννης Αλεξόπουλος, Καρδίτσας Χρυσόστομος Νταντάμης και Γιώργος Κορομπίλιας και Αιτωλοακαρνανίας Χρήστος Καπελιέρης.

Οι νέοι αγρότες τόνισαν και την αναγκαιότητα άμεσης καταβολής του πριμ πρώτης εγκατάστασης στους δικαιούχους για να μπορέσει να έχει το πρόγραμμα τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ ζήτησαν να επιδοτείται η αγορά γης των νέων που θέλουν να δημιουργήσουν κτηριακές υποδομές και σταύλους.

Σε επόμενη συνάντηση τους με τον κ. Τσιρώνη, οι εκπρόσωποι της Π.Ε.Ν.Α. θα καταθέσουν το υπόμνημά τους με λεπτομερή καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, αλλά και των λύσεων που προτείνουν.

Ο πρόεδρος της Π.Ε.Ν.Α. προσκάλεσε τον υπουργό να παρευρεθεί στο 24ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών  που θα πραγματοποιηθεί φέτος  στα Χανιά της Κρήτης και συγκεκριμένα στο χώρο του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου, από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, με θέμα την ελαιουργία και την κτηνοτροφία.

 

 

Πηγη

Οι υπόχρεοι υποβολής φορολογικών δηλώσεων αγρότες δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθούν στα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ, προκειµένου να παραλάβουν το «χαρτί» που αποδεικνύει την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα, βάσει του οποίου διασφαλίζεται η επιπλέον έκπτωση φόρου των 1.900 ευρώ.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης διευκρινίζεται ότι κατά τη διαδικασία των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος «δεν απαιτείται προσκόµιση βεβαίωσης κατ΄επάγγελµα από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεών (ΜΑΑΕ).

Η ανακοίνωση του υπουργείου ήρθε έπειτα από παράπονα ενδιαφερόµενων που πήγαν στα ΚΕΠΠΥΕΛ για να λάβουν την βεβαίωση, αλλά υπεύθυνοί τους, δεν τους την χορήγησαν. Προβληµατισµός και ερωτηµατικά καταγράφηκαν ιδίως από νεοεισερχόµενους, οι οποίοι εξέφραζαν την ανησυχία τους για το ενδεχόµενο να χάσουν την έκπτωση φόρου (1.900 ευρώ) και να φορολογηθούν αυτοτελώς για τα αγροτικά εισοδήµατά τους.
Καθώς φαίνεται, τον τελικό λόγο για τον ορισµό των κατ΄ επάγγελµα που κρίνει την έκπτωση φόρου έχει το καθ’ ύλην αρµόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που ετοιµάζεται να αποστείλλει στην Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), το τελικό αρχείο µε τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, ώστε εκείνη, µε τη σειρά της, να χορηγήσει ή όχι έκπτωση φόρου.Πιο αναλυτικά, ανακοίνωση του υπουργείου έχει ως εξής:
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ολοκληρώνει την επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για την καταγραφή του συνόλου των κατ΄ επάγγελµα αγροτών, προκειµένου η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) να προσδιορίσει το ποσοστό του εισοδήµατος που προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα κατά τη διαδικασία της αυτόµατης εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων των κατ΄ επάγγελµα αγροτών.
Συνεπώς, για την υποβολή και εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2016 (δηλώσεις που υποβάλλονται το 2017) των κατ΄ επάγγελµα αγροτών και των νεοεισερχόµενων το 2016 αγροτών, δεν απαιτείται προσκόµιση βεβαίωσης κατ΄ επάγγελµα αγρότη από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεών (ΜΑΑΕ) στις φορολογικές αρχές προκειµένου οι δικαιούχοι να τύχουν της προβλεπόµενης έκπτωσης φόρου.

Συµψηφισµός επιστροφών φόρου µε οφειλές ΕΝΦΙΑ

Μέσω νέου πληροφοριακού συστήµατος θα πραγµατοποιούν οι Εφορίες αυτόµατους συµψηφισµούς επιστροφών φόρου, µε όσες µηνιαίες δόσεις οφειλών ΕΝΦΙΑ υπολείπονται να καταβληθούν και δεν έχουν λήξει. Αν δεν υπάρχουν οφειλές, θα συµψηφίζει τις επιστροφές φόρου που εκκρεµούν από παρελθόν έτος µε τρέχοντες φόρους, τους οποίους οφείλουν οι δικαιούχοι επιστροφών. ∆ηλαδή, οι επιστροφές ενδέχεται να µην καταβάλλονται εντός του έτους που έχουν προκύψει, για να συµψηφιστούν µε υποχρεώσεις που θα προκύψουν. Επιπλέον, όσες οφείλονται από το δηµόσιο σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα µπορούν να συµψηφίζονται αυτόµατα µε οφειλές τους προς άλλους δηµόσιους φορείς. Οι δηµόσιες υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων θα προχωρούν µε τη ∆ΟΥ και τα ταµεία σε συµψηφισµούς ποσών που δικαιούνται να εισπράξουν τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις, πρώτα µε τις οφειλές τους προς τη φορολογική διοίκηση και στη συνέχεια µε τυχόν οφειλές τους προς τα ταµεία.

Μόνο εταιρείες με αγροτική γη στον εξωδικαστικό

Σβήνει τις ελπίδες των υπερ-χρεωμένων αγροτών για μια επανεκκίνηση με ρύθμιση ή διαγραφή χρεών (προς τράπεζες, ταμεία, Εφορία) μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού που θα αρχίσει να τρέχει από τον Αύγουστο ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ειδικότερα, απαντώντας, σε ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλη Κεγκέρογλου, τονίζει ότι «οι αγρότες κατά κανόνα δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και επομένως δεν εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αλλά στο νόμο για τα υπερ-χρεωμένα νοικοκυριά». «Εμπορική ιδιότητα θα μπορούσαν να έχουν μόνο οι αγρότες, που δεν καλλιεργούν οι ίδιοι τις εκτάσεις τους, αλλά χρησιμοποιούν οργανωμένη επιχείρηση για την εκμετάλλευσή τους», προσθέτει.
Μάλιστα όπως διευκρινίζει: «Η τελευταία κατηγορία αγροτών μπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό».

 

 

Πηγη

Παρά τις διαβεβαιώσεις του ΥπΑΑΤ ότι θα μεταφερθεί η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του δευτέρου εξαμήνου του 2016 στο τέλος του χρόνου άρχισαν να καταφθάνουν τα μπιλετάκια από το ΕΦΚΑ στους αγρότες για την πληρωμή τους. Θυμίζουμε ότι από τις αρχές του 2017 οι αγρότες, όπως και οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν κάθε μήνα τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Όμως από το 2016 - τότε που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ – οι αγρότες χρωστούσανε την ασφαλιστική εισφορά του δευτέρου εξαμήνου. Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο κ. Νίκος Δημόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηνοτρόφων Καβάλας, «για τις οφειλές του 2016, ο Υπουργός είχε υποσχεθεί ότι επειδή δεν είναι εύκολο να βρεθούν αυτή την εποχή τα χρήματα να πάνε στο τέλος του έτους οι πληρωμές αυτών των εισφορών ώστε με τις επιδοτήσεις (βασική ενίσχυση κ.α.) να μπορούν οι αγρότες να τις πληρώσουν».

Και προσθέτει: «σε αντίθεση με όσα μας υποσχέθηκε ο Υπουργός, άρχισαν να έρχονται τα ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ για την πληρωμή του δεύτερου εξαμήνου 2016. Παράλληλα θα πρέπει να πληρώνουμε κάθε μήνα τις εισφορές του 2017. Στην ουσία θα κληθούμε να πληρώσουμε ένα έξτρα ποσό, που κατά μέσο όρο θα κυμαίνεται στα 800 ευρώ, μέχρι τις 10-15 Ιουλίου. Εμείς διαμαρτυρόμαστε στους βουλευτές της περιοχής γιατί οι αγρότες αδυνατούν να πληρώσουν αυτά τα ποσά».

Εμείς θυμίζουμε ότι ο κ. Αποστόλου είχε δηλώσει στη Βουλή, τον Ιανουάριο του 2017, τα εξής: «Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη πληρωμή των εισφορών του δευτέρου εξαμήνου του 2016. Θα αντιμετωπιστεί με τη μεταφορά τους στο δεύτερο εξάμηνο του 2017, που θα υπάρχει και η δυνατότητα της σύνδεσής τους με τις επιστροφές των προκαταβολών του φόρου». Περιμένουμε να δούμε πότε θα καταβληθούν οι επιστροφές των προκαταβολών του φόρου στους αγρότες.

 

 

Πηγη

Πρόβλεψη για σταθερό συντελεστή φόρου σε περιπτώσεις ενεργειακών συνεταιρισµών επί πενταετία περιλαµβάνει νοµοσχέδιο που έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση ως τις 20 Ιουνίου το υπουργείο Ενέργειας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Στην απευκταία δε περίπτωση, που ο συντελεστής αυτός αυξηθεί, η ενεργειακή οντότητα θα εξακολουθήσει να φορολογείται µε το προηγούµενο, ευνοϊκό συντελεστή.

Αυτό δεν είναι το µοναδικό κίνητρο που δίνουν από το υπουργείο Ενέργειας για την σύσταση τέτοιου είδους οντοτήτων, οι οποίες θα µπορούν να συστήνονται µε πέντε µέλη αγρότες κατ΄ελάχιστον ή πέντε νοµικά πρόσωπα (π.χ. αγροτικοί συνεταιρισµοί ή ΤΟΕΒ). Ειδικότερα, οι ενεργειακοί συνεταιρισµοί αυτοί θα µπορούν να κάνουν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή µικρών ανεµογεννητριών, µε εφαρµογή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού (virtual net metering).
Εκτός αυτού, µε βάση τις διατάξεις του προσχεδίου νόµου επιτρέπεται η ένταξή τους στον αναπτυξιακό νόµο, η κατά 50% µείωση της εγγυητικής επιστολής που απαιτείται για σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και η κατά προτεραιότητα αδειοδότηση τους από τη ΡΑΕ.Το σχέδιο ορίζει και τον τρόπο διάθεσης των κερδών. Έτσι, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης παρακρατείται τουλάχιστον το 10% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Για κερδοσκοπικές Κοινότητες το υπόλοιπο των καθαρών κερδών µετά την αφαίρεση των αποθεµατικών διανέµεται στα µέλη. Αν πρόκειται για µη κερδοσκοπικές, τότε τα καθαρά κέρδη δεν διανέµονται στα µέλη, αλλά παραµένουν στους συνεταιρισµούς, υπό τη µορφή αποθεµατικών και διατίθενται για τους σκοπούς τους µε απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Μεταξύ άλλων στο Άρθρο 10 αναφέρονται τα εξής: -Οι Ε.Κοιν. δύνανται να εντάσσονται στο ν.4399/2016 (Α΄ 117) όπως ισχύει, εφαρµοζοµένων αναλογικά των διατάξεων του νόµου αυτού για τις Κοιν.Σ.Επ., καθώς και σε άλλα προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους σκοπούς τους.

  • Οι Ε.Κοιν. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην υποπαράγραφο Ι.2. της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107).
  • Το ύψος της εγγυητικής επιστολής για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύουν, οι οποίοι ανήκουν σε Ε.Κοιν., µειώνεται κατά 50%.
  • Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών και σταθµών µικρών ανεµογεννητριών από Ε.Κοιν. για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών των µελών τους µε εφαρµογή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 13 του άρθρου 2 του ν.3468/20016 (Α’ 129) όπως ισχύει. Τυχόν πλεόνασµα ενέργειας που προκύπτει από το συµψηφισµό του προηγούµενου εδαφίου, µετά τη διενέργεια της τελικής εκκαθάρισης στο τέλος της χρονικής περιόδου συµψηφισµού, διοχετεύεται στο ∆ίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζηµίωση στην Ε.Κοιν.

 

Πηγη

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

Λίπανση Ελιάς

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ