Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

 • Greek Olive Oil

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Ειδήσεις απο Ελλάδα

Ειδήσεις απο Ελλάδα (333)

Με αύξηση των διαθέσιµων πόρων κατά περίπου 20%, ήτοι στα 186 εκατ. ευρώ, τέσσερις νέες κατηγορίες, µειώσεις πόρων σε επτά προϊόντων, αυξήσεις σε τρία και τον Κρόκο Κοζάνης… εκτός της τελικής λίστας µε τα επιλέξιµα είδη πρόκειται να «τρέξουν» το 2017 οι συνδεδεµένες ενισχύσεις.

Σύµφωνα µε αναλυτική εγκύκλιο που εξέδωσε ο οργανισµός πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στις 2 Αυγούστου, ενδεικτική τιµή στο ρύζι ορίστηκαν τα 25,7 ευρώ το στρέµµα, στο σκληρό σιτάρι τα 4,8 ευρώ το στρέµµα, στην βιοµηχανική ντοµάτα τα 51,7 ευρώ, στο χυµοποιήσιµο πορτοκάλι τα 41,1 ευρώ, στα βρώσιµα όσπρια τα 29,6 ευρώ το στρέµµα και στα πρωτεϊνούχα ψυχανθή τα 17,1 ευρώ το στρέµµα. Στους σπόρους σποράς, η συνδεδεµένη µπορεί ν’ ανέλθει και στα 68,4 ευρώ το στρέµµα, στα σπαράγγια στα 50 ευρώ το στρέµµα, στα ζαχαρότευτλα στα 51,1 ευρώ το στρέµµα, στο συµπύρηνο ροδάκινο στα 16,5 ευρώ το στρέµµα, στην Κορινθιακή σταφίδα στα 35,2 ευρώ το στρέµµα, στους καρπούς µε κέλυφος τα 13,9 ευρώ το στρέµµα, στα µήλα στα 47,4 ευρώ το στρέµµα, στα σανοδοτικά ψυχανθή στα 27,3 ευρώ το στρέµµα και στο βαµβάκι στα 74,9 ευρώ το στρέµµα, όπως ακριβώς και την περασµένη χρονιά.

Στον συνολικό προϋπολογισµό των 186 εκατ. ευρώ, πρέπει να προστεθεί και η ειδική ενίσχυση βάµβακος, που για το 2017, θα παραµείνει σταθερή, έχοντας διαθέσιµο µπάτζετ 187,2 εκατ. ευρώ.

Σηµειώνεται πως για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος, όπως αναφέρεται ρητά στην εγκύκλιο, λαµβάνεται υπόψη και η ελάχιστη απόδοση ανά στρέµµα. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόµισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα βαµβακιού τουλάχιστον ίση µε εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεµµατική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Η ελάχιστη στρεµµατική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νοµός), µε βάση το µέσο όρο της πραγµατικής στρεµµατικής απόδοσης της πενταετίας 2011-2015 κάθε περιφερειακής ενότητας µειωµένο κατά 20% και όχι ενιαία σε επίπεδο χώρας.

Η ελάχιστη απόδοση µπορεί να µειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτές επιβεβαιωθούν από τους αρµόδιους φορείς.

Το πρωτότυπο «τιµολόγιο αγοράς» ή «τιµολόγιο αγοράς-δελτίο αποστολής» ή «απόδειξη λιανικής πώλησης» και «βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία» επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική µορφή στην ΕΑΕ 2017 ενώ οι πρωτότυπες καρτέλες σπόρου υποβάλλονται οπωσδήποτε έως τις 10.07.2017, στα αρµόδια περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και επισυνάπτονται στη σχετική ενιαία αίτηση. Από τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν η συνολική ποσότητα καθώς και η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου που χρησιµοποίησε ο γεωργός.

Αναφορικά µε το ζωικό κεφάλαιο, αλλαγές σε σχέση µε το 2015 κοµίζει η εγκύκλιος που υπογράφει ο Θανάσης Καπρέλης. Έτσι, στα αιγοπρόβατα από 5 και 7 ευρώ αντίστοιχα, η συνδεδεµένη ενίσχυση ανεβαίνει στα 11 ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο. Στα βοοειδή η ενίσχυση θα ανέλθει στα 149 ευρώ το ζώο, ενώ για τα ειδικά δικαιώµατα, η εγκύκλιος, προβλέπει ενδεικτική τιµή για το έτος 2017, σύµφωνα µε την από 24.01.2017τροποποιηµένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, 235 ευρώ ανά επιλέξιµη Μ.Μ.Ζ. (βοοειδή) για το Μέτρο 1 και 35 ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο (αιγοπρόβατα) για το Μέτρο 2.


Διαβάστε εδώ τον 4σέλιδο φάκελο από το φύλλο 613 της Agrenda.

ΠΗΓΗ

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 06:22

Το δημόσιο φταίει, οι αγρότες πληρώνουν

Written by

Λάθη επί λαθών των δηµόσιων αρχών έχουν δηµιουργήσει γύρω από την υπόθεση των δασικών χαρτών µια …µηχανή που κόβει χρήµα. Ο όλος χειρισµός επιβαρύνει µε τεράστια ποσά αγρότες και γενικά κατόχους αγροτικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, ενώ επιφέρει ανυπολόγιστη σπατάλη χρόνου και «αχαρτογράφητο» ψυχικό κόστος.

Οι δασικοί χάρτες δεν είναι τίποτα άλλο από µια κοινοτική υποχρέωση (για να µην προκύπτουν πρόστιµα και καταλογισµοί) και ένα έργο υποδοµής το οποίο, εφ’ όσον γίνει σωστά, µπορεί να έχει πολλαπλή χρησιµότητα και οφέλη για την κοινωνία (πολίτες, κράτος, περιβάλλον). Αντί αυτού, έχει εξελιχθεί σε έναν κυκεώνα, ο οποίος ταλαιπωρεί τον κόσµο, αυξάνει τη γραφειοκρατία, προκαλεί χρεώσεις επί δικαίων και αδίκων, ανοίγει δουλειές σε επιτήδειους, οδηγεί σε απώλειες περιουσιών και ενισχύει κατά παράδοξο τρόπο τα δηµόσια έσοδα.

Με έναν πρόχειρο υπολογισµό, οι 128.000 περιπτώσεις αντιρρήσεων (ΑΦΜ) που έχουν καταγραφεί από τους ήδη αναρτηµένους δασικούς χάρτες (υπολογίζονται στο 35% του συνολικού έργου), γεννούν µια περίπλοκη διαδικασία µε κόστος µεγαλύτερο από 60 εκατ. ευρώ για τους υπόχρεους (128.000 Χ 150 ευρώ Χ 3 – τα κτήµατα σε κάθε ΑΦΜ) για τους υπόχρεους, κι αυτό, χωρίς να ληφθούν υπ’ όψη τα πιθανά κόστη εξαγοράς της γης που θα προκύψουν σε πολλές περιπτώσεις (βλέπε σχετικό ρεπορτάζ).

Αυτό σηµαίνει πως όταν το έργο ολοκληρωθεί στα τέλη του 2019 όπως προβλέπεται, εφόσον τα λάθη στους υπό ανάρτηση χάρτες συνεχίσουν να εµφανίζονται στην ίδια έκταση, το συνολικό κόστος (µόνο για πρόδηλα λάθη και αντιρρήσεις) θα υπερβεί τα 180 εκατ.

Πού εντοπίζεται κατά βάση το πρόβληµα;

Εάν δεν υπάρχει κάποιος «δάκτυλος» και γίνει δεκτό ότι πρόκειται για αδυναµίες των τεχνικών κλιµακίων και δυσκολία ενσωµάτωσης όλων των πραγµατικών δεδοµένων στους δασικούς χάρτες, το πρόβληµα ξεκινάει από τρεις µεγάλες πηγές:

 • Την µη καταχώρηση στοιχείων των αναδασµών που έχουν γίνει σε πολλές περιοχές της χώρας.
 • Την µη «ανάγνωση» των  παραχωρητηρίων που επίσης έχουν δοθεί από δήµους και κοινότητες.
 • Την µη αξιοποίηση πράξεων εποικισµού που έχουν γίνει, κυρίως σε χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Αυτά και µόνο, θα µπορούσαν να περιορίσουν τα λάθη των χαρτών κατά 80%, αναφέρουν στην Agrenda τεχνοκράτες που έχουν γνώση της κατάστασης, γι’ αυτό και η ευθύνη της διοίκησης είναι µεγάλη. Εκτός και αν έχουν βάση τα όσα λέγονται στα παρασκήνια για το τρελό γλέντι που έχει στηθεί εν γνώσει των αρµοδίων και εις υγεία των κορόιδων.    

∆εν έχουµε δει ούτε τα µισά από τα λάθη

Ούτε την µισή ελληνική επικράτεια δεν καλύπτουν σήµερα οι αναρτηµένοι δασικοί χάρτες και τα προβλήµατα, που φέρνουν στην επιφάνεια είναι ουκ ολίγα. Έτσι, µε αναρτηµένους χάρτες σε ποσοστό 35% της χώρας, γεννάται µεγάλο ζήτηµα µε τα επικαλυπτόµενα εντός ΟΣ∆Ε αγροτεµάχια, που αφορούν 128.000 περιπτώσεις. Περισσότερα, ωστόσο, προβλήµατα, αλλά και αντιδράσεις θεωρείται βέβαιο πως θα φέρει η ανάρτηση των δασικών χαρτών, το επόµενο διάστηµα, αφού ως το τέλος του 2017, το υπουργείο Περιβάλλοντος, σχεδιάζει να αναρτήσει δασικούς χάρτες σ’ ένα επιπλέον κοµµάτι της χώρας, σε ποσοστό 17%. Στο υπόλοιπο κοµµάτι της χώρας (περίπου 46% της επικράτειας) εξάλλου, λέει ο σχεδιασµός των επιτελών του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάµελλου, η ανάρτηση των χαρτών προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

Ως τις 8 Αυγούστου 2018 η εξαγορά εκχερσωμένων


Παρατείνεται για ένα χρόνο, ως τις 8 Αυγούστου του 2018, η δυνατότητα εξαγοράς εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκµετάλλευση, πριν την 11η Ιουνίου 1975, µε ΥΑ 158341/3927/26-7-2017 (ΦΕΚ Β´ 2758) που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάµελλος. Η προθεσµία µε βάση το Νόµο 4280/2014 έληγε την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 και έδινε τριετή εφαρµογή στη ρύθµιση µε περιθώριο παράτασης για ένα χρόνο µε απόφαση Υπουργού. Όπως τονίζει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, «η δυνατότητα εξαγοράς παρέχεται για όλες τις εκτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 5-14 του άρθρου 47 του ν. 998/79 και µπορούν να τη χρησιµοποιήσουν οι ενδιαφερόµενοι πολίτες όλης της χώρας. Η διάταξη αυτή µπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί ενόψει της κύρωσης των δασικών χαρτών της χώρας».

Για τις περιοχές µε αναρτηµένο δασικό χάρτη παρέχεται έως 7 Σεπτεµβρίου 2017 δυνατότητα εξαγοράς της έκτασης, εφόσον αυτή έχει χαρακτηριστεί ως ∆Α ή ΧΑ και η εκχέρσωσή της για γεωργική καλλιέργεια έχει γίνει πριν 11η Ιουνίου 1975, ώστε η έκταση αυτή να εξαιρεθεί της προσωρινής κύρωσης του χάρτη και να µην θιγούν τα συµφέροντα του αγρότη. Αποτέλεσµα της δηµοσίευσης της παραπάνω ΥΑ είναι η συνέχιση χωρίς κωλύµατα της διαδικασίας των εξαγορών αυτών των εκτάσεων.

Αντίστοιχη ρύθµιση υπάρχει σε ισχύ και για την αλλαγή χρήσης εκτάσεων που εκχερσώθηκαν από το 1975 έως το 2007, όπου και παραχωρείται η έγκριση επέµβασης από τη ∆ασική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του άρθρου 47Β του ν. 998/79. «Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις έχουν µειωθεί τα κόστη εξαγοράς ή αλλαγής χρήσης, δεν απαιτείται αντίρρηση και µπορεί να αξιοποιηθεί η ρύθµιση των 100 δόσεων», σηµειώνει το υπουργείο. Υπενθυµίζεται, ότι παρά τη θερινή περίοδο, οι πολίτες, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ώστε να υποβάλλουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους και να µην τις αφήσουν τελευταία στιγµή.

 

 

ΠΗΓΗ

Μόνο κτηνοτρόφοι χωρίς στάβλο οι οποίοι δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε ως αγελαία τα αιγοπρόβατά τους, θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση 10 ευρώ ανά κεφάλι, που ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, ως αποζηµίωση για την αυξηµένη κατανάλωση ζωοτροφών λόγω παγετού

Η ενίσχυση αυτή θα δοθεί µέσω κρατικών κονδυλίων (de minimis) και έρχεται σε συνέχεια των πολικών θερµοκρασιών που επικράτησαν στις περισσότερες περιοχές της χώρες τον περασµένο Γενάρη.

Ωστόσο, ο υπουργός απέφυγε να διευκρινίσει τις επιδοτούµενες περιοχές ή το συνολικό ποσό που θα διατεθεί. Από την άλλη, ο Βάκης Τσιοµπανίδης, πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ κάνει λόγω για κοροϊδία καθώς όπως υποστηρίζει η σχετική στήριξη αφορά µόνο 1.700 κτηνοτρόφους (δηλώνουν ζώα ως αγελαία) σε ολόκληρη την χώρα και 200.000 ζώα.

«Στον Βόρειο Έβρο που χτυπήθηκε φέτος από την Αριάδνη αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, που κρίθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν υπάρχει ούτε ένας εν δυνάµει δικαιούχος αποζηµίωσης εφόσον στη βάση δεδοµένων της κτηνιατρικής υπηρεσίας όλες οι εκµεταλλεύσεις των ζώων που βόσκουν έχουν χαρακτηρισµό µικτή και όχι αγελαία», αναφέρει ο ίδιος.

Από τα Προγράµµατα το πριµ και για σταβλισµένα
Από την άλλη, στήριξη για την αγορά ζωοτροφών αναµένεται να λάβουν από τα Προγράµµατα οι κτηνοτρόφοι που δηλώνουν µικτό σταβλισµό. Συγκεκριµένα, αφορά όσους παραγωγούς επιλέξουν να µεταφέρουν το κοπάδι τους από το βοσκοτόπι στο στάβλο για 1-2 µήνες ώστε να αυξηθεί η βλάστηση του τόπου. Το Μέτρο αυτό θα προκηρυχθεί σε πρώτο χρόνο το 2018 και ακόµα µία φορά το 2020, µετά την ολοκλήρωση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης ώστε να επαναπροσανατολιστούν οι όροι και προϋποθέσεις της δράσης. Το ύψος της ενίσχυσης κυµαίνεται αναλόγως την Περιφέρεια και την υψοµετρική θέση του βοσκότοπου (πίνακας πάνω-δεξιά).

Συγκεκριµένα, το Μέτρο 10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιµων γαιών σε περιοχές που αντιµετωπίζουν κίνδυνο ερηµοποίησης λόγω διάβρωσης» όπως ονοµάζεται θα εφαρµοστεί:
α) σε ιδιωτικές βοσκήσιµες γαίες από το ιδιοκτήτη ή τον εκµισθωτή της.
β) σε δηµόσιες βοσκήσιµες γαίες ή βοσκήσιµες γαίες OTA από κτηνοτρόφο ή οµάδα κτηνοτρόφων. Στην περίπτωση οµάδας κτηνοτρόφων, εντάσσεται το σύνολο του βοσκότοπου και όχι επιµέρους τµήµατα αυτού, µε τη συµµετοχή του συνόλου των κτηνοτρόφων που τον διαχειρίζονται.

Κρατά από το Γενάρη το τάξιµο

Την ενεργοποίηση de minimis για τις αποζηµιώσεις λόγω παγετού, είχαν ζητήσει οι κτηνοτρόφοι σε πρόσφατη συνάντησή τους µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είχαν αναφέρει, φετινός χειµώνας ήταν ιδιαίτερα βαρύς µε πολικές θερµοκρασίες τον Ιανουάριο του 2017 ωστόσο «η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει το ζήτηµα για την ενεργοποίηση του De minimis και την αποζηµίωση των κτηνοτρόφων λόγω παγετού κάτι που µέχρι σήµερα µετά από 5 µήνες δεν έχει γίνει». Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι πέθαναν τόσο µεγάλα ζώα όσο και µικρά νεογέννητα ζώα από το κρύο και υπήρξε µεγαλύτερη κατανάλωση ζωοτροφών. Τέλος, σηµειώνεται ότι υπήρξαν πολλά προβλήµατα στις διανοίξεις των αγροτικών δρόµων από τους ∆ήµους και πολλοί κτηνοτρόφοι πήγαιναν στα µαντριά ακόµα και µε τα πόδια.

Αναστολή βόσκησης για περίοδο 1-2 μηνών

Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του Μέτρου για την επιδότηση ζωοτροφών από τα Προγράµµατα είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρµόζονται σε βοσκήσιµες γαίες µε αυτοφυή βλάστηση. Αναλυτικότερα, οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν να αναστείλουν τη βόσκηση των βοσκήσιµων γαιών στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη βλάστηση να αναπτυχθεί, και συγκεκριµένα:
α) τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή υψοµετρική ζώνη (<600 µ.),
β) τους µήνες Απρίλιο και Μαϊο στην ηµιορεινή υψοµετρική ζώνη (600-800 µ.)
γ) το µήνα Μάιο στην ορεινή υψοµετρική ζώνη (>800 µ.).
Επιλέξιµα για ενίσχυση ζώα είναι τα πρόβατα, οι αίγες και τα βοοειδή. Η στήριξη δίνεται ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον το 70% των πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν από την αγορά ζωοτροφής για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα παραµένουν στο στάβλο.
Σηµειώνεται τέλος, ότι οι βοσκήσιµες γαίες της εκµετάλλευσης που θα ενταχθούν στη δράση πρέπει να έχουν ελάχιστο µέγεθος 100 στρέµµατα.
Παράλληλα θα προκηρυχθεί και δράση, η οποία επιδοτεί τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους για τα οδοιπορικά τους, αναλόγως τη χιλιοµετρική απόσταση που διανύουν κάθε έτος.

 

ΠΗΓΗ

Σε νέα παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών, ως τις 7 Σεπτεμβρίου, προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες που δημοσίευσε από τις 20 Ιουλίου το AgroNews. Υπενθυμίζεται πως η σχετική προθεσμία λήγει την Πέμπτη 27 Ιουλίου και το αρμόδιο υπουργείο κατέθεσε τροπολογία παράτασης της ανάρτησης, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που ψηφίζεται την προσεχή Πέμπτη.

 

Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

Η παράταση σκοπεύει να δώσει επαρκή χρόνο σε όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να εξαντλήσουν εντός του Αυγούστου και μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποφευχθεί ο μεγάλος συνωστισμός που υπάρχει στις αρμόδιες υπηρεσίες, λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κοινού.

Ταυτόχρονα, δίνει επιπλέον χρόνο στους αγρότες και τους καλλιεργητές που επιδοτούνται να μαζέψουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή των αιτήσεων (παύει να ισχύει η 31/8/2017 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων και μετατίθεται στις 7/9/2017), ενώ διευκολύνει και τους κατοίκους εξωτερικού που θα βρίσκονται αυτή την περίοδο στη χώρα μας για καλοκαιρινές διακοπές να ρυθμίσουν τυχόν εκκρεμότητές τους με τους δασικούς χάρτες.

Και, βέβαια, η νέα παράταση στην ανάρτηση των δασικών χαρτών παρέχει ένα τελευταίο προς αξιοποίηση περιθώριο στους Δήμους, προκειμένου να υποβάλουν τα όρια των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων, αποφεύγοντας τη δημιουργία προβλημάτων στους πολίτες των Περιφερειών τους.

Τονίζεται ότι η 7η Σεπτεμβρίου 2017 είναι καταληκτική ημερομηνία, τόσο για τους κατοίκους της Ελλάδας, όσο και αυτούς του εξωτερικού.

Ειδικότερα, έως τη λήξη της παράτασης, στις 7 Σεπτεμβρίου, δίνεται το περιθώριο χρόνου για την χρησιμοποίηση των παρακάτω εργαλείων:

 • Υποβολή αντιρρήσεων επί του χαρακτήρα των εκτάσεων στον αναρτημένο δασικό χάρτη
 • Υποβολή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος για διόρθωση στον χάρτη
 • Υποβολή αιτήματος εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις που είχαν στο παρελθόν δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, είναι άλλης μορφής σήμερα και είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ.
 • Οριοθέτηση επί του χάρτη από τους Δήμους των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων.

Όσον αφορά το τελευταίο, πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι και σήμερα, δύο μέρες πριν την λήξη της προηγούμενης πια καταληκτικής ημερομηνίας, υπάρχουν ακόμα 20 Δήμοι που δεν έχουν διασφαλίσει τα συμφέροντα των πολιτών τους. Οι Δήμοι αυτοί είναι:
1. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
2. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
3. ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
4. ΔΟΞΑΤΟΥ
5. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
6. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
7. ΔΩΔΩΝΗΣ
8. ΚΙΜΩΛΟΥ
9. ΜΗΛΟΥ
10. ΜΥΚΟΝΟΥ
11. ΣΙΦΝΟΥ
12.  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
13. ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
14. ΣΚΟΠΕΛΟΥ
15. ΟΙΧΑΛΙΑΣ
16. ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
17. ΣΠΕΤΣΩΝ
18. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
19. ΣΙΘΩΝΙΑΣ
20. ΧΙΟΥ

Κοσμοσυρροή σε ορισμένα δασαρχεία

Το αδιαχώρητο παρατηρείται από νωρίς το πρωί, της Τρίτης 25 Ιουλίου, έξω από πολλά περιφερειακά Δασαρχεία της χώρας, με μεγάλες «ουρές» αγροτών, οι οποίοι στέκονται ακόμη και κάτω από καυτό λιοπύρι, για να διευθετήσουν τις εκκρεμότητές τους με τους δασικούς χάρτες, καθώς η εκπνοή της σχετικής προθεσμίας είναι προ των πυλών.

«Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα από την πλευρά των αγροτών τις τελευταίες μέρες και επειδή το θέμα των δασικών χαρτών είναι εξαιρετικά λεπτό, το Υπουργείο πρέπει να εκτονώσει την κατάσταση δίνοντας μια νέα παράταση λίγων εβδομάδων» τόνισε στο Agronews ο μελετητής Θεοχάρης Αμανατίδης, ο οποίος μας μετέφερε την εικόνα που επικρατεί στα Δασαρχεία του Βόλου και της Θεσσαλονίκης.

Για «πολύ μεγάλο χαμό» κάνει λόγο κι ο περιφερειακός σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Δημήτρης Τζηρίτης, σημειώνοντας πως «η κατάσταση είναι εκρηκτική» διότι «η συντριπτική πλειονότητα δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Στη Χαλκιδική θα σας έλεγα πως δεν είναι ούτε το 10% όσοι τελείωσαν. Πάνε στα μελετητικά γραφεία και τους λένε πως δεν μπορούν να τους αναλάβουν, διότι έτσι όπως είναι ο νόμος, τα δασαρχεία επιλαμβάνονται μόνο για τα αγροτεμάχια».

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον κ. Τζηρίτη «εάν δεν δοθεί παράταση, μερικές εβδομάδες, ένα μήνα, θα καταστραφεί κόσμος, διότι αν κλείσει αύριο το σύστημα και έχουμε την κύρωση των δασικών χαρτών, το μόνο ένδικο μέσο που θα έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες θα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας και εκεί δεν θα προσφύγει κανείς γιατί το κόστος είναι τόσο που θα πρέπει να πουλήσουν τα χωράφια τους. Άρα δεν θα έχει νόημα». Ο έμπειρος περιφερειακός σύμβουλος ανέφερε ακόμη ότι επειδή όλοι υπέβαλαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και τα χωράφια αυτά τα έχουν δηλώσει ως επιλέξιμα, σε περίπτωση που οι δασικοί χάρτες τα αναγνωρίζουν, για παράδειγμα το 20%, ως δάση, αυτά τα τμήματα θα χάσουν τις επιδοτήσεις για τα επόμενα τρία χρόνια.

Από την πλευρά του ο κ. Αμανατίδης, επισημαίνει πως στην πίεση που δημιουργείται σε σχέση με την εμπρόθεσμη περαίωση της διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων, πέραν της όποιας ολιγωρίας μπορεί να υπάρχει από τους παραγωγούς, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το υπουργείο έδινε διευκρινίσεις σταδιακά από το Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε η ανάρτηση και επειδή πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο σε τόσο ευρεία κλίμακα, φάνηκαν τα μεγάλα προβλήματα που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια. «Επίσης, το πληροφοριακό σύστημα της ΕΚΧΑ ΑΕ, λόγω φόρτου, είναι εξαιρετικά αργό και καθυστερεί πάρα πολύ τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, διότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον όγκο του έργου που υπάρχει», ανέφερε ο ίδιος. Έκανε επίσης λόγο και «για προβλήματα επικαλύψεων που παρατηρούνται σε σχέση με τη δασική μορφή, αλλά και την αγροτική χρήση εδαφών, οπότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργηθεί πρόβλημα στις κοινοτικές επιδοτήσεις».

Κατά τον κ. Θεοχάρη, «έτσι και αλλιώς, ο Αύγουστος είναι μήνας κατά τον οποίο δεν πρόκειται να εξεταστούν οι αντιρρήσεις, οπότε είναι τελείως λάθος να μην δοθεί παράταση, καθώς μικρό ποσοστό των αγροτών κυρίως έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη και τα κόστη που θα πρέπει να επωμιστούν για τους μελετητές και για τα παράβολα των αντιρρήσεων, όπου αυτά απαιτούνται».

Παράταση στη διαδικασία, επίσης, κατά τον συνομιλητή μας ζητούν και υπηρεσιακοί παράγοντες από Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών, ενώ επιστολή έχει στείλει και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης. «Αναμένουμε να δούμε τι θα πράξει το Υπουργείο σε ένα θέμα που «καίει» χιλιάδες πολιτών, αν και νομίζουμε ότι η κατάσταση είναι τέτοια που δεν θα μπορέσει να τη διαχειριστεί το Υπουργείο και θα «αναγκαστεί» να παρατείνει την προθεσμία», αναφέρει ο ίδιος.

 

 

ΠΗΓΗ

Περισσότερο ελιές, λιγότερο αμπέλια, αλλά και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κυρίως στο νομό Ηλείας, στην Ζάκυνθο, αλλά και στην Αττική (Καπανδρίτι) πλήρωσαν βαρύ τίμημα από τις πυρκαγιές που μαίνονται, με τους αγρότες να βρίσκονται σε απόγνωση.

 

Πολύ καλύτερη είναι η κατάσταση την Τετάρτη όσον αφορά τη μεγάλη πυρκαγιά της Α. Αττικής, καθώς οι πυροσβέστες, μετά από μια ακόμη ολονύκτια μάχη, κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της στο Πολυδένδρι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αυτή την ώρα η πυρκαγιά έχει μόνο μικροεστίες διαχειρίσιμες σε όλη την περίμετρό της, ενώ στη χαράδρα μέσα από την οποία κατευθυνόταν προς την Εθνική Οδό, έχουν ήδη κατεβεί πεζοί πυροσβέστες και μηχανήματα και σε σημαντικό βαθμό την έχουν οριοθετήσει.

Από το πρωί κάνουν ρίψεις στις εστίες δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ωστόσο οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι επιφυλακτικοί, καθώς από το μεσημέρι προβλέπεται ενίσχυση των ανέμων. Θεωρούν ωστόσο ότι σήμερα είναι μια καλύτερη ημέρα. Ήδη αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αυτοκινήτων προς Πολυδένδρι που χθες είχε διακοπεί από την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο Καπανδρίτι, που έφτασε χθες η φωτιά, στον Κάλαμο και στον Βαρνάβα υπήρξαν μικροεστίες που όμως αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις δυνάμεις πυρόσβεσης. 

Στις περιοχές παραμένουν 85 οχήματα της Πυροσβεστικής με 220 πυροσβέστες, 88 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 20 εθελοντικά οχήματα, 40 υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 100 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Καλύτερη η κατάσταση σε Ηλεία και Ζάκυνθο

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά στην Ηλεία η οποία απομακρύνθηκε από το χωριό Περιστέρι -το οποίο εκκενώθηκε χθες- και κινήθηκε ανατολικά. Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι υπό επιτήρηση και από το πρωί κάνει ρίψεις νερού και ένα ελικόπτερο.

Στη Ζάκυνθο οι συνεχείς αναζωπυρώσεις στο τεράστιο μέτωπο της Ζακύνθου, ανησυχεί την Πυροσβεστική, καθώς δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν οι δυνάμεις σε ένα σημείο και να αντιμετωπίσουν την πύρινη λαίλαπα. 

Ο δήμαρχος του νησιού, Παύλος Κολοκοτσάς, επέμεινε στην εκδοχή του εμπρησμού για τις πυρκαγιές που καίνε για αρκετές ημέρες. Επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες που λένε ότι η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε από εμπρησμό υποστηρίζοντας ότι αν και υπήρχε σχέδιο προετοιμασίας «είναι πρωτοφανές να ξεσπούν δέκα εστίες σε όλη τη Ζάκυνθο».

Με εξήντα άνδρες πεζοπόρο τμήμα θα συνδράμει η Κύπρος στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ελλάδα 

Στην Κύπρο κατέφθασε νωρίς το πρωί, ακόμα ένα C-130 από την Ελλάδα, το οποίο αναμένεται γύρω στις 08:30 αν όλα κυλήσουν ομαλά να μεταφέρει τα 60 μέλη Πυροσβεστικής, Πολιτικής Άμυνας και Τμήματος Δασών στα μέτωπα της φωτιάς στην Ελλάδα.
 
Η αναχώρηση των 60 μελών αναμενόταν να γίνει το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο μια μηχανική βλάβη που παρατηρήθηκε στο C-130 που έστειλαν χθες οι ελληνικές αρχές, δεν επέτρεψε την απογείωση τελικά.
 
Το πρόβλημα στο C-130 εντοπίστηκε άμεσα από τους διαδικαστικούς ελέγχους και οι αρμόδιοι μετά από δυο ανεπιτυχείς δοκιμές για απογείωση, αποφάσισαν να μην ρισκάρουν οτιδήποτε και για το λόγο αυτό δεν έγινε και η απογείωση του.
 
Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Μάρκο Τράγκολα, στόχος είναι η παροχή βοήθειας για την κατάσβεση πυρκαγιών ανάλογα με το που θα αναθέσουν οι ελληνικές αρχές καθήκοντα στους πυροσβέστες μας, κάτι που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. 
 
Δεν υπάρχει χρονικό πλαίσιο για την παραμονή των πυροσβεστών που θα μεταβούν στην Ελλάδα, θα παραμείνουν όσο χρειαστεί η συνεισφορά τους και σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάστασή τους, τότε οι Υπηρεσίες θα πράξουν αναλόγως. 

Προσαγωγή υπόπτου για τη φωτιά στην Πάρνηθα

Σημειώνεται ότι από την Τρίτη οι ανακριτικές υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ, ασχολούνται με άτομο που προσήχθη από την Πάρνηθα και θεωρείται ύποπτος για εμπρησμούς.

Σχετικά με την προσαγωγή του υπόπτου για εμπρησμούς, όπως είπε η κ. Μαλλίρη, εντοπίστηκε σήμερα το πρωί με το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Πάρνηθας. Υστέρα από έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή του πολλά υλικά ικανά να προκαλέσουν πυρκαγιά. Εξετάζεται τόσο για την παρουσία του στην Πάρνηθα σήμερα καθώς και για πυρκαγιές στην περιοχή που εκδηλώθηκαν προηγούμενα έτη.

Ο προσαχθείς είναι ελληνικής υπηκοότητας, 63 χρόνων και εντοπίστηκε από αστυνομικούς που έκαναν περιπολία. Τα αντικείμενα που βρέθηκαν ήταν στουπιά, κεριά, αναπτήρες κ.ά., τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει.

 

ΠΗΓΗ

Μόνιµο χαρακτήρα έλαβε το ύψος ενίσχυσης 45 ευρώ ανά στρέµµα βοσκότοπου για όλη τη χώρα και τα ζώα στη Βιολογική Κτηνοτροφία, ποσό που είχε θεσπιστεί έκτακτα για τις ανάγκες της περασµένης προκήρυξης, λόγω των προβληµάτων που δηµιούργησε η τεχνική λύση στην κατανοµή των τόπων.

 

Σύµφωνα µε τις τελευταίες αλλαγές στα Προγράµµατα, η Κοµισιόν ενέκρινε τελικά η ενίσχυση στη νέα πρόσκληση να µην φθάνει στην οροφή της 1 Μονάδας Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) αλλά στην κορυφή των 450 ευρώ ανά εκτάριο.

Έτσι για παράδειγµα: Ένας κτηνοτρόφος, µε 200 αιγοπρόβατα που συγκεντρώνει 30 Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου (200 επί 0,15) και του έχουν δοθεί 25 εκτάρια (250 στρέµµατα) επιλέξιµου βοσκοτόπου, έχει πυκνότητα βόσκησης 1,2 ΜΖΚ ανά εκτάριο (30ΜΖΚ διά 25 εκτάρια). Εφόσον θα εντασσόταν στη βιολογική κτηνοτροφία θα λάµβανε 5.275 ευρώ (21,1 ευρώ που είναι το πριµ επί 250 στρέµµατα) ή αλλιώς 26,3 ευρώ ανά ζώο. Τώρα, θα λάβει 21,1 ευρώ επί το 1,2 που είναι το ΜΖΚ, δηλαδή θα λάβει 25,32 ευρώ ανά στρέµµα βοσκότοπου. ∆ηλαδή 6.330 ευρώ ή 31,65 ευρώ ανά ζώο ετησίως. Το πριµ βοσκοτόπου, έχει ταβάνι τα 45 ευρώ ανά στρέµµα, σύµφωνα µε το νέο οδηγό των Προγραµµάτων, όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από την ΕΕ.

Στην ερχόµενη πρόσκληση λοιπόν θα ισχύσουν τα εξής: Η ενίσχυση ανά εκτάριο υπολογίζεται µε τον πολλαπλασιασµό της πυκνότητας βόσκησης κάθε δικαιούχου µε την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα. Η ενίσχυση ανά εκτάριο δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο ύψος ενίσχυσης των 450 ευρώ ανά εκτάριο. Ο νέος πίνακας ενισχύσεων παραµένει και έχει ως εξής:

 •   Αιγοπρόβατα: 21,1 έως 45 ευρώ ανά στρέµµα.
 •   Βοοειδή για σφάγιο: 26,7 έως 45 ευρώ ανά στρέµµα.
 •   Βοειδή γαλακτοπαραγωγής: 33,3 έως 45 ευρώ ανά στρέµµα.

Το ενδιαφέρον των κτηνοτρόφων για ένταξη στη νέα προκήρυξη πάντως αναµένεται µεγάλο, εφόσον στην περασµένη πρόσκληση δεν εγκρίθηκε κανένας δραστήριος στη ζωική παραγωγή. Οπότε, εφόσον ο συνολικός προϋπολογισµός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι µεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, θα δοθεί προτεραιότητα σε:

 •  Επαγγελµατίες αγρότες.
 •  Παραγωγούς βιολογικής παραγωγής ζωοτροφών.
 •  Κτηνοτρόφους µε µεγάλη χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος.

Αναφορικά µε τους νεοεισερχόµενους στον κλάδο των βιολογικών, πρόκριµα ένταξης έχουν οι κτηνοτρόφοι κάτω των 40 και οι παραγωγοί βιολογικών ζωοτροφών.

 

 

ΠΗΓΗ

Λάθη επί λαθών των δηµόσιων αρχών έχουν δηµιουργήσει γύρω από την υπόθεση των δασικών χαρτών µια …µηχανή που κόβει χρήµα. Ο όλος χειρισµός επιβαρύνει µε τεράστια ποσά αγρότες και γενικά κατόχους αγροτικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, ενώ επιφέρει ανυπολόγιστη σπατάλη χρόνου και «αχαρτογράφητο» ψυχικό κόστος.

Οι δασικοί χάρτες δεν είναι τίποτα άλλο από µια κοινοτική υποχρέωση (για να µην προκύπτουν πρόστιµα και καταλογισµοί) και ένα έργο υποδοµής το οποίο, εφ’ όσον γίνει σωστά, µπορεί να έχει πολλαπλή χρησιµότητα και οφέλη για την κοινωνία (πολίτες, κράτος, περιβάλλον). Αντί αυτού, έχει εξελιχθεί σε έναν κυκεώνα, ο οποίος ταλαιπωρεί τον κόσµο, αυξάνει τη γραφειοκρατία, προκαλεί χρεώσεις επί δικαίων και αδίκων, ανοίγει δουλειές σε επιτήδειους, οδηγεί σε απώλειες περιουσιών και ενισχύει κατά παράδοξο τρόπο τα δηµόσια έσοδα.

Με έναν πρόχειρο υπολογισµό, οι 128.000 περιπτώσεις αντιρρήσεων (ΑΦΜ) που έχουν καταγραφεί από τους ήδη αναρτηµένους δασικούς χάρτες (υπολογίζονται στο 35% του συνολικού έργου), γεννούν µια περίπλοκη διαδικασία µε κόστος µεγαλύτερο από 60 εκατ. ευρώ για τους υπόχρεους (128.000 Χ 150 ευρώ Χ 3 – τα κτήµατα σε κάθε ΑΦΜ) για τους υπόχρεους, κι αυτό, χωρίς να ληφθούν υπ’ όψη τα πιθανά κόστη εξαγοράς της γης που θα προκύψουν σε πολλές περιπτώσεις (βλέπε σχετικό ρεπορτάζ).

Αυτό σηµαίνει πως όταν το έργο ολοκληρωθεί στα τέλη του 2019 όπως προβλέπεται, εφόσον τα λάθη στους υπό ανάρτηση χάρτες συνεχίσουν να εµφανίζονται στην ίδια έκταση, το συνολικό κόστος (µόνο για πρόδηλα λάθη και αντιρρήσεις) θα υπερβεί τα 180 εκατ.

Πού εντοπίζεται κατά βάση το πρόβληµα;

Εάν δεν υπάρχει κάποιος «δάκτυλος» και γίνει δεκτό ότι πρόκειται για αδυναµίες των τεχνικών κλιµακίων και δυσκολία ενσωµάτωσης όλων των πραγµατικών δεδοµένων στους δασικούς χάρτες, το πρόβληµα ξεκινάει από τρεις µεγάλες πηγές:

 • Την µη καταχώρηση στοιχείων των αναδασµών που έχουν γίνει σε πολλές περιοχές της χώρας.
 • Την µη «ανάγνωση» των  παραχωρητηρίων που επίσης έχουν δοθεί από δήµους και κοινότητες.
 • Την µη αξιοποίηση πράξεων εποικισµού που έχουν γίνει, κυρίως σε χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Αυτά και µόνο, θα µπορούσαν να περιορίσουν τα λάθη των χαρτών κατά 80%, αναφέρουν στην Agrenda τεχνοκράτες που έχουν γνώση της κατάστασης, γι’ αυτό και η ευθύνη της διοίκησης είναι µεγάλη. Εκτός και αν έχουν βάση τα όσα λέγονται στα παρασκήνια για το τρελό γλέντι που έχει στηθεί εν γνώσει των αρµοδίων και εις υγεία των κορόιδων.    

∆εν έχουµε δει ούτε τα µισά από τα λάθη

Ούτε την µισή ελληνική επικράτεια δεν καλύπτουν σήµερα οι αναρτηµένοι δασικοί χάρτες και τα προβλήµατα, που φέρνουν στην επιφάνεια είναι ουκ ολίγα. Έτσι, µε αναρτηµένους χάρτες σε ποσοστό 35% της χώρας, γεννάται µεγάλο ζήτηµα µε τα επικαλυπτόµενα εντός ΟΣ∆Ε αγροτεµάχια, που αφορούν 128.000 περιπτώσεις. Περισσότερα, ωστόσο, προβλήµατα, αλλά και αντιδράσεις θεωρείται βέβαιο πως θα φέρει η ανάρτηση των δασικών χαρτών, το επόµενο διάστηµα, αφού ως το τέλος του 2017, το υπουργείο Περιβάλλοντος, σχεδιάζει να αναρτήσει δασικούς χάρτες σ’ ένα επιπλέον κοµµάτι της χώρας, σε ποσοστό 17%. Στο υπόλοιπο κοµµάτι της χώρας (περίπου 46% της επικράτειας) εξάλλου, λέει ο σχεδιασµός των επιτελών του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάµελλου, η ανάρτηση των χαρτών προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

Ως τις 8 Αυγούστου 2018 η εξαγορά εκχερσωμένων


Παρατείνεται για ένα χρόνο, ως τις 8 Αυγούστου του 2018, η δυνατότητα εξαγοράς εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκµετάλλευση, πριν την 11η Ιουνίου 1975, µε ΥΑ 158341/3927/26-7-2017 (ΦΕΚ Β´ 2758) που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάµελλος. Η προθεσµία µε βάση το Νόµο 4280/2014 έληγε την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 και έδινε τριετή εφαρµογή στη ρύθµιση µε περιθώριο παράτασης για ένα χρόνο µε απόφαση Υπουργού. Όπως τονίζει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, «η δυνατότητα εξαγοράς παρέχεται για όλες τις εκτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 5-14 του άρθρου 47 του ν. 998/79 και µπορούν να τη χρησιµοποιήσουν οι ενδιαφερόµενοι πολίτες όλης της χώρας. Η διάταξη αυτή µπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί ενόψει της κύρωσης των δασικών χαρτών της χώρας».

Για τις περιοχές µε αναρτηµένο δασικό χάρτη παρέχεται έως 7 Σεπτεµβρίου 2017 δυνατότητα εξαγοράς της έκτασης, εφόσον αυτή έχει χαρακτηριστεί ως ∆Α ή ΧΑ και η εκχέρσωσή της για γεωργική καλλιέργεια έχει γίνει πριν 11η Ιουνίου 1975, ώστε η έκταση αυτή να εξαιρεθεί της προσωρινής κύρωσης του χάρτη και να µην θιγούν τα συµφέροντα του αγρότη. Αποτέλεσµα της δηµοσίευσης της παραπάνω ΥΑ είναι η συνέχιση χωρίς κωλύµατα της διαδικασίας των εξαγορών αυτών των εκτάσεων.

Αντίστοιχη ρύθµιση υπάρχει σε ισχύ και για την αλλαγή χρήσης εκτάσεων που εκχερσώθηκαν από το 1975 έως το 2007, όπου και παραχωρείται η έγκριση επέµβασης από τη ∆ασική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του άρθρου 47Β του ν. 998/79. «Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις έχουν µειωθεί τα κόστη εξαγοράς ή αλλαγής χρήσης, δεν απαιτείται αντίρρηση και µπορεί να αξιοποιηθεί η ρύθµιση των 100 δόσεων», σηµειώνει το υπουργείο. Υπενθυµίζεται, ότι παρά τη θερινή περίοδο, οι πολίτες, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ώστε να υποβάλλουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους και να µην τις αφήσουν τελευταία στιγµή.

 

 

ΠΗΓΗ

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017 09:37

Xτίζει μονάδες, ανοίγει δουλειές η ρίγανη

Written by

Πριν µόλις 10-15 χρόνια η συστηµατική καλλιέργεια ρίγανης στην χώρα µας θεωρείτο λίγο-πολύ «ταµπού» µε τη µεγάλη πλειοψηφία των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής, να δείχνουν ξεκάθαρα την προτίµησή τους σε άλλου είδους καλλιέργειες (π.χ. αροτραία). Λίγα µόλις χρόνια µετά, για µια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν µε τις πολιτικές ενίσχυσης της ΚΑΠ (σταδιακή µείωση επιδοτήσεων), το προσιτό κόστος παραγωγής και κυρίως τις «επιταγές» της αγοράς τροφίµων, το ταπεινό, πλην «τίµιο» αρωµατικό φυτό, κερδίζει τάχιστα εκτάσεις και αποδεικνύεται αρκετά προσοδοφόρο για όσους αγρότες επέλεξαν να επενδύσουν σε αυτό συνειδητά και οργανωµένα ,σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Στα πλεονεκτήµατα της ρίγανης, συγκαταλέγονται, η δυνατότητά της –θεωρητικά τουλάχιστον- όπως εξηγούν µιλώντας στην Agrenda, εκ των πρώτων διδαξάντων την καλλιέργεια στην Ελλάδα, να καλλιεργηθεί µε λελογισµένο κόστος σε όλα τα εδάφη και το γεγονός ότι αποδίδει προϊόν, από την πρώτη κιόλας σεζόν.

Το κόστος πρώτης εγκατάστασης αγγίζει τα 400 ευρώ το στρέµµα, µαζί µε τα εργατικά, ενώ αν όλα πάνε καλά, η στρεµµατική απόδοση την πρώτη κιόλας χρονιά µπορεί να φτάσει τα 100 κιλά το στρέµµα και από την δεύτερη χρονιά, να διπλασιαστεί (200 κιλά το στρέµµα).

Το ρεπορτάζ λέει ότι οι τιµές που καρπώθηκε τα τελευταία χρόνια ο παραγωγός κυµάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Για παράδειγµα, το 2016 η µη επεξεργασµένη (αλωνισµένη) ρίγανη έπιασε από 1,10 -1,80 ευρώ το κιλό, αφήνοντας κέρδος στους καλά γνωρίζοντες, έως και 200 ευρώ το στρέµµα.Χρονιά – βαρόµετρο θεωρείται την ίδια ώρα από πολλούς η φετινή, καθώς µπαίνει σε παραγωγή τριπλάσια έκταση (15.000 στρέµµατα περίπου), σε σχέση µε το 2008, οπότε άρχισε να αναπτύσσεται η καλλιέργεια.

Σηµειωτέον ότι όλο αυτό το διάστηµα η ζήτηση σε Ελλάδα και εξωτερικό «καλά κρατεί», κυρίως λόγω των µεγάλων αναγκών της βιοµηχανίας τροφίµων, της φαρµακοβιοµηχανίας και της αρωµατοθεραπείας (αιθέρια έλαια). Μεγάλο ρόλο στις τιµές παίζουν κι εδώ οι χονδρέµποροι, ενώ αργά αλλά σταθερά πολλοί αγρότες δηµιουργούν τις κατάλληλες υποδοµές (συσκευαστήρια, τυποποιητήρια, αποστακτήρια κ.λπ.), µε σκοπό την διάθεση του προϊόντος και σε αγορές του εξωτερικού.

 

 

ΠΗΓΗ

ρωτοβουλία για την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου του ακατάσχετου για τους αγρότες αναλαμβάνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου. Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων για το ακατάσχετο του αγροτικού χώρου από το ΥΠΑΑΤ, ο κ. Αποστόλου δήλωσε ότι: «η κατάσχεση χρημάτων που προορίζονται είτε για επενδύσεις είτε για την αναπλήρωση απώλειας του ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου των αγροτών επηρεάζει σημαντικά την δραστηριότητά τους», και ότι «σύντομα θα αναλάβουμε σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, πρωτοβουλία να ενισχυθεί - διευκρινιστεί περαιτέρω το νομοθετικό πλαίσιο του ακατάσχετου για τους αγρότες».

Νωρίτερα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημοσίευσε τις διατάξεις που ρυθμίζουν σήμερα το ακατάσχετο στον αγροτικό τομέα, με αφορμή σχετικά ερωτήματα φυσικών και νομικών προσώπων του αγροτικού χώρου.

Πιο αναλυτικά,  η παρούσα οικονομική συγκυρία αλλά και η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος του αγρότη, καθιστά απολύτως αναγκαία την προστασία των οικονομικών ενισχύσεων που προορίζονται για επενδύσεις, καθώς και των ενισχύσεων και αποζημιώσεων που χορηγούνται για την επανόρθωση, αναπλήρωση ζημιών του ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου που προκαλείται από γεγονότα ανώτερης βίας ή άλλα έκτακτα περιστατικά και δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. Η κατάσχεση χρημάτων που προορίζονται για τον σκοπό αυτό ισοδυναμεί τις περισσότερες φορές με οριστικό αποκλεισμό του αγρότη από τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητάς του.

Η αναγνώριση της ιδιαίτερης φύσης του επαγγέλματος του αγρότη και η ανάγκη προστασίας του, αποτυπώνεται διαχρονικά σε διάφορα νομοθετήματα. Σήμερα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η κατάσχεση χρηματικών ενισχύσεων ή επιδοτήσεων που προορίζονται για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα όχι μόνο ακυρώνει στην πράξη την ολοκλήρωση της επένδυσης αλλά και δημιουργεί τον κίνδυνο ανάκτησης των χρηματικών καταβολών μέσω δημοσιονομικών διορθώσεων στην χώρα μας με ποσά πολλαπλάσια των κατασχέσεων.

Στην ελληνική έννομη τάξη το ακατάσχετο ρυθμίζεται σε διάφορα νομοθετήματα και ειδικότερα:

α) Στο άρθρο 17 του Κ.Ε.Δ.Ε. καθορίζονται τα κινητά πράγματα που αν και ανήκουν στην περιουσία του οφειλέτη, εξαιρούνται της κατασχέσεως είτε επειδή αποτελούν πράγματα προσωπικής χρήσεως και απαραίτητα προς το ζην, είτε επειδή πρόκειται για πράγματα απαραίτητα για την επαγγελματική απασχόληση και την εξασφάλιση των αναγκαίων για τη διαβίωσή του, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που απασχολούνται στον γεωργικό τομέα. Προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκονται και οι ρυθμίσεις του άρθρου 953 του ΚΠολΔ (όπως ισχύει μετά την πρόσφατη τροποποίησή του από το Ν.4335/2015), ο οποίος (ΚΠολΔ) εφαρμόζεται, και στον Κ.Ε.Δ.Ε. εφόσον δεν περιέχει αντίθετη ρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 89 του Κ.Ε.Δ.Ε.

β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. προσδιορίζεται το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση που ο μισθός ή η σύνταξη κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η γνωστοποίησή του με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.

γ) Επίσης, με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του Ν.4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις» ορίστηκε ότι «οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας […]». Σημειώνεται ότι από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου καταργήθηκε κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.4314/2014, ενώ με την τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για την καταβολή χρηματοδοτήσεων δικαιούχων εις βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για πράξεις/έργα που είναι ενταγμένα ή εντάσσονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, στο ΠΑΑ και στο ΕΠΑΛ 2007-2013.

δ) Άλλωστε και με την υπ’αριθμ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών κρίθηκε ότι δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριμένου έργου ή αποτελέσματος. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στη διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος, η στέρηση των οποίων με κατάσχεση ή συμψηφισμό θα οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης του οικείου κοινοτικού προγράμματος και σε άρνηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή σε ενδεχόμενη αναζήτηση των ενδιάμεσων καταβολών.

ε) Ακατάσχετες θεωρούνται και οι παροχές, που χορηγούνται στους ασφαλισμένους από τον ΕΛ.Γ.Α. με βάση τον Ν.1790/1988, οι οποίες απαλλάσσονται  από  κάθε  φόρο  και  τέλη  χαρτοσήμου.  Επιτρέπεται η κατάσχεση τους μόνο εφόσον πρόκειται για απαιτήσεις για νόμιμη διατροφή καθώς και ο συμψηφισμός των παροχών αυτών με οφειλές του δικαιούχου προς τον ΕΛ.Γ.Α.

Τονίζεται τέλος, ότι όταν επιβάλλονται από το Δημόσιο κατασχέσεις σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία γνωρίζουν την προέλευση της κατάθεσης και το είδος των ενισχύσεων, οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για το ακατάσχετο αυτών.
    
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων για το ακατάσχετο του αγροτικού χώρου από το ΥΠΑΑΤ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου δήλωσε τα εξής: «Σε κάθε περίπτωση επειδή η κατάσχεση χρημάτων που προορίζονται είτε για επενδύσεις είτε για την αναπλήρωση απώλειας του ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου των αγροτών επηρεάζει σημαντικά την δραστηριότητά τους, σύντομα θα αναλάβουμε σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, πρωτοβουλία να ενισχυθεί - διευκρινιστεί περαιτέρω το νομοθετικό πλαίσιο του ακατάσχετου για τους αγρότες».

 

 

 

ΠΗΓΗ

Θετικά εξελίσσεται το αίτηµα των ΣΕΒΙΤΕΛ και ΣΕ∆ΗΚ για υποχρεωτική χρήση µικρών µη επαναχρησιµοποιούµενων συσκευασιών στη µαζική εστίαση, σύµφωνα µε πληροφορίες που γνωστοποίησε ο ∆ιευθυντής του ΕΣΒΙΤΕ, Παναγιώτης Καραντώνης, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που πραγµατοποίησε η Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου – Φίλαιος την Τρίτη 11 Ιουλίου, στην Αθήνα. Ο ίδιος ανέφερε: «Αναµένεται τις επόµενες ηµέρες η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης».

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης της Φίλαιος αναδείχθηκε επίσης, το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της. Πιο αναλυτικά, κατόπιν ψηφοφορίας εκλέχθηκαν οι:  ∆ιβάρης Ευάγγελος (Πρόεδρος), Τριχοπούλου Αντωνία (Α’ Αντιπρόεδρος), Καραντώνης Παναγιώτης (Β’ Αντιπρόεδρος), Πλεµµένος Ανδρέας (Γεν. Γραµµατέας), Καµβύσης Βασίλειος (Αναπλ. Γραµµατέας), Οικονόµου Γεώργιος (Ταµίας), Κιωκάκης Λάζαρος (Αναπλ Ταµίας), Καρατζάς Νικόλαος (Μέλος), Λαζάρου Λευτέρης (Μέλος), Πιερράκος Ιωάννης (Αναπλ. Μέλος).

Επανεκλογή Διβάρη στην προεδρία της Φίλαιος

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος, κ.  ∆ιβάρης,  οικονοµολόγος, πρώην Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και πρώην στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission), επεσήµανε ότι «στο νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµµετέχουν σηµαντικές προσωπικότητες και όλοι µαζί θα εργαστούµε για την περαιτέρω προβολή και προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου και όσων το υπηρετούν - παραγωγούς, ελαιοτριβείς, τυποποιητές, εξαγωγείς. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αποτελεί τροφή ευεργετική και αποδεδειγµένα υγιεινή, είναι προϊόν ταυτισµένο µε την πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας µας και τη µεσογειακή διατροφή». Συµπλήρωσε µάλιστα ότι εφεξής ο σχεδιασµός στον τοµέα του ελαιολάδου θα πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν τις εξής παραµέτρους: την προώθηση του ελαιολάδου ως τροφίµου, την προβολή του στοιχείου της αειφορίας και της συµβολής της καλλιέργειας στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.

Επόµενοι στόχοι της Φίλαιος

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνέλευσης παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Λέσχης στη βάσει τριών προτεραιοτήτων, που δεν είναι άλλες από την ποιότητα, την εξωστρέφεια του τυποποιηµένου προϊόντος και τη διαφάνεια τα αγοράς. «Με a priori µεγαλύτερο κόστος παραγωγής από τους ανταγωνιστές µας, το βάρος θα πρέπει να πέσει στο κοµµάτι της ποιότητας», τόνισε ο κ. Καραντώνης. Για την ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου η Φίλαιος θα πρέπει να προχωρήσει σε «generic» προγράµµατα προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου συµπράττοντας µε άλλους οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τόνισε ο ίδιος.
Στις προσεχείς δράσεις του ∆Σ αναφέρθηκαν η διοργάνωση του 3ου ∆ιαγωνισµού Ποιότητας ΚΟΤΙΝΟΣ και ενός νέου διαγωνισµού καινοτοµίας στον ελαιοκοµικό τοµέα, το φιλόδοξο σχέδιο της κατάρτισης οδηγού όρθων πρακτικών, καθώς και ο σχεδιασµός ενός νέου θεσµού µε την ονοµασία «∆ρόµοι του Ελαιολόδου», στο πρότυπο των «∆ρόµων του Κρασιού». Επιπρόσθετα, βαρύνουσα σηµασία δόθηκε στον σχεδιασµό προγραµµάτων εκπαίδευσης για τους παραγωγούς, τους τυποποιητές, τους επαγγελµατίες της µαζικής εστίασης και γενικά όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες.

 

 

Πηγη

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

Λίπανση Ελιάς

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ