Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Αγροτικά Νέα

Αγροτικά Νέα (564)

Bρισκόµαστε σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, όπου το µοναδικό πλεονέκτηµά µας είναι οι γηγενείς µας ποικιλίες και τα ιδιαίτερα κρασιά που δίνουν στο οικοσύστηµα (terroir) που καλλιεργούνται. Όµως αυτό από µόνο του δεν µπορεί εσαεί να λειτουργεί υπέρ µας.

Μιας και το ενδιαφέρον διεθνώς για κρασιά που παράγονται µε ήπιες πρακτικές και µε τη µικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος αυξάνεται, θα πρέπει να ανταποκριθούµε άµεσα, ώστε το πλεονέκτηµα της µοναδικότητας των ποικιλιών µας να συνοδεύεται και να ενισχύεται από το σεβασµό στο οικοσύστηµά µας. Άσχετα εάν καλλιεργούµε «φυσικά», βιολογικά, βιοδυναµικά ή µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης, πρέπει να µπορούµε να αποδείξουµε ότι όλες µας οι επεµβάσεις στοχεύουν στην παραγωγή ποιοτικών σταφυλιών µε το µικρότερο περιβαλλοντικό κόστος και µε το µεγαλύτερο σεβασµό στον καταναλωτή των προϊόντων µας.

Οινοδηµοσιογράφοι, οινοκριτικοί, επαγγελµατίες του τουρισµού, αλλά και απλοί καταναλωτές εστιάζουν την προσοχή τους στους αµπελώνες από τους οποίους παράγονται τα κρασιά που δοκιµάζουν. Οι επισκέπτες των αµπελώνων παρακολουθούν τα πάντα και ικανοποιούνται όταν αισθάνονται ότι περπατούν µέσα σε ένα υγιές οικοσύστηµα, που έχει όλες τις προϋποθέσεις για να παράγει κρασιά terroir. Γιατί τα κρασιά terroir (οικοσύστηµα) δεν είναι µόνο το «έδαφος-κλίµα-φυτό», είναι κάτι βαθύτερο στο οποίο ο παράγοντας άνθρωπος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός.

Για να εκφράζει το κρασί τον τόπο στον οποίο παράγεται, θα πρέπει ο αµπελουργός να εφαρµόζει υγιείς πρακτικές που οδηγούν τα φυτά σε µία κατάσταση ισορροπίας ώστε να φτιάξουν σταφύλια «τυπικά» του τόπου τους, αντί να τους προσφέρει ό,τι θεωρητικά χρειάζονται και να τα εξωθεί στο να παράγουν περισσότερο µε κάθε τίµηµα. ∆εν θα ξεχάσω την παρατήρηση ενός οινοποιού στο Orengon κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου του American Society of Enology and Viticulture: «Εχουµε καταφέρει να ελέγχουµε στους αµπελώνες µας τα πάντα, το νερό που τα φυτά µας θα πάρουν, την ποσότητα του κάθε θρεπτικού που χρειάζονται, αλλά δεν έχουµε καταφέρει να κάνουµε κρασιά terroir».

Οι αµπελουργοί και οι οινοποιοί µας θα πρέπει να αρχίσουν να σκέπτονται διαφορετικά και να αναζητούν εξατοµικευµένες λύσεις που στοχεύουν στη δηµιουργία ή τη διατήρηση της αειφορίας του οικοσυστήµατος όπου δραστηριοποιούνται.

Πρώτο βήµα το κλάδεµα

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, θα πρέπει ο αµπελουργός να µάθει να «διαβάζει» το αµπέλι του και η ανάγνωση αυτή ξεκινά από το κλάδεµα. Παρατηρώντας τις κληµατίδες βγάζει πολύτιµα συµπεράσµατα για τη ζωηρότητα του αµπελώνα του και κατ’ επέκταση για το αν θα πρέπει να λιπάνει ή όχι. Η ζωηρότητα και η παραγωγή των φυτών την προηγούµενη χρονιά και το πάχος των κληµατίδων κατά το κλάδεµα είναι χρήσιµες ενδείξεις για την αναγκαιότητα ή µη της λίπανσης.

Πολλοί αµπελουργοί θεωρούν ότι η χρήση σύνθετων λιπασµάτων είναι πανάκεια και ότι τα φυτά έχουν ανάγκη κάθε χρόνο από τα τρία βασικά στοιχεία, το άζωτο, τον φώσφορο και το κάλιο. Αν βγει και κανένα νέο λίπασµα που τάζει λαγούς µε πετραχήλια, θα θεωρήσουν υποχρέωσή τους να το δοκιµάσουν χωρίς πειραµατική διάθεση, αλλά µε εφαρµογή σε όλο τον αµπελώνα. Και αν η χρονιά το επιτρέψει και ωριµάσει καλά το σταφύλι, το συγκεκριµένο λίπασµα θεοποιείται και γίνεται αντικείµενο προβολής στο καφενείο του χωριού.

∆υστυχώς αυτή είναι η άποψη και αρκετών συναδέλφων, οι οποίοι προτείνουν λιπάνσεις χωρίς να έχουν στα χέρια τους καµία ανάλυση εδάφους, καµία φυλλοδιαγνωστική, αλλά και καµία άποψη για το κρασί που βγαίνει από τον προς λίπανση αµπελώνα. Αποτέλεσµα, στα περισσότερα αµπελουργικά εδάφη οι λιπάνσεις να είναι ανώφελες, αν όχι επιζήµιες οδηγώντας τα φυτά σε παντελή έλλειψη ισορροπίας.

Η συνεχής µάλιστα χρήση ανόργανων κυρίως λιπασµάτων σε συνδυασµό µε την καλλιέργεια του εδάφους οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο εισροών - αύξησης της ζωηρότητας των φυτών και του ενεργειακού αποτυπώµατος των αµπελώνων, που γίνεται όλο και πιο φαύλος λόγω των διαφαινόµενων αλλαγών στις κλιµατικές συνθήκες και της συνεπακόλουθης αύξησης της ζωηρότητας των αµπελώνων.

Το αυτοτροφοδοτούµενο σύστηµα ειναι υγιές

Ένα υγιές οικοσύστηµα θα πρέπει να είναι αυτοτροφοδοτούµενο και οι πρακτικές των αµπελουργών να στοχεύουν στην αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους µέσω ακαλλιέργειας και χορτοκοπής, χρήσης των κληµατίδων, στεµφύλων κ.λπ., στην αύξηση της άµυνας των φυτών απέναντι στους εχθρούς και τις ασθένειες, στη µικρότερη δυνατή χρήση χηµικών φυτοπροστατευτικών, στην οικονοµία του νερού.

Προφανώς και δεν είναι όλες οι περιοχές ίδιες, υπάρχουν ιδιαίτερα θερµές περιοχές µε πολύ λίγο διαθέσιµο για αρδεύσεις νερό ή και καθόλου, οπότε οι πρακτικές της ακαλλιέργειας να µην είναι εύκολα εφαρµόσιµες παρά εν µέρει (διατήρηση χλοοτάπητα µετά τον τρύγο και µέχρι το τέλος του χειµώνα για παράδειγµα µε ενσωµάτωση στεµφύλων και των υπολειµµάτων του κλαδέµατος). Ακόµη και σε αυτές τις έντονα ξηροθερµικές συνθήκες όµως η αύξηση της οργανικής ουσίας αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο αυτοτροφοδοσίας του αµπελώνα και οικονοµίας νερού (µέσα από την καλύτερη συγκράτησή του στο έδαφος).

Σηµαντική επίσης παράµετρος σε κάθε περιοχή είναι η ενίσχυση της παρουσίας συµβιωτικών µικροοργανισµών στις ρίζες του αµπελιού, που θα επιτρέψει τη θρέψη του χωρίς την έξωθεν χορήγηση θρεπτικών (για παράδειγµα ο εµβολιασµός των ριζών µε µυκόρριζες µπορεί να εξασφαλίσει στα φυτά τον αναγκαίο φώσφορο ακόµη και αν αυτός υπάρχει σε µικρή ποσότητα  
στο έδαφος). Υπάρχουν τέτοια παραδείγµατα επαναλαµβανόµενα όπου η ανάλυση εδάφους την άνοιξη δείχνει χαµηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο και η φυλλοδιαγνωστική στον περκασµό επαρκή τροφοδοσία των φυτών µε το στοιχείο αυτό.

Έλεγχος των πρέµνων για εχθρούς των φυτών

Την άνοιξη ο έλεγχος των πρέµνων (οφθαλµοί, κεφαλές, ρυτίδωµα του κορµού και των βραχιόνων) είναι αναγκαίος και για έναν άλλο λόγο. Γιατί µας δίνει πληροφορίες για την ύπαρξη εχθρών που µπορεί να µην αποτελούν µόνιµους επισκέπτες των αµπελώνων, όµως καραδοκούν και µπορούν να εξελιχθούν σε επιζήµιους εχθρούς.

Ένας τέτοιος εχθρός είναι ο ψευδόκοκκος, κοινώς βαµβακάδα, που απειλεί την παραγωγή αµπελώνων σε όλη την Ελλάδα. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια αρχίζει να εφαρµόζεται η µέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης στους αµπελώνες µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Αποτρέπει την εφαρµογή εντοµοκτόνων και την καταστροφή των ωφέλιµων εντόµων και χρόνο µε το χρόνο οδηγεί στη µείωση του πληθυσµού των κοκκοειδών και στην αύξηση των ωφέλιµων. Ο Απρίλης είναι ο µήνας εφαρµογής των εξατµιστήρων φεροµόνης ενάντια στη βαµβακάδα, όπως και ο µήνας της τοποθέτησης των παγίδων παρακολούθησης του πληθυσµού της.

Στην εξάλειψη των ψεκασµών ενάντια στην ευδεµίδα, που είναι ο σηµαντικότερος εντοµολογικός εχθρός του αµπελιού, συµβάλλει η εφαρµογή της µεθόδου της σύγχυσης µε την τοποθέτηση των εξατµιστήρων φεροµόνης πριν την έναρξη της πτήσης της γενιάς που διαχειµάζει, πρακτικά στο τέλος περίπου του Μαρτίου. Την ίδια περίοδο τοποθετούνται και οι παγίδες ελέγχου του πληθυσµού της.

Ευτυχώς για την ευδεµίδα υπάρχουν φιλικά προς το περιβάλλον εντοµοκτόνα µε πολύ καλή δράση όπως ο βάκιλος της Θουριγγίας που όταν εφαρµόζεται σωστά στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου έχει πολύ καλά αποτελέσµατα.

Βέβαια πάντα θα πρέπει να έχουµε στο νου µας ότι η κατάργηση των φυτοπροστατευτικών που εφαρµόζονταν στο παρελθόν ενάντια στα κοκκοειδή και την ευδεµίδα µπορεί στο µέλλον να ενισχύσει πληθυσµούς εχθρών που κρατούνταν σε χαµηλά επίπεδα όπως τα τζιτζικάκια για παράδειγµα (empoasca, Zygina κ.ά.).

Όταν φουσκώσουν τα µάτια, ο έλεγχος των πρέµνων θα µας βοηθήσει να αντιληφθούµε εάν υπάρχει πρόβληµα µε το σκουλήκι των µατιών της αµπέλου ή µε τον ωτιόρυγχο. Και τα δύο έντοµα τρέφονται µε τους οφθαλµούς τους οποίους αδειάζουν κυριολεκτικά, αλλά ο ωτιόρυγχος µπορεί να καταστρέψει και φύλλα και νεαρούς βλαστούς, ενώ το σκουλήκι απειλεί µόνο µέχρι το στάδιο της έκπτυξης, από κει και πέρα το αµπέλι δεν κινδυνεύει. Επαγρύπνηση λοιπόν και επέµβαση µόνο εάν η προσβολή είναι σοβαρή, δηλαδή µεγαλύτερη του 1-2% και εφόσον η θερµοκρασία δεν ευνοεί τη γρήγορη ανάπτυξη των κληµατίδων. ∆εν επεµβαίνουµε προληπτικά για να έχουµε το κεφάλι µας ήσυχο.

Ερίνωση και ακάρεα

Ένα άλλο πρόβληµα που µπορεί να εµφανιστεί την άνοιξη είναι η ερίνωση ή άλλα ακάρεα που προκαλούν βραχυγονάτωση και παραµόρφωση των νεαρών φύλλων και βλαστών. Συνήθως όµως το πρόβληµα αυτό είναι γνωστό από την προηγούµενη χρονιά, οπότε ο αµπελουργός µπορεί θειαφίζοντας τον αµπελώνα στην έκπτυξη των οφθαλµών ή ψεκάζοντάς τον µε ενισχυµένη δόση βρέξιµου θείου και µε την προϋπόθεση της ύπαρξης ευνοϊκών θερµοκρασιών (θερµοκρασία >18-20οC) να εξαλείψει τον κίνδυνο.
 
 

Αν και με εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ κάθε είδους κύρωση του ν. 4492/2017, για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, αναστέλλεται μέχρι την 15/6/2019, η νέα ψηφιακή υπηρεσία καταχώρησης των τιμολογίων λειτουργεί από τις 20 Μαρτίου 2019.

Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ τα βήματα για τη χρήση της εφαρμογής είναι τα εξής:

Με χρήση εξατομικευμένων κωδικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής taxisnet, ο Παραγωγός (ή ο Έμπορος) υποβάλει αίτηση εισόδου στην παραπάνω εφαρμογή.

Μέσα σε 25 μέρες από την επομένη που εκδόθηκε το τιμολόγιο ο Παραγωγός μπορεί να καταχωρίζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία του εκάστοτε τιμολογίου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε διαγραφή και διόρθωση.

Από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, επίσης, έως και την 60ή ημέρα, ο Έμπορος έχει τη δυνατότητα να σημάνει καταχώριση με την οποία δεν συμφωνεί.

Από την 61η μέχρι την 70ή ημέρα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν, διαμέσου της εφαρμογής, τις κάτωθι δυνατότητες:
α) Ο Παραγωγός μπορεί να σημάνει το τιμολόγιό του σαν «μη εξοφλημένο».
β) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ισχυρισμού περί μη εξόφλησης, δίνεται εκατέρωθεν η δυνατότητα να εκθέσουν άπαξ τους ισχυρισμούς τους και να αναρτήσουν τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα, με δυνατότητα ανάρτησης σε αρχείο με τη μορφή .pdf των σχετικών παραστατικών.

Σε περίπτωση μη άρσης της αμφισβήτησης, επιλαμβάνεται η αρμόδια υπηρεσία και εισηγείται τις προβλεπόμενες κυρώσεις, εφόσον προηγουμένως έχει καλέσει εγγράφως τους ενδιαφερόμενους να εκθέσουν εντός 10 ημερών τους ισχυρισμούς τους.

Για να μπείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πατήστε εδώ

 

 

Πηγη

Ένα βήµα πριν πιάσει τα υψηλά από την αρχή του έτους βρίσκεται η χρηµατιστηριακή αγορά βάµβακος, µε την ανάκαµψη να πυροδοτείται αφενός από το καλύτερο κλίµα στις διαπραγµατεύσεις για τον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας και αφετέρου από τη δραστηριότητα στη φυσική αγορά. Μάλιστα, στην αγορά µας οι τελευταίες πωλήσεις, που αφορούν φιξαρίσµατα παλιών συµβολαίων, έγιναν στα επίπεδα των 80-81 σεντς ανά λίµπρα, που σηµαίνει 1,58 ευρώ το κιλό για πολύ καλές φετινές ποσότητες βάµβακος.

Βέβαια, δεν αποκλείεται η αγορά να κάνει ένα «γύρισµα», γεγονός που δεν πειράζει, αρκεί να µείνει όσο πιο κοντά στα 74-75 σεντς ανά λίµπρα και να µην επιστρέψει στα παλιά επίπεδα περί τα 72 σεντς. Σε κάθε περίπτωση, για να επιβεβαιωθεί το θετικό µοµέντουµ που αναµένεται στη χρηµατιστηριακή αγορά, είναι απαραίτητη µια αντίσταση στην πτώση. Άλλωστε, να σηµειωθεί ότι όλο το προηγούµενο διάστηµα οι κερδοσκόποι ήταν τοποθετηµένοι βαριά στην πτώση µε αποτέλεσµα η αγορά να γυρνάει το τελευταίο διάστηµα. Αυτό σηµαίνει πως σύντοµα θα πρέπει να βγουν από τις θέσεις τους κι όταν γίνεται αυτό πάντα τεχνικά υποστηρίζεται η αγορά.

Εν τω µεταξύ, η Κίνα έχει αγοράσει πολλά βαµβάκια αλλά λόγω του εµπορικού πολέµου όχι αµερικανικά, καθώς έχει αποφασίσει να τα αντικαταστήσει µε βραζιλιάνικα, τα οποία θα αυξηθούν τη νέα σοδειά σηµαντικά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι µπορεί να φτάσουν και τους 2,7 εκατ. τόνους. Παράλληλα αγόρασαν αρκετές ποσότητες και από την Αυστραλία και την Ινδία. Μάλιστα γράφτηκε πως επειδή αγόρασαν πολλά από την Ινδία, ενδεχοµένως η εν λόγω χώρα να χρειαστεί τελικά στη νέα σεζόν να προβεί σε εισαγωγές ίνας, κάτι που έχει καιρό να κάνει σε µεγάλο βαθµό.

Τέλος, σηµειώνεται ότι µειωµένη κατά 2 σεντς ανά λίµπρα σε σχέση µε τις εκτιµήσεις του προηγούµενου µήνα αναµένει την ετήσια µέση τιµή βάµβακος το αµερικανικό υπουργείο γεωργίας (USDA), η οποία θα κυµανθεί σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έκθεση προσφοράς και ζήτησης ανάµεσα στα 69 και τα 71 σεντς. Σε ό,τι αφορά την παγκόσµια παραγωγή, οι εκτιµήσεις του Μαρτίου κάνουν λόγο για µεγαλύτερη σοδειά, περισσότερα αποθέµατα και ελαφρώς ασθενικότερη εµπορική δραστηριότητα, σε σχέση µε αυτές του Φεβρουαρίου. Τα τελικά αποθέµατα της τρέχουσας εµπορικής περιόδου, υπολογίζονται στα 76,1 εκατ. δεµάτια, δηλαδή 5,1 εκατ. δεµάτια λιγότερα από εκείνα της προηγούµενης σεζόν. 

 

Ανοδικό το µοµέντουµ στα χρηµατιστήρια για το βαµβάκι

Οι τιµές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, πλησιάζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους. Η δυναµική αυτή οφείλεται στους εξής παράγοντες: Επικρατεί αισιοδοξία στην εύρεση λύσης στον περιβόητο εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας, οι ακραίες καιρικές συνθήκες στο Τέξας δηµιουργούν φόβους για τις νέες σπορές, η σοδειά της Ινδίας δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των κλωστηρίων της Κίνας. Παράλληλα, οι κερδοσκόποι δείχνουν αν θέλουν να υποστηρίξουν µε νέες τοποθετήσεις, ενώ το δολάριο διόρθωσε σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα, γεγονός το οποίο στηρίζει τις τιµές εµπορευµάτων.

Σηµειώνονται κάποιες µικρές ποσοτικά πωλήσεις σε τιµές στα 80-81 σεντς ανά λίµπρα µόνο όµως για λευκά και ποιοτικά βαµβάκια. Οι υποδεέστερες ποιότητες κυµαίνονται σχεδόν 3 σεντς ανά λίµπρα χαµηλότερα. Αγοραστές είναι κυρίως τουρκικά κλωστήρια αλλά και λίγοι εµπορικοί οίκοι. Τα αποθέµατα λιγοστεύουν, το χρηµατιστήριο δοκιµάζει υψηλότερα επίπεδα και είναι επόµενο οι νέες προσφορές να µειώνονται. Παράλληλα, η χρηµατιστηριακή άνοδος δίνει την ευκαιρία για φιξαρίσµατα παλιότερων συµβολαίων σε ανοιχτή τιµή. Μάλιστα, όσο η τελική τιµή πλησιάζει τα 80 σεντς ανά λίµπρα τόσο αυξάνονται οι εντολές για κλεισίµατα τιµών. 

 

Το ισχυρό δολάριο πίεσε τη νέα τιµή διαγωνισµού της Τυνησίας

Οι κλεισµένες εξαγωγές σε σκληρό σιτάρι από τη χώρα µας σχεδόν ολοκληρώνονται (µένει ένα καράβι ακόµα), εντούτοις ο τελευταίος διαγωνισµός από την Τυνησία για σαφώς µικρότερη ποσότητα (42.000 τόνους) έκλεισε στα επίπεδα των 280 δολαρίων ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους. Η τιµή είναι χαµηλότερη από τον προηγούµενο διαγωνισµό και αυτό δικαιολογείται εν µέρει στην ισχυροποίηση του δολαρίου. Στο εσωτερικό δεν σηµειώνονται πλέον πολλές πράξεις και είναι λογικό καθώς οι έµποροι/εξαγωγείς δείχνουν πως κάλυψαν τις πωλήσεις τους, πληρώνοντας µέχρι πρότινος µέχρι τα 21,5 λεπτά το κιλό στον παραγωγό.

Στη νέα λίστα της Φότζια, για ποιοτικά στάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12,5% η τιµή αποθήκης παραγωγού κυµαίνεται στα 239-244 ευρώ ο τόνος.

 

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) «Εύξεινη Πόλη» και του Δήμου Ιωαννίνων, με στόχο την αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων γεωργικών εκτάσεων της περιοχής για την παραγωγή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο η αντιδήμαρχος, Βάσω Μέγα, «υπάρχουν πολλές ανεκμετάλλευτες εκτάσεις και γίνεται μια προσπάθεια να τις αξιοποιήσουμε. Έχουμε προχωρήσει στην καταγραφή αυτών των εκτάσεων. Με τη βοήθεια του ΕΛΓΟ Δήμητρα και του ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη» θα προχωρήσουμε στην έρευνα και μέχρι τον Απρίλιο θα είμαστε σε θέση να υποδείξουμε τι και που θα μπορεί να καλλιεργηθεί. Ελπίζουμε να δείξουν ενδιαφέρον οι αγρότες της περιοχής μας. Εμείς από την πλευρά μας θα τους βοηθήσουμε με τους επιστήμονες του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Επίσης θέλουμε να δώσουμε λύσεις ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία, τυποποίηση και διάθεση στην αγορά, των φυτών που θα καλλιεργηθούν».

Στις 13/3/2019 έγινε η δεύτερη συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δημάρχου Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα και της αντιδημάρχου, Βάσω Μέγα, με τον επίτιμο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη» Δρ. Νίκο Κρημνιανιώτη και στελέχη του ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Σε αυτή καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα της σημαντικής πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία με τον ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη», η οποία αφορά στην αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων γεωργικών εκτάσεων για την παραγωγή αρωματικών και θεραπευτικών φυτών, που σαν στόχο έχει τη μείωση της ανεργίας τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και σε αυτούς της μεταποίησης και εμπορίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του προηγούμενου μήνα είχε υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και ήδη οι διαδικασίες προχωρούν.

Όπως ενημέρωσε τον Δήμαρχο ο κ. Κρημνιανιώτης, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιλογή ορισμένων, πιλοτικών, δημοτικών εκτάσεων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου προκειμένου να ξεκινήσουν οι πρώτες καλλιέργειες αρωματικών - θεραπευτικών φυτών αλλά και καρπών.

Το τμήμα Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας του Δήμου Ιωαννιτών έχει αποστείλει ήδη λίστα με τις δημοτικές εκτάσεις στον ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη» και έχει γίνει μια πρώτη επιλογή πιθανών εκμεταλλεύσιμων εκτάσεων.

Το επόμενο διάστημα, μέχρι τα τέλη του μήνα, έμπειροι επιστήμονες θα μελετήσουν τα δεδομένα της περιοχής ως προς τις κατάλληλες καλλιέργειες αρωματικών - θεραπευτικών φυτών και θα προτείνουν τα βέλτιστα μοντέλα εφαρμογής.

Σύμφωνα με τα όσα τόνισε ο κ. Κρημνιανιώτης, «τον Απρίλιο θα είμαστε σε θέση να υποδείξουμε τις εκτάσεις και τις κατάλληλες καλλιέργειες για την κάθε μια, ώστε να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος».

Στη συνέχεια, ο στόχος είναι ομάδες νέων ανέργων να εκπαιδευτούν ώστε να καλλιεργούν αρωματικά και θεραπευτικά φυτά, τα προϊόντα να επεξεργάζονται και να τυποποιούνται και έπειτα να διατίθενται στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

«Ξεκινήσαμε πριν ένα περίπου μήνα τη συνεργασία μας με τον ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη» και το ΕΛΓΟ Δήμητρα για μια καινοτόμα πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την εκμετάλλευση του αναξιοποίητου πλούτου που έχει ο Δήμος Ιωαννιτών.

Ο τόπος μας εξαιρετικές συνθήκες για την καλλιέργεια ποιοτικών προϊόντων, πρέπει όμως να δώσουμε βάση και στην  οργανωμένη παραγωγή και μεταποίησή τους. Μέσα από την δράση μας αυτή θα υποστηριχτεί ένα δίκτυο που ξεκινά από την παραγωγή, φτάνει στην μεταποίηση και καταλήγει στην εμπορία.

Είναι ένα φιλόδοξο και οραματικό σχέδιο για την περιοχή μας, το οποίο όμως σε συνεργασία με την ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη» θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πράξη», τόνισε σε δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. Μπέγκας.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος, Βάσω Μέγα, από τη μεριά της επισήμανε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα διότι πιστεύει ότι είναι ένας σημαντικός κλάδος για την ανάπτυξη της περιοχής.

«Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι η συνεργασία που εγκαινιάσαμε πριν λίγο καιρό προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Στόχος μας είναι να δώσουμε λύση και σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που δεν είναι άλλο από τις διαδικασίες επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης στην αγορά, όπου πραγματικά ο αγροτικός τομέας στην περιοχή μας υστερεί», σημείωσε η κ. Μέγα.

Στη συνάντηση εκτός του επίτιμου προέδρου του ΕΟΕΣ, παρέστησαν η Δρ. Ελένη Μαλούπα, τακτική ερευνήτρια του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα και Διευθύντρια στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, η Δρ. Κατερίνα Γεωργιάδου, εντεταλμένη ερευνήτρια του ΕΛΓΟ Δήμητρα και η Μαρίνα Παναγιωτίδου, γεωπόνος, αρχιτέκτων τοπίου, οι οποίες αποτελούν μέρος της ερευνητικής ομάδας η οποία θα συντάξει τις τελικές προτάσεις της για τις κατάλληλες εκτάσεις και καλλιέργειες σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

 

 

Πηγη

Οι συνολικές πωλήσεις αξίας 34,3 δις ευρώ βιολογικών προϊόντων μέσα στο 2017, αντανακλούν την άνοδο της βιολογικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία μέσα σε μια δεκαετία, από το 2009, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξήθηκαν κατά 70%, φτάνοντας το 7% των συνολικών εκτάσεων.

Τα παραπάνω στοιχεία συγκεντρώνει και αναδεικνύει σχετική έκθεση της Κομισιόν, στην οποία υποστηρίζεται πως κινητήριος δύναμη της αύξησης αυτής είναι οι σχετικά υψηλές τιμές των βιολογικών προϊόντων, που συγκριτικά με τα αντίστοιχα προϊόντα συμβατικής καλλιέργειας, βρίσκονται έως και 150% πάνω.

Ωστόσο, η Κομισιόν υπογραμμίζει πως οι αποδόσεις των βιολογικών αγροκτημάτων κυμαίνονται ανάμεσα στο 40% με 85% των συμβατικών, ενώ συμπληρώνει πως αυτή η αναλογία δεν είναι συνεπής, αφού στην παραγωγή βιολογικού γάλακτος παραδείγματος χάριν οι αποδόσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτές της συμβατικής κτηνοτροφίας. Για τον λόγο αυτό, η έκθεση τονίζει την ανάγκη επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να σημειωθεί ένας σημαντικός θετικός αντίκτυπος στον τομέα των βιολογικών.

Συνολικά μέχρι το 2016, υπήρχαν περίπου 250.000 βιολογικά αγροκτήματα στην ΕΕ, ενώ από το 2010 μέχρι το 2017 παρουσιάστηκαν 14.000 νέες καταχωρήσεις στον τομέα. Παράλληλα 10.000 περίπου εκμεταλλεύσεις επέστρεψαν στην συμβατική καλλιέργεια, εξαιτίας, όπως σημειώνει η έκθεση, των χαμηλών αποδόσεων ή των κακών χρονιών λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Ταυτόχρονα οι εισαγωγές βιολογικών προϊόντων βαίνουν αυξανόμενες, με 3,4 εκατ. τόνους να φτάνουν στις ευρωπαϊκές αγορές μέσα στο 2018. Ο μεγαλύτερος προμηθευτής είναι η Κίνα, η οποία με ένα τονάζ 415.000 τόνων, διατηρεί το 12,7% της συνολικής αγοράς. Ωστόσο χώρες όπως το Εκουαδόρ, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Ουκρανία και η Τουρκία, διατηρούν σημαντικά μερίδια στην αγορά της Ευρώπης, με τα βασικά εισαγόμενα προϊόντα να αφορούν τροπικά φρούτα, ξηρούς καρπούς και δημητριακά.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αγορά βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στις εισαγωγές, και αυτό αποδίδεται κυρίως σε κενά στην ενδοκοινοτική αγορά, αλλά και στην αδυναμία λόγω εδάφους και κλίματος να παραχθούν εντός της ΕΕ. Μάλιστα υπογραμμίζεται πως τα κενά αυτά θα είναι δύσκολο να καλυφθούν, αφού η περίοδος εναλλαγής από συμβατική σε βιολογική καλλιέργεια διάρκειας τριών ετών, εμποδίζει την άμεση αύξηση της παραγωγής ώστε αυτή να μπορέσει να συμβαδίσει με την ζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ευρωπαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων, αν και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως, δεν είναι ακόμα αρκετά ώριμη και κατά συνέπεια υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης τόσο στο κομμάτι των εισαγωγών, όσο κυρίως στο κομμάτι της ενδοκοινοτικής παραγωγής.

 
 
Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 12:57

7 ιχνοστοιχεία που δεν πρέπει να αγνοούμε

Written by

Η κατανόηση του μικρού αλλά πολύ σημαντικού ρόλου των ιχνοστοιχείων στη θρέψη των φυτών, θα βοηθήσει ίσως τους καλλιεργητές έτσι ώστε να τους δίνουν λίγη παραπάνω από την προσοχή τους.

Στη προσπάθεια των παραγωγών να επιτύχουν μια μεγάλη σοδειά και καρπούς μεγάλου μεγέθους, αυτοί συχνά παραβλέπουν τη σημασία των μικροθρεπτικών στοιχείων για τις καλλιέργειές τους και εστιάζουν μόνο στη γνωστή τριάδα N-P-K. Ωστόσο, τα μικροθρεπτικά συστατικά βοηθούν τις καλλιέργειές σας να προσεγγίσουν μια καλύτερη ανάπτυξη παρά το γεγονός ότι δεν χρειάζονται σε υψηλές δόσεις.

Για μία ισορροπημένη θρέψη, απαιτούνται οι σωστές ποσότητες μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών στοιχείων. Οι συχνότερες ελλείψεις μικροθρεπτικών που παρατηρούνται είναι αυτές του Fe, B, Cu, Zn, Mn, Cl και Μo.

Η έλλειψη κάποιων από τα προαναφερθέντα μικροθρεπτικά μπορεί να αποβεί μοιραία και καταστροφική για μία καλλιέργεια. Σωτήριες λοιπόν οι αναλύσεις εδάφους οι οποίες θα δείξουν την πραγματική κατάσταση ενός εδάφους.

Πώς εξαντλούνται τα ιχνοστοιχεία;

Τα ιχνοστοιχεία εξαντλούνται από το έδαφος ακόμη και εάν ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα θρέψης οπότε και απαιτείται εξτρά διαχείριση αυτού του προβλήματος.

Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε αναπτυσσόμενες καλλιέργειες υψηλής απόδοσης, οι οποίες εξαντλούν τα μικροθρεπτικά συστατικά από το έδαφος λόγω της υπερβολικής τους αύξησης.

Ένας άλλος λόγος είναι ότι ορισμένα λιπάσματα όπως τα λιπάσματα Ν-Ρ-Κ περιέχουν χαμηλότερες έως μη υπάρχουσες ποσότητες μικροθρεπτικών συστατικών καθώς επικεντρώνονται στα μακροθρεπτικά συστατικά του αζώτου, του φωσφόρου και του καλίου. Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι το χώμα σας είναι φυσικά χαμηλό σε ορισμένα από αυτά τα μικροθρεπτικά συστατικά-για άγνωστους λόγους.

micro

Ας δούμε παρακάτω τη σημασία των ιχνοστοιχείων για την ανάπτυξη των φυτών.

► Fe (Σίδηρος)

Ο σίδηρος είναι ένα πολύ βασικό και ισχυρό ιχνοστοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών. Συμμετέχει σε πολλές ενζυματικές αντιδράσεις, βοηθάει στο σχηματισμό της λιγνίνης καθώς επίσης στην αζωτοδέσμευση κ.α.

Τα φυτά δεσμεύουν και τελικά χρησιμοποιούν τα ιόντα σιδήρου, Fe2+, με περισσότερο συνήθεις τις εφαρμογές φυλλώματος παρά εδάφους. 

► B (Βόριο)

Το βόριο παίζει σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα των φυτών. Βοηθάει τις κυτταρικές μεμβράνες στο εσωτερικό του φυτού υποστηρίζοντας τη δομή και τη λειτουργία. Ορισμένοι τύποι εδάφους πιθανόν να παρουσιάζουν έλλειψη βορίου, οπότε αν παρατηρήσετε προβλήματα στα αναπτυσσόμενα σημεία των φυτών σας, μάλλον θα πρέπει το συγκεκριμένο ιχνοστοιχείο να προστεθεί σε επιπλέον ποσότητες.

Το βόριο μπορεί να προστεθεί στο έδαφος με προσοχή για τυχόν φαινόμενα φυτοτοξικότητας. Διαφορετική επιλογή είναι αυτή του διαφυλλικού ψεκασμού.

micronutrients 1

► Cu (Χαλκός)

Ο χαλκός επίσης εμπλέκεται σε διάφορες σημαντικές ενζυματικές αντιδράσεις και λειτουργείες και λειτουργεί ως καταλύτης αντιδράσεων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών. Σχετίζεται με την παραγωγή βιταμίνης Α σε φυτά ενώ βοηθά στη σύνθεση πρωτεϊνών.

► Zn (Ψευδάργυρος)

Στη περίπτωση που οι αποδόσεις των καλλιεργειών είναι περιορισμένες, πιθανός ύποπτος για αυτήν την κατάσταση ίσως είναι ο ψευδάργυρος. Τα φυτά χρειάζονται, μικρές μεν, ποσότητες ψευδαργύρου για υψηλές αποδόσεις, σε συνδυασμό σαφώς και με άλλα βασικά θρεπτικά στοιχεία.

Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει διαφυλλικά είτε στο έδαφος.

► Mn (Μαγγάνιο)

Το μαγγάνιο είναι υπεύθυνο για ένα μέρος των ενζύμων που επιτρέπουν στο μεταβολισμό ενός φυτού να λειτουργήσει. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη φωτοσύνθεση. Αυτό το μικροθρεπτικό θα συμβάλει στην επιτάχυνση της βλάστησης και της ωριμότητας του φυτού μαζί με την συμβολή στην αύξηση των ποσοτήτων ασβεστίου και φωσφόρου που πρέπει να προσλάβει το φυτό για την ανάπτυξή του.

Το μαγγάνιο μπορεί να εφαρμοστεί μόνο του ή ως μέρος ενός λιπάσματος Ν-Ρ-Κ. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και διαφυλλικά.

micronutrient 2

► Cl (Χλώριο)

Το χλώριο είναι ένα πολύτιμο φυτικό μικροθρεπτικό συστατικό το οποίο βοηθάει στη φωτοσύνθεση και βοηθά στον τρόπο με τον οποίο τα φυτά χρησιμοποιούν την ενέργεια. Το χλωριούχο ανιόν που χρησιμοποιείται από τα φυτά προέρχεται συχνά από χλώριο που παγιδεύεται σε άλατα στο έδαφος, που βρίσκεται σε αερολύματα αλμυρού νερού ή από εκπομπές από τα ηφαίστεια. Το χλώριο μπορεί να προστεθεί στο έδαφός απλά χρησιμοποιώντας ένα λίπασμα που το περιλαμβάνει και μερικές φορές μπορεί να βρεθεί ως χλωριούχο ασβέστιο.

► Mo (Μολυβδαίνιο)

Το μολυβδαίνιο είναι ένα στοιχείο του οποίου η παρουσία θεωρείται απαραίτητη ιδιαιτέρως για τα ψυχανθή διότι συμμετέχει στη διαδικασία της αζωτοδέσμευσης. Συνήθως η έλλειψή του δεν αποτελεί πρόβλημα των εδαφών.

Πολύ σημαντική η θρέψη των φυτών με τα βασικά μακροστοιχεία N-P-K αλλά η διαφορά βρίσκεται πάντα στη λεπτομέρεια. Τη διαφορά την κάνουν λοιπόν τα μικροστοιχεία των οποίων οι ποσότητες μπορεί να είναι μικρές αλλά παρ’όλα αυτά, απαραίτητες.

 

 

Πηγη

∆ιαπιστευµένο πολλαπλασιαστικό υλικό και branding ώστε η προώθηση των τελικών προϊόντων να διεξάγεται µε όρους υπεραξίας, θα πρέπει να διασφαλίσουν οι εµπλεκόµενοι στην καλλιέργεια, την επεξεργασία, την τυποποίηση και την εµπορία αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών αν θέλουν να διεκδικήσουν µε αξιώσεις µερίδιο από την παγκόσµια «πίτα» του κλάδου, που θα συνεχίσει να µεγαλώνει και στα επόµενα χρόνια.

Η τάση για τη ζήτηση αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών, σε όλα τα επίπεδα, από τον απλό καταναλωτή και τις εταιρείες φαρµάκων και τροφίµων, µέχρι και την κοσµετολογία, είναι ανοδική και τουλάχιστον µέχρι το 2025 προβλέπεται πως θα αυξάνει, διεθνώς, περίπου 13%-15% το χρόνο, ανέφερε η δρ Ελένη Μαλούπα, διευθύντρια στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, η οποία και εξέφρασε την άποψη περί της αναγκαιότητας του κλάδου να ρίξει το βάρος στην πιστοποίηση των σπόρων, αλλά και στη δηµιουργία προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία.

Απευθυνόµενη σε πάνω από 100 παραγωγούς από τη ∆ράµα, οι οποίοι έσπευσαν να παρακολουθήσουν την ειδική ενηµερωτική ηµερίδα, που διοργάνωσε το περιφερειακό γραφείο ∆ράµας του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, στις 18 Φεβρουαρίου, η έµπειρη τακτική ερευνήτρια χαρακτήρισε θεµελιώδους σηµασίας, για το µέλλον του κλάδου, το να µπει µια τάξη στο άναρχο τοπίο, που κυριαρχεί σήµερα στο πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο κυκλοφορεί στην εγχώρια αγορά.

Στο σηµείο αυτό η δρ Μαλούπα ανέφερε πως έχει ήδη υποβληθεί εδώ και περίπου 8 µήνες στο ΥπΑΑΤ -χωρίς ωστόσο ακόµη να έχει υπάρξει κάποια ανταπόκριση- πρόταση από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, για τη δηµιουργία ενός κέντρου διαπίστευσης και διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού από ελληνικά αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά. Μια άλλη σκέψη, σύµφωνα µε την κ. Μαλούπα, είναι να αξιοποιηθεί το αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό από διάφορες ποικιλίες Αρωµατικών και Φαρµακευτικών Φυτών, για τους φυτωριούχους, µε στόχο να γίνει σποροπαραγωγή, που είναι πιο άµεσο και πιο φθηνό για τον παραγωγό και σίγουρα και πιο ασφαλές από το να αγοράζει σπόρους αµφίβολης προέλευσης. «Το πρώτο υποψήφιο είναι η ρίγανη, το οποίο σχεδόν άµεσα, δεν θέλει πάνω από 1-2 έτη, µπορούµε να το κάνουµε, ενώ το δεύτερο είναι το τσάι του βουνού και κατόπιν το χαµοµήλι, το µάραθο και το κρίταµο», είπε χαρακτηριστικά, θυµίζοντας πως τα συγκεκριµένα αρωµατικά φυτά έχουν περιληφθεί και στη λίστα µε τα φυτά προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των αρωµατικών, η οποία, πάντως, όπως είπε, παραµένει για την ώρα κυρίως στα χαρτιά.

Αναφέρθηκε επίσης σε ένα νέο project, στο πλαίσιο του προγράµµατος Ερευνώ-Επιχειρώ-Καινοτοµώ, που έχει να κάνει µε την εύρεση, τη συλλογή και την αναπαραγωγή µικρών δασικών καρπών. «Μαζεύουµε υλικό από τη φύση, από εγκαταλειµµένους αγρούς και από τα όρια των δασών, όπως για παράδειγµα σµέουρα, βατόµουρα, µύρτιλα, κράνα, αγριοτριαντάφυλλο και αµελάγχια και ήδη έχουµε πραγµατοποιήσει τις πρώτες αναπαραγωγές και είναι να δώσουµε το µητρικό υλικό σε δύο συνεργαζόµενους φυτωριούχους, στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, µε σκοπό από το φθινόπωρο είναι διαθέσιµα σε όποιον θελήσει να τα καλλιεργήσει», είπε η κ. Μαλούπα, συµπληρώνοντας ότι στο πλαίσιο του project γίνεται και µοριακός χαρακτηρισµός τους, ώστε όλο αυτό το υλικό να διαθέτει και διαπίστευση.

Το επόµενο βήµα, εφόσον διασφαλιστεί η ύπαρξη του διαπιστευµένου πολλαπλασιαστικού υλικού στα ΑΦΦ, σύµφωνα µε την επικεφαλής του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, είναι να «χτίσουν» τα ελληνικά αρωµατικά φυτά το απαραίτητο branding.«Μέσα από συνεντεύξεις και ερωτηµατολόγια µεγάλων εταιρειών αυτό που διαπιστώθηκε διεθνώς είναι ότι οι νέοι, ηλικίας από 20 έως και 40 ετών, απαιτούν για το προϊόν που θα καταναλώσουν clear labeling, που σηµαίνει µια ετικέτα καθαρή σε σχέση µε τα συστατικά η οποία να είναι και πιστοποιηµένη, ενώ θέλουν να υπάρχει κι ένα story telling πίσω από το προϊόν. Να ξέρουν το Γιώργο, το Γιάννη, τη Μαρία ή το συνεταιρισµό που παράγει µε συγκεκριµένη διαδικασία αυτό το προϊόν», επεσήµανε.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ως παραδείγµατα ορθής προσέγγισης του αντικειµένου την προσπάθεια που επιχειρεί το Επιµελητήριο Τρικάλων να ταυτοποιήσει µοριακά τη ρίγανη που συλλέχθηκε στον Κόζιακα, µε σκοπό να προχωρήσει σε πιστοποίηση των τρικαλινών λουκάνικων ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης.

Στις ευοίωνες προοπτικές των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών στη χώρα µας, αναφέρθηκε ο Πασχάλης Παπαδάκης, πρόεδρος του Συνεταιρισµού Αρωµατικών Φαρµακευτικών Φυτών και Πολυδύναµων Καλλιεργειών Έβρου – Ροδόπης «Θράκης Θησαυρός», ο οποίος αριθµεί 28 µέλη, που καλλιεργούν γύρω στα 1.600 στρέµµατα µε λεβάντα (σ. σ. το 95%), ρίγανη, ελίχρυσο και µελισσόχορτο. O οµιλητής επισήµανε πως από την παραγωγή του 2018, η πλειονότητα των µελών του κράτησαν το έλαιο λεβάντας και το πούλησαν το Νοέµβριο, πιάνοντας την τιµή των 115 ευρώ το κιλό. «Με αυτή την τιµή έφυγαν περίπου 600-700 κιλά, ενώ όσοι πούλησαν το καλοκαίρι, επειδή είτε είχαν µικρές ποσότητες είτε χρειαζόταν ρευστό, έπιασαν γύρω στα 85 ευρώ», ανέφερε ο κ. Παπαδάκης.

 
 
Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2019 13:02

Η καλλιέργεια του Ηλίανθου (Ηλιοτρόπια)

Written by

Ηλιοτρόπιο σημαίνει καλοκαίρι. Τα φυτά που κατευθύνουν την ανάπτυξή τους ως ανταπόκριση στο φως του ήλιου!

Τα ηλιοτρόπια ή ηλίανθοι είναι μεγάλα φυτά με κονδυλώδες ριζικό σύστημα και μεγάλα τριχωτά φύλλα. Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις ηλίανθων οι οποίοι μπορούν να ξεπεράσουν σε ύψος τα 4,5 μέτρα, καθώς επίσης υπάρχουν και ποικιλίες που αναπτύσσονται σε γλάστρες.

Οι περισσότερες ποικιλίες ηλίανθων είναι φυτά σκληρά και φυτά που είναι εύκολο να αναπτυχθούν σε εδάφη που δεν έχουν πολλή υγρασία. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ανθεκτικοί στις υψηλές θερμοκρασίες και στην ξηρασία με άνθη εξαιρετικά ελκυστικά για τα έντομα.

Καλλιέργεια

► Οι ηλίανθοι αναπτύσσονται καλύτερα σε τοποθεσίες άμεσης έκθεσης στο ηλιακό φως (6-8 ώρες / ημέρα). Για μία σωστή και ικανοποιητική άνθηση προτιμούν τις μακρές, ζεστές καλοκαιρινές ημέρες.

► Οι ηλίανθοι διαθέτουν μακριές, κονδυλώδεις ρίζες οι οποίες έχουν την τάση να «τεντώνουν» οπότε και χρειάζονται τα χαλαρά και καλά στραγγιζόμενα εδάφη και όχι συμπαγή.

► Η τοποθεσία εγκατάστασης της καλλιέργειας θα πρέπει να διακρίνεται από καλά στραγγιζόμενο έδαφος. Προετοιμάστε το έδαφος πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας, σκάβοντας σε βάθος περίπου 0.8 μέτρα για να αποφευχθεί το συμπαγές αυτού.

► Συνήθως ευδοκιμούν σε εδαφικές τιμές pH 6,0 - 7,5

► Επίσης, απαιτούν τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά εδάφη καθώς και πλούσια σε οργανική ουσία.

blooming sunflower

Φύτευση-σπορά

► Ποσότητα σπόρου: 350 – 500 gr / στρέμμα

► Το καλύτερο είναι οι σπόροι του ηλίανθου να σπέρνονται απευθείας στο έδαφος μετά την πάροδο του κινδύνου των παγετών. Ιδανική θερμοκρασία σποράς είναι θερμοκρασία εδάφους 12,5-15 οC

► Επίσης, τα φυτά δε θα πρέπει να είναι συνωστισμένα, αλλά να υπάρχει αρκετός χώρος για το καθένα, ειδικά για τις χαμηλής ανάπτυξης ποικιλίες. Θα πρέπει να σπαρθούν σε γραμμές με αποστάσεις 75 εκατοστών μεταξύ τους. Για μικρότερης ανάπτυξης ποικιλίες, οι αποστάσεις μικραίνουν.

► Η σπορά των μεγάλων σπόρων δε θα πρέπει να γίνεται σε βάθη μεγαλύτερα των 2.5 εκατοστών και σε αποστάσεις σποράς μεταξύ των σπόρων, τα 15 εκατοστά περίπου αφού το έδαφος έχει θερμανθεί αρκετά, από τα μέσα Απριλίου έως τα τέλη Μαΐου. Επίσης, σπορά μεγαλύτερου αριθμού σπόρων μπορεί να γίνει και τα φυτά αργότερα να αραιωθούν διατηρώντας τα πιο δυνατά, στο ύψος των 15 εκατοστών.

► Μία ελαφρά λίπανση αυτήν την περίοδο ενδείκνυται για μια ισχυρή ανάπτυξη των ριζών και προστασία από τον άνεμο.

► Για μια συνεχή άνθιση, πειραματιστείτε με κλιμακωτές σπορές των 5-6 εβδομάδων.

► Απαραίτητη η προστασία με δίχτυ από τα πουλιά, μέχρι οι σπόροι να βλαστήσουν.

fullbloomsunflowerfield

Θρέψη - Λίπανση

Από τα θρεπτικά στοιχεία που δίνονται με την λίπανση, το Άζωτο είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο την ανάπτυξη του ηλίανθου, ενισχύοντας την φυλλική επιφάνεια και αυξάνοντας το μέγεθος της κεφαλής.

Ο Φώσφορος επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη των ριζών, αυξάνει τον αριθμό ανθέων ανά κεφαλή καθώς και την περιεκτικότητα του σπόρου σε έλαιο.

Οι ανάγκες σε Κάλιο είναι μεγάλες, ωστόσο το στοιχείο αυτό κατανέμεται ως επί το πλείστο στα φυτικά υπολείμματα που μένουν στο χωράφι μετά τη συγκομιδή, με αποτέλεσμα να επανέρχεται στο έδαφος σε μεγάλο ποσοστό. Από τα ιχνοστοιχεία, σημαντικότερο είναι το Βόριο, έλλειψη του οποίου είναι δυνατόν να παρατηρηθεί σε εδάφη αμμουδερά, ασβεστούχα και με pH πάνω από 7.

Η εμφάνιση τροφοπενίας Βορίου εξαρτάται και από την ευαισθησία του καλλιεργούμενου υβριδίου. Σε περίπτωση υποψίας ανεπάρκειας Βορίου, προτείνεται διαφυλλικός ψεκασμός με Βόριο στο στάδιο των 10-14 φύλλων.

Κανόνας λίπανσης που ισχύει για το Άζωτο, είναι 4,5 κιλά Ν για κάθε 100 κιλά παραγωγή ηλιόσπορου.

Πρέπει όμως να τονιστεί ότι ο ηλίανθος έχει την ικανότητα να απορροφά σχεδόν το 50% του Ν από το έδαφος, οπότε λίπανση Ν της τάξης των 6-10 μονάδων N/στρ (κριτήριο αποτελεί και η προηγούμενη καλλιέργεια), αρκεί για μια ικανοποιητική απόδοση. Για το Φώσφορο και το Κάλιο προτείνεται λίπανση 3-5 μονάδων ανά στρέμμα.

Η εφαρμογή της λίπανσης μπορεί να γίνει, είτε όλη στη βασική λίπανση, είτε να δίνεται μια ποσότητα με επιφανειακή λίπανση στο στάδιο των 10-12 φύλλων.

Μπορεί να γίνει και γραμμική λίπανση κατά τη σπορά, αλλά η γραμμή του λιπάσματος να απέχει τουλάχιστον 5 εκ. από την γραμμή σποράς, για την αποφυγή φυτοτοξικότητας.

sunflower seed

Φροντίδα της καλλιέργειας

► Την περίοδο που τα φυτά είναι πολύ μικρά, καλό είναι να ποτίζονται περιμετρικά της ριζικής ζώνης στα 7,5-10 εκατοστά.

► Από τη στιγμή που η εγκατάσταση των φυτών έχει γίνει, αυτά θα πρέπει να ποτίζονται βαθιά, σε μικρές συχνότητες, ώστε να έχει το ριζικό τους σύστημα μια καλή ανάπτυξη.

► Η θρέψη των φυτών θα πρέπει να γίνεται με φειδώ, διαφορετικά υπάρχει η πιθανότητα σπασίματος των βλαστών κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

► Οι ποικιλίες υψηλής ανάπτυξης απαιτούν υποστήριξη.

Συγκομιδή των σπόρων

► Η συγκομιδή των σπόρων θα πρέπει να γίνεται όταν το φυτό φτάσει στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας.

Το πίσω μέρος του κεφαλιού του άνθους θα μετατραπεί από πράσινο σε κίτρινο και τα βράκτια θα αρχίσουν να στεγνώνουν και να γίνονται καφέ.

Για τη συγκομιδή χρησιμοποιούνται οι συμβατικές αλωνιστικές μηχανές καλαμποκιού με την προσθήκη μαχαιριού κατάλληλου για τον αλωνισμό του ηλίανθου (ηλιομάχαιρο).

Η συγκομιδή – αλωνισμός, γίνεται όταν υγρασία των σπόρων είναι 9% ή 8-10%. Συγκομιδή με μεγαλύτερη υγρασία δυσχεραίνει την αποθήκευσή του, ενώ σε πολύ χαμηλή υγρασία παρατηρούνται απώλειες σπόρων, που την επόμενη χρονιά οδηγούν στην εμφάνιση φυτών εθελοντών.

► Οι στρεμματικές αποδόσεις σε ξηρικά άγονα χωράφια κυμαίνονται από 100-250 κιλά/στρ, ενώ σε γόνιμα χωράφια, ποτιστικά, που έχουν δεχθεί όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες κυμαίνεται από 300 έως 500 κιλά/στρέμμα.

sunflower seeds dt

Φυτοπροστασία

✔  Εχθροί και ασθένειες

► Agrotis spp (Αγρότιδες):

Η ζημιά προκαλείται από τις προνύμφες οι οποίες δραστηριοποιούνται τη νύχτα και τρέφονται με τα φύλλα, ενώ την ημέρα παραμένουν καρουλιασμένα στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους. Οι νεαρές προνύμφες τρέφονται με τα φύλλα δημιουργώντας τρύπες στο έλασμα, ενώ οι μεγαλύτερες προσβάλουν το λαιμό των φυτών κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Οι ώριμες προνύμφες προσβάλουν μόνο νεαρά φυτά με τρυφερούς βλαστούς γιατί αργότερα όταν το στέλεχος σκληραίνει δεν μπορούν να το κόψουν. Τα προσβεβλημένα φυτά κόβονται και πέφτουν.

►  Aphis fabae (Μαύρη αφίδα του φασολιού):

Οι αφίδες εγκαθίστανται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και τα συμπτώματα που παρουσιάζονται στο φυτό είναι συστροφή των φύλλων, εξασθένηση του φυτού που μπορεί να φθάσει ως και στην ξήρανση ιδίως των νεαρών φυτών. Εκκρίνουν μελιτώδη αποχωρήματα τα οποία ρυπαίνουν τα φύλλα και τις κεφαλές και αναπτύσσονται μύκητες της καπνιάς. Εκτός από τις άμεσες αυτές ζημιές, οι αφίδες μπορούν να μεταδώσουν και διάφορους ιούς.

►  Aphis gossypii (Αφίδα του βαμβακιού):

Οι αφίδες εγκαθίστανται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και τα συμπτώματα που παρουσιάζονται στο φυτό είναι συστροφή των φύλλων, εξασθένηση του φυτού που μπορεί να φθάσει ως και στην ξήρανση ιδίως των νεαρών φυτών. Εκκρίνουν μελιτώδη αποχωρήματα τα οποία ρυπαίνουν τα φύλλα και τα καρποφόρα όργανα και αναπτύσσονται μύκητες της καπνιάς. Εκτός από τις άμεσες αυτές ζημιές, οι αφίδες μπορούν να μεταδώσουν και διάφορους ιούς.

► Bemisia tabaci (Αλευρώδης του καπνού):

Ο αλευρώδης του καπνού περιγράφηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1889 αλλά αργότερα παρατηρήθηκε και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο, κυρίως σε τροπικά και ημιτροπικά κλίματα. Προσβάλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό καλλιεργούμενων και αυτοφυών φυτών και σε συνδυασμό με τη μεγάλη του αντοχή σε εντομοκτόνα προκαλεί σημαντικές ζημιές. Τόσο τα ενήλικα όσο και οι προνύμφες συγκεντρώνονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και τρέφονται μυζώντας τους φυτικούς χυμούς. Στα φύλλα εμφανίζονται χλωρωτικές κηλίδες και νεκρώσεις και σε έντονη προσβολή συστρέφονται, μαραίνονται και ξηραίνονται. Κατά την τροφική τους δραστηριότητα παράγουν κολλώδη εκκρίματα που λερώνουν την παραγωγή και ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων καπνιάς υποβαθμίζοντας την αξία της. Προσβολή των φύλλων οδηγεί σε μείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας με αποτέλεσμα τα φυτά να παραμένουν νάνα και καχεκτικά, οι βλαστοί συστρέφονται και τελικά ολόκληρο το φυτό μαραίνεται και ξηραίνεται μειώνοντας την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής. Επιπλέον οι αλευρώδεις είναι φορείς σοβαρών ιώσεων υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο την παραγωγή.

► Delia (Phorbia) platura (Μύγα των σπόρων–Υλέμυια):

Η σημαντικότερη ζημιά προκαλείται από τις προνύμφες της πρώτης γενιάς, παρόλα αυτά δεν αποτελεί σημαντικό εχθρό της καλλιέργειας και οι προσβολές περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο. Οι προνύμφες τρέφονται με τους βλαστάνοντες σπόρους ή τα νεαρά φυτάρια σχηματίζοντας στοές στο σπόρο, στις κοτυληδόνες ή στους νεαρούς βλαστούς πριν αυτοί εκπτυχθούν από το έδαφος. Οι σπόροι δε βλαστάνουν και σε έντονη προσβολή απαιτείται επανασπορά. Τα φυτά που τελικά θα φυτρώσουν εμφανίζονται καχεκτικά με λίγα φύλλα.

► Alternaria helianthi (Αλτερναρίωση ηλίανθου):

alternaria helianthi

Η ασθένεια έχει παρατηρηθεί παγκοσμίως προκαλώντας σε έντονη προσβολή απώλειες πάνω από 80% της παραγωγής. Αρχικά στα κατώτερα φύλλα εμφανίζονται μικρές, καστανές ως μαύρες, κυκλικές κηλίδες με συγκεντρωτικούς δακτυλίους και χλωρωτική άλω , διαμέτρου 0,2-5mm στην περίπτωση του A. helianthi και 5-20mm του A. alternata. Προοδευτικά οι κηλίδες μεγαλώνουν και συνενώνονται καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ελάσματος των φύλλων τα οποία τελικά γίνονται καστανά και ξηραίνονται. Αργότερα παρόμοιες κηλίδες εμφανίζονται και στα ανώτερα φύλλα, στα βράκτια και την ανθοδόχη. Στο στέλεχος και στους μίσχους εμφανίζονται καστανές, επιμήκεις κηλίδες που σε έντονη προσβολή οδηγούν σε σήψη των βλαστών και της κεφαλής. Τα προσβεβλημένα φυτά παράγουν σπόρους με μειωμένο βάρος και περιεκτικότητα σε λάδι, αλλά επηρεάζεται και η ποιότητα των σπόρων καθώς μειώνεται η βλαστικότητα και η ζωτικότητά τους.

► Puccinia helianthi (Κόκκινη σκωρίαση ηλίανθου):PUCCINIA HELIANTHI

Η ασθένεια έχει αναφερθεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο προκαλώντας απώλεια της παραγωγής από 10 ως και 100% αν και σήμερα με την ανάπτυξη ανθεκτικών/ανεκτικών ποικιλιών οι ζημιές έχουν μειωθεί σημαντικά. Προσβάλει τα φυτά σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους και η ένταση των συμπτωμάτων εξαρτάται από την ποσότητα του αρχικού μολύσματος και τις κλιματολογικές συνθήκες. Αρχικά στην πάνω επιφάνεια των κοτυληδόνων ή των κατώτερων φύλλων πιο αναπτυγμένων φυτών εμφανίζονται μικρές, κυκλικές κιτρινοπορτοκαλί κηλίδες που περιβάλλονται από χλωρωτική άλω και οι οποίες μεγαλώνουν, συνενώνονται και καλύπτουν μεγάλο μέρος του ελάσματος. Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, στην περιοχή των κηλίδων, σχηματίζονται αικίδια πορτοκαλί χρώματος. 2 εβδομάδες αργότερα τόσο στην κάτω όσο και στην πάνω επιφάνεια των φύλλων σχηματίζονται μικρές φλύκταινες ουρεδοσωρών που περιβάλλονται από χλωρωτική άλω και περιέχουν ουρεδοσπόρια με τη μορφή καστανοκόκκινης σκόνης. Επειδή η μόλυνση ευνοείται από την ύπαρξη υγρασίας περισσότερες φλύκταινες εμφανίζονται στις άκρες των φύλλων και στα νεύρα και γενικά σε περιοχές που συγκρατούν νερό. Σε έντονη προσβολή φλύκταινες ουροδοσωρών εμφανίζονται και στα νεότερα φύλλα, το στέλεχος και την κεφαλή του φυτού. Προοδευτικά και καθώς τα φυτά ωριμάζουν, στους προσβεβλημένους ιστούς σχηματίζονται οι μαύροι τελειοσωροί του παθογόνου. Τα ασθενή φυτά παράγουν μικρότερο αριθμό σπόρων με μειωμένο βάρος και περιεκτικότητα σε λάδι. Σε ανθεκτικές/ανεκτικές ποικιλίες δε σχηματίζονται ουρεδοσωροί αλλά μόνο χλωρωτικές ή νεκρωτικές κηλίδες.

► Phomopsis helianthi (Φόμοψη ηλίανθου):

phomopsis helianthi

 

Η ασθένεια έχει αναφερθεί σε διάφορες περιοχές παγκοσμίως, καθώς και στον Ελλαδικό χώρο. Προκαλεί απώλειες της παραγωγής που με ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες μπορεί να φτάσουν το 40-60%. Αρχικά στα κατώτερα φύλλα εμφανίζονται ακανόνιστες, καστανές κηλίδες με κίτρινη άλω οι οποίες μεγαλώνουν και συνενώνονται καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ελάσματος. Τα φύλλα τελικά γίνονται καστανά και ξηραίνονται. Στη συνέχεια εμφανίζονται στη βάση των μίσχων των φύλλων βυθισμένες κηλίδες ανοιχτού καστανού ως κοκκινοκαστανού χρώματος με διάχυτα όρια, μεγέθους ως 15cm. Οι κηλίδες αυξάνουν σε μέγεθος και εξελίσσονται σε έλκη, που την περίοδο της άνθησης επεκτείνονται στο στέλεχος. Σε έντονη προσβολή οι κηλίδες περιβάλουν το στέλεχος και προκαλούν αποδιοργάνωση της εντεριώνης και του αγγειακού συστήματας. Το φυτό σπάει και λυγίζει στο σημείο αυτό λόγω του βάρους του και τελικά ξηραίνεται.

► Pseudomonas syringae pv. Tagetis (Βακτηριακή χλώρωση των άκρων ηλίανθου):

Αν και τα προσβεβλημένα φυτά είναι εμφανή στον αγρό (παρατηρούνται μεμονωμένα στον αγρό ή επί των γραμμών), εντούτοις η ασθένεια δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την καλλιέργεια. Τα φυτά είναι πιο ευαίσθητα στη μόλυνση όταν βρίσκονται σε νεαρή ηλικία και όταν επικρατεί υγρός και δροσερός καιρός. Τα συμπτώματα εμφανίζονται αρχικά ως λεύκανση ή χλώρωση των ανώτερων φύλλων συμπεριλαμβανομένων και των νευρώσεων. Τα συμπτώματα της ασθένειας μπορούν εύκολα να μπερδευτούν με αυτά της τροφοπενίας σιδήρου ή αζώτου με τη διαφορά ότι στην περίπτωση των τροφοπενιών παρατηρείται ξανά-πρασίνισμα των νευρώσεων όταν το πρόβλημα διορθωθεί, ενώ στην περίπτωση της βακτηριακής μόλυνσης οι νευρώσεις παραμένουν χλωρωτικές. Προσβολή των νεαρών φυταρίων οδηγεί σε νανισμό και σε έντονη προσβολή μπορεί να ξηραθούν. Αντίθετα, τα μεγαλύτερης ηλικίας φυτά δεν παρουσιάζουν νανισμό, αλλά παράγουν νέα φύλλα λίγες εβδομάδες αργότερα (διατηρώντας τα χλωρωτικά φύλλα στη μέση) με αποτέλεσμα η μείωση της παραγωγής να είναι ελάχιστη. Παρόλα αυτά, αν την άνοιξη επικρατήσουν παρατεταμένα χαμηλές θερμοκρασίες και υγρός καιρός τα προσβεβλημένα φυτά μπορεί να ξηραθούν και να πεθάνουν, αλλά και πάλι η μείωση της παραγωγής είναι ελάχιστη.

Επίσης, τα πουλιά αποτελούν πρόβλημα για την καλλιέργεια από τη στιγμή που οι σπόροι είναι ελκυστικοί για αυτά.

 
 

Κατά την εγκατάσταση μιας καλλιέργειας μπορεί να γίνουν πολλά λάθη τα οποία τις περισσότερες φορές είναι μη αναστρέψιμα. Παρακάτω θα συζητήσουμε την περίπτωση της καλλιέργειας του αραβόσιτου και προτεινόμενες πρακτικές για μια καλή εκκίνηση της καλλιέργειας.

1. Κατεργασία εδάφους πριν τη σπορά

Η κατεργασία του εδάφους πριν τη σπορά θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο και μόνο όταν οι εδαφικές συνθήκες είναι οι κατάλληλες. Η κατεργασία του εδάφους θα πρέπει να αποφεύγεται στην περίπτωση που το έδαφος είναι υγρό καθώς επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται το δεύτερο πέρασμα του εδάφους. Εξαίρεση αποτελεί η επιπλέον κατεργασία για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών σποροκλινής.

corn planting3

Η ρηχή συνεκτικότητα του εδάφους ως αποτέλεσμα της επιπλέον κατεργασίας του μπορεί να μειώσει την απόδοση της καλλιέργειας. Το βαθύ όργωμα θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν όντως υπάρχει μια συμπαγής ζώνη και το έδαφος είναι σχετικά ξηρό.

Το τέλος του καλοκαιριού και το φθινόπωρο είναι οι καλύτερες περίοδοι για μια βαθιά κατεργασία του εδάφους. 

2. Σπορά

Ολοκλήρωση σποράς την κατάλληλη χρονική περίοδο. Συνήθως, για κάθε περιοχή υπάρχει μια βέλτιστη περίοδος σποράς. Ωστόσο, εάν το έδαφος είναι ξηρό και οι εδαφικές θερμοκρασίες ανέρχονται συνεχώς, τότε θα πρέπει η σπορά να πραγματοποιηθεί πριν τις βέλτιστες ημερομηνίες σποράς.

slider shot of young corn plants growing in cultivated field agricultural maize field rows in sunset h66ry2 7 F0007 1

Θα πρέπει να αποφεύγονται οι πρώιμες φυτεύσεις σε κακώς αποστραγγιζόμενα εδάφη. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που οι αποδόσεις μειώνονται ραγδαία λόγω υπερβολικής υγρασίας στο περιβάλλον του σπόρου.

Έχει παρατηρηθεί πως μια όψιμη σπορά έχει δώσει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με μία πρώιμη λόγω των ασυνήθιστα ευνοϊκών βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών που προκύπτουν αργότερα.

3. Βάθος σποράς

Το βάθος σποράς θα πρέπει να οριστεί βάσει των επικρατουσών συνθηκών του εδάφους. Το βάθος σποράς θα πρέπει να είναι μεταξύ 2,5 - 5 εκατοστά για να εξασφαλισθεί έτσι προστασία των σπόρων από τον παγετό καθώς να επιτευχθεί και η ικανοποιητική ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

a corn seedling emerging from the soil in early morning light iowa2199672

Τα ακανόνιστα, ειδικά ρηχά βάθη σποράς συμβάλλουν στην άνιση εμφάνιση των φυτών, γεγονός που μπορεί να μειώσει τις αποδόσεις.

4. Αριθμός σπόρων

Ο αριθμός των σπόρων σε κάθε χωράφι θα πρέπει να ορίζεται κατά περίπτωση. Τα ποσοστά φύτευσης θα πρέπει να προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας το δυναμικό απόδοσης μιας περιοχής ως κύριο κριτήριο για τον προσδιορισμό του κατάλληλου πληθυσμού φυτών.

Υψηλότερα ποσοστά σποράς συνιστώνται σε τοποθεσίες με δυνατότητες υψηλής απόδοσης, με υψηλά επίπεδα γονιμότητας του εδάφους και χωρητικότητα αποθήκευσης νερού.

Χαμηλότερα ποσοστά σποράς είναι συνήθως προτιμότερα όταν τα εδάφη είναι ξηρά ή όταν η σπορά είναι όψιμη.

CornSeeding 800

Τα μειωμένα ποσοστά σποράς μπορεί να συνεπάγεται και χαμηλότερο κόστος αγοράς σπόρων αλλά συνήθως το τελικό αποτέλεσμα δε δικαιώνει αυτήν την επιλογή.

Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η σπορά ενός υβριδίου σε υποβέλτιστα ποσοστά σποράς είναι πιο πιθανό να προκαλέσει απώλεια απόδοσης σε σχέση με τη σπορά πάνω από τα συνιστώμενα ποσοστά.

5. Σπορά μίγματος υβριδίων διαφορετικής ωρίμανσης

Μια καλή πρακτική είναι αυτή της σποράς ενός μίγματος υβριδίων διαφορετικής ωρίμανσης. Η σπορά ενός τέτοιου μίγματος μειώνει τις απώλειες από ασθένειες, από περιβαλλοντικό στρες στα διάφορα στάδια ανάπτυξης του αραβόσιτου και διευρύνει το χρόνο συγκομιδής. Ένα παράδειγμα τέτοιας σποράς είναι μια σπορά με ωριμότητες 25-50-25, δηλαδή με 25% στις αρχές της μέσης σεζόν, 50% στη μέση έως την πλήρη σεζόν και 25% στην πλήρη σεζόν.

Ίσως ο παραπάνω τρόπος σποράς είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διαφοροποίησης και διεύρυνσης των υβριδικών γενετικών δεδομένων.

corn kernels jpg

6. Σπορά υβριδίων πρώιμης, μεσαίας και πλήρους περιόδου 

Πρώτα θα πρέπει να σπέρνονται τα υβρίδια πλήρους σεζόν. Η σπορά υβριδίων πλήρους σεζόν για πρώτη φορά και στη συνέχεια η εναλλαγή των υβριδίων πρώιμης και μεσαίας περιόδου επιτρέπουν στον καλλιεργητή να επωφεληθεί πλήρως από τις κλίμακες ωριμότητας και να δώσει στα υβρίδια της τελευταίας εποχής το πλεονέκτημα της μέγιστης συσσώρευσης θερμικών μονάδων.

Τα υβρίδια πλήρους περιόδου παρουσιάζουν γενικά μεγαλύτερη μείωση της απόδοσης όταν καθυστερεί η σπορά σε σύγκριση με τα υβρίδια μικρής και μεσαίας περιόδου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΠΟΡΑΣ

► Η σπορά του αραβόσιτου μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον ο κίνδυνος παγετού έχει παρέλθει με θερμοκρασία εδάφους στους 16 οC με βέλτιστη αυτή των 18-24 οC. Οι σπόροι δε βλαστάνουν σε θερμοκρασίες μικρότερες των 10 οC.

► Οι σπόροι βλαστάνουν σε περίπου 4-10 ημέρες.

► Το έδαφος θα πρέπει να διατηρείται υγρό. Διαφορετικά, στην περίπτωση ενός ξηρού εδάφους, η βλάστηση θα σταματήσει.

► Ο αραβόσιτος προτιμάει ένα έδαφος με τιμές pH 6-7.

► Η καλλιέργεια του αραβόσιτου θα πρέπει να γίνεται υπό το πλήρες ηλιακό φως για καλύτερες αποδόσεις.

34534594875 68e50c5a74 b

 

 

Πηγη

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019 12:19

ΠΥΡΙΤΙΟ ΚΙ ΦΥΤΑ

Written by

Τα μακροθρεπτικά συστατικά είναι αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των φυτών. Υπάρχουν όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, και τα μικροθρεπτικά συστατικά τα οποία παρέχουν συγκεκριμένα οφέλη στις καλλιέργειες.

Αυτά τα θρεπτικά συστατικά χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρές ποσότητες (στο ένα στρέμμα αφαιρούνται κιλά από κάθε μακροθρεπτικό και ελάχιστα γραμμάρια από κάθε μικροθρεπτικό) από τα φυτά αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι απαραίτητα. Τις περισσότερες φορές, η έλλειψη μικροθρεπτικών συστατικών από τα φυτά προκαλεί σοβαρές ανωμαλίες στην ανάπτυξή τους.

Ένα από τα σχετικά άγνωστα μικροθρεπτικά είναι και το πυρίτιο (Si), για το οποίο δεν γνωρίζουμε και τόσο πολλά.

Το πυρίτιο είναι το δεύτερο πιο άφθονο στοιχείο του φλοιού της γης και βρίσκεται σε σημαντικές ποσότητες στο έδαφος.

images

Ρόλος του πυριτίου

Το πυρίτιο φαίνεται να ωφελεί ορισμένα φυτά όταν βρίσκονται υπό συνθήκες καταπόνησης. Το πυρίτιο βοηθά στη:

► Βελτίωση της αντοχής των φυτών σε συνθήκες ξηρασίας

► Καθυστέρηση της μάρανσης υπό συγκεκριμένες συνθήκες

► Αύξηση της ικανότητας των φυτών να αντιστέκονται σε τοξικότητες άλλων στοιχείων

► Αύξηση της αντοχής των φυτικών στελεχών στο πλάγιασμα

► Αύξηση της ανθεκτικότητας των φυτών σε μυκητολογικές προσβολές (π.χ. φυτόφθορα και ωίδιο).

Έλλειψη πυριτίου

Δεδομένου ότι το πυρίτιο δεν θεωρείται βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών, τα περισσότερα φυτά θα αναπτυχθούν κανονικά και χωρίς αυτό. Λίγα είναι τα φυτά που ελλείψει του στοιχείου αυτού παρουσιάζουν προβλήματα στην ανάπτυξη τους.

Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι τομάτες, οι οποίες μπορεί να παρουσιάσουν μη φυσιολογική ανάπτυξη ανθέων και ενδεχομένως παραγωγή καρπών με δυσμορφίες. Παρόμοια προβλήματα μπορεί να προκληθούν και στην καλλιέργεια του αγγουριού και της φράουλας. Επίσης, η ανεπάρκεια του πυριτίου μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα μαγγανίου, χαλκού ή και σιδήρου σε ορισμένα φυτά και κατάλληλες συνθήκες.

Τοξικότητα πυριτίου

Αν και δε συμβαίνει συχνά, οι υπερβολικές ποσότητες πυριτίου μπορεί να ανταγωνίζονται την πρόσληψη άλλων θρεπτικών ουσιών.

Το πυρίτιο του εδάφους

Το πυρίτιο υπάρχει σε αφθονία στο φλοιό της γης. Στα εδάφη, αυτό διαχωρίζεται σε τρία διαφορετικά κλάσματα:

► Στην υγρή φάση

► Στην απορροφούμενη φάση

► Στη στερεά φάση

Η υγρή φάση του πυριτίου αποτελείται από H4SiO4  και από συμπλοκοποιημένο και πολυμερισμένο πυριτικό οξύ στο εδαφικό διάλυμα αλλά και από τη μη φορτισμένη μορφή του H4SiO4 η οποία είναι και η μόνη που απορροφάται από τα φυτά και τους μικροοργανισμούς. Εν συνεχεία, το πυρίτιο εναποτίθεται εντός των φυτικών ιστών και αφού κάνουν τον κύκλο τους,  αυτά τα πολυμερισμένα σώματα πυριτίου επιστρέφουν ξανά στο έδαφος από την οργανική ουσία και υπολείμματα μικροοργανισμών.

periodic table element silicon icon vector 11240709

Η απορρόφηση του πυριτίου από τα φυτά

Τα φυτά απορροφούν το πυρίτιο του εδάφους μόνο στη μορφή του H4SiO4 και είναι οι πλευρικές ρίζες των φυτών που συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως υπάρχουν τρείς διαφορετικοί μηχανισμοί απορρόφησης του πυριτίου από τα φυτά και αυτοί είναι: ο ενεργητικός, ο παθητικός και ο απορριπτικός.

✔ Μηχανισμός ενεργητικής απορρόφησης:

Η ποσότητα πρόσληψης του πυριτίου με αυτόν τον τρόπο είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη και αποδίδεται στην πυκνότητα των μεταφορέων πυριτίου που υπάρχουν στις κυτταρικές μεμβράνες των ριζών οι οποίοι και διευκολύνουν τη διαδικασία της απορρόφησης. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα φυτού είναι αυτό του ρυζιού.

✔ Μηχανισμός παθητικής απορρόφησης:

Η ποσότητα του πυριτίου που απορροφάται μέσω αυτού του μηχανισμού πραγματοποιείται πιθανόν εξ’ ολοκλήρου μέσω της μαζικής ροής.

✔ Μηχανισμός απόρριψης: Σε αυτόν τον μηχανισμό, η συγκέντρωση του H4SiO4 του εδαφικού διαλύματος συνήθως προκύπτει από τις χαμηλές συγκεντρώσεις του πυριτίου οι οποίες και απορροφώνται από τα φυτά.

Βάσει των τριών παραπάνω μηχανισμών, τα φυτικά είδη έχουν ταξινομηθεί σε υψηλούς, μεσαίους  και μη συσσωρευτές πυριτίου.

Στους υψηλούς συσσωρευτές ανήκουν φυτικά είδη που περιέχουν 1-10% πυρίτιο επί του ξηρού τους βάρους, π.χ. κριθάρι, ρύζι, σόργο. Αυτή η περίπτωση φυτών διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα πρόσληψης πυριτίου και γι’ αυτό το λόγο οι ποσότητες πρόσληψης πυριτίου από το έδαφος υπερβαίνουν αυτές των βασικών θρεπτικών συστατικών. Για παράδειγμα, η πρόληψη του N μπορεί να είναι η μεγαλύτερη ανάμεσα στα υπόλοιπα στοιχεία, αλλά η συσσώρευση του Si μπορεί να είναι η διπλάσια από την ποσότητα του N στο ρύζι.

Οι μεσαίοι συσσωρευτές είναι κατά κύριο λόγο τα αγρωστώδη, με περιεκτικότητες πυριτίου που κυμαίνονται από 0,5-1,5% επί του ξηρού τους βάρους.

Οι μη συσσωρευτές Si αποτελούνται από φυτά όπως τα δικότυλα, των οποίων η χαμηλή απορρόφηση αποδίδεται σε έλλειψη συγκεκριμένων μεταφορέων στις μεμβράνες των ριζικών κυττάρων, ώστε η απορρόφηση του πυριτίου ήταν μέσω του παθητικού μηχανισμού.

Από τη στιγμή που το Si απορροφηθεί από τα φυτά, αυτό εν συνεχεία μεταφέρεται μέσω των αγγείων και εναποτίθεται στα κυτταρικά τοιχώματα των κυττάρων στα σημεία διαπνοής.

silica

Σημαντικό είναι εδώ να αναφερθεί πως το ίζημα του SiO2 στα φυτά προκύπτει σε συγκεντρώσεις H4SiO4  μεγαλύτερες από 2-3 mol και αρχικά δημιουργείται στην επιδερμίδα των βλαστών, στο αγγειακό σύστημα και στην ενδοδερμίδα των ριζών ορισμένων ειδών.

To SiO2 είναι ένα ακίνητο υλικό και δεν μπορεί να μεταφερθεί στην περιοχή ενεργής ανάπτυξης των φυτών ή στους μεριστωματικούς ιστούς. Επομένως, η διαπνοή παραμένει η κύρια οδός μεταφοράς του Si στο φυτό, και η μεταφορά μέσω του ηθμού είναι μηδενική. Επίσης, όσο αναπτύσσονται τα φυτά, τόσο συσσωρεύουν Si. Τέλος, τα παλαιότερα φύλλα περιέχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις πυριτίου σε σχέση με τα νεότερα.

Πυρίτιο και αβιοτικό στρες

Η εφαρμογή του Si έχει αποδειχθεί ότι ανακουφίζει τις αρνητικές επιπτώσεις πολλών αβιοτικών καταπονήσεων, όπως η αλατότητα, η έλλειψη νερού, οι υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, τα βαρέα μέταλλα, αλλά και η μηχανική καταπόνηση. Βάσει ερευνών από τους Cooke και Leishman (2016) για το Si ως βοηθητικό στην ανακούφιση της καταπόνησης σημειώνεται ότι οι περισσότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση ενός είδους καταπόνησης κάθε φορά και όχι πολλών μαζί.

Άλλοι πιθανοί μηχανισμοί μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν οσμωτικές προσαρμογές μέσω αυξημένου δυναμικού ύδατος και περιεκτικότητας σε νερό, μείωση οξειδωτικού στρες και μεταβολές στις συγκεντρώσεις των φυτορμόνων. Σχετικά με το τελευταίο, η φυτορμονική οδός του αιθυλενίου αποδείχθηκε πρόσφατα ότι εμπλέκεται στη μείωση των αρνητικών αποτελεσμάτων από καταπονήσεις, όπως π.χ. της αλατότητας όπου το Si μειώνει την οξειδωτική βλάβη. Συγκεκριμένα, χωρίς το αιθυλένιο, το Si όχι μόνο απέτυχε να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των φυτών στην καταπόνηση λόγω αλατότητας αλλά προκάλεσε αύξηση της οξειδωτικής βλάβης και κατέληξε σε κυτταρικό θάνατο.

role of silicon in alleviating biotic and abiotic stresses in plants 7 638

Πυρίτιο και βιοτικό στρες

Τα φυτά έρχονται αντιμέτωπα καθημερινά με φυτοπαθογόνους οργανισμούς (μύκητες, βακτήρια, έντομα).

Έχει αποδειχθεί πως η προσθήκη Si στα φυτά έχει αυξήσει την αντοχή τους σε επιθέσεις  φυτοπαθογόνων οργανισμών.

Πως όμως επιτυγχάνεται αυτό;

Τα φυτά αποκτούν την ανθεκτικότητά τους στα παράσιτα λόγω της φυσικής τους άμυνας η οποία και αποδίδεται στην εναπόθεση Si στους φυτικούς ιστούς με τη μορφή φυτολίθων. Οι φυτόλιθοι είναι μικροσκοπικά φυτικά κατάλοιπα αποτελούμενα από SiO2 ή οξαλικό ασβέστιο στο κυτταρικό τοίχωμα. Η απόθεση των φυτολίθων αυξάνει την ακαμψία των φυτών και τη φυσική ανθεκτικότητα, δρώντας ως φυσικός φραγμός στη διείσδυση των παρασίτων.

Επίσης, η εναπόθεση του Si μπορεί να φθείρει τα στοματικά μόρια των εντόμων για παράδειγμα. Έχει παρατηρηθεί πως φυτά που δέχονται πολλές επιθέσεις από διάφορα παράσιτα, έχουν μεγαλύτερες ποσότητες συσσωρευμένου Si.

Άλλον έναν σημαντικό τομέα που επηρεάζει το Si είναι αυτό της επαγωγής παραγωγής μεταβολιτών συσχετιζόμενων με την άμυνα του φυτού, καθώς και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μονοπατιών μεταγωγής σημάτων άμυνας.

Διαφυλλικοί ψεκασμοί Si

Οι διαφυλλικοί ψεκασμοί Si είναι γενικά πρόσφατοι. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν πυριτικά άλατα και αργότερα πυριτικά οξέα καθώς και νανοσωματίδια Si.

Τα πυριτικά άλατα είναι αποτελεσματικά κατά την εφαρμογή τους ως παρασιτοκτόνα και τα πυριτικά οξέα εφαρμόζονται για τη βελτίωση της ανάπτυξης των φυτών. Τα νανοσωματίδια Si ενισχύουν την αντοχή των φυτών στα διάφορα είδη βιοτικής καταπόνησης.

Πειραματικά δεδομένα

Αποτελέσματα εφαρμογής πυριτικού σκευάσματος σε διάφορες καλλιέργειες.

Καλλιέργεια

Απόδοση

Παρατηρήσεις

Πιπεριές τσίλι

+39%

Μειωμένες προσβολές

Τομάτα

+31%

Αυξημένες τιμές brix

Μελιτζάνα

+44%

Μεγαλύτερη σταθερότητα

Αραβόσιτος γλυκός

+34%

Μειωμένες προσβολές

Καρπούζι

+38%

Μειωμένες προσβολές

Σιτάρι

+340%

Σε συνθήκες με υψηλή εδαφική αλατότητα

Σιτάρι

+19%

Αυξημένα ποσοστά περιεχόμενης πρωτεΐνης

Αναφερόμενοι στις τρεις διαφορετικές μορφές πυριτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε έναν πίνακα τη χρησιμότητα του καθενός:

Αποτελέσματα

Πυριτικά άλατα

Σταθεροποιημένα πυριτικά οξέα

Νανοσωματίδια SiO2

Προσβολές (Βιοτικό στρες)

+/++

+/++

+

Αβιοτικό στρες

-

++ 

ND

Ριζική ανάπτυξη

-

+/++

-

Φυτική ανάπτυξη

-

+/++

+

Μέγεθος φύλλων

-

++

+

Απόδοση

-

+/++

+

Ποιότητα παραγόμενου προϊόντος

-

+/++

+

- κανένα αποτέλεσμα

+ θετικό αποτέλεσμα

++   καλό αποτέλεσμα

ND  καθόλου στοιχεία

 

 

Πηγη

Σελίδα 1 από 41

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

Ολιστική διαχείριση ελαιώνα

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ