Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Αγροτικά Νέα

Αγροτικά Νέα (329)

Μη επιλέξιμο συνδεδεμένης ενίσχυσης για το 2017 θα κρίνεται το βαμβάκι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%. Αυτό προβλέπει απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και Βασίλης Κόκκαλης, αντίστοιχα και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πιο συγκεκριμένα με την Αριθμ. 2537/84963 (2) Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β 430), τίθενται πιο αυστηροί όροι για την είσπραξη της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος από τους παραγωγούς, καθώς η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν ίσχυε ως και το 2016.

Υπενθυμίζεται ότι η ενδεικτική τιμή της ειδικής αυτής ενίσχυσης για το 2017 ορίστηκε στα 74,9 ευρώ το στρέμμα.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται ότι:

Άρθρο 1

Η υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφαση του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τροποποιείται ως εξής:

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, η εν λόγω ποσότητα δεν θα προσμετράται για τον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης του παραγωγού.»

2. Στο άρθρο 7 πραγματοποιούνται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις ως εξής:

Α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Αρμόδιος φορέας για την ανάλυση της περιεκτικότητας σε ξένες ύλες των ποσοτήτων βάμβακος που παραδίδονται στα εκκοκκιστήρια, ορίζεται το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος (Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β.) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων θα διαβιβάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους καλλιέργειας.»

Β) Η παράγραφος 2β αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και αφορούν διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο 10% των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων στο τέλος της εκκοκκιστικής περιόδου για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση. Κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος τήρησης των προδιαγραφών σήμανσης – ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος του άρθρου 6 παρ. 7 της παρούσας απόφασης. Καθ όλη τη διάρκεια της εκκοκκιστικής περιόδου γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β, σε ποσοστό τουλάχιστον 0,5% των παραδιδόμενων, στα εκκοκκιστήρια, παρτίδων συσπόρου βάμβακος ώστε να διαπιστωθεί η περιεκτικότητα τους σε ξένες ύλες σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης.»

Ολόκληρη η απόφαση

 

ΠΗΓΗ

Σε δυο φάσεις, ανάλογα µε την περιφέρεια στην οποία ανήκουν και την κατ’ αρχήν κατάταξη που επέλεξε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρώνονται την πρώτη δόση του πριµ Νέων Γεωργών, συνολικού ύψους 148 εκατ. ευρώ, όσοι κατάφεραν να ενταχτούν στο σχετικό πρόγραµµα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Ειδικότερα, οι πρώτες πληρωµές ξεκίνησαν στις 4 Αυγούστου, όπως γνωστοποίησαν µε ανακοινώσεις τους το υπουργείο και ο οργανισµός πληρωµών, ολοκληρώνονται δε εντός των ηµερών και αφορούν δικαιούχους σε εννέα συνολικά περιφέρειες της χώρας και ποσό 100 εκατ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις 7 Αυγούστου, είχαν πληρωθεί την πρώτη δόση συνολικά 4.957 δικαιούχοι. Πρώτοι έλαβαν χρήµατα σταδιακά, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο, όσοι περιλαµβάνονται στις καταστάσεις πληρωµών των περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Νοτίου Αιγαίου.Μέχρι, τώρα, το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου και πάλι σταδιακά, εκτιµάται ότι θα λάβουν το 70% του πριµ οι δικαιούχοι Νέοι Γεωργοί στις Περιφέρειες εκείνες, που έµειναν εκτός από το πρώτο «γκρουπάρισµα» του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Βορείου Αιγαίου.
Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, µε αφορµή παράπονα δικαιούχων, κάνουν λόγο για θέµα «καθαρά διαδικαστικό», επιρρίπτοντας την ευθύνη της καθυστέρησης στην παρτιδοποίηση των δικαιούχων που έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και «λόγω µεγέθους» της συγκεκριµένης περιοχής και όγκου δικαιούχων. Μάλιστα όπως σηµειώνουν στελέχη της µιλώντας στην Agrenda «η Περιφέρεια έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και περιµένει τις παρτίδες από τον οργανισµό πληρωµών».

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου η πρώτη παρτίδα πληρωµής της α’ δόσης έχει ως εξής:

  • Πελοποννήσου: 14,4 εκ. ευρώ σε 1.096 αγρότες
  • Ηπείρου: 3,4 εκ. ευρώ σε 249 αγρότες
  • ∆υτικής Ελλάδας: 16,6 εκ. ευρώ σε 1.205 αγρότες
  • ∆υτικής Μακεδονίας: 7,2 εκ. ευρώ σε 523 αγρότες
  • Κρήτης: 17,1 εκ. ευρώ σε 1.189 αγρότες
  • Θεσσαλίας: 16,4 εκ. ευρώ σε 1.227 αγρότες
  • Στερεάς Ελλάδας: 8,6 εκ. ευρώ σε 657 αγρότες
  • Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: 13,9 εκ. ευρώ σε 1.035 αγρότες
  • Νοτίου Αιγαίου: 2,02 εκ. ευρώ σε 132 αγρότες

Σύνολο: 100 εκ. ευρώ σε 7.320 αγρότες.

Εγκρίθηκε πίστωση, σε τροχιά πληρωµής η εξισωτική του 2015

Προµήνυµα πληρωµών, εκτός απροόπτου, ακόµα και πριν τον ∆εκαπεντάυγουστο, σύµφωνα µε το βασικό πλάνο, αποτελεί η έγκριση από το υπουργείο, διάθεσης πίστωσης συνολικά 11,3 εκατ. ευρώ, για την εξισωτική του 2015. Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι δεν πρέπει να αναµένεται, πριν από τον Σεπτέµβριο, η εξόφληση της εξισωτικής που αντιστοιχεί στο 2016. Σε σχέση πάντως µε την εξισωτική του 2015 και τις πληρωµές, που πλησιάζουν χρονικα, σε απόφαση που δηµοσιεύτηκε στην «∆ιαύγεια» αναφέρονται τα εξής: 1. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 11.330.032,65 ευρώ (έντεκα εκατοµµύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά), από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο µε Ενάριθµο - Κωδικό MIS 2016 ΣΕ08210012 και µε τίτλο «Ανειληµµένες υποχρεώσεις Μέτρων 211 (2015ΣΕΟ8280009) και 212 (2015ΣΕΟ8280010) του ΠΑΑ 2007 – 2013»
2. Η πληρωµή θα διενεργηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε βάρος του Π.∆.Ε., έτους 2017.
3. Η παρούσα να δηµοσιοποιηθεί µε θυροκόλληση στο Κεντρικό Κατάστηµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Ξεχρέωσε εξισωτική 2012-2013-1014

Σε πληρωµή εξισωτικών αποζηµιώσεων για το 2012, 2013 και 2014 ανακοίνωσε ότι προχώρησε ο οργανισµός πληρωµών, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες που δηµοσίευσε στο προηγούµενο φύλλο της η Agrenda. Συγκεκριµένα, από την 01/08 έως τις 03/08/2017 έγιναν πληρωµές συνολικού ύψους 27.244.771,41 ευρώ, εκ των οποίων ένα ποσό 3,8 εκατ ευρώ αφορά παλιές εξισωτικές.
Σε σχέση µε τις εκρεµµείς ενισχύσεις βιολογικών, συνεχίζεται σταθερά η ροή των πληρωµών για τις χρονιές 2012, 2013 και 2014. Παράλληλα, σε σχέση µε τα βιολογικά του 2015, εκτιµάται ότι οι πιστώσεις θα ξεκινήσουν, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, έως το τέλος του Αυγούστου.

 

 

ΠΗΓΗ

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος, ο οποίος το φορολογικό έτος 2017 παραδίδει, για παράδειγμα ελαιόλαδο παραγωγής του σε τενεκέδες λιανικώς και παράλληλα στην άκρη του χωραφιού του παραδίδει προϊόντα παραγωγής του λιανικώς έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών και να εκδίδει ειδικό στοιχείο παράδοσης αγροτικών προϊόντων για τις πωλήσεις αυτές.

 

Το «Ειδικό Στοιχείο» εκδίδεται από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής του ή/και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους Αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος, πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο (πχ ιδιώτες) και είναι αθεώρητο.

 

Αναλυτικά οι προβλέψεις του νόμου για το ειδικό στοιχείο:

 Αναλυτικά οι προβλέψεις του νόμου για το ειδικό στοιχείο:

 Μια βασική αλλαγή που ισχύει από 1/1/2017….

«Ειδικό στοιχείο Παράδοσης Αγροτικών Προϊόντων ή/και Παροχής Αγροτικών υπηρεσιών»

Το  «Ειδικό Στοιχείο» εκδίδεται από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής του ή/και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών προς :

-Άλλους Αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος

Πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο (πχ ιδιώτες)

Είναι Αθεώρητο

Η αξία που αναγράφεται είναι αυτή που πραγματικά καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών

Δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Δεν υπολογίζεται ΦΠΑ)

Δεν αποτελεί Δικαιολογητικό επιστροφής ΦΠΑ από τον εκδότη του στοιχείου

Αποτελεί στοιχείο προσδιορισμού για την ένταξη  ή μη στο κανονικό καθεστώς  ΦΠΑ – Οι  αναγραφόμενες αξίες λαμβάνονται υπόψη και συναθροίζονται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά/στοιχεία στο όριο των 15000 € των εσόδων για την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς

Είναι διπλότυπο και η αρίθμηση του είναι αύξουσα προοδευτική ανά έτος

Η αξία που αναγράφεται επί του ειδικού στοιχείου αποτελεί ακαθάριστο έσοδο για τον εκδότη του

Η αξία που αναγράφεται επί του ειδικού στοιχείου αποτελεί εκπιπτόμενη δαπάνη για τον λήπτη αυτού (όταν  ο λήπτης είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος)

Υποχρεωτική ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς ΠΡΙΝ την πρώτη έκδοση Ειδικού Στοιχείου ( ισχύει για όσους θα προβούν σε πώληση για 1η φορά ιδίας παραγωγής/ή και παροχής υπηρεσιών , δεν έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ αγροτών  και θα εκδώσουν το εν λόγω Ειδικό Στοιχείο)

Συνεπώς το ειδικό καθεστώς αγροτών διευρύνεται και περιλαμβάνει, πέραν των χονδρικών πωλήσεων, οποιαδήποτε παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχή αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν οι αγρότες προς οποιοδήποτε πρόσωπο.

 

Παράδειγμα:

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος ο οποίος το φορολογικό έτος 2017 παραδίδει το λάδι του σε τενεκέδες λιανικώς και παράλληλα στην άκρη του χωραφιού του παραδίδει προϊόντα παραγωγής του λιανικώς έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών και να εκδίδει το ειδικό στοιχείο για τις πωλήσεις αυτές.

 

 

ΠΗΓΗ

Σοβαρά θέµατα συνοχής δείχνουν να ταλαιπωρούν αυτό τον καιρό την ανάπτυξη της επαγγελµατικής δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο. Η εξέλιξη έρχεται ως αποτέλεσµα των τελευταίων αλλαγών (περιφεριοποίηση ενισχύσεων) στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, της κατάρρευσης των συνεταιριστικών δοµών όπως αυτές διαµορφώθηκαν µετά την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της χρεοκοπίας του «κινήµατος των δρόµων» όπως έγινε γνωστό από τα χρόνια της Βιοκαρπέτ.

Την όλη ροή των πραγµάτων διευκόλυναν, όπως ήταν φυσικό, οι πολιτικές αλλαγές στη χώρα και η ανάδειξη στην εξουσία µιας κυβέρνησης,  η οποία παρ’ ότι αριστερή, διαπνέεται από «αστικές» κυρίως καταβολές και δεν διαθέτει αξιόλογα ερείσµατα στον αριστερό χώρο.
 
Οι κινήσεις που γίνονται αυτό τον καιρό µε τους «νεοεισερχόµενους» στο αγροτικό επάγγελµα δεν είναι τίποτα άλλο από την προσπάθεια των κυβερνώντων να διευκολύνουν την µετάβαση επαγγελµατιών µε «αστική» προέλευση στον αγροτικό χώρο, κάτι το οποίο, όπως εκτιµάται, θα δώσει τη δυνατότητα στους κρατούντες να αναπτύξουν διαύλους επικοινωνίας µε την αγροτική κοινωνία. Όλο αυτό βέβαια δυσκολεύει την κατάσταση, καθώς έρχεται σε µια περίοδο που τα οικονοµικά περιθώρια της αγροτικής δραστηριότητας στενεύουν, οι κοινοτικές ενισχύσεις µειώνονται, η φορολογία των αγροτών αυξάνεται και οι ασφαλιστικές εισφορές γίνονται φορτίο δυσβάστακτο.

Το «εργαλείο» που µετέρχεται η κυβέρνηση για τη διευκόλυνση των παραπάνω χειρισµών δεν είναι άλλο από τα κοινοτικά προγράµµατα για την αγροτική ανάπτυξη (ΠΑΑ), ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις διαφαίνεται και µια προσπάθεια επηρεασµού της κατάστασης και µε ειδικούς χειρισµούς στα θέµατα που συνδέονται µε τις άµεσες ενισχύσεις και τη διαχείριση στην υπόθεση των δασικών χαρτών και των βοσκότοπων.

 

Ένα σαφές πρώτο δείγµα «ανασύνθεσης» των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής ήρθε µε την προκήρυξη του προγράµµατος για τα βιολογικά και η εκτεταµένη χρήση του λεγόµενου «φίλτρου Natura» για την επιλογή των νέων δικαιούχων του προγράµµατος. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αξιολόγησης και οι λίστες µε τα ονόµατα δικαιούχων και επιλαχόντων του προγράµµατος Νέων Αγροτών, έρχονται να επιβεβαιώσουν µια λογική του «φύγε εσύ, έλα εσύ», καθώς παρατηρείται «αλλοίωση» κατά κάποιο τρόπο των προϋποθέσεων που ήταν γνωστές µέχρι σήµερα για να γίνει κάποιος νέος αγρότης, µε αποτέλεσµα να µένουν εκτός υποψήφιοι µε σηµαντική «προίκα» για την άσκηση του αγροτικού επαγγέλµατος και να επιλέγονται παιδιά που µόλις και µετά βίας διαθέτουν τις αναγκαίες για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα εκτάσεις και υποδοµές.

 

Αποκλεισµός στις τοπικές κοινωνίες

Αυτός ο διαφαινόµενος «αποκλεισµός» των παραδοσιακών συντελεστών της αγροτικής παραγωγής δηµιουργεί ένα βαρύ κλίµα στις τοπικές κοινωνίες, καθώς ανατρέπει τα δεδοµένα, ενισχύει την καχυποψία, αυξάνει τις αντιθέσεις και µεγαλώνει την ανασφάλεια των υφιστάµενων και εν δυνάµει συντελεστών της αγροτικής παραγωγής. Με άλλα λόγια, στους µεν παλιότερους αγρότες δηµιουργείται µια εντύπωση αποκλεισµού από τα νέα προγράµµατα και επηρεασµού της κατάστασης σε βάρος τους, ενώ την ίδια ώρα, πολλοί από τους νεώτερους που υποκινούνται να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό χώρο δεν έχουν τα «προσόντα»

 

 

 

 

ΠΗΓΗ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πληρωμής της α’ δόσης (70% του ποσού στήριξης) των δικαιούχων νέων γεωργών που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις πληρωμών των Περιφερειών Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Νοτίου Αιγαίου.
 
Ειδικότερα, αναμένεται η πληρωμή των παρακάτω δικαιούχων νέων γεωργών ανά Περιφέρεια:

Περιφέρεια Αριθμός Δικαιούχων Ποσό (€)

Πελοποννήσου 1.096 14.433.300

Ηπείρου 249 3.472.350

Δυτικής Ελλάδας 1.205 16.656.500

Δυτικής Μακεδονίας 523 7.249.200

Κρήτης 1.189 17.118.500

Θεσσαλίας 1.227 16.456.300

Στερεάς Ελλάδας 657 8.695.050

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 1.035 13.942.250

Νοτίου Αιγαίου 139 2.025.100

Σύνολο 7.320 100.048.550

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι πληρωμές των δικαιούχων νέων γεωργών του υπομέτρου 6.1 για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, δηλαδή για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Βορείου Αιγαίου.

Συνολικά οι πληρωμές θα ανέλθουν στο ποσό των 148 εκατ. ευρώ.
 
Με αφορμή την έναρξη των πληρωμών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, δήλωσε τα εξής: «Πιστοί στις δεσμεύσεις μας προχωράμε στην πρώτη πληρωμή των νέων γεωργών από την 1η πρόσκληση του ΠΑΑ 2014 – 2020, ύψους 148 εκατ. ευρώ. Στόχος του Προγράμματος Νέων Γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που στο τέλος της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις Στο ΥΠΑΑΤ εργαζόμαστε καθημερινά για την οριοθέτηση του πλαισίου που θα διασφαλίζει στους νέους αγρότες ένα βιώσιμο εισόδημα και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να συνεχίσουν να παράγουν. Προτεραιότητά μας είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια ουσιαστική στήριξη στους νέους αγρότες, καθώς χωρίς τη δική τους συνεισφορά δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική στη γεωργία και την κτηνοτροφία».

Νωρίτερα το AgroNews έγραφε:

Σήμα πληρωμών για Νέους Αγρότες από έτοιμες Περιφέρειες 

Μια προς μία οι Περιφέρειες ετοιμάζουν αυτές τις μέρες τις παρτίδες πληρωμής του 70% του συνολικού προϋπολογισμού για το Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών. Ήδη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία προχώρησαν στην απαραίτητη έγκριση των πιστώσεων, ακολουθεί η οριστικοποίηση της παρτίδας πληρωμής, ούτως ώστε αμέσως μετά να σταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο σχετικός φάκελος  προς έλεγχο και τελικά εντολή πιστώσεων από τον Οργανισμό Πληρωμών.

Να σημειωθεί ότι στο εν λόγω Πρόγραμμα -όπως συμβαίνει και με την πληρωμή των αγροπεριβαλλοντικών- δεν απαιτείται συνολική πίστωση, αλλά σε κάθε Περιφέρεια που ολοκληρώνει τη διαδικασία θα δίνεται και εντολή πληρωμής των δικαιούχων Νέων Αγροτών.

Βάσει της διαδικασίας, που πρέπει να ακολουθηθεί, οποιαδήποτε πληρωμή φαίνεται πως θα ξεκινήσει το νωρίτερο από την επόμενη εβδομάδα.

Στο ταμείο 16,5 εκατ. ευρώ για τους Νέους της Θεσσαλίας

Εγκρίθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, η πίστωση, ύψους 16,5 εκατ. ευρώ, που αφορά το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σύμφωνα με ενημέρωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αυτή η έγκριση σηματοδοτεί την έναρξη των πληρωμών των δικαιούχων (το 70% της πρώτης δόσης του μέτρου), ενώ το σύνολο του προϋπολογισμού είναι 25,6 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται, ότι αυτά τα χρήματα εγκρίθηκαν για τους 1.342 δικαιούχους που προέκυψαν μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Αγοραστός τόνισε: «Αισιοδοξούμε και ευελπιστούμε, μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αποστόλου, να ενταχθούν στο πρόγραμμα και οι επιλαχόντες αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αυτό ήταν κάτι που είχαμε ζητήσει εξ’ αρχής. Ελπίζουμε τα χρήματα αυτά να πιάσουν τόπο, ούτως ώστε να ξεκινήσουν εκείνες οι δραστηριότητες που θα φέρουν και καλύτερη ζωή στους ανθρώπους αυτούς και μεγαλύτερο εθνικό πλούτο μέσω της παραγωγής».

Εγκρίθηκε η πίστωση για 250 Νέους στην Ήπειρο

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους 3.526.950 ευρώ για το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», που αφορά περί τα 250 άτομα. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την Ήπειρο ανέρχεται σε 13.600.000 ευρώ, που σημαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα άλλα 10.000.000.

«Εάν στη νέα προκήρυξη δεν θα έχουμε τον κόσμο που χρειάζεται για να γίνουν νέοι αγρότες, τότε τα χρήματα που δεν αξιοποιηθούν θα πάνε σε άλλες περιφέρειες. Έτσι πήραμε απόφαση με όλες τις Υπηρεσίες να ξεκινήσουμε παντού ενημερώσεις όλο τον Αύγουστο ώστε να έχουμε προσέλευση νέων αγροτών», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης.

Ένταξη 2.052 στην Κεντρική Μακεδονία

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ ΨΘΥΑ7ΛΛ-Ψ7Ξ η ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016.

Η ένταξη πράξεων αφορά στους πρώτους 2.052 δικαιούχους του προγράμματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με συνολικό προϋπολογισμό 39.424.000 ευρώ, το 70% του οποίου θα δοθεί ως πρώτη δόση τις αμέσως επόμενες ημέρες στους δικαιούχους, ενώ η δεύτερη δόση του υπόλοιπου 30% θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Στην απόφαση έγκρισης αναφέρονται αναλυτικά όλες οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του δικαιούχου, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης, χορήγησης της στήριξης, τροποποίησης ή μεταβολής της πράξης και ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

Η απόφαση ένταξης πράξεων θα αποσταλεί και προσωπικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε ενδιαφερόμενο και στο μελετητή του από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Βρείτε εδώ τη σχετική Ένταξη πράξεων στο Μέτρο Νέων Γεωργών Κεντρικής Μακεδονίας.pdf

Τα πρώτα χρήματα σε 1.205 Νέους Αγρότες Δυτικής Ελλάδας

Με γοργούς ρυθμούς προχώρησαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τις διαδικασίες για την συγκρότηση του φακέλου πληρωμής των 1.205 τελικών δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, και έτσι εγκρίθηκε η πρώτη δόση, η οποία θα καταβληθεί άμεσα στους νέους αγρότες.

Πρόκειται για το 70% του συνολικού προϋπολογισμού, δηλαδή θα δοθούν συνολικά 16.656.500 ευρώ στους νέους αγρότες που εντάχθηκαν σε πρώτη φάση, από τα 23.795.000 ευρώ που έχουν δεσμευθεί ως πόροι για το συγκεκριμένο υπομέτρο, και η πληρωμή αναμένεται στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα.

Πρόκειται για τους πρώτους νέους γεωργούς που εντάχθηκαν στο ΠΑΑ 2014-2020, ενώ προχωρά η διαδικασία και για τους επόμενους έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων ή κατάθεσης επιπλέον δικαιολογητικών που απαιτούνται και δεν είχαν προσκομιστεί.

«Ο πρωτογενής τομέας είναι προτεραιότητα για εμάς και μπορεί να συμβάλλει στην ανάκαμψη της οικονομίας μας. Στηρίζουμε ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τους νέους ανθρώπους και ιδίως όσους αποφασίσουν να στραφούν στην παραγωγή, που αποφασίζουν να μείνουν στον τόπο τους. Για αυτό άλλωστε και ζητάμε διαρκώς περισσότερους πόρους, ώστε να παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια σε περισσότερους» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Να υπενθυμίσουμε πως οι πρώτοι 1.205 δικαιούχοι που εντάχθηκαν στο Υπομέτρο, κατανέμονται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

-Στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 509 δικαιούχοι συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 10.085.500 ευρώ,

-Στην Π.Ε. Αχαΐας 322 δικαιούχοι συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 6.604.000 ευρώ και

- Στην Π.Ε. Ηλείας 374 δικαιούχοι συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 7.105.500 ευρώ.

Εξάλλου, μετά την επίμονη διεκδίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αυξήθηκαν οι εκχωρούμενες πιστώσεις κατά 3,2 εκατομμύρια ευρώ (συνολικά το ποσό πλέον αυξάνεται από 24,7 εκατ. ευρώ σε 27,9 εκατ. ευρώ), ώστε να υπερκαλυφθούν και οι πρώτοι 160-170 επιλαχόντες που διαθέτουν ώριμο και ορθά καταρτισμένο φάκελο, μια διαδικασία που προχωρά και τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά την έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014 – 2020 στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr) στην κατηγορία Προγράμματα -> ΠΑΑ 2014-2020 ή στον σύνδεσμο http://www.pde.gov.gr/gr/projects/paa2014-2020/item/8172-pistosi.html

Βρείτε εδώ τη σχετική Έγκριση πίστωσης για την πληρωμή των Νέων Αγροτών της Δυτικής Ελλάδας.pdf

 

Η εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διαδικασία πληρωμής των Νέων Αγροτών

Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων του υπόμετρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2021 παρέχει με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση πληρωμής (1η πληρωμή – 2η πληρωμή) του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών», είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάριση της.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης που απορρέουν από την Απόφαση Ένταξης.

Βάσει των στοιχείων αυτών, βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων για την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων, διασφαλίζοντας τα παρακάτω:

– τη νομιμότητα και κανονικότητα (οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σχετικούς ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και τις διαθέσιμες πιστώσεις)

– την πληρότητα των αιτημάτων πληρωμής

– την πραγματικότητα των πράξεων

– την ιχνηλασιμότητα του ελέγχου.

2. Υποβολή Αίτησης Πληρωμής (1η πληρωμή – μερική)

Η αίτηση πληρωμής (E_1 για φυσικό πρόσωπο ή Ε_2 για νομικό πρόσωπο) για την καταβολή της 1ης δόσης (70% του συνολικού ποσού στήριξης), όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, υποβάλλεται μαζί με την αίτηση στήριξης. Ο αρχικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής γίνεται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, η δε αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας. Η 1η δόση καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.

3. Υποβολή Αίτησης Πληρωμής (2η πληρωμή – τελική)

Για την έγκριση και καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του υπομέτρου 6.1, ο δικαιούχος υποβάλλει αντίγραφο της αίτησης πληρωμής (Ε_3 για φυσικό πρόσωπο ή Ε_4 για νομικό πρόσωπο), όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ (υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο ή τον αρχηγό της εκμετάλλευσης, διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου), συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο δικαιολογητικά και παραστατικά στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής που ορίζεται στην απόφαση του υπομέτρου. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων πληρωμής διενεργείται από τις ΔΑΟΚ, η δε αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας. Η 2η δόση (τελική) καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη.

4. Επιτόπιες Επισκέψεις

Ο διοικητικός έλεγχος περιλαμβάνει μία (επιτόπια) επίσκεψη στη γεωργική εκμετάλλευση με σκοπό την επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τους στόχους και τις δεσμεύσεις που τίθενται, ειδικά ως προς τις γεωργικές εκτάσεις κα το ζωικό κεφάλαιο. Η επιτόπια επίσκεψη διενεργείται από τις ΔΑΟΚ σε εύκαιρο χρόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωση του. Για κάθε επιτόπια επίσκεψη συμπληρώνεται το “Έντυπο Επιτόπιας Επίσκεψης Εκμετάλλευσης” (Ε_5). Αντίγραφο του εντύπου αποστέλλεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας.

5. Καθορισμός Πληρωτέου Ποσού Οικονομικών Ενισχύσεων (Διοικητικός Έλεγχος)

Η ΔΑΟΚ, πραγματοποιεί διοικητικό έλεγχο επιλεξιμότητας με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται με την υποστήριξη του ΠΣΚΕ. Ο έλεγχος συνίσταται:

α) στη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων (ΟΣΔΕ, ΜΑΑΕ, ΟΓΑ κλπ)

β) στην εξέταση της συμφωνίας των υποβληθέντων με τα σχετικά υποδείγματα

γ) στην εξακρίβωση της νομιμότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του αιτήματος ώστε τελικά να επαληθευτεί η ολοκληρωμένη ενέργεια σε σχέση με την αντίστοιχη αίτηση στήριξης, όπως αυτή έχει εγκριθεί (επιλεξιμότητα, επίτευξη στόχων κλπ)

Η ΔΑΟΚ συμπληρώνει για κάθε δικαιούχο αντίστοιχα τυποποιημένο Φύλλο Πορίσματος Διοικητικού Ελέγχου Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Πράξης και Εκκαθάρισης Πληρωμής (Πόρισμα Ελέγχου) (Ε_6).

6. Αναγνώριση και Εκκαθάριση Δαπάνης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας:

1. Αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει τη δαπάνη σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου επιλεξιμότητας κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες ενότητες.

2. Καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους οι οποίοι μετά τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων είναι επιλέξιμοι για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης.

3. Ετοιμάζει παρτίδα πληρωμής δικαιούχων οι οποίοι είναι επιλέξιμοι από το Ο.Π.Σ.Α.Α., ανά είδος πληρωμής.

4. Δημιουργεί φάκελο πληρωμής ο οποίος περιέχει:

– Διαβιβαστικό Πληρωμής (Ε_7)

– Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων, με την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με σφραγίδα της υπηρεσίας και πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο του τμήματος και τον προϊστάμενο της διεύθυνσης).

– Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου-(check list) (Ε_8α ή Ε_8β) με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας με σφραγίδα της υπηρεσίας και πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο).

Ο Φάκελος Πληρωμής διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας / Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο Φάκελος Πληρωμής, διαβιβάζεται μέσω συστημένης αλληλογραφίας ή courier σε διπλούς φακέλους (ή πακέτα), εκ των οποίων:

– Ο εσωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη και επίσης φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στην κορυφή του

– Ο εξωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα, τον τελικό παραλήπτη, το Μέτρο, το Υπομέτρο και τη Δράση χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης

7. Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης

Το Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας επιβεβαιώνει την πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος με βάση τη Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής (Ε_9) η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της διοικητικής επαλήθευσης και εγκρίνεται ως προς την πληρότητα και επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον προϊστάμενο του τμήματος Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας.

Στη συνέχεια, στο Ο.Π.Σ.Α.Α. επιβεβαιώνεται το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών του Αιτήματος Πληρωμής και εγκρίνεται η παρτίδα πληρωμής.

Το Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας προωθεί, με υπογραφή προϊσταμένου της Διεύθυνσης, το φάκελο πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών – Τμήμα Λογιστηρίου για την πραγματοποίηση της πληρωμής.

8. Ολοκλήρωση Πράξης

Ο Φορέας Εφαρμογής επιβεβαιώνει στο Ο.Π.Σ.Α.Α. την καταχώριση της τελικής πληρωμής του δικαιούχου και πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες στο Ο.Π.Σ.Α.Α. για την ολοκλήρωση της πράξης.

Σχετικά έντυπα

Ε_1: Αίτηση πληρωμής για την 1η δόση (φυσικό πρόσωπο)

Ε_2: Αίτηση πληρωμής για την 1η δόση (νομικό πρόσωπο)

Ε_3: Αίτηση πληρωμής για την 2η δόση (φυσικό πρόσωπο)

E_4: Αίτηση πληρωμής για την 2η δόση (νομικό πρόσωπο)

Ε_5: Έντυπο επιτόπιας επίσκεψης εκμετάλλευσης

Ε_6: Φύλλο Πορίσματος Διοικητικού Ελέγχου Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Πράξης και Εκκαθάρισης Πληρωμής (Πόρισμα Ελέγχου)

E_7: Διαβιβαστικό πληρωμής

E_8α: Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου (1η δόση)

E_8β: Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου (2η δόση)

E_9: Λίστα ελέγχου εποπτείας πληρωμής

 

 

ΠΗΓΗ

Σε προκλητικά χαµηλά επίπεδα που και µόνο στο άκουσµά τους ξεσηκώνουν ήδη θύελλα αντιδράσεων στις τάξεις των ροδακινοπαραγωγών, βάζουν τον πήχη της τιµολογιακής τους πολιτικής οι µεταποιητικές βιοµηχανίες, εάν επιβεβαιωθεί η εκτίµηση του προέδρου της ΕΚΕ, Κώστα Αποστόλου, όπως τη διατύπωσε στην Agrenda, ότι «φέτος η τιµή για το συµπύρηνο ροδάκινο κλάσης Α, θα είναι τουλάχιστον 20 λεπτά ανά κιλό, για την τσέπη του παραγωγού».

Πρακτικά αυτό µπορεί για τη µεταποίηση να µεταφράζεται σε 23-24 λεπτά / κιλό, καθώς, όπως αναφέρει ο κ. Αποστόλου, θα αναλάβει τα έξοδα των συνεταιρισµών, αλλά και της µεταφοράς της α’ ύλης, ωστόσο απέχει παρασάγγας από τα 30 έως 34 λεπτά που πλήρωσε πέρυσι, αφήνοντας έτσι στον παραγωγό καθαρά από 26 έως και 30 λεπτά το κιλό, ανά περίπτωση. Λίγο πάνω, δηλαδή, από το κόστος παραγωγής που είναι µίνιµουµ στα 25 λεπτά το κιλό.

Παρότι επίσηµη ανακοίνωση δεν υπάρχει από τις βιοµηχανίες -το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει το αργότερο έως τα µέσα του Αυγούστου, καθώς µέχρι τότε έχουν περιθώριο να τιµολογήσουν για τα ροδάκινα που παρέλαβαν µέσα στον Ιούλιο και άρα θα ανοίξουν, θέλουν δεν θέλουν, τα χαρτιά τους- οι πρώτες αντιδράσεις στις εκτιµήσεις του κ. Αποστόλου είναι ενδεικτικές του κλίµατος αγανάκτησης που επικρατεί στις τάξεις των παραγωγών.

«Ο κόσµος θα αντιδράσει. Τα 20 λεπτά το κιλό δεν ανταποκρίνονται ούτε καν στο κόστος και ο κ. Αποστόλου αυτό το γνωρίζει. Θα υπάρξει ξεσηκωµός, διότι µε αυτή τη λογική δεν µπορεί να στηριχθεί το εθνικό προϊόν», είπε στην Agrenda ο πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών Πέλλας, Σταύρος Γρηγοριάδης, ενώ και ο ∆ηµήτρης Σιουλάκος, πρόεδρος του ΑΣ Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας» προειδοποίησε πως «αν δοθεί αυτή η τιµή, είναι λόγος για να πάµε σε δυναµικές κινητοποιήσεις. Ο κόµπος έχει φτάσει στο χτένι, δεν πάει άλλο. Το κόστος παραγωγής κυµαίνεται από 25 λεπτά και πάνω, που σηµαίνει ότι µε τα 20 λεπτά η καλλιέργεια είναι ασύµφορη. Ο παραγωγός δεν θα µπορεί να επιβιώσει. Θα συνεδριάσουµε και από κοινού και µε τον ΑΣ Βέροιας, θα εξετάσουµε τον τρόπο αντίδρασής µας. ∆εν αποκλείω να βγούµε και µε τα τρακτέρ και αυτή τη φορά δεν θα φύγουµε από τους δρόµους».

Του χρόνου δεν θα υπάρχει προϊόν για τη µεταποίηση

Την αρνητική του έκπληξη, σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΑΣ Γαλατάδων, Γιώργος Τσόλκας, ο οποίος αφού τόνισε πως «δεν θα µείνει τίποτε στον παραγωγό. Εµείς ζητάµε τουλάχιστον τις περυσινές τιµές και αυτό είναι αδιαπραγµάτευτο», επιφυλάχθηκε να συναντηθεί µε τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. για να δουν πώς θα αντιδράσουν αν επιβεβαιωθεί και επίσηµα αυτή η τιµή.

Από την πλευρά του ο παραγωγός Μάκης Χατζόπουλος στο άκουσµα και µόνο των 20 λεπτών, ευχήθηκε «να µην πάρουν το λάθος δρόµο οι µεταποιητές, γιατί µε αυτές τις τιµές δεν θα µπορεί ο παραγωγός να επιβιώσει. Θα προχωρήσουµε σε κινητοποιήσεις και πρέπει, επίσης, να ξέρουν οι µεταποιητές πως µε αυτή την τακτική θα βρουν τα προβλήµατα µπροστά τους. Του χρόνου δεν θα µπορούν να βρουν ποιοτικό προϊόν, γιατί κανείς δεν θα µπορεί να κάνει σωστή καλλιεργητική φροντίδα, ενώ πολλοί θα οδηγηθούν στο να ξηλώσουν φυτείες».

Το επιχείρηµα της ΕΚΕ
Το επιχείρηµα του Κώστα Αποστόλου πάντως, -που προφανώς εκφράζει και τα άλλα µέλη της ΕΚΕ, της οποίας ηγείται- για να υπερασπιστεί την κυοφορούµενη σκέψη για µίνιµουµ τιµή 20 λεπτά το κιλό, είναι ότι «οι όγκοι που παρέδωσαν οι παραγωγοί πέρυσι ήταν περί τους 277.000 τόνους, ενώ για φέτος εκτιµάται ότι θα ξεπεράσουν αρκετά τους 400.000 τόνους. Στην ουσία τα χρήµατα που θα µπουν στην τσέπη τους θα είναι περισσότερα και ως εκ τούτου συγκριτικά η φετινή τιµή θα είναι θεαµατικά καλύτερη από την αντίστοιχη περσινή».

Όπως όµως αναφέρουν οι παραγωγοί, πρόκειται για µη σοβαρό επιχείρηµα. «Με την ποιοτική υποβάθµιση που έχουν υποστεί οι φυτείες, λόγω της µικροκαρπίας και των επιπτώσεων από τις καιρικές συνθήκες, στην κλάση Α θα είναι πολύ λίγα ροδάκινα, κατά συνέπεια αυτό που λέει ο πρόεδρος της ΕΚΕ, δεν στέκει», τόνισε ο ∆ηµήτρης Σιουλάκος. Στο ίδιο µήκος κύµατος ο Σταύρος Γρηγοριάδης από την Οµάδα Παραγωγών Πέλλας, υπερθεµάτισε τονίζοντας χαρακτηριστικά «το τονάζ µπορεί να είναι µεγαλύτερο φέτος, όµως η ζηµιά από τις µονίλιες και τη µικροκαρπία µπορεί να φτάνει έως και το 40%-50%, που σηµαίνει ότι ποιοτικό προϊόν θα είναι λίγο. Και τέλος πάντων αν η πρώτη ύλη είναι αρκετή, τότε γιατί τα εργοστάσια ένα µετά το άλλο µειώνουν τις βάρδιες τους; Ας µας το πουν οι βιοµήχανοι και να καταλάβουν πως δεν είµαστε εχθροί, αλλά συναγωνιστές, οι οποίοι έχουµε τον ίδιο σκοπό, να στηρίζει ο ένας τον άλλο, για να κερδίζει το προϊόν µερίδια σε νέες αγορές».

Πατάνε στις συµφωνίες µε το λιανεµπόριο

Το άλλο «πάτηµα» που βρίσκουν οι κονσερβοβιοµήχανοι για να ντύσουν µε ένα µανδύα επιτακτικότητας το να κρατηθούν χαµηλά οι τιµές, είναι η επίκληση από τη µια των προβληµάτων που έχει η παραγωγή µέχρι στιγµής και από την άλλη οι τιµολογιακά χαµηλότερες συµφωνίες που έχουν υπογραφεί για τη φετινή σεζόν µε µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ.

Όσον αφορά δε, στο επιχείρηµα για τις φετινές συµφωνίες µε τις λιανεµπορικές αλυσίδες, υποστήριξε ότι «εξαιτίας της υπερπροσφοράς, είναι σε σηµαντικά φθηνότερες τιµές σε σχέση µε πέρυσι», προσθέτοντας πως η φετινή παραγωγή τελικού προϊόντος, µε βάση τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, θα κυµανθεί σε πάνω από 12 εκατ. κιβώτια και ίσως να προσεγγίσει τα 15 εκατ. κιβώτια, όταν πέρυσι η αντίστοιχη παραγωγή ήταν στα 8,5 εκατ. κιβώτια.

Εκρηκτικό κλίµα στη Βέροια

Το βαρύ κλίµα πάντως, έναντι της τακτικής της µεταποίησης να µην αποκαλύπτει ακόµη τις προθέσεις της ήταν κάτι παραπάνω από ορατό στη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη ∆ευτέρα στη Βέροια, όπου η πάνδηµη απαίτηση των 60-70 εκπροσώπων παραγωγών και αυτοδιοικητικών παραγόντων, ήταν να σταµατήσει άµεσα το έγκληµα που γίνεται για πολλοστή φορά και φέτος. Μάλιστα χαρακτηριστικά σηµείωσε ο πρόεδρος του ΑΣ Γαλατάδων, Γιώργος Τσόλκας «κάθε µέρα συγκοµίζονται 300 τόνοι συµπύρηνων στην περιοχή µας και κανείς δεν ξέρει τι τιµή θα ισχύσει. Αυτή είναι η αγωνία µας».

 

 

Πηγη

Προετοιµάζεται πυρετωδώς το νέο σφικτό δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2020, µε τους τεχνοκράτες των Βρυξελλών να «πατάνε» πάνω σε στατιστικές έρευνες που δείχνουν ότι µόνο από µια τάξη µεγέθους 100.000 ευρώ και µετά αυξάνεται ο συνολικός αριθµός των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και δη ανταγωνιστικών.

Ενδεικτικό είναι ότι το 70% του συνόλου των εκµεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 είναι µικρότερο από 5 εκτάρια και µόνο 2,7% πάνω από 100 εκτάρια. Την ίδια ώρα, επιβεβαιώνεται ως «αγκάθι» για την µείωση του κόστους παραγωγής το γεγονός ότι περισσότερο από το 43% της γης στην ΕΕ-28 καλλιεργείται υπό καθεστώς µίσθωσης. Μάλιστα, σε χώρες όπως  η Σλοβακία, η Μάλτα και η Γαλλία, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 80%.

Μετά και την πρόσφατη κοινοποίηση των αποτελεσµάτων της διαβούλευσης για την ΚΑΠ, στην ιστοσελίδα της Κοµισιόν αναρτήθηκαν πριν από λίγες ηµέρες και στοιχεία που δείχνουν σηµαντικές απώλειες στην διάρθρωση της αγροτικής οικονοµίας στην ΕΕ το 2015, γεγονός που υπογραµµίζει ότι τα 408 δις που έτρεξε η ΚΑΠ του 2013 (293 δις άµεσες ενισχύσεις), δεν θα µείνουν σταθερά. Εξάλλου και ο ίδιος ο Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν παραδέχεται ότι πλέον τα χρήµατα θα είναι αυξηµένα µόνο για «παραγωγικές δουλειές» που θα αυξάνουν το ΑΕΠ της ΕΕ. «Πρέπει να υπάρξει στροφή από τη συµµόρφωση προς ένα προσανατολισµό βασισµένο στην επίτευξη αποτελεσµάτων», δηλώνει χαρακτηριστικά. Το αυτό, επιβεβαιώνουν και τα σχέδια για παροχή κινήτρων µεταβίβασης εκµεταλλεύσεων σε νέους αγρότες, οι διευκολύνσεις για αγορά ή µίσθωση αγροτικής γης, η αξιοποίηση της γεωργίας ακριβείας κλπ.
Σύµφωνα µε το νέο report της Κοµισιόν παρουσιάζονται µέσω γραφηµάτων, πινάκων και χαρτών στοιχεία για: τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές στην ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των εισοδηµάτων. Όπως επίσης, για το ρόλο των επιδοτήσεων στο εισόδηµα των εκµεταλλεύσεων, την εξέλιξη των τιµών των γεωργικών προϊόντων και τις κυριότερες εµπορικές ροές αυτών καθώς και για τον τρόπο ποσοτικοποίησης των αλληλεπιδράσεων µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος.

 

 

Πηγη

Την δυνατότητα συμβιβασμού του αγρότη με «κόκκινο» δάνειο στην πρώην Αγροτική Τράπεζα με αντάλλαγμα μια διαγραφή σημαντικού μέρους του χρέους θα δίνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση με τον εκκαθαριστή και ανακοίνωσαν την περασμένη Πέμπτη ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης και ο γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους Φώτης Κουρμούσης.

 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σχετικό πλάνο που επεξεργάζεται ο εκκαθαριστής της πρώην ΑΤΕ σε συνεννόηση με το υπουργείο, «ως συμβιβασμός νοείται η εντός τριμήνου, από την ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος, καταβολή του τιμήματος προς οριστική διευθέτηση της απαίτησης, με διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης, συμπεριλαμβανομένου τμήματος του λογιστικού υπολοίπου».

Έτσι σύμφωνα με το σχέδιο, για συνολική οφειλή μέχρι 20.000, το ποσοστό έκπτωσης διαμορφώνεται στο 50% του λογιστικού υπολοίπου.

Για συνολική οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ, εφόσον:

α) είναι επαρκώς εξασφαλισμένη, δηλαδή ύψος οφειλής προς ποσό εξασφάλισης μικρότερο του 80%, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στο 90% της λογιστικής οφειλής

β) είναι μερικώς εξασφαλισμένη, δηλαδή ύψος οφειλής προς ποσό εξασφάλισης μεγαλύτερο από 80%, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στη σημερινή πραγματική αξία από τη ρευστοποίησης της εμπράγματης εξασφάλισης, μειωμένη κατά 10%

γ) είναι ανεξασφάλιστη, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στο 50% του λογιστικού υπολοίπου, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια πρόσθετης εξασφάλισης και δεν τεκμαίρεται από τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη (λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης) βιώσιμη ρύθμιση.

Όροι ένταξης

Για την ένταξη στον παράλληλο εξωδικαστικό μηχανισμό, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

* Καθυστερημένη οφειλή τουλάχιστον 90 ημερών στις 31.12.2016
* Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε τουλάχιστον ένα οικονομικό έτος της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης (όπως προκύπτουν από το Ε3).

Πεδίο εφαρμογής

Η ρύθμιση αφορά οφειλές οφειλετών που ασκούν αγροτική, κτηνοτροφική και πτηνοτροφική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών τους που καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Προϋπόθεση ισχύος ρύθμισης οφειλής που καλύπτεται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί η προηγούμενη απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου ότι η παρασχεθείσα εγγύησή του ακολουθεί την οφειλή.

Οφειλές που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3259/2004 (ρύθμιση για πανωτόκια) θα αναπροσαρμοσθούν κατά τις επιταγές του νόμου, εφόσον οι οφειλέτες προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την υπαγωγή τους.

Δεκαετής διάρκεια

Η διάρκεια της ρύθμισης μπορεί να φτάσει μέχρι τα 10 έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του οφειλέτη ή του εγγυητή, η οποία ωστόσο δεν πρέπει υπερβαίνει τα 75 έτη στη λήξη της ρύθμισης. Σχετικά με την αποπληρωμή, μπορεί να γίνει σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή ανισόποσες συμφωνούμενες με τον οφειλέτη δόσεις, ενώ απαραίτητη είναι η είσπραξη προκαταβολής, το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο του ύψους της νέας δόσης ή τα 750 ευρώ.

Χαμηλό θα είναι και το επιτόκιο, καθώς, σύμφωνα με το σχέδιο που εκπονείται, διαμορφώνεται με euribor 6Μ + 4% (πλέον εισφορά Ν. 128/75). Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή τιμή του euribor, το επιτόκιο υπολογίζεται στο 4%.

Σχετικά με το ποσό διαγραφής, αν η ρύθμιση τηρηθεί, το ποσό των εξωλογιστικών τόκων θα διαγραφεί με την εξόφληση του υπολοίπου. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό καθίσταται απαιτητό.

Επαναπροσδιορισμός

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, βασικοί άξονες του σχεδίου είναι η εξυπηρέτηση της βιώσιμης οφειλής, αλλά ο επανυπολογισμός και επαναπροσδιορισμός της οφειλής (για όσους υπάγονται) σύμφωνα με το γνωστό νόμο «περί πανωτοκίων» του Ν. 3259/2004.

Ιδιαίτερα έμφαση δίνεται και στην άμεση αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν σχέση με τα δάνεια τα οποία εγγυήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο, είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε σε συνεταιρισμούς υπό το πρίσμα αφενός των σχετικών διατάξεων του Ν. 3259/2004. Σημειώνεται ότι η παρούσα διαδικασία ουδόλως εμποδίζει αγρότη-κτηνοτρόφο ή συνεταιρισμό να ζητήσει να υπαχθεί και στον εξωδικαστικό συμβιβασμό του Ν. 4469/2007.

 
 

Να μπει σε ισχύ από 18 Σεπτεμβρίου η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης φυτοπροστατευτικών ορίζει νέα υπουργική απόφαση, για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας (πχ ακτινίδια, ακρόδρυα κ.λπ).

Η συγκεκριμένη τροποποιητική απόφαση έρχεται σε συνέχεια μίας παλαιότερης διάταξης (2014) που όριζε την έναρξη της διαδικασίας συνταγογράφησης, ωστόσο δεν έχει ως σήμερα εφαρμοστεί.

Αναλυτικότερα, στην ΚΥΑ που υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλη Κόκκαλη αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της αριθ. 9497/104760/20-8-2014 υπουργικής απόφασης ΦΕΚ (Β΄2310)

Η αριθ. 9497/104760/20-8-2014 απόφαση (Β΄2310) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου, η οποία φέρει τον τύπο του υποδείγματος του άρθρου 9, εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 3 για τη λιανική πώληση ενός ή περισσοτέρων γεωργικών φαρμάκων, τα οποία είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, και τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, είτε για προληπτικούς, είτε για θεραπευτικούς σκοπούς.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου προορίζεται για συγκεκριμένο στόχο φυτοπροστασίας ή ομάδα στόχων σύμφωνα με την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας. Στη συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου καταγράφεται η δοσολογία και ο χρόνος επέμβασης, με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα.

3. Μετά το άρθρο 1 προστίθεται άρθρο 1α ως εξής:

«Άρθρο 1α Καλλιέργειες

Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της αριθ. 10088/115732/ 26-9-2013 απόφασης (Β΄2587/14.10.2013)» και για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4036/2012 (Α’ 8/27.01.2012), όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Άρθρο 3 Ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου και ευρημάτων έλεγχων

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου με τίτλο «Συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

2. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την καταχώριση των ευρημάτων των ελέγχων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8.

5. H παρ. 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων της παρούσας οι ελεγκτές συμπληρώνουν ειδικό έντυπο ελέγχου, τη μορφή του οποίου καθορίζει η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εφαρμόζεται το άρθρο 7 της παρούσας.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και τη διενέργεια των επόμενων ελέγχων (ανάλυσης επικινδυνότητας) σε συνδυασμό με το ετήσιο πρόγραμμα επισήμων ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα που καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Η παρ. 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων του άρθρου 3 της παρούσας, ολοκληρώνεται και τίθεται σε εφαρμογή την 18η Σεπτεμβρίου 2017.»

 

 

Πηγη

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2016 του ΠΑΑ 2014-2020, ξεκίνησαν οι πληρωμές των δικαιούχων νέων γεωργών, όπως  δημόσια είχε  δεσμευτεί η πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ ότι  θα πραγματοποιηθούν το αργότερο στις αρχές Αυγούστου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥπΑΑΤ, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πληρωμής της α΄ δόσης (70% του ποσού στήριξης) των δικαιούχων νέων γεωργών που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις πληρωμών των Περιφερειών Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα, αναμένεται η πληρωμή των παρακάτω δικαιούχων νέων γεωργών ανά Περιφέρεια:

 

Περιφέρεια

Αριθμός Δικαιούχων

Ποσό (€)

Πελοποννήσου

1.096

14.433.300

Ηπείρου

249

3.472.350

Δυτικής Ελλάδας

1.205

16.656.500

Δυτικής Μακεδονίας

523

7.249.200,

Κρήτης

1.189

17.118.500

Θεσσαλίας

1.227

16.456.300

Στερεάς Ελλάδας

657

8.695.050

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

1.035

13.942.250

Νοτίου Αιγαίου

139

2.025.100

Σύνολο

7.320

100.048.550

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν  οι πληρωμές των δικαιούχων νέων γεωργών του υπομέτρου 6.1 για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, δηλαδή για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Βορείου Αιγαίου. Συνολικά οι πληρωμές θα ανέλθουν στο ποσό των 148 εκατ. ευρώ.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, δήλωσε τα εξής: «Πιστοί στις δεσμεύσεις μας προχωράμε στην πρώτη  πληρωμή των νέων γεωργών από την 1η πρόσκληση του ΠΑΑ 2014 - 2020, ύψους 148  εκατ. ευρώ. Στόχος του Προγράμματος Νέων Γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που στο τέλος της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

 

 

 

ΠΗΓΗ

Σελίδα 1 από 24

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ