Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Οικονομικές Ενισχύσεις

Οικονομικές Ενισχύσεις (47)

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 11:10

Kαρτελάκια βάμβακος και σκληρού ως 30/6

Written by

Τις καρτέλες χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου και βάμβακος, μέχρι τις 30 Ιουνίου, και μετά την οριστικοποίηση της φετινής δήλωσης ΟΣΔΕ, καλούνται να υποβάλλουν φέτος οι παραγωγοί, στα περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Αυτό προκύπτει από σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού, στην οποία μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε έτος υποχρεωτικά από τον γεωργό, μετά την οριστικοποίηση της αίτησης.

Αναλυτικά ισχύουν τα εξής:

α) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή από τον γεωργό, έως 10.07.2017

i. Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων

ii. Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια σπόρων σποράς

iii. Τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού ή απόδειξη λιανικής πώλησης συνοδεία βεβαίωσης του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καλλιέργεια (συνημμένο Υπόδειγμα στο Παράρτημα 7) για τους γεωργούς που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

iv. Τιμολόγια αγοράς πιστοποιημένου σπόρου βιομηχανικής κάνναβης, που κατά παρέκκλιση υποβάλλονται έως 30.06.2017

β) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στα αρμόδια περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ:

i. Καρτέλες χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βιομηχανικής κάνναβης, που προσκομίζονται έως 30.06.2017

ii. Καρτέλες χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου και βαμβακιού οι οποίες υποβάλλονται οπωσδήποτε έως τις 30.06.2017

iii. Έγγραφα που τεκμηριώνουν την περίπτωση ανωτέρας βίας των προθεσμιών που ορίζονται στα κεφάλαια 9 και 10 της παρούσης εγκυκλίου (Ανωτέρα βία και Φυσικά Περιστατικά), τα οποία χρησιμοποιούνται στο διοικητικό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών κατά τις αναγραφόμενες ημερομηνίες, θεωρείται ότι τα εν λόγω έντυπα δεν έχουν υποβληθεί και ο γεωργός θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται με τους όρους επιλεξιμότητας των σχετικών καθεστώτων.

γ) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή για τον έλεγχο του ενεργού γεωργού σε Νομικά Πρόσωπα

i. Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016

ii. Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2016

iii. Ισοζύγιο έτους 2016

iv. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της εταιρείας που θα δηλώνει το ποσό των εσόδων που προέρχονται από την γεωργική δραστηριότητα της εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή

v. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας που θα δηλώνει τα στοιχεία του λογιστή της, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή

 

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο με την Τροποποίηση εγχειριδίου διαδικασιών ΟΣΔΕ 2017.pdf

 

 

Πηγη

Θέση στις επιλέξιµες καλλιέργειες της Απονιτροποίησης διεκδικεί µε τη σειρά της η ελαιοκράµβη, µετά την ένταξη του ηλίανθου, που άνοιξε την υπόθεση ενίσχυσης των ενεργειακών καλλιεργειών από το συγκεκριµένο Μέτρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Και οι δύο καλλιέργειες, θεωρούνται ιδανικές για τη µείωση επιπέδων νιτρορύπανσης του εδάφους, όµως, προς το παρόν, σχετική εισήγηση από τη διεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας (Τµήµα Βιοµηχανικών Φυτών), υπήρξε µόνο για τον ηλίανθο, ώστε να µπει στο Μέτρο. Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε τη σειρά του, υπολόγισε το ύψος ενίσχυσης γύρω στα 32 ευρώ ανά στρέµµα.

Το πιο πιθανό σενάριο, είναι η ελαιοκράµβη να προστεθεί στις επιλέξιµες καλλιέργειες της 2ης δράσης της Απονιτροποίησης, δηλαδή την «Αµειψισπορά µε ξηρικές καλλιέργειες». Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ετησίως να θέτουν σε αµειψισπορά έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένης έκτασης. Σηµειώνεται ότι για να µπουν στο Μέτρο Απονιτροποίησης, τα αγροτεµάχια πρέπει να είναι δηλωµένα ως ποτιστικά στο ΟΣ∆Ε του 2017, καθώς η προκήρυξη θα έχει πρώτο έτος εφαρµογής το 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 –εαρινές καλλιέργειες 2018).


Η εµπλοκή φέρνει παράταση στα βιοκαύσιµα πρώτης γενιάς

Η έντονη αντίδραση των καλλιεργητών ενεργειακών φυτών, των παραγωγικών τους φορέων, των ευρωπαϊκών αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και της βιοµηχανίας βιοκαυσίµων έχει «µπλοκάρει» το τελευταίο διάστηµα την πρόταση της Κοµισιόν για µετάβαση στο καθεστώς βιοκαυσίµων δεύτερης γενιάς από το 2020. Μάλιστα, το αίτηµα για παράταση στην εφαρµογή της προωθούµενης στρατηγικής της ΕΕ, η οποία εκφράζονται έντονοι φόβοι ότι θα οδηγήσει σε δραστικό περιορισµό της καλλιέργειας των ενεργειακών φυτών, προωθεί και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι πρώτες δε πληροφορίες λένε ότι η εµπλοκή στην όλη διαδικασία αναµένεται να δώσει παράταση στην έναρξη ισχύος του νέου καθεστώτος, κάτι το οποίο φαίνεται να διαβεβαιώνουν και από την πλατεία Βάθη. Άλλωστε και ο ίδιος ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου έθεσε σε πρόσφατο συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρώπης τις ανησυχίες της χώρας µας για τις επιπτώσεις που θα έχει η µετάβαση από τα συµβατικά βιοκαύσιµα στα προηγµένα τόσο για τους καλλιεργητές, όσο και για τις επιχειρήσεις βιοντίζελ.

Βιοκαύσιµα από µη εδώδιµα φυτά
Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν προσδιοριστεί σηµαντικές ανεπιθύµητες ενέργειες στην βιοποικιλότητα, στο έδαφος και τα ύδατα, την επισιτιστική ασφάλεια των τροφίµων, υπέβαλε πρόσφατα προτάσεις για τη σταδιακή µείωση του µεριδίου των βασιζοµένων σε εδώδιµα φυτά βιοκαυσίµων µετά το 2020, προάγοντας την προοδευτική αντικατάστασή τους από προηγµένα βιοκαύσιµα.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, έχει εκφραστεί η ανάγκη να γίνει όσο το δυνατόν πιο σταδιακή και οµαλή µετάβαση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2021-2030, προκειµένου να µειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις.


Απώλεια εισοδήµατος 300 ευρώ το στρέµµα βλέπουν οι παραγωγοί της ελαιοκράµβης
Και µπορεί η Κοµισιόν να υποστηρίζει ότι η στρατηγική αντικατάστασης µε βιοκαύσιµα β’ γενιάς µακροπρόθεσµα θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας στα προηγµένα ή δεύτερης γενιάς βιοκαύσιµα, ωστόσο οι παραγωγοί ενεργειακών φυτών προβλέπουν ότι η κατάργηση της κοινοτικής στήριξης για τα συµβατικά βιοκαύσιµα θα προκαλέσει την εγκατάλειψη της παραγωγής τους, µε τους καλλιεργητές ελαιοκράµβης
να κάνουν λόγο για απώλεια εισοδήµατος ύψους περίπου 300 ευρώ ανά εκτάριο.

 

 

Πηγη

Στο πρόγραµµα της «Απονιτροποίησης» εντάχθηκε ο ηλίανθος που θα πριµοδοτείται µε περίπου 32 ευρώ ανά στρέµµα µετά τις παρατηρήσεις από παραγωγικούς φορείς ενεργειακών καλλιεργειών. Συγκεκριµένα η καλλιέργεια του ηλίανθου, θα είναι επιλέξιµη για το πριµ στο πλαίσιο της δέσµευσης αµειψισποράς που αποτελεί µία από τις τέσσερις δράσεις που περιέχονται στο Μέτρο 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ετησίως να θέτουν σε αµειψισπορά έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένηςέκτασης. Ως καλλιέργειες αµειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές (χειµερινά σιτηρά και ψυχανθή).

Υπενθυµίζεται, ότι για το ζήτηµα αυτό ο Σύνδεσµος Βιοκαυσίµων και Βιοντίζελ Ελλάδος είχε απευθυνθεί τον περασµένο Απρίλιο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε επιστολή του, διαµαρτυρόµενος για τον αποκλεισµό των ενεργειακών καλλιεργειών από το Μέτρο, οι οποίες όπως έλεγε είναι ιδανικές για τη µείωση επιπέδων νιτρορύπανσης του εδάφους.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:
Όλη η Μακεδονία: 31, 7 ευρώ ανά στρέµµα.
Θεσσαλία: 31,6 ευρώ ανά στρέµµα
Νησιά, Πελοπόννησος, ∆. Ελλάδα: 32 ευρώ ανά στρέµµα.
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη: 32,2 ευρώ ανά στρέµµα.

Σύµφωνα µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η προκήρυξη του Μέτρου θα γίνει µέσα στο καλοκαίρι και θα έχει πρώτο έτος εφαρµογής το 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 –εαρινές καλλιέργειες 2018).

 

 

 

Πηγη

Στα 13,88 ευρώ το στρέμμα για τους καρπούς με κέλυφος και στα 47,67 ευρώ για τα μήλα καθορίζεται η ενδεικτική τιμή των δύο συνδεδεμένων που θα ισχύουν για το 2017 (πληρωμή τους το 2018), σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις, που πήραν ΦΕΚ και έρχονται να επιβεβαιώσουν έγγραφο που γνωστοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον περασμένο Μάρτιο.

 

Αυτό καταρχήν σημαίνει ότι τουλάχιστον τα δύο αυτά προϊόντα πήραν το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις συνδεδεμένες ενισχύσεις επί συνόλου πέντε προτάσεων που έθεσε η χώρα μας στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης.

 

Και στα δύο προϊόντα ο προϋπολογισμός για το 2017 ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ έκαστο και βαίνει μειούμενος. Ειδικότερα στους καρπούς με κέλυφος περιλαμβάνονται αμυγδαλιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά και φιστικιά (κελυφωτό φιστίκι), για παραγωγή καρπών με κέλυφος, από ποικιλίες εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο και η έκταση αναφοράς ορίστηκε στα 287.990 στρέμματα, που αντιστοιχεί σε ενδεικτική τιμή 13,88 ευρώ το στρέμμα.

 

Αντίστοιχα στα μήλα, η έκταση αναφοράς ορίζεται στα 83.910 στρέμματα, με αντίστοιχη ενδεικτική τιμή στα 47,67 ευρώ το στρέμμα.


Βρείτε εδώ τις σχετικές αποφάσεις:
Λεπτομέρειες εφαρμογής της συνδεδεμένης στους καρπούς με κέλυφος για το 2017.pdf
Λεπτομέρειες εφαρμογής της συνδεδεμένης στα μήλα για το 2017.pdf


Η απόφαση για τα ακρόδρυα έχει ως εξής:

 

Άρθρο 1

 

Πεδίο Εφαρμογής

 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια των καρπών με κέλυφος, αναφερόμενης εφεξής ως «συνδεδεμένη ενίσχυση».

 

Άρθρο 2

 

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

 

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ, για το έτος 2018 στα 3.956.934 ευρώ, για το έτος 2019 στα 3.914.336 ευρώ και για το έτος 2020 στα 3.914.336 ευρώ.

 

2. Η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52, παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 28.799 εκτάρια.

 

Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Άρθρο 3

 

Όροι επιλεξιμότητας

 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των καρπών με κέλυφος είναι οι γεωργοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

 

1. Καλλιεργούν σε επιλέξιμες εκτάσεις τα φυτικά είδη αμυγδαλιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά και φιστικιά (κελυφωτό φιστίκι), για παραγωγή καρπών με κέλυφος.

 

2. Καλλιεργούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και τον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

 

Ο γεωργός, ο οποίος δεν τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας της παρούσας δε δύναται να λάβει την εν λόγω ενίσχυση.

 

Άρθρο 4

 

Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

 

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση.

 

2. Το μοναδιαίο ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53, του Καν. (Ε.Ε) 639/2014.

 

Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων καρπών με κέλυφος, ανά έτος.

 

3. Το αργότερο μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κοινοποιεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη που χορηγήθηκε κατά το αμέσως προηγούμενο έτος. Κατόπιν αυτού η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί στην Επιτροπή τα στοιχεία αυτά το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67, του Καν(ΕΕ)639/2014.

 

Άρθρο 5

 

Υποχρεώσεις γεωργών

 

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1, της παρούσας υποχρεούνται:

 

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 93 και 94, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013.

 

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

 

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των καρπών με κέλυφος γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

 

 

 

Η απόφαση για τα μήλα έχει ως εξής:

 

Άρθρο 1

 

Πεδίο Εφαρμογής

 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια των μήλων, αναφερόμενης εφεξής ως «συνδεδεμένη ενίσχυση».

 

Άρθρο 2

 

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

 

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ, για το έτος 2018 στα 3.956.934 ευρώ, για το έτος 2019 στα 3.914.336 ευρώ και για το έτος 2020 στα 3.914.336 ευρώ.

 

2. Η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 8.391 εκτάρια.

 

Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Άρθρο 3

 

Όροι επιλεξιμότητας

 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των μήλων είναι οι γεωργοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

 

1. Καλλιεργούν σε επιλέξιμες εκτάσεις μήλα.

 

2. Καλλιεργούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και τον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

 

Ο γεωργός, ο οποίος δεν τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας της παρούσας δε δύναται να λάβει την εν λόγω ενίσχυση.

 

Άρθρο 4

 

Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

 

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση.

 

2. Το μοναδιαίο ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν. (Ε.Ε) 639/2014.

 

Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων μήλων, ανά έτος.

 

3. Το αργότερο μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους,

 

ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κοινοποιεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη που χορηγήθηκε κατά το αμέσως προηγούμενο έτος. Κατόπιν αυτού η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί στην Επιτροπή τα στοιχεία αυτά το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67, του Καν(ΕΕ)639/2014.

 

Άρθρο 5

 

Υποχρεώσεις γεωργών

 

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται:

 

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 93 και 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013

 

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των μήλων γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

 

Πηγη

Εγκρίνεται η συμμετοχή 11 μεταποιητικών επιχειρήσεων στη συνδεδεμένη ροδάκινου.

 

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με το άρθρα 2 της 4810/110876/13-10-2015 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις παρακάτω μεταποιητικές επιχειρήσεις χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου, προκειμένου να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων για την περίοδο μεταποίησης έτους 2017.

1. Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη ΑΛΜΜΕ Ανώνυμη εταιρεία Α.Ε.Σ ΑΛΜΜΕ Α.Ε

2. Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέλλας –Παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας αγροτικών κτηνοτροφικών και καταναλωτικών προϊόντων και εφοδίων και παροχής υπηρεσιών - Α.Σ ΠΕΛΛΑΣ

3. Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας συμπ/των και πολτών νωπών φρούτων και λοιπών παραγώγων χυμοποίησης - K&P S.A

4. Αφοί Ν. Χριστοδούλου Α.Ε. Βιομηχανία Χυμών-Εξαγωγές νωπών – Αφοί Χριστοδούλου Α.Ε.

5. Βιομηχανία Κονσερβών και Εξαγωγική Εταιρεία Γεωργικών Προϊόντων Δαναΐς Α.Ε.- Δαναΐς Α.Ε

6. ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας οπωροκηπευτικών -ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ

7. Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κ. Δέδες ΑΣΠΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία - ΑΣΠΙΣ Α.Ε

8. Ελληνική Βιομηχανία Κονσερβοποιίας ΕΛΒΑΚ Ανώνυμη Εταιρεία - ΕΛΒΑΚ

9. ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ Βιομηχανία και Εμπορικαί Επιχειρήσεις Κονσερβοποιημένων Οπωροκηπευτικών - ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ

10. Πρόδρομος Παυλίδης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – Πρόδρομος Παυλίδης Α.Β.Ε.Ε

11. Rossana Fruit Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Επεξεργασίας Φρούτων - ROSSANA FRUIT Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

 

 

 

Πηγη

Το χαλαρό πλαίσιο ένταξης σε συνδυασμό με τα «εύκολα» κριτήρια μοριοδότησης αποτελούν τις πρώτες παρατηρήσεις επί του νέου πλαισίου ενίσχυσης του Μέτρου 9 «Σύσταση Οργανώσεων και Ομάδων παραγωγών», που δίνει ουσιαστικά λεφτά στο χέρι ίσα µε το 10% της αξίας παραγωγής τους για µία πενταετία, σε παρέες 5-10 ατόμων ως κίνητρο οργάνωσης.

 

Εφόσον παραμείνει ως έχει αυτό το πλαίσιο που περιγράφεται στην υπό διαβούλευση (έως 2 Ιουνίου) πρόσκληση πρώτον, θεωρείται βέβαιο ότι θα σπεύσουν πολλοί όπως και στα βιολογικά, με τα 25 εκατ. ευρώ προϋπολογισμού να είναι φυσικά λίγα για να καλύψει τη ζήτηση. Δεύτερον, εφόσον μιλάμε ουσιαστικά για πριμ επί της παραγωγής, δηλαδή χωρίς επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη, το να μένουν αποκλεισμένες οι παλιές και πετυχημένες προσπάθειες Ομάδων και Οργανώσεων δημιουργεί ένα κλίμα αδικίας.

 

Το ζήτημα είναι λοιπόν σύμφωνα με όσους έχουν γνώσει των πραγμάτων, είτε να βελτιωθούν τα φίλτρα εισαγωγής στο Μέτρο, είτε εντέλει να αυξηθεί το μπάτζετ.


Αναλυτικότερα, όσον αφορά το Μέτρο 9: 
Πρόκειται για ένα Μέτρο προϋπολογισµού 25 εκατ. ευρώ το οποίο πρώτον δεν έχει επιλέξιµες δαπάνες ή κόστη, δηλαδή τα χρήµατα δίνονται χωρίς τιµολογία αλλά υπολογίζονται µε βάσει της αξίας παραγωγής. Και δεύτερον τα κριτήρια µοριοδότησης για την ένταξη σε αυτό είναι αµελητέα. Μοναδικό κριτήριο λήψης της ενίσχυσης λοιπόν είναι η υλοποίηση ενός επιχειρηµατικού σχεδίου, από τους παραγωγούς που θα στήσουν τις Οµάδες και τις Οργανώσεις, σύµφωνα µε την προδηµοσίευση της πρόσκλησης που βρίσκεται σε διαβούλευση µέχρι τις 2 Ιουνίου.Περιµένουν το νέο πλαίσιο αναγνώρισης

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες οµάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσηµα µετά την 26η Απριλίου 2016.
Με απλά λόγια δηλαδή, όλοι οι µεµονωµένοι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που περιµένουν το νέο θεσµικό πλαίσιο αναγνώρισης Οµάδων και Οργανώσεων (υπ. αριθµ.397/18235/2017 ΥΑ) να αποκτήσει εφαρµογή. Υπενθυµίζεται ότι η συγκεκριµένη υπουργική απόφαση  προέβλεπε ότι: Οµάδα παραγωγών στη φυτική παραγωγή πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 10 µέλη και στην κτηνοτροφία από 5 µέλη. Η Οργάνωση αποτελείται κατ’ ελάχιστο από 20 µέλη µε αξία παραγωγής 250.000 ευρώ. 

Μέχρι στιγµής καµία Οργάνωση ή Οµάδα δεν έχει αναγνωριστεί βάσει του νέου θεσµικού πλαισίου λόγω της αδυναµίας σύστασης των Επιτροπών ανά ∆ΑΟΚ που προβλέπεται να εξετάζουν τις αιτήσεις αναγνώρισης. Οι επιτροπές αυτές χρειάζονται µία σειρά εγκυκλίων ώστε αυτές να λειτουργήσουν.
Ως εκ τούτου, το ζήτηµα είναι τώρα: Πρώτον να συσταθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι Επιτροπές. Και δεύτερον, να δοθεί κάποιος χρόνος µέχρι πρόσκληση ώστε να συσταθούν κάποιες Οµάδες ή Οργανώσεις που θα µπορέσουν να επωφεληθούν των ευεργετηµάτων του Μέτρου.

 

 

Πηγη

Το δρόμο για την έκδοση της προκήρυξης, μέχρι το τέλος Μαΐου -όπως άλλωστε έχει ανακοινώσει και το υπουργείο- ανοίγει η δημοσίευση της απόφασης για τη δράση Κομφούζιο στο ΦΕΚ. Το νέο πρόγραμμα θα τρέξει με πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων το 2017 και ενίσχυση στα 38,7 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής και στα 45,4 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα επόμενα τρία έτη.

 

Να σημειωθεί ότι οι παραγωγοί καλούνται να συμπληρώσουν τον κωδικό παράλληλης δράσης στα αγροτεμάχιά τους με τις επιλέξιμες καλλιέργειες στο ΟΣΔΕ, ώστε να μπορέσουν να κάνουν αίτηση στην ερχόμενη πρόσκληση.

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η δράση Κομφούζιο αφορά όσους έχουν ροδακινιές, βερικοκιές και νεκταρίνια, ενώ δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια).

 

Σημειωτέον ότι για υποψήφιο που υποβάλλει αίτηση στήριξης για το ίδιο αγροτεμάχιο και στη δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της αρδεύσιμης έκτασης» των νιτρικών, η ενίσχυση συνδυαστικά υπερβαίνει τα 90 ευρώ το στρέμμα το έτος.

 

Bρείτε εδώ το ΦΕΚ με Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχησης μικρολεπιδόπτερων.pdf

 

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια).

 

Δεσμεύσεις

 

·         -καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη. Η πρακτική της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων συνίσταται στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων (dispensers). Οι ατμιστήρες απελευθερώνουν συνθετική φερομόνη με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων και να ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών.

 

·         -να διαθέτουν και να εφαρμόζουν Σχέδιο Εφαρμογής της δράσης στην ενταγμένη εκμετάλλευση, το οποίο περιλαμβάνει το σχεδιασμό της εγκατάστασης των ατμιστήρων και των παγίδων παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, το Σχέδιο Εφαρμογής αναθεωρείται, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα όπως η καταγραφή των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και οι μετρήσεις του ποσοστού προσβολής σε φύλλα και βλαστούς από τα έντομα – στόχους, και περιγράφει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των πληθυσμών των τριών μικρολεπιδοπτέρων στα ενταγμένα αγροτεμάχια.

 

·         -τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής να κάνουν μικτή χρήση φερομονών & χημικών εντομοκτόνων, ενώ τα επόμενα τρία έτη εφαρμογής να κάνουν αποκλειστικά χρήση φερομονών.

 

Ύψη ενίσχυσης

 

Τα ύψη ενίσχυσης ανέρχονται σε 38,7 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής και στα 45,4 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα επόμενα τρία έτη εφαρμογής.

 

 

 

Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:

 

 

 

Άρθρο 5

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων - Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

Α. Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Β. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

2. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.

3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

4. Όσοι, κατά τη χρονική στιγμή που διενεργούνται οι διοικητικοί έλεγχοι επί των αιτήσεων στήριξης ή των αιτήσεων πληρωμής, είναι μέλη αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών της κοινής Οργάνωσης των Αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ) των τομέων οπωροκηπευτικών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, με εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα, κατά την έννοια της αριθμ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, στα οποία το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ περιλαμβάνεται ως δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις επιλέξιμες στη δράση 10.1.08 καλλιέργειες (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) για ένα ή περισσότερα έτη εφαρμογής της εκάστοτε πρόσκλησης της δράσης της παρούσας. Το συγκεκριμένο κριτήριο αποκλεισμού τίθεται προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δράσης από περισσότερα από ένα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

 

Άρθρο 8

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 387 € ανά Ha ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά Ha ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 € ανά Ha ετησίως.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.

 

Άρθρο 10

Υποβολή αίτησης στήριξης

1. Μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης και προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ αίτηση στήριξης, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εφόσον η αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς μέσω του ΠΣ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Το σύνολο των παραστατικών που τυχόν απαιτείται να συνοδεύουν την αίτηση στήριξης, υποβάλλονται από τον υποψήφιο σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣ, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης και των παραστατικών που τυχόν τη συνοδεύουν, καθώς και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της αίτησης στήριξης, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, οι υποψήφιοι αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων συμπεριλαμβανομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Για τις ανάγκες των κριτηρίων επιλογής της δράσης, η πιστοποίηση τόσο του ποσοστού της προτεινόμενης προς ένταξη εκμετάλλευσης που βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) όσο και της ιδιότητας του υποψηφίου ως μέλους αναγνωρισμένης ομάδας ή/και οργάνωσης παραγωγών, γίνεται μηχανογραφικά.

2. Διόρθωση - ανάκληση των αιτήσεων στήριξης πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους

Οι υποψήφιοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης και τυχόν συνυποβληθέντα παραστατικά, μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται στο σημείο 1 του παρόντος άρθρου.

 

 

Πηγη

Εντός του Μαΐου, με πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων το 2017 θα προκηρυχθεί η δράση Κομφούζιο σύμφωνα με δελτίο τύπου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι παραγωγοί καλούνται να συμπληρώσουν τον κωδικό παράλληλης δράσης στα αγροτεμάχιά τους με τις επιλέξιμες καλλιέργειες στο ΟΣΔΕ, ώστε να μπορέσουν να κάνουν αίτηση στην ερχόμενη πρόσκληση.

 

Η δράση Κομφούζιο, αφορά όσους έχουν ροδακινιές, βερικοκιές και νεκταρίνια.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια).

Δεσμεύσεις

·         καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη. Η πρακτική της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων συνίσταται στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων (dispensers). Οι ατμιστήρες απελευθερώνουν συνθετική φερομόνη με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων και να ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών.

·         να διαθέτουν και να εφαρμόζουν Σχέδιο Εφαρμογής της δράσης στην ενταγμένη εκμετάλλευση, το οποίο περιλαμβάνει το σχεδιασμό της εγκατάστασης των ατμιστήρων και των παγίδων παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, το Σχέδιο Εφαρμογής αναθεωρείται, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα όπως η καταγραφή των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και οι μετρήσεις του ποσοστού προσβολής σε φύλλα και βλαστούς από τα έντομα – στόχους, και περιγράφει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των πληθυσμών των τριών μικρολεπιδοπτέρων στα ενταγμένα αγροτεμάχια.

·         τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής να κάνουν μικτή χρήση φερομονών & χημικών εντομοκτόνων, ενώ τα επόμενα τρία έτη εφαρμογής να κάνουν αποκλειστικά χρήση φερομονών.

 

Ύψη ενίσχυσης

Τα ύψη ενίσχυσης ανέρχονται σε 38,7 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής και στα 45,4 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα επόμενα τρία έτη εφαρμογής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδoπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020.

Η δράση αναμένεται να προκηρυχτεί εντός του Μαΐου του τρέχοντος έτους, με πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων το 2017. Για το λόγο αυτό όσοι ενεργοί γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι καλλιεργούν αγροτεμάχια με επιλέξιμες καλλιέργειες, δηλαδή ροδακινιές, βερικοκιές και νεκταρίνια και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης για τη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδoπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» πρέπει στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2017 να συμπληρώσουν τον κωδικό παράλληλης δράσης στα αγροτεμάχιά τους με τις επιλέξιμες καλλιέργειες.

Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι η μηχανογραφική εφαρμογή υποβολής της αίτησης στήριξης για τη συγκεκριμένη δράση θα στηριχτεί στην ΕΑΕ του έτους 2017, οπότε οι ενδιαφερόμενοι για να μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει την ΕΑΕ τους.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα αγροτεμάχια με τα οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι στη συγκεκριμένη δράση παραμένουν τα ίδια (σταθερά) καθ’ όλη τη διάρκεια των πενταετών δεσμεύσεών τους.

 
 

Με πόρους 300 εκατ. ευρώ συν όσα βάλουν οι συνεπενδύτριες τράπεζες αναµένεται να ιδρυθεί υπό νέα µορφή το Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας που πλέον δεν θα χρηµατοδοτεί µόνο τους δικαιούχους των Προγραµµάτων, αλλά όλους τους αγρότες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα µε τον γενικό γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπο Κασίµη, ο νέος κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (omnibus) δίνει αυτή τη δυνατότητα διεύρυνσης των δικαιούχων, κάτι που θα εκµεταλλευτεί το υπουργείο για την τρέχουσα περίοδο. Ο τρόπος που θα λειτουργήσει το Ταµείο, αναµένεται να οριστικοποιηθεί από τη µελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που όπως είπε ο γενικός γραµµατέας «δεν θέλουµε να γίνει πρόχειρα», αφήνοντας αιχµές για την αποτυχία του Ταµείου όπως είχε συσταθεί την περασµένη περίοδο.Αναφορικά µε το χρονοδιάγραµµα των προκηρύξεων των Προγραµµάτων ανέφερε τα εξής:

  • Μέσα στο µήνα θα γίνει η προδηµοσίευση του Μέτρου των Οργανώσεων Παραγωγών και το Μάιο προκυρήσσεται.
  • Υλοποιείται σύντοµα το θεσµικό πλαίσιο και θα προκηρυχθεί το Μέτρο Κοµφούζιο.
  • Το αργότερο µέσα στο καλοκαίρι θα βγουν τα Leader µε παραπάνω προϋπολογισµό από αυτόν που προβλεπόταν ο οποίος φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ.
  • Τη Μεγάλη Εβδοµάδα θα βγει η πρόσκληση της Μεταποίησης.

Για τα Σχέδια Βελτίωσης, επανέλαβε ότι «δεν µπορούµε να αγνοούµε τι έγινε την περασµένη προγραµµατική περίοδο, όπου το 71% των πόρων πήγε σε τρακτέρ και µηχανήµατα», λέγοντας ότι το Μέτρο θα δώσει παραπάνω κίνητρα σε άλλες τεχνολογίες που µειώνουν περισσότερο το κόστος παραγωγής. Για τη δράση που έχει να κάνει µε τις τεχνολογίες ΑΠΕ στις εκµεταλλεύσεις (φωτοβολταϊκά, net metering κ.λπ.) είπε ότι το µπάτζετ θα φτάσει τα 37 εκατ. ευρώ

 

 

 

Πηγη

«Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.»

 

Αυτό ορίζουν σχετικές τροποποιητικές αποφάσεις για τη συνδεδεμένη στο ρύζι, τα σπαράγγια και τα ζαχαρότευτλα για το έτος 2016.

Ειδικότερα για τα τεύτλα, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής: «Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαρότευτλων είναι και οι γεωργοί που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν παρέδωσαν το προϊόν στη ζαχαροβιομηχανία για λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτοί επιβεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι δεν υπάρχει παραδοθείσα ποσότητα από τον παραγωγό, δεν χορηγείται στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση».

Η τροποποιητική απόφαση για το σπαράγγι

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η με αριθμ. 1353/56374/21-5-2015(ΦΕΚ Β’ 943/26-5-2015) Υπουργική Απόφαση, ως προς την περίοδο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό του μέτρου καθώς και τους όρους επιλεξιμότητας.

Άρθρο 2

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 1353/56374/21-5-2015 (ΦΕΚ Β’ 943)

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2

Περίοδος Εφαρμογής – Πόροι Χρηματοδότησης

Η συνολική περίοδος εφαρμογής της παρούσας αφορά τα ημερολογιακά έτη ενίσχυσης 2015 έως και 2020.

Το ύψος της χρηματοδότησης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Καν (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και επιμερίζεται για κάθε έτος ως ακολούθως:

Για το έτος 2015 χρηματοδότηση 1.500.000 ευρώ

Για το έτος 2016 χρηματοδότηση 1.482.341 ευρώ

Για το έτος 2017 χρηματοδότηση 950.000 ευρώ

Για το έτος 2018 χρηματοδότηση 939.772 ευρώ

Για το έτος 2019 χρηματοδότηση 929.655 ευρώ

Για το έτος 2020 χρηματοδότηση 929.655 ευρώ

Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52.6 του Καν(ΕΕ)1307/2013 ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια (3.900) εκτάρια τα έτη εφαρμογής 2015 και 2016 και σε χίλια εννιακόσια (1.900) εκτάρια από το έτος εφαρμογής 2017 έως 2020.»

2. Στο άρθρο 3 προστίθεται σημείο δ) ως εξής:

«δ) Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. 1353/56374/21-5-2015(ΦΕΚ Β’ 943/26-5-2015) Υπουργική Απόφαση.

Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από το έτος 2016 και εφεξής.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Τροποποιητική απόφαση για τη συνδεδεμένη στο σπαράγγι του 2016.pdf

 

Η τροποποιητική απόφαση για τα ζαχαρότευτλα

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 1174/27330/9-3-2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 430) προκειμένου να συμπεριληφθεί διάταξη που αναφέρεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Άρθρο 2

Τροποποίηση της με αριθμ. 1174/27330/9-3-2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 430)

1. Στο τέλος του άρθρου 3, προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαρότευτλων είναι και οι γεωργοί που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν παρέδωσαν το προϊόν στη ζαχαροβιομηχανία για λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτοί επιβεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς.»

2. Στο άρθρο 4 προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι δεν υπάρχει παραδοθείσα ποσότητα από τον παραγωγό, δεν χορηγείται στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. 1174/27330/9-3-2015 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ Β’ 430).

Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2016 και εφεξής.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Τροποποιητική απόφαση για τη συνδεδεμένη στα τεύτλα 2016.pdf

 

Η τροποποιητική απόφαση για το ρύζι

Άρθρο 2

Τροποποίηση της με αριθμ. 1944/52291/12/5/2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 924)

1. Στο άρθρο 3, προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα.

Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.»

2. Στο άρθρο 4 προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι δεν υπάρχει παραδοθείσα ποσότητα από τον παραγωγό, δεν χορηγείται στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση.»

3. Στο άρθρο 4 η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. 1944/52291/12/5/2015 (ΦΕΚ Β’ 924) Υπουργική Απόφαση.

Βρείτε εδώ τη σχετική Τροποποιητική απόφαση για τη συνδεδεμένη στο ρύζι 2016.pdf

 

 

Πηγη

Σελίδα 1 από 4

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΠΑΤΖΑΡΙΟΥ

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ