Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Το άζωτο (N) είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία για τα φυτά και εμπεριέχεται σε μεγάλες ποσότητες και σε πληθώρα ενώσεων σε αυτά.

Τα μόνα στοιχεία που απαντώνται στα φυτά σε μεγαλύτερη αφθονία από το άζωτο είναι το οξυγόνο (Ο), ο άνθρακας (C) και το υδρογόνο (Η) (Θάνος κ.α., 2017).

Οι ενώσεις του αζώτου αποτελούν το 50% της ξηρής ουσίας του πρωτοπλάσματος. Είναι απαραίτητο για τη δημιουργία των αμινοξέων, των πρωτεϊνών, των νουκλεϊκών οξέων και της χλωροφύλλης.

Το άζωτο προσλαμβάνεται από τα φυτά υπό τη νιτρική ή αμμωνιακή μορφή ωστόσο, η αμμωνιακή μορφή μετατρέπεται άμεσα σε νιτρική διότι είναι τοξική μέσα στο φυτό.

Γενικό Διάγραμμα

Στην κερασιά οι φυσιολογικές τιμές επάρκειας αζώτου στο φύλλο είναι από 2,2-3,4% ανάλογα την ποικιλία και το υποκείμενο (Στυλιανίδης κ.α., 2002).

Έρευνες σε μηλιές, έχουν δείξει ότι η λίπανση με νιτρικό άζωτο προσφέρει πιο έντονη βλάστηση και ανάπτυξη ενώ η είσοδος στην καρποφορία είναι όψιμη, αντιθέτως όταν η λίπανση είναι με αμμωνιακό άζωτο η βλάστηση είναι πιο μικρή και η είσοδος στην καρποφορία φυσιολογική (Manolakis, 1976). Το άζωτο είναι ένα πολύ κινητικό στοιχείο στο έδαφος. Το στοιχείο αυτό μπορεί εύκολα να εκπλυθεί, ειδικά σε αμμώδη εδάφη, ενώ υπόκειται και σε διαδικασίες απονιτροποίησης και εξαέρωσης. Ειδικότερα, το 40%-50% περίπου του εφαρμοζόμενου με λιπάσματα αζώτου χρησιμοποιείται από τις καλλιέργειες ενώ το υπόλοιπο χάνεται μέσω των παραπάνω διαδικασιών.

Στη βερικοκιά, τη κερασιά, τη ροδακινιά και τη δαμασκηνιά το άζωτο όπως και τα άλλα στοιχεία του εδάφους δεν είναι αφομοιώσιμα από το φυτό στην άνθιση, παρά μόνο όταν έχει δημιουργηθεί ικανή ποσότητα φυλλικής επιφάνειας ώστε δια μέσου της διαπνοής να υπάρξει η κατάλληλη ενέργεια για την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από το εδαφικό διάλυμα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι 3 εβδομάδες μετά την άνθιση η απορρόφηση αζώτου από το έδαφος είναι μειωμένη (Zavaloni, 2004). Πιο συγκεκριμένα το 50% του αζώτου που χρησιμοποιείται την άνοιξη  προέρχεται από το αποθηκευμένο άζωτο και το υπόλοιπο 50% από το έδαφος (Grassi et al., 2002).

Στην κερασιά η απορρόφηση του αζώτου είναι μεγαλύτερη όταν αυτό εφαρμόζεται την άνοιξη (65,6%) ενώ η απορρόφηση της καλοκαιρινής εφαρμογής είναι μόνο (37,44%) ωστόσο το 52,5% της χειμερινής λίπανσης  χάνεται με την συγκομιδή και το θερινό κλάδεμα.

Αυτό καταδεικνύει την σημασία της μετασυλλεκτικής εφαρμογής αζώτου προκειμένου να λάβει χώρα η αποθήκευση αυτού στους οφθαλμούς και το παλαιότερο ξύλο (San-Martino et al., 2010).

Οι εφαρμογές με μεγάλες ποσότητες αζώτου προσυλλεκτικά αυξάνουν σημαντικά την συγκέντρωση του αζώτου στους καρπούς. Αντιθέτως, οι καρποί αυτοί είχαν μικρότερη διάρκεια ζωής στο ψυγείο και μικρότερη σκληρότητα σάρκας.

Η χρήση του αζώτου την άνοιξη πρέπει να γίνεται μεγάλη προσοχή για να μην προκληθούν προβλήματα με την ποιότητα του καρπού (Swarts et al., 2017). 

Τα φυτά φροντίζοντας για την επόμενη χρονιά αποθηκεύουν άζωτο, στους ανθοφόρους και φυλλοφόρους οφθαλμούς, στο παλαιότερο ξύλο και στις ρίζες. Η αποθήκευση γίνεται με τη μορφή πρωτεϊνών ή αμινοξέων. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι άλλο πράγμα η αποθήκευση του αζώτου και άλλο πράγμα η αποθήκευση μη δομικών υδατανθράκων. Η δεύτερη διαδικασία λαμβάνει χώρα κυρίως στο παλαιότερο ξύλο του κορμού και στις ρίζες ενώ είναι εξίσου απαραίτητη για την σωστή εκκίνηση την επόμενη χρονιά.

Οι αποθηκευμένοι υδατάνθρακες και το άζωτο παίζουν τον κύριο ρόλο για την σωστή εκκίνηση την επόμενη χρονιά (Cheng et al., 2004.)

Σύμφωνα με τις έρευνες το φθινόπωρο υπάρχει μεγάλη αύξηση (+27%) της συγκέντρωσης του αζώτου στους ανθοφόρους οφθαλμούς (ροζέτες) και στους βλαστοφόρους οφθαλμούς ενώ υπάρχει μεγάλη μείωση (-39% έως -49%) στα φύλλα (Γραφήματα 1 και 2; Ouzounis and Lang, 2011).

Γραφήματα 1 και 2.

Αλλαγές στην περιεκτικότητα αζώτου (% επί ξ.ο.) στις ποικιλίας Sandra Rose/Gi5 (A) και Ranier/Gi5 (B) σε φύλλα βλαστών, φύλλα ροζέτας και ανθοφόρους οφθαλμούς στης διάρκεια του Φθινοπώρου (Πηγή: Ouzounis and Lang, 2011).

Γράφημα 1 και 2

 

Διάγραμμα 1.

Συμπερασματικά, μπορούμε να αναλύσουμε τον κύκλο του αζώτου στην κερασιά ως εξής:

Διάγραμμα 1

Η  κίνηση του αζώτου από το έδαφος γίνεται αρχικά (Άνοιξη – Καλοκαίρι), κυρίως προς τα φύλλα όπου χρησιμεύουν για παραγωγή αμινοξέων, πρωτεϊνών, νουκλεϊκών οξέων κ.α., ταυτόχρονα υπάρχει κίνηση αζώτου προς τους οφθαλμούς και τη νεαρή βλάστηση.

Μετά τη συγκομιδή  αρχίζει σταδιακά η αποθήκευση αζώτου προς τους νέους κοιμώμενους οφθαλμούς και το παλαιότερο ξύλο.

Το Σεπτέμβριο και λίγο πριν την πτώση τον φύλλων η διαδικασία κορυφώνεται και τα φύλλα σχεδόν απομυζούνται από το εναπομείναν άζωτο.

Την Άνοιξη της νέας σεζόν το αποθηκευμένο άζωτο επανακινητοποιείται για την ανάπτυξη της άνθισης και της νέας βλάστησης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της διατήρησης του φυλλώματος μέχρι αργά το φθινόπωρο προκειμένου να μην χαθεί το άζωτο που υπάρχει στα φύλλα.

Έτσι και σύμφωνα με όλα τα παραπάνω αναδεικνύεται η ανάγκη της αποθήκευσης αζώτου στους οφθαλμούς της κερασιάς.

Η εφάπαξ εφαρμογή αζώτου με την βασική λίπανση δεν μπορεί να εκπληρώσει πλήρως την παραπάνω ανάγκη, διότι:

πρώτον, μεγάλο μέρος του αζώτου θα αφαιρεθεί με την παραγωγή και ένα άλλο μέρος θα εκπλυθεί και

✔ δεύτερον, το πλεονάζον άζωτο θα μειώσει την σκληρότητα της σάρκας του καρπού.

Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται:

η επιφανειακή λίπανση με άζωτο το καλοκαίρι (3 μονάδες/στρέμμα) 15 ημέρες μετά τη συγκομιδή (μόνο εφόσον στην εδαφολογική ανάλυση δεν υπάρχει πλεονάζον άζωτο στο έδαφος) καθώς κ

✔ οι διαφυλλικοί ψεκασμοί με ουρία το φθινόπωρο (2 φορές, με 10kg/τόνο, αφού γίνει πρώτα τεστ φυτοτοξικότητας), μία φορά τον Σεπτέμβριο και μία φορά τον Οκτώβριο.

Με αυτές τις εφαρμογές θα αυξηθεί σημαντικά η συγκέντρωση του αποθηκευμένου αζώτου για την επόμενη χρονιά αλλά και αύξηση της αντοχής των οφθαλμών στον παγετό κατά 4,25oC (Ayala et al., 2014; Ouzounis and Lang, 2011).

Ειδικότερα, έρευνες στη Ρουμανία απέδειξαν ότι οι διαφυλλικοί ψεκασμοί με ουρία αυξάνουν κατά 24% την περιεκτικότητα σε άζωτο στους οφθαλμούς της κερασιάς. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη παραγωγική φυλλικής επιφάνειας ανά οφθαλμό, καλύτερη παραγωγή υδατανθράκων και μεγαλύτερο μέγεθος καρπού.

Στην ίδια έρευνα αποδεικνύεται η αύξηση της παραγωγής από 744 kg/στρέμμα στα 1078 kg/στρέμμα, με δύο εφαρμογές ουρίας (Mitre et al., 2012).

Η χρήση του αζώτου στην κερασιά απαιτεί ειδική μεταχείριση, εμπειρία και σωστή κρίση των αναγκών του αγροκτήματος. Το άζωτο αν και βασικό στοιχείο στη βιολογία του φυτού μπορεί να καταστεί πρόβλημα αν εφαρμοστεί σε μεγάλες δόσεις ή με άκαιρες εφαρμογές. Επίσης, τα αζωτούχα λιπάσματα και ιδίως τα νιτρικά, που είναι ευδιάλυτα στο νερό, ευθύνονται και για τις περισσότερες μολύνσεις του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των υδάτων και κυρίως των υπόγειων, γι' αυτό και θα πρέπει να γίνεται λελογισμένη χρήση αυτών (Χατζηχαρίσης και Καζαντζής, 2014).

Ελλείψεις – περίσσιες – τοξικότητες αζώτου στα δένδρα κερασιάς

Τα καλλιεργούμενα εδάφη στην Ελλάδα είναι συνήθως φτωχά σε άζωτο, σε αντίθεση με τα δένδρα στα οποία παρατηρούνται αυξημένες ποσότητες, λόγω της αλόγιστης χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων από τους καλλιεργητές, για τον λόγο αυτό και σπάνια εμφανίζονται ελλείψεις αζώτου.

Οι ελλείψεις αζώτου εκδηλώνονται μακροσκοπικώς στις κερασιές, με καχεκτική βλάστηση, με μικρού μήκους και πάχους ετήσιους βλαστούς, με μειωμένη παραγωγή και μικρού μεγέθους, έντονου κόκκινου χρώματος καρπούς και με μικρά φύλλα ωχροπράσινου χρώματος, που στο τέλος της βλαστικής περιόδου χρωματίζονται κοκκινωπά (Φωτογραφία 1).

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 1. Έλλειψη αζώτου σε κορυφαία φύλλα κερασιάς.

 

Μικρή έλλειψη αζώτου ωθεί τα δένδρα στον σχηματισμό μεγάλου αριθμού καρποφόρων οργάνων και πλούσιας ανθοφορίας και καρποφορίας (Χατζηχαρίσης και Καζαντζής, 2014).

Η περίσσια αζώτου ωθεί τα δένδρα κερασιάς σε πλούσια βλάστηση (Φωτογραφία 2), που παραμένει τρυφερή, τα φύλλα αποκτούν βαθύ πράσινο χρώμα και οι καρποί γίνονται υδαρείς, με φτωχά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και κακής ποιότητας.

Φωτογραφία 2

Φωτογραφία 2. Δένδρο κερασιάς με πλούσια βλάστηση, κατόπιν υπεραζώτευσης.

 

Η κατάσταση αυτή συντελεί στη μείωση της άμυνας των δένδρων και ευνοεί τις προσβολές των φύλλων και των καρπών από εχθρούς και ασθένειες, ενώ οι καρποί εμφανίζουν μειωμένη αντοχή στις μεταφορές και τη συντήρηση (Χατζηχαρίσης και Καζαντζής, 2014).

Τοξικότητα στα δένδρα δεν προκαλεί η περίσσια αζώτου, αν και η αμμωνιακή μορφή είναι τοξική, αλλά τα δένδρα αμέσως μετά την πρόσληψη την μετατρέπουν σε νιτρική και την ανασχηματίζουν σε αμμωνιακή, όταν χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουν για την σύνθεση οργανικών ενώσεων.

 

 

πηγη

Η Τούτα (Tuta absoluta) είναι μια μικρή πεταλούδα καφεγκρί χρώματος που προσβάλλει τα σολανώδη κηπευτικά τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά και πατάτα.

 

Έντομο: Tuta absoluta (Lepidoptera, Gelechiidae )

 

Περγραφή-Βιολογικός κύκλος

 

Τα τέλεια έντομα έχουν χρώμα γκρι-ασημί, με μαύρα στίγματα στις πτέρυγες, μήκος σώματος γύρω στα 6mm και άνοιγμα πτερύγων γύρω στα 10mm. Τα αρσενικά άτομα έχουν λίγο σκουρότερο χρώμα από τα θηλυκά.

 

Tuta absoluta tomata eniliko 3

 

Οι νέο-εκκολαφθείσεις προνύμφες είναι μικρές, κιτρινωπές ενώ οι πλήρως αναπτυγμένες έχουν μέγεθος γύρω στα 9mm και ένα ρόδινο χρώμα στη ράχη τους.

 

Το έντομο συμπληρώνει τον βιολογικό κύκλο του μέσα σε 24-38 ημέρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία και μπορεί να έχει 10-12 γενεές το χρόνο. Η ελάχιστη θερμοκρασία στην οποία δραστηριοποιείται είναι 9°C.

 

Διαχείμανση μπορεί να γίνει στη μορφή αυγού, χρυσαλίδας ή τέλειου εντόμου. Το θηλυκό αποθέτει τα αυγά στην επιφάνεια των φυτών, οι προνύμφες ανοίγουν στοές στους φυτικούς ιστούς και στη συνέχεια νυμφώνονται στην επιφάνεια των φύλλων ή στο έδαφος.

 

Συμπτώματα–Ζημία

 

Προσβάλλονται όλα τα υπέργεια μέρη των φυτών και σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης!

 

Οι νεαρές προνύμφες εισχωρούν στο εσωτερικό των φύλλων, των βλαστών και των καρπών και τρέφονται από τους εσωτερικούς ιστούς δημιουργώντας στοές.

 

Στα φύλλα, οι προνύμφες τρέφονται από το μεσόφυλλο, αφήνοντας άθικτη την επιδερμίδα, δημιουργούν στενές στοές οι οποίες γρήγορα γίνονται πλατειές και ακανόνιστες και μέσα τους φαίνονται τα αποχωρήματα των προνυμφών.

 

P1090617 a

 

Τελικά οι προσβεβλημένες περιοχές/στοές ή και ολόκληρο το φύλλο νεκρώνονται.

 

Tuta absoluta tomata fyllo nekrwsi 1

 

Οι καρποί προσβάλλονται μόνο όταν είναι ακόμα πράσινοι και εξωτερικά φέρουν τρύπες. Οι προνύμφες σχηματίζουν στοές εσωτερικά του καρπού, ενώ στην είσοδο της στοάς παρατηρούνται τα αποχωρήμματά τους. Οι προσβεβλημένοι ιστοί αποτελούν πηγές δευτερογενών προσβολών από άλλα παθογόνα με αποτέλεσμα τη σήψη των καρπών.

 

Tuta absoluta tomata karpos sipsi 3

 

 

 

Προσβολή στις πρώτες 30-40 μέρες από τη φύτευση συνήθως οδηγεί σε αποτυχία της καλλιέργειας.

 

Παρακολούθηση

 

Για την παρακολούθηση των πτήσεων και της πυκνότητας του πληθυσμού τοποθετούνται στην καλλιέργεια, 2 εβδομάδες πριν τη μεταφύτευση, φερομονικές παγίδες, κολλητικές (τύπου Δέλτα) ή τύπου νερού και αφήνονται ως και 3 εβδομάδες μετά το τέλος της καλλιέργειας.

 

Ανάλογα με τον αριθμό των ενήλικων αρσενικών ατόμων που συλλαμβάνονται και επιτόπιους ελέγχους για διαπίστωση συμπτωμάτων, πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες επεμβάσεις καταπολέμησης.

 

Τρόποι καταπολέμησης

 

Καλλιεργητικά μέτρα
 • Χρήση εντομοστεγούς δικτύου
 • Καταπολέμηση ζιζανίων
 • Φύτευση υγιών φυταρίων
 • Απομάκρυνση, καταστροφή προσβεβλημένων φυτών
 • Ηλιοαπολύμανση εδάφους
 • Χρήση φερομονικών παγίδων για παρακολούθηση πληθυσμού
Χημικά μέτρα

 ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

 • emamectin benzoate
 • chlorantraniliprole
 • methomyl
 • spinosad
 • indoxacarb
 • abamectin + chlorantraniliprole
 • chlorantraniliprole + lambda cyhalothrin
 • metaflumizone
 • abamectin
 • άλατα Κ λιπαρών οξέων
 • pyrethrins
 • deltamethrin + thiacloprid
 • (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetate + (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate
 • azadirachtin A 
Βιολογικά μέτρα

     ✔  Χρήση παγίδων για παρακολούθηση και μαζική παγίδευση

 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

 • spinosad
 • pyrethrins
 • άλατα Κ λιπαρών οξέων 
 • azadirachtin A

 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ:

 • Nesidiocoris tenuis
 • Macrolophus caliginosus
 • Macrolophus pygmaeus
 • Trichogramma pretiosum
 • Τrichogramma achaeae
 • μύκητες Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae
 • Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
 • Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

 

πηγη

 

Περιθώριο μέχρι τις 8 Αυγούστου του 2020 θα έχουν οι παραγωγοί προκειμένου να τακτοποιήσουν (ρυθμίσουν) μέχρι 08/08/2020.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας των οποίων οι δηλώσεις των τεμαχίων στην ΕΑΕ 2018 (ΟΣΔΕ) εμπλέκονται με Δασικούς χάρτες θα πρέπει να προβούν σε μια σειρά ενεργειών.

Αναλυτικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Σε συνέχεια των παρακάτω ενημερώσεων:

1) από 09/03/2018 ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με Θέμα: "Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση για επικάλυψη αγροτεμαχίων με τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες (Β΄ και Γ΄ φάση ανάρτησης)" (αναρτημένη στο site ΟΠΕΚΕΠΕ) προς τους παραγωγούς.

2) του από 13/03/2018 μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τα ΚΥΔ με θέμα: "Δασικοί Χάρτες - ενημέρωση ΚΥΔ"

3) του από 14/03/2018 Δελτίου τύπου (είναι αναρτημένο στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ) με Θέμα: "Ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με ανάρτηση Δασικών Χαρτών"

4) του από 02/04/2018 μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων προς τα ΚΥΔ με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΔ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ"

5) της παλαιότερης από 19/07/2017 ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δηλώσεις του 2017 (είναι αναρτημένη στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ)

συνοψίζουμε παρακάτω στις ενέργειες που πρέπει να προβούν οι παραγωγοί των οποίων οι δηλώσεις τεμαχίων στην ΕΑΕ 2018 εμπλέκονται με Δασικούς χάρτες:

1)Στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου (Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης ) αναγράφονται χρήσιμες πληροφορίες για τους πολίτες: http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx

2)Τα διαθέσιμα εργαλεία είναι τα ακόλουθα:

Α. Εφόσον η έκταση έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), τότε μπορεί ο πολίτης ως τις 08/08/2020:

1.Να υποβάλλει αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής:

είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975,

είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007

Εάν αιτηθεί την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβάλλει στο Δασαρχείο:

i. Αίτηση εξαγοράς
ii. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)
iii. Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975

Εάν αιτηθεί την χρήση ( έγκριση επέμβασης), τότε θα χρειαστεί να υποβάλλει στο Δασαρχείο :

i. Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης)
ii. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)

2.Να υποβάλλει αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές σφάλμα του δασικού χάρτη

Εάν θεωρεί ότι υπάρχει προφανές σφάλμα στον χάρτη (μπορεί να δει τις κατηγορίες στην Υπουργική Απόφαση 153394/919/12.04.2017 (Β΄ 1366)), όπως για παράδειγμα τον χαρακτηρισμό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας, λόγω αδιαμφησβήτητου σφάλματος στη φωτοερμηνεία, τότε μπορεί :

i. Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ,http://www.ktimatologio.gr
ii. Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών της περιοχής.

3.Να υποβάλλει αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης

i. Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για την φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο δασικό χάρτη και τον χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.
ii. Τα τέλη αντίρρησης είναι μειωμένα έως και 80% σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν στην ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017(ΦΕΚ Β’ 347/08.02.2017)
iii. Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στον χάρτη).
iv. Η αντίρρηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής της ΕΚΧΑ ΑΕ στην ιστοσελίδα http://www.ktimatologio.gr

4.Χρήση και των τριών εργαλείων

Εφόσον θέλει να χρησιμοποιήσει και τα τρία εργαλεία ή δυο από αυτά μαζί, μπορεί να το κάνει χωρίς περιορισμό ως την οριζόμενη ημερομηνία (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/PinakasNewAnartDasika.aspx ). Σε αυτή την περίπτωση :

i. Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου σφάλματος
ii. Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλμα, θα εξεταστεί η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ
iii. Εάν απορριφθεί και η αντίρρηση, τότε θα εξεταστεί το αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης .

Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση αυτή θα εξαιρέσει την έκταση από την μερική κύρωση του χάρτη,θα διασφαλίσει την επιδότηση και με την ολική κύρωση του χάρτη θα βρίσκεται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις επιδοτήσεις.

Β. Εάν η έκταση έχει οποιονδήποτε άλλο χαρακτηρισμό εκτός από ΔΑ ή ΧΑ, δηλαδή είναι ΔΔ, ΑΔ, ΧΧ, ή ΑΧ, τότε μπορεί ως την οριζόμενη ημερομηνία (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/PinakasNewAnartDasika.aspx):

1.Να υποβάλλει αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές σφάλμα του δασικού χάρτη

Εάν θεωρεί ότι υπάρχει προφανές σφάλμα στον χάρτη (μπορεί να δει τις κατηγορίες στην Υπουργική Απόφαση 153394/919/12.04.2017 (Β’ 1366)), όπως για παράδειγμα τον χαρακτηρισμό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας, λόγω αδιαμφησβήτητου σφάλματος στην φωτοερμηνεία, τότε μπορείς:

i. Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ,http://www.ktimatologio.gr
ii. Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών της περιοχής σου.

2.Να υποβάλλει αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης

i. Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για την φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο δασικό χάρτη και τον χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.
ii. Τα τέλη αντίρρησης είναι μειωμένα έως και 80% σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν στην ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017(ΦΕΚ Β’ 347/08.02.2017)
iii. Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στον χάρτη).
iv. Η αντίρρηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής της ΕΚΧΑ ΑΕ στην ιστοσελίδα http://www.ktimatologio.gr

3.Χρήση και των δύο εργαλείων

Εφόσον θέλει να χρησιμοποιήσει και τα δύο εργαλεία, μπορεί να το κάνει χωρίς περιορισμό ως την οριζόμενη ημερομηνία (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/PinakasNewAnartDasika.aspx) . Σε αυτή την περίπτωση :

i. Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου σφάλματος
ii. Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλμα, θα εξεταστεί η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ

4.Χρήση άλλων διαθέσιμων εργαλείων της δασικής νομοθεσίας

Εφόσον τα παραπάνω δύο εργαλεία δεν λύσουν το πρόβλημα, η δασική νομοθεσία περιλαμβάνει εργαλεία τα οποία δίνουν λύσεις. Μερικά από αυτά είναι :

Νομοθεσία περί δασωμένων αγρών (Άρθρο 67,Ν. 998/79)

 

Εφόσον έχει τίτλους που ανάγονται προ του 1946 και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή μπορεί να τεθεί εκτός δασικής νομοθεσίας

 

Εφόσον οι τίτλοι είναι νεότεροι, αλλά όχι μετά το 2004 και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή μπορεί να παραχωρηθεί για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.

 

Νομοθεσία περί παραχωρητηρίων

 

Στη νομοθεσία υπάρχει ήδη διαδικασία για την παραχώρηση καστανοτεμαχίων

Θα μπορούν όσοι κατέχουν προσωρινά παραχωρητήρια από τη δασική υπηρεσία να τα κάνουν οριστικά μέσα σε τρία χρόνια. Γι αυτές τις περιπτώσεις δεν θα χρειάζεται η υποβολή αντίρρησης.

Νομοθεσία περί άρσης αναδασώσεων λόγω πραγματικών ή νομικών αιτιών (παρ. 4 άρθρου 44 Νόμου 998/79)

Αναφέρεται ότι στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων του ΟΣΔΕ, έτους 2018, οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες καθώς και οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες έχουν ενσωματωθεί στα νέα θεματικά επίπεδα που είναι:

Α) ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ : περιλαμβάνονται οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες, για τους κωδικούς των οποίων ισχύει η προαναφερόμενη εργαλειοθήκη που έχει αποσταλεί στα ΚΥΔ και είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Β) ΚΥΡΩΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ : περιλαμβάνονται οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες οι οποίοι θα ληφθούν υπόψη στους Διασταυρωτικούς Ελέγχους. Επισημαίνεται ότι για τους κωδικούς ΔΑ και ΧΑ υπάρχει ακόμα προθεσμία τακτοποίησης (ρύθμισης) μέχρι 08/08/2020. Για τους υπόλοιπους κωδικούς ισχύουν οι διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

 

 

πηγη

 

Με τις καθυστερημένες αποζημιώσεις της ζημιάς που έγινε την περασμένη χρονιά, δηλαδή το 2017 στα ροδάκινα, επιχειρεί να κατευνάσει η κυβέρνησης τις αντιδράσεις για το χειρισμό του ΕΛΓΑ στα φετινά αιτήματα.

 

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήρθε η ώρα να καταβληθούν στους  ροδακινοπαραγωγούς περί τα 8,5 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους (όχι από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ), διαδικασία η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας (27 Ιουλίου).   

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τον ίδιο τον υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου, ωστόσο, για τις κυβερνητικές προθέσεις προϊδέασε και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Φάνης Κουρεμπές κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε την Τρίτη 17 Ιουλίου με εκπροσώπους του ΣΑΣΟΕΕ. Την ίδια ώρα, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από την περιοχή της Ημαθίας και της Πέλλας, όπως ο Γιάννης Σηφάκης και η Θεοδώρα Τζάκρη, σπεύδουν να δώσουν εικόνα των κυβερνητικών προθέσεων, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι αυτή τη φορά έχει εξασφαλισθεί η συγκατάθεση και του υπουργείου Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται πως πριν από ένα μήνα περίπου και πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 15 Ιουνίου ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Νίκος Αντώνογλου, στη διάρκεια της τοποθέτησής του, στο 3ο Φεστιβάλ Ροδάκινου, που πραγματοποιήθηκε στη Βέροια τόνισε ότι, αν όλα πάνε καλά, μέχρι τις 20 του ερχόμενου Ιουλίου προβλέπεται να αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους χιλιάδες παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών των οποίων η σοδειά υπέστη πλήγμα από τις άκαιρες βροχοπτώσεις του Ιουλίου του 2017.

Επιβεβαιώνει και η Τζάκρη

Αναφορά στις εξελίξεις έκανε αργότερα την Τρίτη, με σχετική της ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο facebook, κ. Θεοδώρα Τζάκρη τονίζοντας τα ακόλουθα:

Από το γραφείο της βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη ανακοινώνεται ότι οι αποζημιώσεις για τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις του Ιουλίου του 2017 στα ροδάκινα & νεκταρίνια (επιτραπέζια και πρώιμες ποικιλίες συμπύρηνου ροδάκινου) θα πληρωθούν μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας σύμφωνα με τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του Υπουργείου. Συγκεκριμένα θα καταβληθούν περί τα 8,5 εκ. ευρώ με τη διαδικασία de minimis.

 

 

πηγη

 

Την εµφάνισή τους έκαναν οι αφίδες στις υπαίθριες καλλιέργειες της πεπονιάς της Κεντρικής Ελλάδας, ενώ οι καιρικές συνθήκες ευνοούν αφενός την ανάπτυξη του θρίπα, αλλά και τη µετάδοση του περονόσπορου.

 

Όσον αφορά τις αφίδες, αυτές προκαλούν πολλές ζηµιές στις καλλιέργειες αν δεν γίνει γρήγορη επισήµανση, καθώς έχουν µεγάλη ικανότητα πολλαπλασιασµού, δυνατότητα µετάδοσης ιώσεων και δηµιουργία µελιτωµάτων. Για τους λόγους αυτούς οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου τονίζουν στους παραγωγούς ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τον έγκαιρο εντοπισµό των πρώτων αφίδων και συστήνουν ψεκασµό µόνο στις καλλιέργειες όπου εντοπίζεται το έντοµο µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Περονόσπορος: Αναµένεται η είσοδός του στις πρώιµες, µεσοπρώιµες και όψιµες καλλιέργειες µε πεπονιές µετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ηµερών, στα Σερβωτά Τρικάλων, καθώς και σε περιοχές των νοµών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας όπου υπάρχει η καλλιέργεια. Σχετικά µε τα συµπτώµατα, εµφανίζονται πρώτα µικρές, κίτρινες στρογγυλές ή γωνιώδεις κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων ενώ στην κάτω επιφάνεια εµφανίζονται υπόλευκές εξανθήσεις οι οποίες αργότερα γίνονται µαύρες.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και τη µετάδοσή του, γι’ αυτό οι ειδικοί συστήνουν ψεκασµούς των φυτών µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, οι οποίοι πρέπει να αρχίζουν αµέσως µόλις εµφανισθούν τα πρώτα συµπτώµατα (ελάχιστες κηλίδες) και να επαναληφθούν µετά από 8-10 ηµέρες.

Θρίπας: Προκαλεί ζηµιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων και το κυριότερο είναι φορέας ιώσεων. Συστήνεται να γίνει ψεκασµός για την καταπολέµηση του εντόµου µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

 

Πηγή

Οι πρώτες προσβολές από αλευρώδη και διαλευρώδη έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται στους καρπούς των εσπεριδοειδών σε οπωρώνες Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας και νησιών του Ιονίου.\

 

Τα  άφθονα μελιτώδη απεκκρίματα  προνυμφών και ενηλίκων του εντόμου ευνοούν την εγκατάσταση μυκήτων της καπνιάς που περιορίζουν τη φωτοσυνθετική ικανότητα του φυλλώματος και μειώνουν την εμπορική αξία των καρπών, όπως τονίζουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας.

Είναι σημαντικό να γίνουν άμεσα χειρισμοί στις πρώιμες περιοχές και στις υπόλοιπες (μεσοπρώιμες περιοχές) μετά από τις 10-13 Ιουλίου, ώστε να περιοριστεί το μέγεθος της ζημιάς στο σύνολο της, διότι αν και θα ακολουθήσουν (αργότερα) επεμβάσεις απομάκρυνσης της καπνιάς από καρπούς και φύλλα, σε περιπτώσεις με μεγάλη έκταση ζημιάς είναι αρκετά δύσκολο τα δέντρα να επανέλθουν στην προηγούμενη υγιή κατάσταση.

Γενικά συνιστάται να μη γίνεται καμία επέμβαση με εντομοκτόνα εφόσον δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από κάποιον εχθρό στα εσπεριδοειδή.

Όπου όμως η προσβολή είναι έντονη και είναι απαραίτητο να γίνει χημική καταπολέμηση να προτιμηθεί ο θερινός  πολτός, διατηρώντας ορισμένες αψέκαστες ζώνες.

 

Πηγή

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη και εξάπλωση τους. Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς και να επεμβαίνουν έγκαιρα με τα κατάλληλα σκευάσματα!

ΑΚΑΡΕΑ (Αculops lycopercici)

akarea tomata aculops lycopercici

Διαπιστώσεις: Την εμφάνισή του έκανε το άκουλους με μεγάλους πληθυσμούς στις πρώιμες και μεσοπρώιμες καλλιέργειες τομάτας στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.

Συμπτώματα: Τα προσβεβλημένα φύλλα και στελέχη κιτρινίζουν και αργότερα καφετιάζουν. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις η επιδερμίδα των καρπών γίνεται σκληρή - καστανοκόκκινη και τα φυτά ξεραίνονται.

Συστάσεις: Οι ψεκασμοί να γίνουν μόνο μετά την διαπίστωση της προσβολής. Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα: abamectin κ.α

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ (Tetranychus urticae)

tetranyxos tomata all

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του τετρανύχου στις πρώιμες, μεσοπρώιμες και όψιμες καλλιέργειες υπαίθριας τομάτας στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας ,Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας .

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς λόγω του ότι η προσβολή από τους εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

Συστάσεις: Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα (με δραστικές ουσίες όπως , Abamectin ,avermectin, spiromesifen, sulphur, κ

TUTA ABSOLUTA

ypaithria tomata tuta absoluta

Διαπιστώσεις: H πτήση του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζεται. Οι πληθυσμοί του εντόμου στις καλλιέργειες είναι ανησυχητικά υψηλοί παρατηρούνται προσβολές στα φύλλα και στους καρπούς των φυτών

Συστάσεις: Θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις με εντομοκτόνα μόνο όταν διαπιστωθεί προσβολή και όχι προληπτικά.

Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα: baccilus thuringensis, abamectin κ.α. εγκεκριμένα σκευάσματα. Οι ψεκασμοί να γίνονται κατά προτίμηση μετά τη δύση του ηλίου και με ένα μόνο εκλεκτικό εντομοκτόνο (για tuta absoluta).

Επανάληψη μετά από δεκαπέντε ημέρες.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Phytophthora infestans –Peronospora parasitica)

peronosporos tomata ypaithria all

Αναμένεται η είσοδος του περονόσπορου στις καλλιέργειες μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας Τρικάλων και Φθιώτιδας.

Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια ευνοείται από υγρό και δροσερό καιρό. Απαιτείται πολύ υψηλή σχετική υγρασία 80-100% και θερμοκρασίες από 3-260C (άριστη θερμοκρασία 18- 220C).

Συστάσεις: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συμπτώματα προσβολών από περονόσπορο να προστατεύσουν την παραγωγή τους: με ψεκασμούς κάλυψης με επιτρεπόμενα, φυτοπροστατευτικά σκευάσματα: Fosetyl-aluminium ,Pyra

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

 
 

Το προϊόν Anderline περιέχει το αρπακτικό ωφέλιμο άκαρι Amblyseius andersoni, το οποίο διαθέτει μεγάλο εύρος λείας καθώς διατρέφεται με είδη βλαβερών ακάρεων όπως Eriophyidae, Tarsonemidae και Tetranychidae.

Επίσης διατρέφεται με γύρη. Ενδημεί στην Ευρώπη και εντοπίζεται σε φυσικούς πληθυσμούς σε οπωρώνες πυρηνόκαρπων και μηλιάς.

ANDERline PANT C 431 186 NoLine

Τρόπος Δράσης

Το Amblyseius andersoni αποτελεί αποτελεσματικό εχθρό των τετράνυχων, κίτρινου: Tetranychus urticae και κόκκινου: Panonychus ulmi που αποτελούν εχθρούς σε δενδροκομικές καλλιέργειες.

Εγκαθίσταται και αναπαράγεται ταχύτατα σε εστίες τετράνυχων και διατρέφεται με όλα τα στάδια αυτών: κινητές μορφές και αυγά.

Είναι δραστήριο σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (6-40oC), ενώ μπορεί να πέσει σε διάπαυση αργά το φθινόπωρο αλλά να είναι δραστήριο από τον Ιανουάριο και έπειτα.

Συσκευασίες και Εξαπόλυση

Το προϊόν Anderline διατίθεται εμπορικά σε συσκευασία των 200 φακέλων με γατζάκι. Το κάθε φακελάκι περιέχει 125 ακάρεα και εξασφαλίζει σταθερή έξοδο ωφέλιμων για διάστημα 4-6 εβδομάδων. Το ειδικό αδιάβροχο υλικό εξασφαλίζει στεγανότητα και προστασία των ακάρεων από βροχή και υγρασία. Η ιδανική περίοδος εξαπόλυσης είναι όταν οι ελάχιστες θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 6 oC, δηλαδή για τις μέσες συνθήκες της Ελλάδας Μάιο- ιούνιο, αναλόγως την περιοχή.

Δοσολογία Τοποθέτηση

Τοποθετούμε 50 φακελάκια/στρέμμα, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Τα φακελάκια τοποθετούνται σε κλαδί δέντρου, κατά προτίμηση στο εσωτερικό της κόμης, σε σκιαζόμενο μέρος για προστασία από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Όταν η τοποθέτηση γίνεται σε οπωρώνες φυτεμένους σε γραμμικό σύστημα τότε φροντίζουμε να κατανείμουμε τα φακελάκια ισομερώς με ομοιόμορφο τρόπο. Μια τοποθέτηση τον χρόνο, με την παραπάνω δοσολογία, είναι αρκετή για την προστασία από τον Τετράνυχο.

Πλεονεκτήματα

✔ Αποτελεσματική αντιμετώπιση τετράνυχου- Μηδενικά υπολείμματα

✔ Πλήρως συμβατό με άλλες μεθόδους Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

✔ Ενεργό από χαμηλές θερμοκρασίες (6 oC), πριν την ενεργοποποίηση του τετράνυχου.

✔ Μείωση χρήσης ακαρεοκτόνων έως και 50%, μετά από συνεχή εξαπόλυση για 2-3 έτη.

✔ Λόγω μείωσης επεμβάσεων με χημικά, παρατηρούνται:

✔ Αύξηση πληθυσμού ωφέλιμων εντόμων & ακάρεων

✔ Αποτελεσματική διαχείριση ανθεκτικότητας των ακάρεων


 Δείτε όλα τα προϊόντα της εταιρείας Anthesis και επιλέξτε το ιδανικό για τη δική σας καλλιέργεια ΕΔΩ

Anthesis final logo 2017

 
 

Μετά φόβου καιρού και διάθεσης των µεταποιητών ξεκίνησαν τις παραδόσεις πρώτης ύλης στα εργοστάσια οι καλλιεργητές βιοµηχανικής ντοµάτας της Ηλείας, και µάλιστα 10 µέρες νωρίτερα από το σύνηθες.

 

Το πέρασµα του «Μίνωα» και της «Νεφέλης» προκάλεσε σοβαρές ζηµιές στις πρώιµες ποικιλίες του νοµού και ιδιαίτερα στις περιοχές Κουρτέσι και Κάστα Κατακόλου, όπου οι πρώτες εκτιµήσεις κάνουν λόγο για απώλειες ακόµα και 50% της παραγωγής. Σε καλύτερη κατάσταση φαίνεται να είναι τα χωράφια µε µεσοπρώιµες ντοµάτες, που συγκοµίζονται τέλος Ιουλίου µε αρχές Αυγούστου, ενώ απείραχτες µοιάζουν προς το παρόν οι όψιµες που βγαίνουν τέλος Αυγούστου.

Την ίδια κατάσταση φαίνεται να αντιµετωπίζουν και οι καλλιέργειες στο ∆ήµο Κιλελέρ και Φαρσάλων της Λάρισας, µε τα χωράφια να είναι πληµµυρισµένα και οι κορµοί των φυτών να σαπίζουν.

Κι ενώ οι καιρικές συνθήκες ελλοχεύουν τον κίνδυνο να αναπτυχθούν δευτερογενώς ασθένειες και εχθροί στα ντοµατοχώραφα, τα εργοστάσια της Unilever και του Κύκνου ξεκίνησαν τις παραλαβές, µε δεσµεύσεις περί µεγαλύτερης ανοχής όσον αφορά τα ποιοτικά κριτήρια και τους µεταποιητές να είναι αρκετά επιφυλακτικοί. Στόχος τους να δουν την ποιότητα που παραλαµβάνουν και τις ποσότητες που βγάζουν και µετά να πράξουν ανάλογα.

 

 

Πηγή

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη του Έλληνα «Καλύτερου Νέου Αγρότη 2018», που θα συμμετάσχει στον αντίστοιχο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν αγρότες κάτω των 35 ετών, που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Ο διαγωνισμός προωθεί την εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής και την ανάδειξη της στο εξωτερικό. Έτσι προωθούμε το επάγγελμα μας και διεκδικούμε το καλύτερο για το μέλλον του τόπου μας

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων (ηλεκτρονικά) λήγει στις 15 Αυγούστου 2018, ενώ η ανάδειξη του νικητή θα γίνει στο συνέδριο της ΠΕΝΑ στις 20-23 Σεπτεμβρίου, στη Λιβαδειά.

Ο νικητής του διαγωνισμού, μαζί με αντιπροσωπεία νέων αγροτών, θα μεταβούν στις Βρυξέλλες για την παρουσίαση της συμμετοχής τους. Τα έξοδα μεταφοράς & διαμονής καλύπτονται από την διοργάνωση. Οι νικητές των βραβείων θα επωφεληθούν από την επικοινωνία και τη δημοσιότητα σε επίπεδο Ε.Ε. και το έργο τους θα παρουσιαστεί στις ιστοσελίδες των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν e-mail στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να συμπληρώσουν την φόρμα της αίτησης (πατήστε εδώ)

 
 
Σελίδα 1 από 84

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ TUTA ABSOLUTA

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ