Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από ένα τρίτο έως το 2050. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση της αγοράς για τρόφιμα θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Η τροφοδοσία ενός παγκόσμιου πληθυσμού των 9,1 δισεκατομμυρίων ανθρώπων το 2050 θα απαιτούσε αύξηση της συνολικής παραγωγής τροφίμων κατά περίπου 70% κάτι που συνεπάγεται το διπλασιασμό της παραγωγής στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τα τελευταία χρόνια, οι ρυθμοί αύξησης των αποδόσεων επιβραδύνθηκαν κυρίως σε πολλές χώρες και σε μεγάλες καλλιέργειες.

Παραπάνω μόλις περιγράψαμε την επικρατούσα κατάσταση. Οι λόγοι για τους οποίους υπάρχουν χάσματα είναι πολλοί. Παραδείγματα αντιπροσωπευτικά είναι σίγουρα η έλλειψη πρόσβασης σε πολύτιμες πληροφορίες καθώς και η έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων.

Η επίδραση των λιπασμάτων στις αποδόσεις των καλλιεργειών

Γεγονός είναι πως τα λιπάσματα αποτελούν σημαντική συμβολή στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της αυξημένης παραγωγής και της χρήσης λιπασμάτων.

Ωστόσο, η υπερβολική χρήση αυτών έχει ως αποτέλεσμα αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την απώλεια αποδόσεων.

Η ευρεία καταχρηστική χρήση των λιπασμάτων είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που οδηγεί σε μειωμένες αποδόσεις, απόβλητα λιπασμάτων και στη ρύπανση των εδαφών και των υδάτων.

bigdata3

Ευρισκόμενοι από τη σκοπιά του καλλιεργητή ως μονάδα, ο κύριος στόχος είναι η κερδοφορία σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο απαιτεί όλο και μεγαλύτερες αποδόσεις, παραγωγές και βιωσιμότητα.

Οι αγρότες διαρκώς βρίσκονται μπροστά σε επικείμενες λήψεις αποφάσεων. Τότε λοιπόν είναι που αντιμετωπίζουν διλήμματα πολλά και διατρέχουν τον άμεσο κίνδυνο της λήψης μη σωστής απόφασης τελικά. Τέτοια παραδείγματα είναι αποφάσεις σχετιζόμενες με αστάθμητους παράγοντες όπως, το κλίμα, τα καιρικά φαινόμενα, τη διαθεσιμότητα νερού, αποτυχίες εξοπλισμού, το κόστος των γεωργικών εισροών και πολλά άλλα.

Το πρόβλημα στην ουσία δεν είναι η μη σωστή τελικά απόφαση αλλά το ότι οι αγρότες δεν είναι σε θέση να προβλέψουν, αρά και να δράσουν άμεσα, στην περίπτωση δυσμενών αποφάσεων.

Η θρέψη από μόνη της είναι ένας πολύπλοκος και ιδιαίτερος γεωργικός τομέας, γεγονός που από μόνο του καθιστά μια ουτοπία την εύρεση της «βέλτιστης θρεπτικής φόρμουλας» για οποιαδήποτε καλλιέργεια. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο οι περισσότεροι καλλιεργητές εξακολουθούν να βασίζονται σε δοκιμές, εικασίες και εκτιμήσεις. Το μόνο σίγουρο αποτέλεσμα είναι καλλιέργειες που δεν ικανοποιούν τις δυνατότητες παραγωγής τους και την αυξημένη περιβαλλοντική ρύπανση αλλά και σπατάλη χρημάτων.

Για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου θα πρέπει ο κάθε παραγωγός πλέον, να μπορεί να λαμβάνει κατάλληλες και πιο ενημερωμένες αποφάσεις, κάτι που απαιτεί από τους αγρότες και τους αγροτικούς συμβούλους να βασίζονται περισσότερο στα ακριβή δεδομένα και τα αναλυτικά στοιχεία τους, παρά στη διαίσθησή τους.

Και ενώ μέχρι προσφάτως οι γενικές κατευθύνσεις και η διαισθητικές αποφάσεις  χαρακτήριζαν τους περισσότερους, ακόμη και επαγγελματίες παραγωγούς, ήρθε τώρα η σειρά της τεχνολογίας να αναλάβει δράση και να παίξει σημαντικό ρόλο στη λήψη των τελικών αποφάσεων, στηριζόμενη πλέον σε πραγματικά στοιχεία και όχι εικασίες.

bigdta4

Η "έξυπνη γεωργία" περιλαμβάνει μια τεχνολογικά μεσολαβούμενη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι διακυμάνσεις στον αγρό επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών.

Τέτοιες τεχνολογίες επιτρέπουν στους αγρότες να αυξάνουν την παραγωγικότητα, να εξοικονομούν πόρους και να ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η έκπλυση αζώτου και η απορροή φωσφόρου.

Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των λιπασμάτων είναι μια διαδικασία τριών βημάτων, όπου κάθε βήμα χρησιμοποιεί διαφορετικό τύπο τεχνολογίας:

 Συλλογή σχετικών δεδομένων

✔ Ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων

✔ Εφαρμογή των λιπασμάτων

Συλλογή δεδομένων… από πού και πώς όμως;

Η δυνατότητα συλλογής ψηφιακών δεδομένων είναι η επανάσταση στη γεωργία. Επιτρέπει τη συλλογή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων, την ενσωμάτωση πηγών δεδομένων, την πρόσβαση στα δεδομένα από οπουδήποτε και την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων.

Εδώ είναι μερικές από τις βασικές διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων:

►Δορυφορικές εικόνες αλλά και εικόνες από drones - χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεανίχνευσης, όπως οι δορυφορικές εικόνες, παρέχουν δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση του αζώτου.

► Διάφοροι φασματικοί δείκτες αναπτύσσονται και αναλύονται. Οι πιο συνηθισμένοι είναι ο NDVI (Κανονικοποιημένος Δείκτης Βλάστησης), ο οποίος εκτιμά την κάλυψη της βλάστησης, τον CCCI (δείκτη περιεχομένου χλωροφύλλης κόμης) και τον CNI (δείκτης αζώτου της κόμης).

► Αισθητήρες χωραφιού - αισθητήρες αζώτου μπορούν να εγκατασταθούν στο χωράφι ή σε μηχανήματα, όπως ελκυστήρες, και να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα αζώτου.

► Μετεωρολογικά δεδομένα - δεδομένα από χιλιάδες μετεωρολογικούς σταθμούς συλλέγονται και αναλύονται. Η ακριβής πρόγνωση του καιρού είναι σημαντική για πολλές αποφάσεις που λαμβάνουν οι γεωργοί, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος της φύτευσης και των εφαρμογών λιπασμάτων.

► Βιβλιοθήκες δεδομένων - Αρκετοί διεθνείς οργανισμοί έχουν δημοσιεύσει βιβλιοθήκες δεδομένων σχετικά με τα εδάφη και τις ιδιότητές τους, μερικές εταιρείες ψηφιακού τύπου δημιουργούν βιβλιοθήκες δεδομένων για τις απαιτήσεις των θρεπτικών ουσιών, τις αποδόσεις και τα εδάφη με βάση τις αναλύσεις δεδομένων.

► Οι γεωργικές εισροές - αρκετοί αγρότες χρησιμοποιούν εφαρμογές cloud στις οποίες καταγράφονται τα δεδομένα των χωραφιών (τι εφαρμόσθηκε, πότε εφαρμόστηκε κ.τ.λ.) Αυτά τα συγκεντρωτικά στοιχεία από τους γεωργούς δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τη διάδοση της γνώσης.

Η επανάσταση των δεδομένων!

Οι αναλύσεις των δεδομένων χωραφιού και οι συνεχώς ενημερωμένες βάσεις γνώσεων αποτελούν στην ουσία μια επανάσταση για τον τρόπο λήψης των καθημερινών αποφάσεων από τους παραγωγούς.

Σήμερα, οι αγρότες μπορούν ήδη να έχουν άμεση πρόσβαση σε εργαλεία λήψης αποφάσεων εφαρμογών cloud, τα οποία μεταφράζουν τεράστια αριθμό δεδομένων και αναλύσεων σε βέλτιστες πρακτικές και πληροφορίες που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσης.

bigdata2

Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα εργαλεία στη γεωργία, οι αλγόριθμοι λογισμικού και οι αναλύσεις δεδομένων δεν απαιτούν εγκατάσταση hardware. Στην ιδανική περίπτωση, η λύση λογισμικού θα πρέπει να είναι εύκολα ενσωματωμένη σε οποιαδήποτε εξωτερική πηγή δεδομένων, όπως δορυφόροι, αισθητήρες, drones, μηχανήματα και ρομπότ.

Νέες ευκαιρίες προσφέρονται για βελτιστοποίηση της απόδοσης με τη διαχείριση της εφαρμογής των λιπασμάτων. Η βελτιστοποίηση της χρήσης λιπασμάτων απαιτεί συνεχή και πολύπλοκη ανάλυση μεγάλων δυναμικών συνόλων δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία λογισμικών τα οποία θα βοηθήσουν τους παραγωγούς να αντιμετωπίσουν σύνθετα προβλήματα των καλλιεργειών, χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό δεδομένων και γνώσης.

Με λίγη προσπάθεια, οι αγρότες μπορούν να επωφεληθούν από μια τέτοια ανάλυση και να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους και τη λήψη αποφάσεων.

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό, ένα τέτοιου είδους λογισμικό μπορεί να ενσωματώνει εισροές για το κλίμα, το έδαφος, το νερό, τη γενετική, την ενέργεια, τους οικονομικούς πόρους, το ιστορικό του χωραφιού, τις αποδόσεις και άλλα.

Για παράδειγμα, η χρήση αζώτου μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική με την ανάλυση των ιδιοτήτων του εδάφους και του ρυθμού διείσδυσης του νερού μέσα σε αυτό και τη σύνδεσή του με τη δοκιμή εδάφους εντός του χωραφιού, τη χαρτογράφηση του εδάφους και της περιεκτικότητας σε άζωτο, δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά πρόσληψης αζώτου από την καλλιέργεια, χάρτες αποδόσεων, θερμοκρασίες, κατακρήμνιση και άλλα δεδομένα.

Σαφώς όμως δεν είναι μόνο το άζωτο που μας ενδιαφέρει, υπάρχουν 13 απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για την κατάλληλη ανάπτυξη των φυτών. Το επίπεδο καθενός από αυτά θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί και τα αναλυτικά στοιχεία μπορούν να υποστηρίξουν μια τόσο περίπλοκη ανάλυση.

bigdata8

Η ταχεία ανάλυση των μεγάλων σειρών δεδομένων επιτρέπει επίσης στους αγρότες να αντιδρούν σε γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, η αποτελεσματικότητα των αζωτούχων λιπασμάτων επηρεάζεται από τη θερμοκρασία. Μία μη αναμενόμενη βροχή μπορεί να αλλάξει την απόφαση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής των λιπασμάτων και τον τύπο του λιπάσματος που πρέπει να εφαρμοστεί.

Η ανάλυση των δορυφορικών εικόνων μπορεί να εντοπίσει προβλήματα σε συγκεκριμένες περιοχές του χωραφιού, βοηθώντας τον αγρότη να εντοπίσει το πρόβλημα πιο εύκολα από ποτέ άλλοτε.

Ένα άλλο παράδειγμα για τη χρήση της ανάλυσης μεγάλου αριθμού δεδομένων είναι η ικανότητα εκτίμησης του δυναμικού απόδοσης για κάθε περιοχή του χωραφιού.

Αυτό επηρεάζει σημαντικά τις βέλτιστες ποσότητες λιπασμάτων που απαιτούνται. Οι περιοχές στον χωράφι με χαμηλότερο δυναμικό απόδοσης θα απαιτούν μικρότερες ποσότητες και αριθμούς εφαρμογών λιπασμάτων από τις περιοχές με υψηλότερο δυναμικό απόδοσης. Το ίδιο ισχύει για διαφορετικές ποικιλίες καλλιεργειών που έχουν διαφορετικές δυνατότητες απόδοσης.

Ανάλυση δεδομένων σημαίνει πρόβλεψη και πρόληψη μιας κατάστασης

Οι προγνωστικές αναλύσεις χρησιμοποιούν στατιστικά μοντέλα και αλγόριθμους για την πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων και συμπεριφορών. Αυτή η δυνατότητα έγινε δυνατή λόγω της συλλογής μεγάλου αριθμού δεδομένων.

Η ανάλυση ιστορικών δεδομένων, όπως οι αποδόσεις, ο καιρός, οι τάσεις στο έδαφος, οι εισροές λιπασμάτων και άλλα, μαζί με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, δίνουν στον γεωργό ισχυρά εργαλεία για να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις και να διαχειρίζεται τους κινδύνους.

Για παράδειγμα, η ελαχιστοποίηση της έκπλυσης αζώτου μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας προγνωστικά μοντέλα ανάλυσης.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Τα αποτελέσματα ερευνών και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στους αγρότες. Όταν είναι διαθέσιμα, τα δεδομένα συχνά είναι δύσκολο να ερμηνευθούν, είναι μερικά ή δεν σχετίζονται με τις ειδικές συνθήκες του αγρότη. Έτσι, οι αγρότες δεν μπορούν συνήθως να επωφεληθούν και να αποκτήσουν γνώσεις από τέτοια δεδομένα.

Σήμερα, οι αγρότες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε εργαλεία λήψης αποφάσεων βασισμένα σε εφαρμογές cloud, τα οποία μεταφράζουν τεράστια ποσά δεδομένων και αναλύσεων σε βέλτιστες πρακτικές και πληροφορίες που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας.

Τα δεδομένα και η γνώση γίνονται διαθέσιμα σε όλους, μεγάλους ή μικρούς αγρότες, σε ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες χώρες. Ακόμη και οι παραδοσιακοί αγρότες μπορούν να ασκήσουν εξειδικευμένη λίπανση σε κάποιο βαθμό και να βελτιώσουν σημαντικά την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητά τους.

Ποιοί υποστηρίζουν αυτήν την έρευνα;

Είναι γεγονός πως η έρευνα σχετικά με τη θρέψη των φυτών έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που χρησιμοποιούνται ακόμη παλιά και μη ανανεωμένα εγχειρίδια θρέψης.

bigdata6

Οι έρευνες σχετικά με τη θρέψη δεν οδηγούν τόσο εύκολα στη λήψη αποφάσεων που θα αφορούν έναν μεμονωμένο παραγωγό. Εδώ ακριβώς έρχονται να παίξουν καταλυτικό ρόλο ενημερωμένα και παγκόσμια δεδομένα που αφορούν στη θρέψη των καλλιεργειών ώστε τελικά αυτά να μετατραπούν σε ιδέες και συμπεράσματα τα οποία θα μπορούν να υποστηρίξουν σημαντικά τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα θρέψης.

Σε ποιόν ανήκουν όμως αυτά τα δεδομένα;

Υπάρχει μια συνεχής συζήτηση για το «ποιός κατέχει τα δεδομένα». Οι αγρότες ανησυχούν πολύ για αυτή την ερώτηση. Τα δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση αισθητήρων στις εκμεταλλεύσεις τους διατηρούνται σε ένα σύννεφο (cloud), οι δορυφόροι λαμβάνουν εικόνες των χωραφιών και αναλύουν αυτές τις πληροφορίες.

Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται προς όφελος των αγροτών; Ποιός θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα; Το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να είναι υπό συζήτηση.

Πώς επιτυγχάνεται η θρέψη ακριβείας στο χωράφι;

Διάφορες στρατηγικές και τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί σχετικά. Η απόκτηση των δεδομένων και η δυνατότητα ανάλυσης τους, δημιούργησαν την ευκαιρία να εκτιμηθούν οι διακυμάνσεις των θρεπτικών συστατικών του εδάφους και η ανάπτυξη των καλλιεργειών στο χωράφι και να ληφθούν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο και συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Σε μεγάλα χωράφια, η εφαρμογή μεταβλητού ποσοστού (VRA) λιπασμάτων βελτιώνει την αποδοτικότητα της εφαρμογής λιπασμάτων, όπου το μηχάνημα εφαρμόζει διαφορετικούς ρυθμούς λίπανσης σε κάθε τμήμα του χωραφιού αναλόγων των επί μέρους αναγκών.

Τελικά, αυτή η έξυπνη περιβαλλοντική επιλογή επιτρέπει στους καλλιεργητές να εξοικονομούν χρήματα και να αυξάνουν τις αποδόσεις, χρησιμοποιώντας το σωστό ποσοστό και τύπο λιπασμάτων όπου απαιτείται, αντί να εφαρμόζουν την ίδια εφαρμογή σε ολόκληρη της έκταση του χωραφιού.

Εξοικείωση και υιοθέτηση αυτών των νέων τεχνολογιών από τους αγρότες

Παρόλο που αυτές οι νέες τεχνολογίες υπόσχονται πολλά και θαυμαστά αποτελέσματα, αυτό δεν αρκεί.

Για την τεχνολογία που υιοθετεί ο γεωργός, η λύση πρέπει να είναι, η ευκολία στη χρήση, να προσθέτει πραγματική αξία στο τελικό προϊόν και να μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό και την καθημερινή ροή εργασίας.

 

 

Πηγη

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 11:38

Ο ρόλος των drones σε ένα χωράφι

Written by

Οι ερευνητές λένε ότι στο εγγύς μέλλον, οι υπέρυθρες εικόνες μπορεί να είναι σε θέση να ανιχνεύσουν το στρες των φυτών πολύ νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα από ό, τι είναι δυνατόν τώρα.

Τα drones (UAVs), τα μη επανδρωμένα οχήματα, είναι σε θέση να συλλάβουν και την πιο τρελή φαντασία του κάθε καλλιεργητή, οι οποίοι και έχουν κατά καιρούς ονειρευτεί πως εκμεταλλεύονται τις ικανότητες της όρασης ενός πουλιού το οποίο μπορεί και ανιχνεύει την κατάσταση των χωραφιών τους από μακριά, βελτιώνοντας τις απαιτούμενες γεωργικές εργασίες που θα πρέπει να εφαρμοσθούν σε αυτά.

Ενώ μερικές από αυτές τις λειτουργίες είναι εφικτές από την σημερινή τεχνολογία UAV, πολύ περισσότερα έρχονται στο μέλλον.

field overhead

Τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή τα drones:

✔ Ακριβής εφαρμογή νερού και φυτοφαρμάκων

Σημαντικές προσπάθειες γίνονται για τη βελτίωση της ικανότητας των UVAs να εφαρμόζουν άρδευση και φυτοπροστασία με ακρίβεια. Μέχρι στιγμής, αυτό που έχει επιτευχθεί είναι η επαλήθευση ενός θεωρητικού μοντέλου το οποίο όμως δε βρίσκει πρακτική εφαρμογή σε οποιοδήποτε αγρόκτημα και οποιουδήποτε μεγέθους. Υπάρχουν ακόμη σφάλματα τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν.

Για να αποκτήσουν τα drones περισσότερες δυνατότητες, θα πρέπει να αυξηθεί το μέγεθός τους παρ’όλους τους κινδύνους που μπορεί να φέρει αυτή η αλλαγή. Επίσης θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις όσον αφορά στην αποδοτικότητα της μπαταρίας, οπότε και οι πτήσεις θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Η δεύτερη βελτίωση αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Επί του παρόντος, τα UAV που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή νερού ή / και φυτοφαρμάκων απαιτούν από τον χειριστή να επιλέξει τον τόπο όπου θα τοποθετηθεί το φορτίο με βάση τις εικόνες που μεταδίδει το UAV. Αυτό όμως σύντομα μπορεί να αλλάξει.

Ακόμη όμως δεν έχουμε φτάσει στο σημείο όπου το ίδιο το drone  έχει το λογισμικό για να εντοπίσει από μόνο του το παράσιτο ή την έλλειψη νερού και να επέμβει το ίδιο αναλόγως. Σύντομα θα φτάσουμε στο σημείο που ένα Drone θα μπορεί να πετάξει και να διακρίνει από μόνο του , βάσει ενός λογισμικού που θα φέρει, πως το χρώμα του φυτού είναι διαφορετικό και γι’αυτό απαιτείται ψεκασμός , ενώ σε ένα άλλο σημείο του χωραφιού τα φυτά είναι υγιή.

✔ Βελτιωμένος έλεγχος παρασίτων

Τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια καλλιεργητικής περιόδου, λήφθηκαν αεροφωτογραφίες χωραφιών. Στις φωτογραφίες αυτές εμφανίστηκαν μοτίβο που έδειχναν τη μετακίνηση της νόσου στο χωράφι.

Βάσει αυτών των φωτογραφιών υπήρχε η δυνατότητα διαπίστωσης πως το πρότυπο  της ασθένειας συνδεόταν με τους διαφορετικούς τύπους εδαφών σε όλο το χωράφι. Εικασίες γίνονται πως τα φυτά σε ορισμένες περιοχές του χωραφιού βρισκόταν υπό περισσότερο άγχος, οπότε και ήταν περισσότερο ευαίσθητα. Αυτή πραγματικά ήταν μια συναρπαστική παρατήρηση.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η ανίχνευση των επιβλαβών οργανισμών μέσω των drones, φέρνει δύο προκλήσεις:

► Πρώτον, ο εντοπισμός του επιβλαβούς παθογόνου θα πρέπει να γίνεται αρκετά νωρίς και την κατάλληλη στιγμή, προτού να είναι πολύ αργά.

► Δεύτερον, οι φωτογραφίες μέσω των drones δεν είναι σε θέση να προσφέρουν την πρακτική προσέγγιση του προβλήματος η οποία και θα δώσει μια έγκαιρη αναγνώριση του προβλήματος, γι’αυτό και μέχρι στιγμής οι αεροφωτογραφίες χρησιμοποιούνται, και έτσι πρέπει να γίνεται, ως πρόσθετο εργαλείο και όχι ως αντικατάσταση του επιτόπιου ελέγχου στο χωράφι.

Τα παραπάνω ζητήματα μπορεί σύντομα να διορθωθούν, καθώς η σημερινή λειτουργία διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών είναι ακριβώς η κορυφή του παγόβουνου.

Επί του παρόντος, τα περισσότερα UAV λαμβάνουν αληθινές έγχρωμες φωτογραφίες ή εικόνες που έχουν εγγραφεί χρησιμοποιώντας το φάσμα του ορατού φωτός. Οι αληθινές έγχρωμες εικόνες μπορούν να ανιχνεύσουν ζημιές από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες μόνο όταν τα φύλλα αλλάξουν χρώμα ή εγκαταλείψουν το φυτό.

drone01

Ωστόσο, το επόμενο βήμα έρχεται ήδη.

Ορισμένες εταιρίες και ερευνητές με εικόνες UAV χρησιμοποιούν σχεδόν υπέρυθρο, έναν τύπο φωτογραφίας που αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος του ορατού φάσματος φωτός. Οι κοντινές εικόνες υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορούν να επεξεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα δείκτη βλάστησης κανονικοποιημένων διαφορών (NDVI), ο οποίος είναι ένας υπολογισμός του θόλους καλλιέργειας που καλύπτει το χωράφι. Ένας στρεσογόνος παράγοντας που επιβραδύνει την ανάπτυξη των φυτών ή αρχίζει να αποφυλλώνεται φυτά μπορεί να ταυτοποιηθεί από το NDVI προτού είναι προφανές οπτικά.

Ορισμένες μελέτες δείχνουν ακόμη ότι τα δεδομένα NDVI μπορεί επίσης να είναι χρήσιμα για την αξιολόγηση της ωριμότητας των καλλιεργειών και του χρονισμού συγκομιδής σε ορισμένες καλλιέργειες.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι στο εγγύς μέλλον οι υπέρυθρες εικόνες θα είναι σε θέση να ανιχνεύσουν το στρες των φυτών πολύ νωρίτερα και πολύ πιο συγκεκριμένα από ό, τι είναι δυνατό τώρα. Διάφορες ασθένειες προκαλούν στρες στα φυτά με μοναδικά χαρακτηριστικά. Αυτό το εύρημα, σε συνδυασμό με τις τεράστιες εξελίξεις στις πολυφασματικές κάμερες, υποδηλώνει ότι οι εικόνες που καταγράφηκαν από UAVs μπορεί να εντοπίσουν σύντομα μεμονωμένες ασθένειες και παράσιτα από ακόμη και ελάχιστες αλλαγές στα φύλλα και / ή στη γενική υγεία των φυτών.

Αξίζει το κόστος;

Οι αεροφωτογραφίες μπορούν να προσφέρουν στους παραγωγούς πάρα πολλές πληροφορίες και κάθε είδους γνώση για τις καλλιέργειές τους. Για πρώτη φορά, τα UAV δίνουν στους καλλιεργητές μια στιγμιότυπη εικόνα της συνολικής υγείας και της ανάπτυξης των καλλιεργειών μέσα στη σεζόν και σε πραγματικό χρόνο.

Εκτός από την γρήγορη επισκόπηση των καλλιεργειών, μια εναέρια εικόνα παρέχει μια επισκόπηση που δεν μπορεί να προκύψει όταν περπατάμε μεταξύ των φυτών.

Παρατηρούμε σαφή και καλύτερα πρότυπα διαχείρισης πρακτικών των περισσότερων χωραφιών πάνω από τα οποία εφαρμόζονται πτήσεις UVA.

DRONE 1

Προκύπτοντα θέματα σχετιζόμενα με το γεωργικό εξοπλισμό:

► θέματα βάθους σποράς / φύτευσης

► θέματα συμπιεσμένων εδαφών

► θέματα γονιμότητας εδαφών

Όλα τα παραπάνω θέματα θα μπορούσα κανείς να τα μεταφράσει σε χαμένα ευρώ για κάθε παραγωγό…

✔ Δημιουργία ζωνών για πολυετείς αξιολογήσεις των καλλιεργειών

Η φύση είναι σπάνια απολύτως συνεπής. Σε κάθε τομέα καλλιέργειας, η τοπογραφία, ο τύπος του εδάφους, τα επίπεδα υγρασίας, τα ζητήματα των παρασίτων, τα θρεπτικά συστατικά και η μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους θα διαφέρουν.

Τα UAV επιτρέπουν στους αγρότες να βλέπουν εύκολα τη μεταβλητότητα σε έναν τομέα, το οποίο αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της υγείας των καλλιεργειών ανά ζώνη.

Δεν υπάρχει ούτε ένας χάρτης στον οποίο να εμφανίζεται σταθερή η καλλιέργεια σε ολόκληρη την έκταση του χωραφιού.

Κάθε παράγοντας που προκαλεί διακύμανση μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν ένα συγκεκριμένο τμήμα του χωραφιού διαφέρει από ένα άλλο, υπάρχει η ευκαιρία να εισέλθετε, να αξιολογήσετε και να βελτιώσετε τα αποτελέσματά σας.

Ένα φυτό που βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης προσδίδει μια συγκεκριμένη αξία. Αναλύοντας αυτές τις τιμές μπορούμε να προσδιορίσουμε εάν το φυτό είναι πάνω ή κάτω από τις επιθυμητές τιμές της δεδομένης χρονικής στιγμής. Στην περίπτωση μιας καλλιέργειας υπό συνθήκες στρες, το αντίστοιχο πρόβλημα θα εντοπισθεί.

Πώς γίνεται ο εντοπισμός;

Καταρχήν με επιτόπιο έλεγχο και εν συνεχεία μέσω των UVA μέσω πολλαπλών ελέγχων σε πραγματικούς χρόνους καθ’όλη τη διάρκεια της σεζόν. Μόλις εντοπισθούν οι περιοχές του χωραφιού με μειωμένη ή με εξαιρετική ανάπτυξη, οι καλλιεργητές μπορούν να αναλύσουν τους παράγοντες που περιορίζουν την ανάπτυξη και βελτιώσουν την ανάπτυξη και στη συνέχεια να αρχίσουν να σκέφτονται όσον αφορά τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων μέσω προσαρμογών στις εισροές, τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και τις αγρονομικές πρακτικές. Σε άλλες περιπτώσεις, τα προσδιορισμένα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν τους παραγωγούς να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις κατά τα επόμενα έτη.

Καθώς οι εκμεταλλεύσεις μεγαλώνουν και τα περιθώρια γίνονται μικρότερα, οι αγρότες θα πρέπει να κλίνουν περισσότερο στην τεχνολογία για να επιτύχουν κερδοφορία. Έχει ξεκινήσει ήδη και υπάρχει αυξανόμενη συνειδητοποίηση της αξίας αυτού του τύπου δεδομένων.

Ολόκληρη η έννοια της εκμετάλλευσης ανά ζώνη και όχι ανά χωράφι συνοψίζεται στην ανάγκη του αγρότη να μεγιστοποιήσει τις αποδόσεις ποιοτικά και ποσοτικά.

DRONE 2

Και για το τέλος, ένα πρακτικό ερώτημα:

Είναι απαραίτητη η πρόσληψη ενός επαγγελματία χειριστή drone;

Υπάρχουν φορές που όντως έχει νόημα η πρόσληψη ενός επαγγελματία χρήστη, αναφερόμενοι σε περιπτώσεις χαρτογράφησης μεγάλων εκτάσεων για εφαρμογές μεταβλητού συντελεστή και εάν κάποιος παραγωγός δεν έχει στην ιδιοκτησία του ένα drone.

Υπάρχει όμως και η περίπτωση που ένας γεωπόνος ή ένας παραγωγός θα μπορούσαν οι ίδιοι να οικειοποιηθούν την αξία ενός χειριστή drone, από τη στιγμή που ο επιτόπιος έλεγχος του χωραφιού παραμένει ακόμη απαραίτητος και η βαθιά γνώση ενός χωραφιού σαφώς δίνει μεγαλύτερες και αποδοτικότερες ερμηνείες των δεδομένων.

Υπάρχουν φιλικά προς το χρήστη λογισμικά και αυτά θα πρέπει να ψάξουν να βρουν οι παραγωγοί.

Επίσης, πολύ σημαντική παράμετρος και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία του κάθε κράτους σχετικά με τη χρήση drone, οπότε ενημερωθείτε σχετικά.

 
 

Η λήψη βασικών προληπτικών μέτρων πριν και μετά την εγκατάσταση των νέων δενδρυλλίων, είναι απαραίτητη για την αποφυγή ή τον περιορισμό σοβαρών φυτοπροστατευτικών προβλημάτων αργότερα.

ΦΙΣΤΙΚΙΑ  -  ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

Η λήψη βασικών προληπτικών μέτρων πριν και μετά την εγκατάσταση των νέων δενδρυλλίων, είναι απαραίτητη για την αποφυγή ή τον περιορισμό σοβαρών φυτοπροστατευτικών προβλημάτων αργότερα. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με εδαφογενείς ασθένειες του κορμού και του ριζικού συστήματος (φυόφθορα, σηψιρριζία, αμδρομύκωση) είτε με ασθένειες της κόμης των δένδρων (βοτρυοσφαίρια, σεπτορίωση).

Προληπτικά μέτρα πριν και κατά τη φύτευση:

1. Η καλλιέργεια της φιστικιάς θα πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές με υψηλή σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, διότι ευνοείται η εμφάνιση μυκητολογικών ασθενειών.

2. Αποφασιστικός παράγοντας είναι το στραγγερό έδαφος, καθώς σε ασφυκτικές συνθήκες ευνοούνται οι προσβολές από εδαφογενείς μύκητες. Γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται τα βαριά εδάφη και να λαμβάνεται μέριμνα για καλή αποστράγγιση του εδάφους.

3. Η βαθιά άροση πριν τις νέες φυτεύσεις βοηθά στη γρήγορη ανάπτυξη και επέκταση του ριζικού συστήματος, και κατά συνέπεια στην επιτυχημένη και γρήγορη εγκατάσταση της νέας φυτείας.

4. Εάν επιλέγονται αγροί που έχουν καλλιεργηθεί με ευπαθείς στην αδρομύκωση ξενιστές (βαμβάκι, πατάτα, τομάτα, ελιά, λαχανικά κλπ.), θα πρέπει να προηγηθεί διετής αμιψεισπορά με σιτηρά πριν την εγκατάσταση του νέου φιστικεώνα. Το μέτρο αυτό μειώνει επίσης τον κίνδυνο προσβολών και από άλλους εδαφογενείς μύκητες.

5. Η επιλογή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς πολλές φορές οι ασθένειες που εμφανίζονται στα δένδρα προέρχονται από τα φυτώρια

6. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται αποκλειστικά το υποκείμενο της τσικουδιάς, λόγω καλής ανθεκτικότητας στη φυτόφθορα. Γι’ αυτό θα πρέπει τα δένδρα να είναι εμβολιασμένα σε μεγάλο ύψος (70 εκ.) από την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να μην μεταφέρεται το μόλυσμα με το νερό και τις σταγόνες της βροχής από το έδαφος στο ευαίσθητο εμβόλιο της φιστικιάς.

7. Καλό είναι πριν τη φύτευση να γίνει ανάλυση εδάφους, ώστε να προστεθούν τα απαραίτητα λιπάσματα πριν το όργωμα.

8. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις αποστάσεις φύτευσης των δένδρων. Με τις πυκνές φυτεύσεις αυξάνεται η σχετική υγρασία όταν μεγαλώσουν τα δένδρα και ευνοείται η εμφάνιση σοβαρών μυκητολογικών ασθενειών.

Προληπτικά μέτρα μετά τη φύτευση:

1. Ο ιδανικός τρόπος ποτίσματος είναι η στάγδην άρδευση. Αποφεύγονται η διαβροχή του κορμού, η οποία είναι καθοριστική για την προστασία από τη φυτόφθορα, καθώς και η μεταφορά μολύσματος εδαφογενών μυκήτων. Εάν η άρδευση γίνεται με σπρέι, θα πρέπει να τοποθετούνται μεταλλικά κολάρα στο λαιμό, ενώ αν γίνεται με αυλάκια ή με κατάκλιση, να γίνονται διπλές λεκάνες. Επίσης, με τη στάγδην άρδευση παρεμποδίζεται αργότερα η αύξηση της σχετικής υγρασίας στην κόμη των δένδρων και κατά συνέπεια η εμφάνιση ασθενειών.

2. Τα νεαρά δένδρα, κατά τα πρώτα χρόνια από τη φύτευσή τους, θα πρέπει να προστατεύονται από τον ανταγωνισμό των ζιζανίων, αλλιώς θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους. Επίσης, με την καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης μειώνεται η υγρασία τόσο στη βάση του κορμού, όσο και στην κόμη των δένδρων, ενώ πολλά ζιζάνια είναι και φορείς της αδρομύκωσης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ζιζανιοκτόνων στα νεαρά δενδρύλλια.

3. Για τον περιορισμό των ασθενειών λαιμού και ριζικού συστήματος απαιτούνται επίσης:

► Αποφυγή συσσώρευσης χώματος γύρω από τη βάση του κορμού και στις ρίζες. 

Αποφυγή δημιουργίας πληγών, οι οποίες ευνοούν τις μολύνσεις, περιορίζοντας τα οργώματα και τα φρεζαρίσματα στα απολύτως αναγκαία.

 Αποφυγή μεταφοράς μολυσμένου εδάφους με τα γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία.

► Επάλειψη του κορμού μέχρι ένα μέτρο ύψος και λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους με βορδιγάλειο πάστα, το φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το σημείο εμβολιασμού είναι χαμηλά.

4. Τέλος, με σωστό κλάδεμα διαμόρφωσης, το οποίο ξεκινά από τον πρώτο χρόνο, επιτυγχάνεται καλός αερισμός και καλή διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό του δένδρου. Έτσι, περιορίζεται η σχετική υγρασία και κατά συνέπεια η εμφάνιση ασθενειών. Οι τομές κλαδέματος, ιδιαίτερα οι μεγάλες, θα πρέπει να καλύπτονται με κάποιο επουλωτικό πληγών.

 

 

Πηγη

Η κυριότερη ασθένεια των καρπών της καρυδιάς είναι η βακτηρίωση και των φύλλων η ανθράκωση. Επίσης, σοβαρές προσβολές στον κορμό και το ριζικό σύστημα προκαλούν η φυτόφθορα και η σηψιρριζία.

Οι ασθένειες αυτές μπορούν να αποφευχθούν ή τουλάχιστον να περιοριστούν, με τη λήψη βασικών προληπτικών μέτρων, τόσο πριν, όσο και μετά την εγκατάσταση των νέων καρυδεώνων.

Προληπτικά μέτρα πριν και κατά τη φύτευση

1. Η καλλιέργεια της καρυδιάς θα πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές με αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου και ιδιαίτερα το διάστημα της ανθοφορίας. Η υψηλή σχετική υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών, ενώ ο συνδυασμός υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας ευνοεί τις προσβολές από βακτήρια.

2. Αποφασιστικός παράγοντας είναι το στραγγερό έδαφος, γιατί η καρυδιά αποκτά βαθύ και πλούσιο ριζικό σύστημα. Επίσης, με τις ασφυκτικές συνθήκες ευνοούνται οι προσβολές από εδαφογενείς μύκητες, γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται τα βαριά εδάφη και να λαμβάνεται μέριμνα για καλή αποστράγγιση του εδάφους.

3. Η βαθιά άροση πριν τις νέες φυτεύσεις βοηθά στη γρήγορη ανάπτυξη και επέκταση του ριζικού συστήματος και κατά συνέπεια στην επιτυχημένη και γρήγορη εγκατάσταση της νέας φυτείας.

4. Η καλλιέργεια του επιλεγμένου αγρού με σιτηρά πριν την εγκατάσταση του δενδροκομείου, μειώνει τον κίνδυνο προσβολών από εδαφογενείς μύκητες.

5. Η επιλογή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού είναι καθοριστικής σημασίας. Καθώς πολλές φορές οι ασθένειες που εμφανίζονται στα δένδρα προέρχονται από τα φυτώρια. Η επιλογή της ποικιλίας εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής και η επιλογή του επικονιάστη από την ποικιλία.

6. Η ζώνη εμβολιασμού θα πρέπει να είναι 10-15 cm πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

7. Καλό είναι οι παραγωγοί να κάνουν τις απαραίτητες εδαφολογικές αναλύσεις πριν την εγκατάσταση, ώστε να γνωρίζουν τυχόν ελλείψεις σε θρεπτικά στοιχεία και να προσθέτουν τα απαραίτητα λιπάσματα πριν το όργωμα.

8. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις αποστάσεις φύτευσης των δένδρων. Με τις πυκνές φυτεύσεις αυξάνεται η σχετική υγρασία, η οποία ευνοεί την εμφάνιση ασθενειών στα φύλλα και στους καρπούς. Οι αποστάσεις φύτευσης θα πρέπει να είναι μικρότερες για τις πλαγιόκαρπες αδύνατης ή σχετικά αδύνατης βλάστησης, από ότι στις πιο δυνατής βλάστησης ακρόκαρπες ποικιλίες.

Προληπτικά μέτρα μετά τη φύτευση

1. Ο ιδανικός τρόπος ποτίσματος είναι η στάγδην άρδευση. Αποφεύγονται η διαβροχή του κορμού, η οποία είναι καθοριστική για την προστασία από τη φυτόφθορα, καθώς και η μεταφορά μολύσματος εδαφογενών μυκήτων. Εάν η άρδευση γίνεται με σπρέι, θα πρέπει να τοποθετούνται μεταλλικά κολάρα στο λαιμό, ενώ αν γίνεται με αυλάκια ή με κατάκλιση, να γίνονται διπλές λεκάνες. Επίσης, με τη στάγδην άρδευση παρεμποδίζεται αργότερα η αύξηση της σχετικής υγρασίας στην κόμη των δένδρων και κατά συνέπεια η εμφάνιση ασθενειών.

2. Τα νεαρά δένδρα, κατά τα πρώτα χρόνια από τη φύτευση τους, θα πρέπει να προστατεύονται από τον ανταγωνισμό των ζιζανίων, αλλιώς θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη τους. Επίσης, με την καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης μειώνεται η υγρασία τόσο στη βάση του κορμού, όσο και στην κόμη των δένδρων αργότερα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ζιζανιοκτόνων στα νεαρά δενδρύλλια.

3. Για τον περιορισμό των ασθενειών λαιμού και ριζικού συστήματος απαιτούνται επίσης:

Αποφυγή συσσώρευσης χώματος γύρω από τη βάση του κορμού και στις ρίζες.

Αποφυγή δημιουργίας πληγών, οι οποίες ευνοούν τις μολύνσεις περιορίζοντας τα οργώματα και τα φρεζαρίσματα στα απολύτως αναγκαία.

Αποφυγή μεταφοράς μολυσμένου εδάφους με τα γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία.

Επάλειψη του κορμού μέχρι ένα μέτρο ύψος και λίγο κάτω από την επιφάνεια τους εδάφους με βορδιγάλειο πάστα, το φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το σημείο εμβολιασμού είναι χαμηλά.

4. Τέλος, με καλό κλάδεμα διαμόρφωσης, το οποίο ξεκινά από τον πρώτο χρόνο, επιτυγχάνεται καλός αερισμός και καλή διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό του δένδρου. Έτσι, περιορίζεται η σχετική υγρασία και κατά συνέπεια η εμφάνιση ασθενειών. Οι τομές κλαδέματος, ιδιαίτερα οι μεγάλες θα πρέπει να καλύπτονται με κάποιο επουλωτικό πληγών.

 

 

Πηγη

Συνεχίζεται η παρουσία της Φώμοψης phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali) καθώς και Πολυστίγμωσης (Polystigma ochraceum) σε Αμυγδαλεώνες του Ν. Μαγνησίας (Νέα Αγχίαλος, Κανάλια) και σε περιοχές των Ν. Λάρισας και Φθιώτιδας.

ΦΩΜΟΨΗ Η΄ ΕΛΚΟΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ

fomopsh amygdalias

Συνεχίζεται η παρουσία της Φώμοψης phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali) στις Αμυγδαλιές.

Έντονες προσβολές παρατηρούνται σε καλλιέργειες πού βρίσκονται στους νομούς Μαγνησίας, Λάρισας και Φθιώτιδας.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:

Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλμών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η ζημιά ξεκινάει με τον σχηματισμό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρο από ένα οφθαλμό. Σε μεγαλύτερους κλάδους και βραχίονες προκαλεί έλκη στα οποία και διαχειμάζει. Διαχειμάζει επίσης στα προσβεβλημένα φύλλα που πέφτουν στο έδαφος.

Η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έτους γίνεται κατά την περίοδο της πτώσης των φύλλων ή των ανθέων από τις ουλές αυτών.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Υγρός και βροχερός καιρός (κατά την βλαστική περίοδο) είναι απαραίτητος για την πραγματοποίηση των μολύνσεων. Οι θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι 5-360C (άριστη 27-290C).Τα μολύσματα διασπείρονται με το νερό (βροχή, δρόσος) σε μικρές αποστάσεις, ενώ με τον άνεμο, τα έντομα και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε μεγάλες αποστάσεις.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ:

Α) Καλλιεργητικά μέτρα: Αφαίρεση και καταστροφή με φωτιά όλων των προσβεβλημένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής). Αυτό το μέτρο πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής μόλις εμφανισθούν τα συμπτώματα της ασθένειας, για την μείωση και εξάλειψη των εστιών διαχείμασης του παθογόνου.

Β) Χημικά μέτρα: Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί για την καταπολέμηση του παθογόνου το φθινόπωρο: 1ος ψεκασμός με την πτώση των φύλλων, 2ος αμέσως μετά το κλάδευμα και 3ος κατά την διάρκεια του ληθάργου το χειμώνα. Καθοριστικός παράγοντας για τον ακριβή αριθμό και τον χρόνο που θα λάβουν χώρα οι επεμβάσεις είναι η εποχή και η διάρκεια των βροχοπτώσεων. Οι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση της φώμοψης συνεχίζονται (ισάριθμοι) την άνοιξη κατά την περίοδο έκπτυξης των οφθαλμών μέχρι του σχηματισμού και της διόγκωσης των νεαρών καρπιδίων.

ΜΟΝΙΛΙΑ (Monilinia laxa) - ΚΟΡΥΝΕΟ (Coryneum beijerinckii)

Η Μονίλια είναι η σοβαρότερη ασθένεια της Αμυγδαλιάς.

Η προσβολή από το κορύνεο ευνοείται από τις πολλές βροχές του φθινόπωρου και του χειμώνα όποτε συνεχίζονται οι προσβολές των νεαρών βλαστών ιδιαίτερα (προκαλεί έλκη στους βλαστούς και κλάδους).

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

  1. Κλάδεμα και καταστροφή με φωτιά των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδων, και καρπών (μούμιες) των δένδρων.
  2. Να γίνουν ψεκασμοί με βορδιγάλειο πολτό με την πτώση των ¾ των φύλλων και επανάληψη κατά την περίοδο της χειμερίας νάρκης, λίγο προ της ενάρξεως διογκώσεως των οφθαλμών.

ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ (Polystigma ochraceum)

polystigmwsh amygdalia

Εικ.4 5.6 ΠΚΠ.Φ Βόλου Προσβολή από ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ (Polystigma ochraceum)

Συνεχίζεται η παρουσία της πολυστίγμωσης σε Αμυγδαλεώνες του Ν. Μαγνησίας (Νέα Αγχίαλος, Κανάλια) καθώς και σε περιοχές των Ν. Λάρισας και Φθιώτιδας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

  1.  Ψεκασμό των δένδρων με βορδιγάλειο πολτό πριν την πτώση των φύλλων.
  2.  Για τον περιορισμό ή την εξάλειψη των μολυσμάτων, συνιστάται επίσης ψεκασμός των πεσμένων στο έδαφος μολυσμένων φύλλων με ουρία 10-12%0 και ενσωμάτωση αυτών (πολύ βαθύ παράχωμα) κατά τον χειμώνα με καλλιέργεια του εδάφους.
 
 
 

Έντονη κινητικότητα δείχνει να αναπτύσσεται για µια ακόµα περίοδο, όσον αφορά στις νέες φυτεύσεις πυρηνόκαρπων, µε τα νεκταρίνια να διευρύνουν σηµαντικά την παρουσία τους ανάµεσα στις επιτραπέζιες εκδοχές φρούτων αυτής της κατηγορίας.

Την ίδια στιγµή στα συµπύρηνα, όλο το βάρος πέφτει αυτό τον καιρό στις όψιµες ποικιλίες (Everts, Venus Aroma, Ι.Φ.∆−Ε45) και στην αναζήτηση ηµιορεινών περιοχών που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν επιτυχώς την καλλιέργεια. Χαρακτηριστική είναι η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό στον Βαθύλακκο Κοζάνης, µια περιοχή µε 470 µέτρα υψόµετρο, στην οποία ωστόσο δεν υπάρχει σχετική παράδοση και φυσικά καµιά τεχνογνωσία γύρω από τα ροδάκινα.

Εδώ είναι κάτι παραπάνω από εµφανής η προσπάθεια την οποία κάνει η εγχώρια µεταποιητική βιοµηχανία για τη διεύρυνση της παραγωγικής περιόδου,  έτσι ώστε νά καθίσταται πιο διαχειρίσιµη η περίοδος λειτουργίας των µονάδων (όχι Κυριακές, όχι υπερωρίες κ.λπ.) και να βγαίνει µε µικρότερο κόστος και καλύτερη ποιότητα η παραγωγή.

Επιστρέφοντας στα επιτραπέζια, εκτός από τα νεκταρίνια που κερδίζουν συνεχώς έδαφος και µερίδια αγοράς, ενδιαφέρον έχουν επίσης τα πλακέ (ντόνατ ή UFO κατά τους Αµερικανούς). Εδώ η ποικιλία Pantao έλκει τις ρίζες της από την αρχαία Prunus persica και ήταν γνωστή στην Κίνα πριν τουλάχιστον 200 χρόνια.
 
 

Αναδρομικό κούρεμα στα παλαιά χρέη αγροτών (ελεύθερων επαγγελματιών, ανεξάρτητα απασχολουμένων) που μπορεί να φτάσει έως και στο 50%, με επανυπολογισμό των οφειλών μελετάει σύμφωνα με πληροφορίες η Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ρεορτάζ της η εφημερίδα Έθνος, στόχος είναι να δοθεί βιώσιμη λύση σε ληξιπρόθεσμες οφειλές που αποδεικνύεται εξαιρετικά δυσχερές να εισπραχθούν και να απεγκλωβιστούν ταυτόχρονα χιλιάδες ασφαλισμένοι του πρ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ που δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω των οφειλών τους. Στην καρδιά της πρότασης βρίσκεται η εξίσωση του νόμου Κατρούγκαλου, δηλ. ο επανυπολογισμός των παλαιών οφειλών με βάση το 20% του φορολογητέου εισοδήματος που είχαν οι ασφαλισμένοι την περίοδο δημιουργίας των χρεών.


Η λύση που μελετάται αφορά σε έναν όγκο οφειλών, που δημιουργήθηκαν με βάση τεκμαρτά εισοδήματα κυρίως την περίοδο της κρίσης. Ο επανυπολογισμός τους με βάση τα πραγματικά δηλωθέντα εισοδήματα της περιόδου αναφοράς εκτιμάται πως οδηγεί την πλειονότητα σε σημαντικό όφελος.

Η λογική είναι να μπορέσουν να ενταχθούν στη νέα "έξυπνη" ρύθμιση ομάδες ασφαλισμένων που αποκλείονται από τον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως πτωχευμένοι επιχειρηματίες, επιτηδευματίες που έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους κ.α. Προσοχή, όμως, καθώς το νέο πλαίσιο θα προβλέπει αυστηρές ρήτρες αποκλεισμού των στρατηγικών κακοπληρωτών και θα αποτρέπει ενδεχόμενη "κατάρρευση" παλαιών ρυθμίσεων.

Για παράδειγμα όσοι εντάσσονται ή έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, ή στον εξωδικαστικό και φύγουν από το σχήμα για να μπουν στο νέο σύστημα θα βρουν την πόρτα κλειστή. Ο επανυπολογισμός θα αφορά μόνο σε όσους αποδεδειγμένα δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν. Οι οφειλέτες θα πρέπει να αποδείξουν οικονομική αδυναμία , λόγω διαφοροποίησης του τεκμαρτού εισοδήματος, βάσει του οποίου υπολογίστηκαν οι εισφορές, με το πραγματικό εισόδημα που είχαν τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το χαρτοφυλάκιο του ΚΕΑΟ έχει 33,86 δισ. ευρώ χρεών. Τα 16,42 δις δημιουργήθηκαν πριν από το 2009. Οι μη μισθωτοί οφείλουν συνολικά 15,8 δισ. ευρώ.

 
Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα, μίλησε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Euroactiv, ανακοινώνοντας ότι προκηρύσσεται άμεσα το έργο για την ψηφιακή γεωργία, από το οποίο αναμένεται να ωφεληθούν 450.000 αγρότες.

«Η κυβέρνησή μας έχει θέσει ως κύριο στόχο τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, άρα και του ελληνικού αγροτικού τομέα και της αγροτικής παραγωγής από την παραδοσιακή καλλιέργεια στις σύγχρονες μεθόδους, μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχωρούμε με ταχύ ρυθμό. Εντός του μήνα προκηρύσσουμε το έργο και πολύ σύντομα το πρόγραμμα θα γίνει κτήμα 450.000 αγροτών» ανέφερε ο κ. Παππάς.
«Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 6.500 επίγειοι σταθμοί θα "παρακολουθούν" καλλιέργειες σε 15 εκατ. στρέμματα, θα συλλέγουν δεδομένα για το έδαφος, τον αέρα και το νερό, τα οποία στη συνέχεια θα αξιοποιούμε ώστε να δίνονται συμβουλές "κομμένες και ραμμένες" στα μέτρα κάθε χωραφιού» συνέχισε ο Ν. Παππάς και πρόσθεσε: «Ο αγρότης, πλέον, θα μπορεί να λαμβάνει με ένα απλό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ενημερώσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα και συμβουλές άρδευσης, καθώς και προστασίας της παραγωγής του. Τα δε δεδομένα θα είναι ανοιχτά για ακαδημαϊκούς σκοπούς και με κάποιου είδους συνεργασία και για τον ιδιωτικό τομέα. Η δράση της ευφυούς γεωργίας, όπου έχει εφαρμοστεί πιλοτικά, έχει αποφέρει μείωση κόστους για τους αγρότες ως 45%. Δεν υπάρχει κανένας λόγος η επόμενη ημέρα, σε μια Ελλάδα χωρίς την μέγγενη των Μνημονίων, να μην έχει τον πρωτογενή τομέα που της αξίζει».
Χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα ως μονόδρομο, «έναν μονόδρομο στον οποίο καλούμαστε να συμπορευτούμε όλοι. Πολιτεία, ακαδημαϊκή κοινότητα, αγροτικές επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί, startups και φυσικά οι αγρότες, παλιοί και νέοι, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προοπτικές γεωργικής ανάπτυξης της χώρας στην κατεύθυνση της Κοινής Αγροτικής Παραγωγής μετά το 2020. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες είναι εκείνοι που θα ζητήσουν τη συνέχεια του έργου γιατί τους λύνει τα χέρια».
Αναφερόμενος στο πρόγραμμα ανάπτυξης μικροδορυφόρων ο υπουργός ΨΗΠΤΕ σημείωσε: «η Ελλάδα επανακάμπτει στον τομέα του Διαστήματος. Θεωρούμε πως ο συγκεκριμένος τομέας λειτουργεί σαν πυλώνας, μέσω του οποίου θα στηρίξουμε το σύνολο της οικονομίας μας. Για αυτό τον λόγο εφαρμόζουμε την Ενιαία Εθνική Διαστημική Στρατηγική, ενώ, μεταξύ άλλων, προχωρούμε στην ανάπτυξη υποδομής και συστοιχίας μικροδορυφόρων. Σήμερα, η ανάπτυξη των μικροδορυφόρων στην Ελλάδα περιορίζεται σε εκτοξεύσεις που έχουν υλοποιηθεί από τα Πανεπιστήμια Πάτρας, Αιγαίου, Δημοκρίτειο και Πελοποννήσου, πανεπιστήμια τα οποία έχουν συμμετάσχει σε πραγματικές και επιτυχημένες αποστολές μικροδορυφόρων στο διάστημα μέσω της ΝΑSΑ και της ESA.
Το πρόγραμμα κατασκευής μικροδορυφόρων, που έχουμε δρομολογήσει, βρίσκεται σε τελικό στάδιο έγκρισης και περιλαμβάνει 11 μικροδορυφόρους, που θα κατασκευαστούν εξ' ολοκλήρου στην Ελλάδα και η χρήση τους θα αφορά σε τεχνολογίες αποκλειστικής χρήσης για τους πολίτες της χώρας, κυρίως σε downstream εφαρμογές από το διάστημα.
Το διαστημικό πρόγραμμα για την Παρατήρηση Γης, το Copernicus, έχει ως κατεξοχήν πεδίο δράσης τον τομέα της γεωργίας. Η αξιοποίηση των δεδομένων του από χρήστες που δραστηριοποιούνται στην αγροτική παραγωγή γίνεται διαρκώς αποδοτικότερη, χάρις και στις νέες δυνατότητες που προσφέρουν εφαρμογές της "έξυπνης" γεωργίας».
Ο υπουργός ΨΗΠΤΕ αναφέρθηκε στο έργο για την ψηφιακή διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο, ανακοινώνοντας ότι «μέσα στον Νοέμβριο θα έχουμε την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Το έργο για την ψηφιακή διακίνηση εγγράφων σε όλο το Δημόσιο, ένα έργο - τομή για τη δημόσια διοίκηση, θα ολοκληρωθεί εντός του 2019. Αφορά 21.000 φορείς του Δημοσίου και συνδυάζεται με την παροχή 150.000 ψηφιακών υπογραφών στους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή, στο υπουργείο ΨΗΠΤΕ είμαστε πλήρως ψηφιοποιημένοι. Αυτό σημαίνει πως οι 600 άνθρωποι που εργαζόμαστε εκεί υπογράφουμε και διακινούμε κάθε έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του κινητού μας τηλεφώνου. Σύμφωνα με τις μελέτες, με την επέκταση του έργου σε όλο το Δημόσιο, θα εξοικονομούμε 400 εκατ. ευρώ ετησίως. Στόχος μας είναι να "δέσει" αυτό το έργο με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, μέσω της οποίας θα οι συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο θα ψηφιοποιηθούν πλήρως» υπογράμμισε.
Μιλώντας για το μέτρο του barcode στις εφημερίδες, ο υπουργός ΨΗΠΤΕ ανέφερε ότι «πρόκειται για ένα έργο που ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στο χώρο του Τύπου, αλλά και τη διανομή της δημόσιας διαφήμισης στα έντυπα. Πλέον, βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και ως το τέλος Δεκεμβρίου θα έχουμε και τη σύμβαση με τον ανάδοχο. Ως Πολιτεία πράττουμε το καθήκον μας. Βγάζουμε τα "καπέλα" από τις πωλήσεις των εφημερίδων και καθιστούμε σαφές ότι οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν σε όλα τα επίπεδα».
Απαντώντας στις κατηγορίες τις αντιπολίτευσης περί καθυστερήσεων, ο Ν. Παππάς υπογράμμισε: «με την αντιπολίτευση έχουμε διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Επί ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης, η Ελλάδα βρέθηκε ουραγός στις εξελίξεις περί τα ψηφιακά και κινδύνευσε να απολέσει σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για έργα αυτής της κατηγορίας.
Σήμερα, η κατάσταση αυτή έχει αντιστραφεί. Με τα εργαλεία που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εθνικούς πόρους, η Ελλάδα όχι μόνο καταφέρνει να κάνει τη διαφορά με συγκεκριμένα έργα, αλλά επιτυγχάνει -αυτό που λέμε στην Ελλάδα- τη δίκαιη ψηφιακή ανάπτυξη. Την ισότιμη, δηλαδή, συμμετοχή όλων στη νέα εποχή. Κάτι που θα πρέπει να αποτελέσει βασική μέριμνα ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικογένειας».

 
 
 

Η ανάπτυξη των καλλιεργειών και οι αποδόσεις τους επηρεάζονται άμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμοκρασία και το ύψος των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Για παράδειγμα, η διαθεσιμότητα του νερού αποτελεί συχνά έναν περιοριστικό παράγοντα για την παραγωγή των καλλιεργειών. Επίσης, η υπερβολική υγρασία μπορεί να έχει ανάλογα αποτελέσματα και όσον αφορά στα επίπεδα της θερμοκρασίας, οι ψυχρές θερμοκρασίες του εδάφους μπορεί να επιβραδύνουν τη βλάστηση των σπόρων αλλά και την εμφάνιση των φυταρίων.

Πρόκειται λοιπόν για τρεις πολύ βασικούς παράγοντες, τους οποίους οφείλουμε να κατανοήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε ώστε ο σχεδιασμός των κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών να είναι και ο ορθότερος.

Ηλιακή ακτινοβολία

Η ηλιακή ακτινοβολία είναι σημαντική για την ανάπτυξη των φυτών. Τα φύλλα απορροφούν το φως του ήλιου και το χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας για τη φωτοσύνθεση. Η ικανότητα μιας καλλιέργειας να συλλέγει το φως του ήλιου είναι συνάρτηση της επιφάνειας των φύλλων ή του δείκτη φυλλικής επιφάνειας.

Διάφοροι παράγοντες, όπως: ο ανταγωνισμός των ζιζανίων, τα επιβλαβή για τα φυτά έντομα, οι ασθένειες κ.α., σίγουρα μειώνουν την ωφέλιμη φυλλική επιφάνεια ώστε τελικά ο βαθμός της φωτοσύνθεσης να είναι μειωμένος. Θεωρητικά, κάθε αύξηση στην απορροφώμενη ηλιακή ενέργεια από το φυτό, σημαίνει και αύξηση της ανάπτυξης της καλλιέργειας. Όταν τα φύλλα απορροφούν ηλιακή ενέργεια, συνάμα η θερμοκρασία της επιφάνειάς τους αυξάνεται και εν συνεχεία, τα φυτά ανταποκρίνονται σε αυτήν την αύξηση της θερμοκρασία τους απελευθερώνοντας νερό μέσω των στοματίων τους για να ψύξουν την επιφάνειά τους.

sunray2

Τα φύλλα απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το νερό απορροφάται από τις ρίζες των φυτών. Το φως του ήλιου παρέχει στα φυτά την ενέργεια που χρειάζονται για τη μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα και του νερού σε υδατάνθρακες και οξυγόνο. Οι υδατάνθρακες που παράγονται με τη φωτοσύνθεση χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της βλάστησης και της αναπαραγωγής και για την αύξηση της βιομάζας των καλλιεργειών. Επειδή η απαραίτητη ηλιακή ενέργεια για τη φωτοσύνθεση, υφίσταται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει σε μια καλλιέργεια επηρεάζεται από την ποσότητα υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Τα σύννεφα μειώνουν την ηλιακή ακτινοβολία αντανακλώντας την στον εξωτερικό χώρο, εμποδίζοντάς την τελικά να φτάσει στις καλλιέργειες.

Μία όσο το δυνατό πρωιμότερη σπορά, πάντα όμως εντός επιτρεπτών ορίων, μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά της ηλιακής ακτινοβολίας ου θα δεσμευτούν από τις καλλιέργειες.

Υγρασία εδάφους και χρήση ύδατος από τις καλλιέργειες

Η ποσότητα ύδατος που απορροφάται από τα φυτά εξαρτάται και αυτή από ένα πλήθος παραγόντων, όπως: το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, το βάθος του ριζικού συστήματος, η διαθεσιμότητα του εδαφικού νερού, τα ποσά των κατακρημνισμάτων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, η ηλιακή ακτινοβολία, η υγρασία, τη θερμοκρασία και ο άνεμος.

Οι καλλιέργειες χρησιμοποιούν το νερό για δύο λόγους, για την ανάπτυξή τους και για να δροσιστούν. Εδώ ακριβώς λοιπόν αναφερόμαστε στη γνωστή και πολύ σημαντική εξατμισοδιαπνοή  (ΕΤ) των φυτών.

Η ET είναι η εξάτμιση του εδαφικού νερού και του νερού των φυτικών επιφανειών και του νερού που χρησιμοποιείται από τα φυτά για την ανάπτυξή τους  και τη διαπνοή.

rain2

Η διαπνοή αναφέρεται στο νερό που χάνεται στην ατμόσφαιρα μέσω των στοματίων των φυτών. Τα φυτά απελευθερώνοντας νερό στην επιφάνειά τους, ψύχουν την επιφάνειά τους και έτσι ελαχιστοποιούν το θερμικό στρες.

Η εξάτμιση συνήθως είναι σημαντική μόνο όταν η επιφάνεια του εδάφους είναι υγρή ή όταν η φυλλική επιφάνεια στο σύνολό της είναι υγρή μετά από βροχόπτωση. Στην περίπτωση που το επιφανειακό έδαφος στεγνώσει σε βάθος περίπου 2-6 εκατοστών, η περαιτέρω εξάτμιση του νερού από το έδαφος είναι συνήθως ελάχιστη. Η εξάτμιση από την επιφάνεια του εδάφους μειώνεται επίσης όταν η φυλλική επιφάνεια σκιάζει σχεδόν τελείως την επιφάνεια του εδάφους. Ο μέγιστος ρυθμός ΕΤ εμφανίζεται όταν το νερό του εδάφους δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα.

Η διαπνοή του νερού από τα στομάτια ακολουθούμενη από εξάτμιση από την επιφάνεια του φύλλου, διατηρεί μια χαμηλότερη θερμοκρασία φύλλων σε σχέση με αυτή του περιβάλλοντος χώρου. Τα στομάτια ρυθμίζουν την απώλεια νερού με το άνοιγμα ή το κλείσιμο της εισόδου τους. Όταν τα στομάτια είναι πλήρως ανοικτά, η διαπνοή είναι στο μέγιστο για να διατηρούνται οι επιφάνειες των φύλλων δροσερές. Όταν τα φυτά βρίσκονται υπό υδατικό στρες, τα στομάτια, εν μέρει κλείνουν, για να μειωθεί η διαπνοή. Η υγρασία, η οποία είναι ένα μέτρο του ποσού των υδρατμών που υφίστανται στην ατμόσφαιρα, παίζουν επίσης ρόλο στη διαπνοή. Ο ρυθμός διαπνοής μιας καλλιέργειας είναι υψηλότερος όταν η υγρασία του αέρα είναι χαμηλή.

Συνήθως υπάρχει ένα στρώμα αέρα που περιβάλλει τη φυλλική επιφάνεια των καλλιεργειών η οποία και επηρεάζει την ψύξη των φύλλων. Όσο πιο παχιά είναι αυτή η στρώση του αέρα, τόσο χαμηλότερη είναι η απώλεια ύδατος από τα φυτά. Ο άνεμος θα διαταράξει το πάχος του στρώματος, καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του ανέμου, μειώνεται το στρώμα του αέρα, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει τον ρυθμό της αναπνοής από τα φύλλα στον κινούμενο αέρα.

Οι καλλιέργειες χρησιμοποιούν το ριζικό τους συστήματα για να προσροφήσουν νερό από το έδαφος. Ο ρυθμός και η ποσότητα του νερού που απορροφώνται από μια καλλιέργεια επηρεάζεται από την περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό, το στάδιο της ανάπτυξης των φυτών και το βάθος του ριζικού συστήματος.

Για παράδειγμα, όσον αφορά στις ετήσιες καλλιέργειες, απαιτείται μια ορισμένη ποσότητα υγρασίας για να βλαστήσουν οι σπόροι και να περάσει η καλλιέργεια μέσα από όλα τα βλαστικά στάδια και τελικά να φτάσει σε αυτά της αναπαραγωγικής φάσης. Προφανώς και η ποσότητα υγρασίας που απαιτείται ποικίλλει, καθώς οι καλλιέργειες δεν χρειάζονται τόσο πολλή υγρασία για τη διαπνοή τους σε μια δροσερή μέρα όπως μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας ζεστής ημέρας.

rain

Το μόνο σίγουρο είναι πως από τη στιγμή που μία καλλιέργεια μεταπηδήσει από το βλαστικό στάδιο στο αναπαραγωγικό, τότε είναι που οι υδατικές της ανάγκες αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό, οι οποίες ξαναμειώνονται όταν η καλλιέργεια φτάνει στο στάδιο της ωρίμανσης.

Τα προβλήματα εμφανίζονται όταν μία καλλιέργεια δεν μπορεί να απορροφήσει το νερό που χρειάζεται από το έδαφος, οπότε και για να αποφευχθεί η αφυδάτωση της καλλιέργειας, τα στόματα κλείνουν (φυτά C3), οδηγώντας όμως σε μείωση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας.

Η ξηρασία κάνει την εμφάνισή της όταν υπάρχει σοβαρή έλλειψη εδαφικού νερού και ανύπαρκτες βροχοπτώσεις, οπότε και οι αποδόσεις των καλλιεργειών μειώνονται δραστικά.

Μία ξηρασία θεωρείται σοβαρή όταν οι αποδόσεις των καλλιεργειών μειώνονται τουλάχιστον κατά 50% κάτω από τη μακροπρόθεσμη μέση απόδοση.

Θερμοκρασία

Όλες οι καλλιέργειες έχουν μέγιστα, ελάχιστα και βέλτιστα θερμοκρασιών. Αυτά τα όρια θερμοκρασιών επηρεάζουν διάφορες ζωτικής σημασίας διεργασίες του φυτού, όπως η βλάστηση, η ανάπτυξη των ριζών, η πρόσληψη νερού, η φωτοσύνθεση, η αναπνοή, η ανθοφορία κ.α.

Όταν οι τιμές των θερμοκρασιών βρεθούν σε επίπεδα υπό των ελαχίστων ή πέραν των μεγίστων, τότε οι φυτικές διεργασίες επιβραδύνονται ή και σταματούν.

Το στρες που αντιμετωπίζουν τα φυτά λόγω υψηλών θερμοκρασιών προκαλεί το κλείσιμο των στοματίων το οποίο όμως οδηγεί σε ανεπιθύμητη αύξηση της θερμοκρασίας του φυτού.

soilmoisture

Τα ανώτερα επίπεδα θερμοκρασιών που μπορούν να προκαλέσουν θερμική καταπόνηση στα φυτά, ποικίλου ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας κάθε φορά, αλλά και ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης. Για παράδειγμα, για το σιτάρι, η βέλτιστη περιοχή θερμοκρασιών για τη φωτοσύνθεση είναι οι 15-30 οC. Το θερμικό στρες αυξάνεται όταν οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 30 και 40 οC. Πάνω από τους 40 °C, οι φωτοσυνθετικές διαδικασίες μπορούν να καταρρεύσουν μόνιμα. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει διάφορα στάδια ανάπτυξης. Για παράδειγμα, η απόδοση του σίτου επηρεάζεται όταν οι υψηλές θερμοκρασίες εμφανίζονται πέντε έως 10 ημέρες πριν από την άνθηση, όταν σχηματίζεται γύρη και η βιωσιμότητα μπορεί να επηρεαστεί σοβαρά.

Από την άλλη, οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν και αυτές να προκαλέσουν στρες σε μία καλλιέργεια όταν η θερμοκρασία παραμένει άνω του μηδενός ή όταν η θερμοκρασία πέφτει υπό του μηδενός επίσης. Στην περίπτωση των χαμηλών θερμοκρασιών υπό του μηδενός οι ζημιές που προκαλούνται στα φυτά είναι μεγαλύτερες και σοβαρότερες. Φυτά που έχουν βιώσει περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών πριν την έλευση του παγετού, μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα σε σχέση με αυτά που δεν έχουν σκληραγωγηθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Περιπλοκότητα χαρακτηρίζει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, επίσης και τα φυτά. Η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων των φυτών με το περιβάλλον του αποτελεί το α και το ω της κατανόησής τους από εμάς.

 

 
 
 
Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» παρέχει τη δυνατότητα σε νέους αγρότες, 18-40 ετών να παρακολουθήσουν δωρεάν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης σε έξι διαφορετικές θεματικές του αγροδιατροφικού τομέα.

Το πρόγραμμα βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστήμιου Rutgers σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Κατά τον πρώτο κύκλο λειτουργίας των προγραμμάτων  ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού εκπαιδεύτηκαν 700 νέοι σε περισσότερες από 30 περιοχές της Ελλάδας.  
Τα προγράμματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού απευθύνονται σε νέους που επιθυμούν να βρουν απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η διάρκειά τους, ποικίλει ανά θεματικό αντικείμενο, από έξι (6) μήνες μέχρι και ένα (1) χρόνο και επικεντρώνονται σε θέματα φυτικής, ζωικής παραγωγής και εναλλακτικού τουρισμού. Υλοποιούνται από τους δύο στρατηγικούς εταίρους του προγράμματος, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο δεύτερος κύκλος των δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγκαινιάστηκε πριν λίγες εβδομάδες, με την πρόσκληση για το πρόγραμμα εναλλακτικού τουρισμού το οποία σχεδίασε και υλοποιεί το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.  

Πληροφορίες – αιτήσεις συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν το http://generationag.org/ και να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει έως τις 23.11.2018.
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των συμμετεχόντων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του κάθε προγράμματος.

 

 

Πηγη

Σελίδα 1 από 96

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΑΚΟΣ

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ