Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

  • Greek Olive Oil

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Γεωργικές Προειδοποιήσεις (367)

Συστήνεται στους καλλιεργητές των χαλαζόπληκτων περιοχών να επέμβουν άμεσα με χαλκούχα σκευάσματα για την προστασία του Ελαιώνα τους από φυτοπαθογόνους μύκητες και βακτήρια.

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ

(Cycloconium oleaginum)

KYKLOKONIO

Διαπιστώσεις:

Έντονες προσβολές από το κυκλοκόνιο παρατηρούνται σε Ελαιόδεντρα των Νομών Μαγνησίας Φθιώτιδος και Λάρισας.

Συνθήκες ανάπτυξης:

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου και την πραγματοποίηση μολύνσεων. Η ένταση της ασθένειας επηρεάζεται από το ύψος της βροχής αλλά και από την πολύ υψηλή πρωινή υγρασία (διαβροχή φυλλώματος δρόσου ή ομίχλης) σε συνδυασμό με την ύπαρξη μολύσματος. Άριστες θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι 16-200 C

Συστάσεις:

1) Αραίωμα του φυλλώματος στα πυκνά δένδρα για τη δημιουργία συνθηκών αερισμού και φωτισμού που δεν ευνοούν την ανάπτυξη του κυκλοκονίου.

2) Συνίσταται να γίνει ψεκασμός όταν η νέα βλάστηση έχει μήκος 2-6 εκατοστά. Χρειάζεται καλό λούσιμο των δένδρων και επανάληψη μετά από βροχή.

Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα:

χαλκούχα σκευάσματα όπως βορδιγάλειος πολτός, υδροξείδιο του χαλκού κ.ά. (Copper oxychloride ,Copper oxide, Copper hydroxide Dodine κ.α.).

ΣΚΩΛΗΚΟΜΟΡΦΑ ΑΚΑΡΕΑ

(eriophyes oleae, Aceria oleae, κ.α)

AKAREA

Διαπιστώσεις:

Την εμφάνισή τους έκαναν τα ακάρεα στη νεαρά βλάστη των Ελαιοδένδρων στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές των Νομών Μαγνησίας Λάρισας, και Φθιώτιδας .αναμένονται στις όψιμες.

Συμπτώματα:

Οι προσβολές από τα ακάρεα προκαλούν παραμορφώσεις των φύλλων, στενώσεις εγκολπώσεις και βαθουλώματα. Η προσβολή από ακάρεα κατά την περίοδο σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών και της άνθησης προκαλεί μείωση των ανθοφόρων οφθαλμών και οδηγεί στην ξήρανση και πτώση των ταξιανθιών. Οι προσβολές στους καρπούς εμφανίζονται κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους. Τα ακάρεα βρίσκονται σε μεγάλους πληθυσμούς κάτω από τους κάλυκες και γύρο από τον μίσχο των καρπών. Οι προσβεβλημένοι καρποί όταν είναι μικροί μαυρίζουν και πέφτουν ενώ οι μεγάλοι παραμορφώνονται.

Συστάσεις:

Να γίνει καταπολέμηση των ακάρεων όταν η νεαρά βλάστηση έχει μήκος 6-8 εκατοστά στα κλειστά άνθη έως και το κρόκκιασμα και επανάληψη μετά την πτώση των πετάλων. Κρίσιμη εποχή για την καταπολέμηση των ακάρεων είναι το τελευταίο δεκαήμερο πριν την ανθοφορία (όταν οι ανθοφόροι οφθαλμοί είναι κλειστοί). Είναι η εποχή που τα ακάρεα δημιουργούν μεγάλους πληθυσμούς και ο δεύτερος κρίσιμος χρόνος επέμβασης μετά την πτώση των πετάλων κατά τον σχηματισμό των νεαρών καρπών.

Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα:

Επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα - εξειδικευμένα σκευάσματα, συνίσταται επέμβαση με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια θερινά λάδια όπως Paraffin oil, Buprofezin για την ποικιλία Χαλκιδικής έχει έγκριση η Abamectin (aKa avermectin).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

 

 

 

Πηγη

Περονόσπορος: Οι διαρκείς βροχοπτώσεις της φετινής Άνοιξης προκάλεσαν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για πρωτογενείς μολύνσεις Περονοσπόρου.

Ευδεμίδα: Στις πεδινές περιοχές, η πρώτη ακατάστατη πτήση του εντόμου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, από τις αρχές του Απρίλη.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις πρωτογενών & δευτερογενών μολύνσεων:

Οι διαρκείς βροχοπτώσεις της φετινής Άνοιξης προκάλεσαν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για πρωτογενείς μολύνσεις Περονοσπόρου. Επίσης, διαπιστώνεται ότι καθημερινά, οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι ευνοϊκές για δευτερογενείς μολύνσεις Περονοσπόρου.

Συστάσεις:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμπελος αναπτύσσεται ταχύτατα αυτήν την περίοδο και ότι όλα τα πράσινα τμήματα είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε προσβολές περονοσπόρου, συνιστώνται τακτικές εφαρμογές με κατάλληλα για το στάδιο ανάπτυξης του αμπελώνα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα, πριν την εκδήλωση βροχοπτώσεων. Επίσης, συνιστάται συστηματική παρακολούθηση των αμπελιών για έγκαιρη διαπίστωση των αρχικών κηλίδων.

Εάν εμφανιστούν κηλίδες ελαίου, να εφαρμοστεί προληπτικός ψεκασμός όσο το δυνατόν πριν από την επόμενη εκδήλωση βροχής που μπορεί να προκαλέσει πρωτογενείς ή δευτερογενείς μολύνσεις. Σε περίπτωση που εκδηλωθούν βροχές σε απροστάτευτο αμπελώνα, να εφαρμοστούν άμεσα μυκητοκτόνα με θεραπευτική δράση.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις έναρξης 1ης πτήσης:

Στις πεδινές περιοχές, η πρώτη ακατάστατη πτήση του εντόμου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, από τις αρχές του Απρίλη. Το τελευταίο διήμερο παρουσιάστηκε αύξηση των συλλήψεων. Η διάρκεια της 1ης πτήσης αναμένεται να φθάσει έως 15/5. Το 50% και το 75% της πτήσης εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 24/4 και στις 01/5, αντίστοιχα.

Συστάσεις:

Γενικά, οι ζημιές από την 1η γενεά της ευδεμίδας δεν έχουν επιπτώσεις στην παραγωγή. Στα αμπέλια που έγιναν σοβαρές ζημιές την προηγούμενη χρονιά και κυρίως στις επιτραπέζιες ποικιλίες, συνιστάται εφαρμογή που αποσκοπεί στη μείωση του πληθυσμού των επόμενων γενεών του εντόμου ακριβώς πριν από την έναρξη της άνθισης (στάδιο μούρου - Η, βλαστός 15-30 εκ.) και εάν απαιτείται επανάληψη 7-14 ημέρες αργότερα από τον 1ο .

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Από τις λίστες με τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα έκδοση 22/03/2019 και τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα έκδοση 04/04/2019, σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου και της ετικέτας.

 

 

Πηγη

Το βαμβάκι είναι θερμόφιλο φυτό της εύκρατης ζώνης. Καλλιεργείται σε πεδινές και λιγότερο σε ημιορεινές περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. 

Σπέρνεται την άνοιξη αλλά η περίοδος σποράς μπορεί να επεκταθεί μέχρι τις αρχές καλοκαιριού. Ο κατάλληλος χρόνος σποράς καθορίζεται από τις καιρικές συνθήκες όπως η θερμοκρασία και η υγρασία και από τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας.

Στις περισότερες περιοχές της χώρας μας η σπορά έγινε κατά τα μέσα Απριλίου με αρχές Μαΐου και κατά πλειοψηφία οι βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο των 10-15 πραγματικών φύλλων και κοντά στο στάδιο της εμφάνισης των πρώτων χτενιών.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες το βράδυ, υψηλό ποσοστό υγρασίας και αργότερα υψηλές θερμοκρασίες) παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση της ανάπτυξης των βαμβακοφύτων κατά τα πρώτα στάδια του φυτρώματος οδηγώντας σε οψίμιση της καλλιέργειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε και επανασπορά.

cotton

Oρθολογική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων

Από το φύτρωμα των φυτών ως και την εμφάνιση των πρώτων πραγματικών φύλλων αλλά και για όλη την καλλιεργητική περίοδο, οι παραγωγοί πρέπει να κάνουν ορθολογική χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς επίσης και της άρδευσης, τόσο όσο ως προς την ποσότητα του νερού ανά άρδευση, όσο και ως προς τον αριθμό των αρδεύσεων.

Είναι σημαντικό τα φυτά να μείνουν συμπαγή χωρίς μεγάλη βλαστική ανάπτυξη αλλά με καλή καρπόδεση και να ανοίξουν τα καρύδια πρώιμα ώστε να προλάβουν να συγκομισθούν πριν από τις φθινοπωρινές βροχές.

Σε αυτό βοηθά η σωστή λίπανση και παράλληλα η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης.

Την περίοδο αυτή, πριν ή κατά τα πρώτα χτένια, γίνεται επιφανειακή λίπανση με Ν σε μία δόση για εγκατεστημένες καλλιέργειες στη βόρεια Ελλάδα και σε δύο κυρίως δόσεις στα κεντρικά και νότια διαμερίσματα της χώρας.

Χορηγείται η υπόλοιπη ποσότητα Ν της βασικής λίπανσης, στα τελευταία σκαλίσματα και λίγο πριν από το πότισμα και χρησιμοποιούνται κυρίως αζωτούχα λιπάσματα όπως ουρία ή ασβεστούχος νιτρική, νιτριθειϊκή και θειϊκή αμμωνία.

Στο βλαστικό στάδιο που βρίσκονται τα βαμβακόφυτα, το Ν είναι απαραίτητο για καλή και γρήγορη ανάπτυξη των φυτών, πλούσια βλαστική ανάπτυξη, μεγάλο αριθμό καρποφόρων βλαστών, επιμήκυνση της περιόδου καρποφορίας και εξασφάλιση μεγάλου ύψους παραγωγής.

Η καλή αποτελεσματικότητα της λίπανσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτήν της άρδευσης.

water3

΄Ορθολογική Άρδευση

Απαιτείται επαρκής εδαφική υγρασία αλλά όχι υπερβολική, για τη φυσιολογική ανάπτυξη της ρίζας και γερού βλαστού με πλούσια διακλάδωση και πολλά χτένια.

Στην περίοδο από το φύτρωμα μέχρι το σχηματισμό των πρώτων χτενιών οι ημερήσιες υδατικές ανάγκες δεν ξεπερνούν τα 2,5 m3/στρέμμα και συνήθως καλύπτονται από τις ανοιξιάτικες βροχές, ενώ κατά το σχηματισμό των χτενιών οι απαιτήσεις αυξάνονται από 2,5 έως 5m3/στρέμμα.

Σε κάθε περίπτωση η ένταση και η συχνότητα των αρδεύσεων εξαρτάται από τη διαθέσιμη εδαφική υγρασία στην περιοχή της ρίζας, δηλαδή σε βάθος ως 80-90cm.

Η υπερβολική αζωτούχος λίπανση και άρδευση ευνοούν τη βλαστική ανάπτυξη των φυτών σε βάρος της ανθοφορίας και καρποφορίας, οψιμίζοντας την παραγωγή και ταυτόχρονα καθιστούν τους φυτικούς ιστούς ευαίσθητους σε προσβολές από έντομα και ασθένειες.

 

 

Πηγη

Από επιτόπιους ελέγχους σε καλλιέργειες σιταριού στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, αλλά και από εξετάσεις δειγμάτων έχουν διαπιστωθεί μολύνσεις από τους μύκητες Septoria spp. (Σεπτορίωση) και Pyrenophora tritici-repentis (Πυρηνοφόρα).

Τα συμπτώματα είναι κατά τόπους έντονα, ιδιαίτερα σε αψέκαστους αγρούς και σε περιοχές όπου συνηθίζεται η μονοκαλλιέργεια σιτηρών.

Με τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις και την επικείμενη άνοδο της θερμοκρασίας, το επόμενο χρονικό διάστημα κρίνεται επικίνδυνο για την εξάπλωση των προσβολών.

Η ενδεχόμενη καταστροφή του φύλλου σημαία θα επηρεάσει καθοριστικά όχι μόνο την ποσοτική, αλλά και την ποιοτική απόδοση των σιτηρών.

Γι’ αυτό οι παραγωγοί θα πρέπει να επισκέπτονται και να παρατηρούν τα κτήματά τους και σε περίπτωση σοβαρής προσβολής να προβούν άμεσα σε ψεκασμό με ένα εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.

Η απόφαση για ψεκασμό θα πρέπει πάντα να παίρνεται σε συνεργασία με τους κατά τόπους γεωπόνους, συνεκτιμώντας την κατάσταση των φυτειών, τις κλιματολογικές συνθήκες, το κόστος του ψεκασμού, αλλά και τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας από την επαναλαμβανόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων της ίδιας ομάδας.

• Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.

• Η χρήση των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

Πηγη

 

Δελτίο Γεωργικής προειδοποίησης για την ενημέρωση των καλλιεργητών της ακτινιδιάς σχετικά με την αντιμετώπιση των κυριότερων εχθρών και ασθενειών αυτής της περιόδου.

 

Βαμβακάδα

(Pseudaulacapsis pantegona)

Η βαμβακάδα αποτελεί τον σοβαρότερο εχθρό της ακτινιδιάς. Προσβάλλει τον κορμό, τους κλάδους και τους καρπούς. Πολλαπλασιάζεται με μεγάλη ταχύτα.

► Έχει τρεις (3) γενιές το έτος.

► Διαχειμάζει με τη μορφή του καμαίου θηλυκού και από τα μέσα Απριλίου ξεκινούν οι ωοτοκίες.

► Την περίοδο αυτή εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός μετακινούμενων ακάλυπτων προνυμφών.

Ζημιές που προκαλεί:

► Απορροφά χυμούς από το φυτό με αποτέλεσμα την σταδιακή εξασθένιση του.
 
► Προχωρημένη προσβολή μπορεί να προκαλέσει ξήρανση σε κληματίδες, βραχίονες ακόμη και σε ολόκληρα φυτά.

► Σημαντικές είναι οι ζημιές στους καρπούς, όπου στα σημεία προσβολής πληγώνεται η επιδερμίδα με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται σήψεις, να μειώνεται ο χρόνος διατήρησης των καρπών και να υποβαθμίζεται η ποιότητα και η εμπορική τους αξία.

Pseudaulacaspis pentagona

Συστάσεις – Χημική καταπολέμηση

► Κατάλληλη περίοδος για τη χημική καταπολέμηση του εχθρού είναι η περίοδος που εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός ακάλυπτων μετακινούμενων προνυμφών (Απρίλιος – Μάιος)
 
► Αργότερα οι προνύμφες αποκτούν προστατευτικό κάλυμμα (ασπίδιο) το οποίο είναι ικανό να τις προστατεύσει από το υγρό των ψεκασμών και έτσι η καταπολέμηση τους να είναι πολύ δύσκολη και αναποτελεσματική.
 
► Οποιαδήποτε επέμβαση με εντομοκτόνα για να είναι επιτυχής πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν οι νεαρές προνύμφες 1ης και 2ης ηλικίας και μετά από προσεκτική παρακολούθηση του εντόμου.
 

Συνίσταται:

Οι παραγωγοί μετά από προσεκτική παρατήρηση των οπωρώνων τους και αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων ερπουσών μορφών:

Αν υπάρχει πυκνός πληθυσμός να προβούν σε ένα 1ο ψεκασμό με εγκεκριμένο σκεύασμα παραφινελαίου

Και ο 2ος ψεκασμός να γίνει 2 εβδομάδες αργότερα.

Σε περίπτωση όχι πυκνών πληθυσμών ο ψεκασμός να γίνει 7-10 μέρες μετά την εμφάνιση των ερπουσών μορφών.

Ο ψεκασμός πρέπει να καλύπτει κάθε σημείο του δένδρου και προτείνεται να γίνεται μόνο στα δένδρα που έχουν προσβολή ώστε να διαφυλάσσονται οι φυσικοί εχθροί των εντόμων.

Βακτηριακό έλκος

Pseudomonas syringae pv. actinidia

Τα κύρια συμπτώματα που προκαλεί το παραπάνω βακτήριο είναι:

► Μικρά σταγονίδια γαλακτόχρωμου υγρού κατά τη διάρκεια του χειμώνα στην επιφάνεια του κορμού, καθώς και των κυρίων και δευτερευόντων κλάδων
 
► Μεταχρωματισμό του φλοιού στα σημεία από όπου βγαίνει το υγρό (εικόνα 3).
 
► Τα παραπάνω συμπτώματα είναι πιο εμφανή αργά το χειμώνα και στις αρχές της Άνοιξης με τη διακοπή του λήθαργου των φυτών.
 
► Σε σοβαρά προσβεβλημένους κύριους κλάδους, οι οφθαλμοί δεν εκπτύσσονται ή αν εκπτυχθούν, οι νεαροί βλαστοί σύντομα παρουσιάζουν μάρανση και ξεραίνονται.
 
1398
 
► Κάποιες φορές παρατηρείται ανάπτυξη πολλών ζωηρών βλαστών (λαίμαργων) προερχόμενων από οφθαλμούς που βρίσκονται σε υγιή τμήματα του κορμού κοντά στο λαιμό του φυτού.
 
► Την άνοιξη και συνήθως από την άνθηση και μετά, τα φύλλα παρουσιάζουν νεκρωτικές κηλίδες (εικόνα 1).
 
► Τα μικρής ηλικίας φυτά είναι περισσότερο ευπαθή σε προσβολές από το παθογόνο.
 
► Αργότερα, τα φυτά παρουσιάζουν μάρανση που ξεκινά από την κορυφή
 
1396 
 
► Την Άνοιξη μπορεί να προσβληθούν και ζωηροί βλαστοί
 
► Συμπτώματα εμφανίζονται και στα άνθη. Τα προσβεβλημένα άνθη σε μεγάλο ποσοστό αποκτούν καστανό χρώμα και μαραίνονται χωρίς να ανοίξουν (εικόνα 2)
 
► Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω συμπτώματα, ιδίως στο φλοιό και τα άνθη, μοιάζουν με εκείνα που προκαλούνται από άλλα φυτοπαθογόνα βακτήρια ή επίδραση ψύχους.

1397

Οδηγίες καταπολέμησης

✔ Καλλιεργητικές πρακτικές

Συστάσεις

Συνιστώνται να εφαρμόζονται όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες που βοηθούν στην αποφυγή ή και στη μη εξάπλωση τους βακτηρίου όπως:

► Τακτική επιθεώρηση του κτήματος για τον έλεγχο τυχόν συμπτωμάτων

► Τακτική απολύμανση εργαλείων

► Το ξερίζωμα και κάψιμο προσβεβλημένων φυτών

► Η φύτευση υγιών δενδρυλλίων

► Ορθολογική άρδευση ώστε να μην παρέχεται μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που χρειάζονται τα δένδρα και να μην βρέχεται ο κορμός και

► Να εφαρμόζονται ψεκασμοί θρέψης των φυτών με αμινοξέα, σίδηρο, μαγγάνιο, χλωριούχο ασβέστιο και νιτρικό μαγνήσιο, τα οποία βελτιώνουν τη φυσική άμυνα του φυτού απέναντι στο βακτήριο

✔ Χημική καταπολέμηση

Συνίσταται

Για την αντιμετώπιση του βακτηρίου κατά την τρέχουσα περίοδο συνιστώνται:

► Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος, από τα πρώτα φύλλα έως την ανάπτυξη των καρπών, με κατάλληλο εγκεκριμένο μυκητοκτόνο και όχι αργότερα από 90 ημέρες προ της συγκομιδής.

► Από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών μπορεί να εφαρμόζονται ψεκασμοί με εγκεκριμένο σκεύασμα του Bacillus subtilis, με διάστημα 3 ημερών προ της συγκομιδής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Να χρησιμοποιούνται πάντα εγκεκριμένα σκευάσματα για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς και
  • Να τηρούνται τα αναγραφόμενα στις ετικέτες έγκρισης των σκευασμάτων.

 

Πηγη

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε αρκετές αµπελουργικές περιοχές, περιοχές καλλιέργειας πυρηνοκάρπων (ροδακινιές, νεκταρινιές, βερικοκιές, δαµασκηνιές, κερασιές) καθώς και περιοχές καλλιέργειας αχλαδιάς.

 

ΑΜΠΕΛΙ

Συστήνεται στους αµπελοκαλλιεργητές των χαλαζόπληκτων περιοχών να επέµβουν άµεσα (το συντοµότερο δυνατό) µε χαλκούχα σκευάσµατα, για την προστασία των αµπελώνων από φυτοπαθογόνους µύκητες και βακτήρια.

Να προσεχθεί ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας από τη χρήση σκευασµάτων.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Συστήνεται στους καλλιεργητές των χαλαζόπληκτων περιοχών να επέµβουν άµεσα (το συντοµότερο δυνατό) µε χαλκούχα σκευάσµατα, για την προστασία των οπωρώνων από φυτοπαθογόνους µύκητες και βακτήρια. Να προσεχθεί ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας από τη χρήση σκευασµάτων.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Εχθές 14.04.2019 ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε αρκετές περιοχές καλλιέργειας αχλαδιάς της επαρχίας Τυρνάβου.

Συστήνεται στους καλλιεργητές των χαλαζόπληκτων περιοχών να επέµβουν άµεσα (το συντοµότερο δυνατό) µε χαλκούχα σκευάσµατα, για την προστασία των οπωρώνων αχλαδιάς από φυτοπαθογόνους µύκητες και βακτήρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.


 Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων

- ΑΜΠΕΛΙΑ

- ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

- ΜΗΛΟΕΙΔΗ

 
 

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες μολύνσεων. Η προστασία της νέας βλάστησης από τις αρχικές μολύνσεις, οι οποίες ξεκινούν από τους οφθαλμούς που είχαν μολυνθεί το προηγούμενο έτος, κρίνεται απαραίτητη.

 

ΩΙΔΙΟ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

 

(Uncinula necator Schwein Burrill)

 

Για την διαπίστωση μολύσματος που διαχείμασε, είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιθεώρηση κατά το κλάδεμα των κληματίδων. Κληματίδες με σκουρόχρωμες δικτυώσεις στην επιφάνεια είναι απόδειξη έντονης προσβολής κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθούν από νωρίς με την έκπτυξη της νέας βλάστησης οι λεγόμενοι «βλαστοί σημαίες».

 

Είναι βλαστοί μικροί, που δεν αναπτύσσονται, με φύλλα «καρουλιασμένα» και καλυμμένα με μια γκρι σκόνη. Ύπαρξη τέτοιων βλαστών δείχνει ότι το παθογόνο υπήρχε στον οφθαλμό, όπου διαχείμασε, και μόλυνε το βλαστό κατά την έκπτυξη του οφθαλμού.

 

WIDIO 0102► Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες μολύνσεων.

 

► Να γίνει απαραίτητα επέμβαση στο στάδιο Ε (3 φύλλα, μήκος βλαστού τουλάχιστον 7 εκ.) σε περίπτωση που παρατηρηθούν τα παραπάνω συμπτώματα, αλλά και σε περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί, καθώς και στις ευαίσθητες στην ασθένεια ποικιλίες.

 

Η επέμβαση αυτή θεωρείται καθοριστική για την παραπέρα εξέλιξη της ασθένειαςWIDIO 03

 

WIDIO 01

 


 

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 

(μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

 

Ampelomyces quisqualis (12), Azoxystrobin (3), Boscalid + Kresoxim-methyl (3), Bupirimate (4), Bupirimate + Tebuconazole (3), Cyflufenamid (2), Cyflufenamid + Difenoconazole (2), Cyproconazole (4), Dimethomorph + Pyraclostrobin (3), Fenbuconazole (4), Folpet + Triadimenol (2), Fluopyram + Tebuconazole (3), Kresoxim-methyl (3), Laminarin (10), Meptyldinocap (4), Metrafenone (3), Myclobutanil (3), Myclobutanil + Quinoxyfen (3), Penconazole (2-3), Potassium hydrogen carbonate (8), Propiconazole (3), Propineb (4), Propineb + Triadimenol (2), Proquinazid (3), Pyriofenone (2), Spiroxamine (3), Sulphur (4), Tebuconazole (3), Tetraconazole (2), Triadimenol (2), Trifloxystrobin (3).

 

► Εάν επιλεγεί θείο βρέξιμο καταπολεμείται και το Άκαρι της Ερίνωσης (Eriophyes vitis, Acari: Eriophyidae). Η επέμβαση για τους βιοκαλλιεργητές θεωρείται επιβεβλημένη.

 

► Για τον περιορισμό του αρχικού μολύσματος να εφαρμόζεται μία φορά την εβδομάδα μέχρι και την άνθηση η συλλογή και η καταστροφή των προσβεβλημένων βλαστών.

 

 

Πηγη

 


Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΕΝΤΟΜΑ

ΑΝΑΡΣΙΑ - ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Πρόκειται για λεπιδόπτερα των οποίων τα προνυµφικά στάδια συµπεριφέρονται ως βλαστορύκτες και ως καρπόκαψες. Προσβάλλουν τους τρυφερούς βλαστούς και τους αναπτυσσόµενους, αλλά και ώριµους καρπούς. Την παρουσία των προνυµφών των εντόµων στους οπωρώνες αυτή την περίοδο µαρτυρούν οι µαραµένες και ξερές κορυφές των τρυφερών βλαστών, που έχουν προσβληθεί από αυτές.

Η δραστηριότητα των ακµαίων και των δύο εντόµων έχει αρχίσει µε σχετικά υψηλούς πληθυσµούς γραφολίθας και χαµηλούς ανάρσιας. Λόγω πρόσκαιρης αλλαγής του καιρού (βροχές και πτώση της θερµοκρασίας) ο ρυθµός των συλλήψεων παρουσίασε πτωτική τάση.

Ωστόσο, για την προστασία της νεαρής βλάστησης, αλλά και των αναπτυσσόµενων καρπών από τις προνύµφες των εντόµων, συστήνεται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο και κατά προτίµηση µε σκευάσµατα που καταπολεµούν και τα δύο έντοµα. Ο ψεκασµός αποβλέπει στη θανάτωση των ακµαίων και κυρίως των νεαρών προνυµφών, πριν αυτές προλάβουν να εισχωρήσουν µέσα στους νεαρούς βλαστούς και στους καρπούς.

Η επανάληψη του ψεκασµού εξαρτάται από τη δραστηριότητα των εντόµων, τη διάρκεια δράσης του εντοµοκτόνου, τις καιρικές συνθήκες και το ρυθµό ανάπτυξης της βλάστησης και των καρπών.

 ANARSIA

Προσβολή σε τρυφερό βλαστό και σε αναπτυσσόµενο καρπό ροδάκινου.

 

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Οι διαχειµάζουσες προνύµφες του λεπιδοπτέρου τρέφονται την εποχή αυτή µε την νεαρή βλάστηση, ανάµεσα στην οποία νυµφώνονται συνδέοντας µεταξύ τους τρυφερά φύλλα. Η δραστηριότητα των ακµαίων του εντόµου έχει αρχίσει σε πρώιµες περιοχές και ποικιλίες ήδη από τέλος Μαρτίου, αλλά εξελίσσεται µε µικρούς έως µηδενικούς κατά περιοχές πληθυσµούς. Για την προστασία της τρυφερής βλάστησης, αλλά και των αναπτυσσόµενων καρπών από την τροφική δραστηριότητα των προνυµφών της πρώτης γενιάς του εντόµου, συστήνεται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο, µόλις διαπιστωθούν οι πρώτες χαρακτηριστικές προσβολές των προνυµφών (φαγώµατα και δέσιµο φύλλων).

Συστήνεται να χρησιµοποιηθούν εντοµοκτόνα που καταπολεµούν ταυτόχρονα την ανάρσια και τη γραφολίθα.

FYLLODETHS

Προσβολή σε τρυφερή βλάστηση και στην επιφάνεια του καρπού.

 

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Η δραστηριότητα των ακµαίων του λεπιδοπτέρου έχει ήδη ξεκινήσει στις ζεστές περιοχές. Και εξελίσσεται µε µικρούς πληθυσµούς. Για την προστασία των αναπτυσσόµενων καρπών από τις προνύµφες της πρώτης γενιάς του εντόµου συστήνεται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο. Ο ψεκασµός αποβλέπει στη θανάτωση των ακµαίων και κυρίως των νεαρών προνυµφών, πριν αυτές προλάβουν να εισχωρήσουν µέσα στους νεαρούς καρπούς. Η επανάληψη του ψεκασµού εξαρτάται από τη διάρκεια δράσης του εντοµοκτόνου, τις καιρικές συνθήκες και το ρυθµό ανάπτυξης των καρπών.

KARPOKAPSA

Προσβολή άγουρου και ώριµου καρπού

ΑΦΙΔΕΣ (Μελίγκρες)

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - ΚΕΡΑΣΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

Οι ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες και η τρυφερή βλάστηση ευνοούν την ανάπτυξη πληθυσµών αφίδων. Οι αφίδες προκαλούν έντονη παραµόρφωση της νεαρής βλάστησης, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και φορείς ιδιαίτερα καταστρεπτικών φυτοπαθογόνων ιών. Σε οπωρώνες που παρατηρείται προσβολή της νεαρής βλάστησης από αφίδες, συνιστάται άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο.

 

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ

(Άσπρη ψώρα - Ψώρα Σαν Ζοζέ)

Για την καταπολέµηση των κινητών µορφών των κοκκοειδών που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή συνιστάται επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο, αλλά µόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν σηµαντική προσβολή. Και αυτό διότι τα έντοµα αυτά, ιδίως αυτή την εποχή, έχουν πλήθος φυσικών εχθρών (ωφέλιµα έντοµα), οι οποίοι συχνά ελέγχουν αποτελεσµατικά τους πληθυσµούς των κοκκοειδών και η δράση τους δεν πρέπει να διαταράσσεται από τη χρήση ευρέως φάσµατος εντοµοκτόνων.

Συνιστάται ο ψεκασµός µόνο των προσβεβληµένων δένδρων του οπωρώνα και µε πλήρη κάλυψη του κορµού και των βραχιόνων µε το ψεκαστικό υγρό. Η καταπολέµηση των κοκκοειδών είναι δυνατό να συνδυαστεί µε εκείνη για την ανάρσια και τη γραφολίθα.ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

 

ΩΙΔΙΟ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Ο µύκητας προσβάλει κυρίως τη ροδακινιά, τη νεκταρινιά και τη βερικοκιά, ζηµιώνοντας την τρυφερή βλάστηση και τους καρπούς. Η ασθένεια ευνοείται από ξηρό καιρό και µεγάλη ηλιοφάνεια. Είναι ιδιαίτερα σοβαρή στα νεαρά δένδρα, τις όψιµες ποικιλίες και τη νεκταρινιά. Για την προστασία των καρπών και της νεαρής βλάστησης από την ασθένεια συνιστάται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο, µόλις διαπιστωθούν τα πρώτα συµπτώµατα της ασθένειας Στην περίπτωση που ο καιρός διατηρείται ξηρός µε µεγάλη ηλιοφάνεια, οι ψεκασµοί θα πρέπει να επαναλαµβάνονται, ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του σκευάσµατος, µέχρι το τέλος της ανάπτυξης των βλαστών και τη σκλήρυνση του πυρήνα των καρπών.

 

ΚΟΡΥΝΕΟ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - ΚΕΡΑΣΙΑ)

Η µυκητολογική αυτή ασθένεια ευνοείται από βροχερό και υγρό καιρό. Συστήνεται η συνέχιση των ψεκασµών στις υγρές περιοχές µε ιστορικό προσβολών καθώς και στις ευαίσθητες στο µύκητα ποικιλίες βερικοκιάς και δαµασκηνιάς.

 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΩΣΗ

(ΚΕΡΑΣΙΑ)

Η µυκητολογική αυτή ασθένεια ευνοείται από βροχερό και υγρό καιρό. Συστήνεται η συνέχιση των ψεκασµών στις υγρές περιοχές µε ιστορικό προσβολών καθώς και στις ευαίσθητες στο µύκητα ποικιλίες κερασιάς.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Οι εικόνες που δίνονται και παρουσιάζουν συµπτώµατα προσβολής ασθενειών και εχθρών είναι απλώς ενδεικτικές και σκοπό έχουν την καλλίτερη κατανόηση των φυτοπαθολογικών προβληµάτων από τους καλλιεργητές.

Σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν εργαλείο διάγνωσης από µέρους των παραγωγών. Για θέµατα διάγνωσης πάσης φύσεως προσβολών των φυτών, οι καλλιεργητές σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθύνονται άµεσα σε εξειδικευµένους γεωπόνους.

 
 
 
 
 

Σε όλες τις περιοχές, οι πατατοφυτείες βρίσκονται σε ευπαθές στάδιο στις προσβολές από τα παθογόνα και τους εχθρούς της καλλιέργειας.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις:

Σε όλες τις περιοχές υπάρχουν πατατοφυτείες σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από την ασθένεια. Η βαθμιαία άνοδος των θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τις τελευταίες βροχοπτώσεις και τη διάρκεια διύγρανσης του φυλλώματος, δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για το ξεκίνημα προσβολών (βλ. γραφ.).

Συστάσεις:

Οι φυτείες να προστατεύονται με 7-ήμερες επεμβάσεις. Ιδιαίτερα στις πατατοκαλλιέργειες που έχουν ήδη εμφανιστεί κηλίδες, να εφαρμόζονται μικρά μεσοδιαστήματα εφαρμογής και οι υψηλότερες συνιστώμενες από την ετικέτα δόσεις κατάλληλου φυτοπροστατευτικού. Η προστασία για τον Περονόσπορο πρέπει να είναι κυρίως προληπτική. Όπου απαιτείται, να ληφθεί υπόψη η ανάγκη κάλυψης και του νέου φυλλώματος

ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ

Διαπιστώσεις:

Παρατηρούνται τοπικές εξάρσεις. Ο καιρός ευνοεί προσβολές σε όλες τις πεδινές περιοχές.

Συστάσεις:

Συνιστώνται προληπτικές εφαρμογές ανά 10ήμερο μόνο με την εμφάνιση τοπικών προσβολών. Να ξεριζώνονται και να καταστρέφονται τα φυτά με ύποπτα συμπτώματα. Η ασφαλής διάγνωση και η επιλογή κατάλληλων φυτοπροσταστευτικών για την συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον περονόσπορο να γίνει με τον γεωπόνο/σύμβουλο της καλλιέργειας.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Από τις λίστες με τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα έκδοσης 08/04/2019 και τα εντομοκτόνα σκευάσματα της ηλεκτρ. βάσης του Υπουργείου έτους 2019, σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου φυτοπροστασίας του γεωπόνου για την επιλογή φυτοπροστατευτικού, δοσολογίας και μεσοδιαστήματος εφαρμογής.

Θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, την προστασία του αγρότη, του καταναλωτή -τήρηση ημέρων αναμονής, των ωφέλιμων οργανισμών και του περιβάλλοντος.

 
 

Οι εγκεκριμένες δραστικές των Εντομοκτόνων και Ακαρεοκτόνων Αμπελιού για το έτος 2019.

ENTOMOKTONA

AKAREOKTONA

 

Παρατηρήσεις:

Συντ/εις: MAE= Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών στην καλιεργ. περίοδο, PHI= Τελευταία εφαρμογή προ συγκομιδής.

Οι εναλλαγές των φυτοπροστατευτικών για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας να βασίζονται στις αριθμημένες ομάδες δράσης.

Η κατάταταξη σε ομάδες ανθεκτικότητας βασίζεται στον μηχανιμό δράσης τους και ακολουθεί το IRAC 2018.

Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε ένα εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο μειώνει σοβαρά την αποτελεσματικότητα του.

Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να τηρείται το όριο του μέγιστου αριθμού εφαρμογών με το ίδιο σκευασμα και οι εφαρμογές να γίνονται σε εναλλαγή με σκευάσματα από διαφορετική ομάδα.

Γενικά, εφόσον εμφανιστεί ανθεκτικότητα, αυτή αφορά όλα τα μέλη της ομάδας. Η λίστα υπόκειται σε τροποποιήσεις. Οι οδηγίες της ετικέτας υπερισχύουν του παρόντος.

 

 

Πηγη

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

Λίπανση Ελιάς

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ