Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

  • Greek Olive Oil

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Επιστολή της ΠΕΠΤΕΓ στο ΥπΑΑΤ για άμεση παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών για το Αγροτικό Τιμολόγιο στην ΔΕΗ. Ακολουθεί η επιστολή:

Άμεση παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών για το Αγροτικό Τιμολόγιο στην ΔΕΗ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την Υ.Α. 140424/06.03.2017 η οποία αφορά την διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του Αγροτικού Τιμολογίου για όλες τις υφιστάμενες και ηλεκτροδοτούμενες αρδευτικές εκμεταλλεύσεις και προκειμένου να μην προχωρήσει η ΔΕΗ σε μονομερή καταγγελία των Συμβάσεων Προμήθειας και την τελική διακοπή της ηλεκτροδότησης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία έως τις 30/09/19.

Σας ζητούμε σε συνεργασία με τον συναρμόδιο Υπουργό κ. Κωστή  Χατζηδάκη (Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας) αλλά και την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, όπως μεριμνήσετε άμεσα προκειμένου να δοθεί παράταση της συγκεκριμένης διαδικασίας τουλάχιστον μέχρι 31/12/2022, (Ένα (1) έτος μετά την Β' αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης , δηλαδή έως το 2022) για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών , για τους εξής πολύ σημαντικούς και ουσιαστικούς λόγους:

1. Ο πολύ μεγάλος όγκος βεβαιώσεων που πρέπει να εκδοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΗΜΟΙ, ΔΑΟΚ, ΤΟΕΒ κ.λ.π.) σε συνάρτηση με των μικρό αριθμό υπαλλήλων καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 30/09/19.
Τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας είναι η προσκόμιση της Άδειας Χρήσης Ύδατος ή η βεβαίωση υποβολής αιτήματος για την χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος για ηλεκτροδοτούμενο έργο υδροληψίας από τους αρμόδιους φορείς (ΔΗΜΟΙ, ΔΑΟΚ, ΤΟΕΒ κ.λ.π.).

2.  Επίσης πολύ μεγάλος αριθμός πολιτών δεν είχε υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση για την χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος για ηλεκτροδοτούμενο έργο υδροληψίας και νέοι φάκελοι υποβάλλονται αυτή την περίοδο με επισυναπτόμενο το προβλεπόμενο παράβολο των 150 ευρώ (εάν έχει γίνει αρχικά εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ.-Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) ή 250 Ευρώ (εάν υποβάλλεται τώρα αίτηση για άδεια χρήσης νερού).

Η διαδικασία αίτησης προϋποθέτει εκτός της κατάθεσης του σχετικού προστίμου και να υπάρχει η απαραίτητη πληρότητα του φακέλου και των υποβληθέντων δικαιολογητικών μετά από το σχετικό υπηρεσιακό έλεγχο , ο οποίος είναι αδύνατο να γίνει παράλληλα με την έκδοση των βεβαιώσεων για την ΔΕΗ. 

Επίσης επιπρόσθετα οι υπηρεσίες έκδοσης των άδειων χρήσης νερού (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) εκδίδουν πιστοποιητικά εγγραφής των υδροληψιών στο Ε.Μ.Σ.Υ. -Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) για συμβολαιογραφική πράξη(μεταβιβάσεις ακινήτων, εθνικό κτηματολόγιο κ.λ.π.), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες έκδοσης των αδειών χρήσης νερού.
 
3. Οι καλοκαιρινοί μήνες παρουσιάζουν αυξημένη αγροτική δραστηριότητα και δεν υπάρχει η χρονική δυνατότητα να απευθυνθούν οι αγρότες στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών, και την υποβολή τους στην ΔΕΗ , και επιπρόσθετα  οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω καλοκαιρινών αδειών δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό προκειμένου να εκδώσουν τις σχετικές βεβαιώσεις .

4.  Στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτείται εκτός της αλλαγής επωνυμίας του αγροτικού τιμολογίου και η είσπραξη εγγύησης (τουλάχιστον 130 €) για κάθε σημείο υδροληψίας, και η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών(σχέδιο ηλεκτρολόγου , επικαιροποίηση Ε9 κ.λ.π.) καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολή την οικονομική τακτοποίηση των απαιτήσεων αυτών το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τους αγρότες, καθώς έχουν και άλλες υποχρεώσεις, (Eθνικό Κτηματολόγιο, Δασικοί χάρτες,ΕΦΚΑ,κ.λ.π.)

5. H προθεσμία που είχε οριστεί μετά από παράταση (31/05/19) και που παρατάθηκε εν νέου (30/09/19) προκειμένου να προχωρήσει  η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ώστε να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση των ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης, στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει έως και σήμερα.

Υπενθυμίζουμε πως για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής θα έπρεπε να συνδράμουν ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνεισφέροντας με το αρχείο των ηλεκτροδοτήσεων, καθώς και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διαθέτει σε ετοιμότητα πληροφοριακό σύστημα καταγραφής των απαιτούμενων στοιχείων .

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διευκολύνει συνολικά τη διαδικασία αδειοδότησης χρήσεων ύδατος από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ακολούθως την έκδοση του απαιτούμενου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού.

Για όλους του παραπάνω λόγους παρακαλούμε για την άμεση έκδοση απόφασης παράτασης της διαδικασίας ώστε οι δικαιούχοι μειωμένου αγροτικού τιμολογίου να συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής των απαραίτητων στοιχείων στα τοπικά υποκαταστήματα του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, αυτοβούλως, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις εκκρεμότητές τους.

 

 

ΠΗΓΗ

Η κυβέρνηση αναζητά φόρμουλα μείωσης του φόρου ως ισοδύναμο ανταγωνιστικότητας. Με συγκεκριµένη κατεύθυνση, που συνοψίζεται στη λογική µιας ισχυρής ανάπτυξης µέσω της µείωσης φόρων και της προσέλκυσης επενδύσεων αλλά και σε µέτρα που στοχεύουν στην απελευθέρωση της υγιούς επιχειρηµατικότητας, ετοιµάζεται το κυβερνητικό επιτελείο για ένα Σεπτέµβρη έντονων διεργασιών.

0

Με συγκεκριµένη κατεύθυνση, που συνοψίζεται στη λογική µιας ισχυρής ανάπτυξης µέσω της µείωσης φόρων και της προσέλκυσης επενδύσεων αλλά και σε µέτρα που στοχεύουν στην απελευθέρωση της υγιούς επιχειρηµατικότητας, ετοιµάζεται το κυβερνητικό επιτελείο για ένα Σεπτέµβρη έντονων διεργασιών. Σε αυτό το µοτίβο φαίνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τους επιτελείς του να επεξεργαστούν τρόπους ώστε να µειωθεί το αγροτικό πετρέλαιο που εκτός του ότι αυξάνει κόστη για τους Έλληνες αγρότες, τους καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικούς σε σχέση µε τους ευρωπαίους συναδέλφους τους. Πρόκειται, άλλωστε, για διαβεβαίωση που είχε δώσει ο ίδιος σε αγρότες και κτηνοτρόφους, µε τους οποίους είχε συναντηθεί προεκλογικά στη Θεσσαλία, χωρίς βέβαια τότε να προχωρήσει σε περαιτέρω λεπτοµέρειες. Εξάλλου, το ίδιο ζήτηµα έθετε στον προεκλογικό της λόγο και η απερχόµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, µε τον τότε πρωθυπουργό Αλεξη Τσίπρα (σ.σ επίσκεψη σε Ζαγορίν) να θεωρεί τη «θέσπιση φθηνού πετρελαίου» ως ...ελλειµένη απόφαση.

Κατά πόσο, η επεξεργασία µιας τέτοιας προοπτικής παρά το γεγονός ότι υπήρχε ως αναφορά στον προγραµµατικό λόγο της σηµερινής διακυβέρνησης έχει προχωρήσει ή βρίσκεται απλά σε πρωτόλειο στάδιο θα φανεί. Υπενθυµίζεται, πάντως, ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας σε συνάντησή τους στις αρχές του µήνα µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, ενηµερώθηκαν πως η υπόθεση «αγροτικό πετρέλαιο», είναι στα χέρια Μητσοτάκη-Σταϊκούρα. Οι ίδιοι οι αγρότες τονίζουν ότι «η µείωση της φορολογίας και του κόστους παραγωγής, µέσω και της επιστροφής στο καθεστώς φθηνού αγροτικού πετρελαίου είναι ζήτηµα επιβίωσης για τους κτηνοτρόφους».

Οριζόντια παρέµβαση

Εν τω µεταξύ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται µια οριζόντια παρέµβαση, µια φόρµουλα δηλαδή που θα µειώσει τους υπέρογκους, ως γνωστόν, φόρους στο αγροτικό πετρέλαιο. Άλλωστε, µια πρώτη ένδειξη των κυβερνητικών προθέσεων αποτελούν τα στοιχεία που δηµοσίευσε η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού του Κυβερνητικού Έργου για τον ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης για αγροτική χρήση το έτος 2019 στην Ελλάδα, τα οποία καταδεικνύουν ότι επιβαρύνει σηµαντικά το κόστος της παραγωγής στη χώρα µας. Ειδικότερα καταγράφεται ότι ο συντελεστής ΕΦΚ πετρελαίου για γεωργική χρήση στη χώρα µας είναι διπλάσιος από εκείνον στην Ευρώπη των 28, ενώ ο ΦΠΑ είναι κατά 4 µονάδες µεγαλύτερος από τον µέσο όρο της Ευρώπης. Πιο αναλυτικά και βάσει των στοιχείων της Eurostat κατά την περίοδο 2008-2017 η δαπάνη πετρελαίου για γεωργικούς σκοπούς αποτέλεσε στην Ελλάδα το 14,9% των συνολικών δαπανών παραγωγής (ή το 19,8% των εισροών), ενώ στην ΕΕ-28 αποτελεί το 4,2% των συνολικών δαπανών παραγωγής (ή το 5,6% των εισροών). Να σηµειωθεί ότι για την παραγωγή γεωργικού προϊόντος αξίας 100 ευρώ ο Έλληνας γεωργός πληρώνει για πετρέλαιο 9,7 ευρώ, ενώ ο Ευρωπαίος γεωργός πληρώνει µόνο 3,3 ευρώ.

Η προσεχής 84η ∆ΕΘ, σε συνδυασµό µε τις πρόδροµες επισκέψεις των υπουργών στη Θεσσαλονίκη θα µπορούσε να στρώσει το έδαφος για σχετικές ανακοινώσεις επί του θέµατος, όπως είθισται µέχρι τώρα... Στην κατεύθυνση αυτή το κυβερνητικό επιτελείο ξεκίνησε ήδη τις επαφές µε τους παραγωγικούς φορείς.

 

ΠΗΓΗ

Eπαγγελματικού τύπου ταμείο με υποχρεωτική «επικουρική» ασφάλιση σχεδιάζει το κυβερνητικό επιτελείο για όσους ενταχθούν στην αγορά εργασίας από τον Ιανουάριο του 2021 και έπειτα σε κατηγορίες ασφαλισμένων μη μισθωτών, όπως έμποροι, βιοτέχνες και αγρότες.

Ήδη, με Απόφαση του υφυπουργού Εργασίας κ. Νότη Μηταράκη συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για τη διαμόρφωση ενός πορίσματος προτάσεων για τις αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση. Το πόρισμα αυτό θα παραδοθεί στον κ. Μηταράκη έως τις 4 Οκτωβρίου και, αμέσως, μετά αναμένονται οι σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Eκείνο που εξετάζεται – σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr, είναι, στο νέο επαγγελματικού τύπου φορέα το οποίο σχεδιάζει να ιδρύσει εντός του ήδη υφιστάμενου, δημοσίου, Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, να ενταχθούν όχι μόνο οι νέοι μισθωτοί (που θα πρωτασφαλισθούν από το 2021 και μετά), αλλά και οι νέοι μη μισθωτοί δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες που, θα ενταχθούν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από τον Ιανουάριο του 2021.

Οι νέοι μη μισθωτοί που σχεδιάζεται να ενταχθούν στο νέο ταμείο, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

- Στην πρώτη κατηγορία, ανήκουν εκείνοι οι μη μισθωτοί (σ..σ νυν ασφαλισμένοι) που ήδη είναι ενταγμένοι στην επικουρική ασφάλιση, δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι (σ.σ. ασφαλισμένοι στο τέως ΕΤΑΑ). Οι συγκεκριμένοι, ήδη ασφαλισμένοι, καταβάλλουν εισφορές 6,5% βάσει του εισοδήματος τους υπέρ του επικουρικού κάθε μήνα. Εκείνοι, όμως, που θα πρωτασφαλισθούν από τον Ιανουάριο του 2021 και έπειτα, θα ενταχθούν στο σχεδιαζόμενο φορέα ''επικουρικής '' ασφάλισης και θα πληρώνουν, επίσης, εισφορές ύψους 6,5%. Ωστόσο, από το 2022, έχει ήδη ψηφισθεί (από την προηγούμενη κυβέρνηση) η μείωση των εν λόγω εισφορών στο 6%. Εφόσον ευοδωθεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός για ίδρυση του νέου ταμείου το 2021, το πιο πιθανόν -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – η ήδη προβλεπόμενη αυτή μείωση να έλθει νωρίτερα, δηλαδή το 2021, χωρίς να αποκλείεται οι εν λόγω εισφορές να είναι ακόμα χαμηλότερες (πχ ακόμα και στο 3,5%)

- Στη δεύτερη κατηγορία των μελλοντικών νέων ασφαλισμένων του υπό εξέταση φορέα, θα ανήκουν -σύμφωνα με το ίδιο σενάριο – και οι νέοι (από την 1η/1/2021) επαγγελματίες που ανήκουν στον κλάδο του τέως ΟΑΕΕ (έμποροι, βιοτέχνες, οδηγοί, κλπ.) αλλά και οι νέοι (από την 1η/1/2021) αγρότες ανήκουν στο κλάδο του τέως ΟΓΑ. Οι νυν ασφαλισμένοι στους εν λόγω κλάδους (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ) δεν υπάγονται σήμερα στον τομέα της Επικουρικής Ασφάλισης (με εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που ανήκουν στον τέως ΟΑΕΕ).

Η ένταξη των εν λόγω μελλοντικά (δηλαδή από το 2021) ασφαλισμένων στο σχεδιαζόμενο ταμείο διευκολύνεται -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- από τη μείωση των εισφορών κύριας ασφάλισης, η οποία ισχύει από τις αρχές του τρέχοντος έτους (σ.σ. από το 20% στο 13,3% για τους επαγγελματίες).  Αυτό σημαίνει ότι, η ελάφρυνση των εισφορών κύριας ασφάλισης των επαγγελματιών κατά 6,7% μονάδες που ισχύει από την 1η/1/2019 μπορεί να "τροφοδοτήσει" τη δυνατότητα καταβολής εισφορών υπέρ του νέου επικουρικού, της τάξεως τουλάχιστον του 3,5% από τους επαγγελματίες.

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του νέου ταμείου, μία γενική ιδέα, έδωσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νότης Μηταράκης, σε συνέντευξή του, υπογραμμίζοντας πως  "θα υπάρχει αφενός μεν η κύρια σύνταξη, η οποία θα είναι κρατική, δημόσια και διανεμητική, αφετέρου δε η νέα επικουρική σύνταξη θα έχει τη λογική του ατομικού κουμπαρά, καθώς τα χρήματα του κάθε ασφαλισμένου θα παραμένουν στο δικό του όνομα”. Ο ίδιος επισήμανε πως "θα χρειαστεί να εδραιωθεί ένα νέο σύστημα διαχείρισης ατομικών λογαριασμών". Από εκεί και πέρα, όπως τόνισε, "ο κάθε ασφαλισμένος θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ ενός δημόσιου παρόχου για την επένδυση του ατομικού λογαριασμού του ή άλλων επαγγελματικών ταμείων και επενδυτικών εταιρειών, υπό την εποπτεία πάντα της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το ΕΤΕΑΕΠ, σε κάθε περίπτωση, θα παραμείνει ο βασικός διαχειριστής της επικουρικής ασφάλισης". 

 

Η απόφαση Μηταράκη για την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Επικουρική Ασφάλιση

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία προτάσεων για την αναδιοργάνωση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

Έχοντας υπόψη
1.Τις διατάξεις του Ν.3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111 Α΄)
2.Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύει
3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 168 Α’) όπως ισχύει
4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5.Την αριθμ. 33167/Δ1. 11368/25-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 3053/τ.Β΄/ 26-07-2019) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Μηταράκη».
6.Την αριθμ. 33862/Δ1.11539/30-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 511/τ.ΥΟΔΔ/2-08-2019) «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».
7.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία προτάσεων για την αναδιοργάνωση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
1.Καρασιώτου Παυλίνα, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Πρόεδρος.
2.Τσάμη Παρασκευή, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης.
3.Μάντζαρη Σοφία, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών με αναπληρώτρια την Αγγελή Ελένη, ομοίως.
4.Στελλάτου Ιουλία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης, με αναπληρώτρια την Παπανικολοπούλου Αλεξάνδρα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επικουρικής Ασφάλισης.
5.Μαυρίδου Γεωργία, Προϊσταμένη του Τμήματος Εσωτερικής Νομοθεσίας Επαγγελματικής Ασφάλισης, με αναπληρωτή τον Δρίβα Παναγιώτη, υπάλληλο του Τμήματος.
6.Ζαχαράκη Ελευθερία, εκπρόσωπος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) με αναπληρωματικό μέλος τη Νιφόρου Αφροδίτη, ομοίως.
7.Χατζηβασίλογλου Ιωάννης, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος με αναπληρωματικό μέλος τη Σόμπολου Ανθούλα, ομοίως.
8.Κουσκουνά Ευφροσύνη, Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με αναπληρωματικό μέλος τον Συμεωνίδη Γεώργιο, μέλος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ομοίως.
9.Μαργαριτσανάκη Μαρία, εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αναπληρωματικό μέλος τον Χαμπέο Αθανάσιο, ομοίως.
10.Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και δικηγόρος, ως εμπειρογνώμονας σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
11.Αντωνάκη Μαργαρίτα, εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με αναπληρωματικό μέλος τη Βαρουχάκη Ευαγγελία, ομοίως.
12.Νούνης Χρήστος, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης με αναπληρωματικό μέλος τον Φύτρο Χαράλαμπο, ομοίως.
13.Λάζαρης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Ένωσης Επαγγελματικών Ταμείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης, με αναπληρωματικό μέλος τον Παπαδόγιαννη Χρήστο, ομοίως.

Γραμματειακή υποστήριξη: Βρεττός Κωνσταντίνος, συνεργάτης στο ιδιαίτερο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Έργο της εν λόγω Ομάδας θα αποτελέσει η επεξεργασία και διατύπωση του μηχανισμού μετάβασης σε ένα νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Η Πρόεδρος δύναται να καλεί να συμμετέχουν στις εργασίες της ομάδας εκπρόσωποι φορέων, εμπειρογνώμονες ή πρόσωπα από τον ιδιωτικό τομέα με ειδικές γνώσεις στα θέματα που άπτονται του έργου της ομάδας, εφόσον αυτό κρίνεται χρήσιμο ή/και αναγκαίο.

Οι συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας θα πραγματοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας δε θα λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση.

Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να παραδώσει το πόρισμά της στο Γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.

 

 

ΠΗΓΗ

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019 13:33

Στη Νάξο το 26ο συνέδριο των νέων αγροτών

Written by

Συνεπής στο θεσμό που η ίδια καθιέρωσε, η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών διοργανώνει και φέτος το 26οο Συνέδριο για την ύπαιθρο και τους αγρότες. Εφέτος ο τόπος διεξαγωγής θα είναι ο νομός Κυκλάδων και συγκεκριμένα η Νάξος,. Το συνέδριο θα γίνει στις 18-20 Οκτωβρίου, θα έχει συνδιοργανωτή την ΕΑΣ Νάξου και την Περιφέρεια Νοτίου Ελλάδας.

Η θεματολογία αφορά όλους τους Έλληνες αγρότες και δίνει έμφαση :

  • Στη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής και της Ελληνικής διατροφής με τον τουρισμό που μπορεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη αγορά τροφίμων για τους Έλληνες Αγρότες,
  • Στην ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Ελληνικής νησιωτικής παραγωγής.
  • Στις προτεραιότητες του Ελληνικού Στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ που βρίσκεται σε πλήρη διαπραγμάτευση
  • Στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ιδίως στις νέες τεχνολογικές εφαρμογές,

Το Συνέδριο συνεχίζει την παράδοση των ετήσιων Συνεδρίων των Ενώσεων Νέων Αγροτών που ξεκίνησαν το 1994 και έγιναν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αποτελεί την αφορμή για την ετήσια συνάντηση των νέων αγροτών της χώρας μας.

Θα μιλήσουν αγρότες, στελέχη της αγοράς, εκπρόσωποι συνεταιριστικών οργανώσεων και ομάδων παραγωγών, στελέχη του Δημοσίου τομέα, πανεπιστημιακοί, ερευνητές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να μεταφέρουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους και να παρουσιάσουν επιτυχημένες πρακτικές.

Η Π.Ε.Ν.Α., μόνη θεσμοθετημένη συνδικαλιστική οργάνωση για τις Νέες και τους Νέους Αγρότες της χώρας μας, καλεί όλους και όλες να συμμετέχουν στο συνέδριο.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η ιστορία του ξεκινά από την Ινδία, όταν το 1988, ο 18χρονος τότε Σπύρος Σινγκ αποφασίζει να αφήσει τη χώρα του για να επιβιώσει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα Μέγαρα. Για τα προς το ζην ασχολήθηκε με αυτό που ήξερε να κάνει καλά, να καλλιεργεί.

Βρήκε δουλειά σε αγροτικές επιχειρήσεις, καθώς ο πατέρας του διέθετε αγροτική γη όπου ο ίδιος τον βοηθούσε. Σήμερα, διαθέτει 1.000 στρέμματα φυλλωδών λαχανικών, έχει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθεύει πελάτες του εξωτερικού, ενώ διαθέτει και δύο καταστήματα στην Κεντρική Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης. Εκτός των άλλων, είναι ανοιχτός σε νέες καινοτομίες που μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερη παραγωγή. «Αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα στο τέλος του 1989 καθώς η ζωή στην Ινδία δεν ήταν τόσο ευχάριστη. Για την Ελλάδα είχα έναν ενθουσιασμό τόσο από συγγενείς μου που δούλευαν παλαιότερα εδώ, όσο και από τα χρόνια του σχολείου που μαθαίναμε για τους αρχαίους Έλληνες. Είχα, λοιπόν, ένα ωραίο αίσθημα για τη χώρα αυτή», αναφέρει στην «ΥΧ» ο Σπύρος.

Το αρχικό του πλάνο εστίαζε στην εγκατάσταση στην Ελλάδα για περίπου πέντε χρόνια με την προοπτική κάποια στιγμή να επιστρέψει στην Ινδία. Η αγάπη του, όμως, για την Ελλάδα και τους ανθρώπους που είχε γνωρίσει εδώ τον οδήγησαν στο να αλλάξει το αρχικό του πλάνο. Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε ως εργάτης γης σε μία αγροτική επιχείρηση στον Ωρωπό, το 1989.

«Δούλεψα περίπου έναν χρόνο εκεί και μετά βρήκα δουλειά στα Μέγαρα σε μια αγροτική επιχείρηση στην οποία έμεινα για περίπου δέκα χρόνια. Το 2000 αγόρασα τη δική μου γη, γύρω στα 25 στρέμματα. Με πολλή δουλειά αλλά και τη βοήθεια φίλων κατάφερα να επεκτείνω τη δραστηριότητά μου. Σήμερα καλλιεργώ φυλλώδη λαχανικά, όπως μαϊντανό, σέλινο, κρεμμύδια, σπανάκι, άγρια χόρτα, ρόκα, κόλιανδο, μάραθο δυόσμο, βλήτα σε 1.000 στρέμματα, αλλά και ντομάτα σε διχτυοκήπιο περίπου 10 στρεμμάτων», αναφέρει ο Σπύρος.

Συνεργασίες με καταστήματα λιανικής

Η επιτυχημένη πορεία του Σπύρου δεν έμεινε μόνο στην αύξηση της γης, αλλά επικεντρώθηκε και στην προώθηση των προϊόντων του. Όπως ο ίδιος αναφέρει, «έχω δύο καταστήματα στην Κεντρική Λαχαναγορά στη Θεσσαλονίκη και συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Πουλάμε, επίσης, στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών και Πατρών, ενώ επίσης έχουμε συνεργασίες και στην Κέρκυρα. Το καλό με την περιοχή εδώ στα Μέγαρα είναι ότι ο χειμώνας δεν επηρεάζει την παραγωγή. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε πολλούς πελάτες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και εποχιακά συνεργαζόμαστε και με μία εταιρεία στην Πολωνία».

Καινοτομία των διχτυοκηπίων

Εκτός από τα παραπάνω, ο Σπύρος καλλιεργεί ακόμα 10 στρέμματα ντομάτας με μια καινοτόμο μέθοδο, αυτή των διχτυοκηπίων. Τα διχτυοκήπια αποτελούν μία απλή κατασκευαστική δομή οριζόντιας μορφής με μεταλλικά μέρη και συρματόσχοινα τα οποία προσφέρουν υψηλή αντοχή στους ανέμους. Η πλήρης κάλυψη με εντομολογικά δίχτυα αποκλείουν εντομολογικές και ιολογικές προσβολές και τη χρήση τοξικών φυτοφαρμάκων.

Επίσης, προστατεύουν τις καλλιέργειες από έντονες χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις, ενώ ο κατάληλος αερισμός τους επιτρέπει τη φυσιολογική ανάπτυξη των φυτών. Η κατασκευή τους είναι ιδιαίτερα χαμηλού κόστους, γρήγορης απόσβεσης και ιδανική για την Ελλάδα. Ο Σπύρος αναφέρει ότι τα αποτελέσματα από τη μέθοδο αυτή είναι αρκετά καλά, καθώς τα έχει εγκαταστήσει τον τελευταίο χρόνο στην καλλιέργεια.

Επόμενα σχέδια

Η καλλιέργεια άλλων 12 στρεμμάτων με διχτυοκήπιο βρίσκεται στα άμεσα πλάνα του Σπύρου. «Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα όμορφη, έχει πολλές ευκαιρίες και πολύ καλό κλίμα, έχει όλα τα καλά που χρειάζεται για να προοδέψει ένας άνθρωπος αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά και μεράκι». Ο ίδιος δεν ξεχνά να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον βοήθησαν να φτάσει σε αυτό το σημείο την αγροτική του επιχείρηση, τους κατοίκους των Μεγάρων που του έδειξαν τη φιλοξενία τους, καθώς και τις δημόσιες υπηρεσίες, γιατί όποτε τις χρειάστηκε τον βοήθησαν.

 

ΠΗΓΗ

Το μύρτιλο αναφέρεται συχνά από πολλούς ειδικούς ως «αστέρι της διατροφής», χάρη στα οφέλη που προσφέρει στον ανθρώπινο οργανισμό. Όταν το 2002 ο Νίκος Παπουτσής ήρθε σε επαφή με την καλλιέργεια του μύρτιλου στη Ρωσία, αποφάσισε να τη φέρει στην Ελλάδα ως μία καινοτόμο καλλιέργεια που μπορούσε να βοηθήσει με τις θεραπευτικές της ιδιότητες το καταναλωτικό κοινό.

Έτσι, λοιπόν, έγινε ο πρώτος καλλιεργητής μύρτιλου στην Ελλάδα. Σήμερα, μετά από πειραματικές δοκιμές, συνεργασία με πανεπιστήμια και εφαρμογή ερευνών, καλλιεργεί βιολογικά 40 στρέμματα μύρτιλου, έχει δημιουργήσει τον Συνεταιρισμό Βιοκαλλιεργητών Δράμας με τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΔΡΑΜΑ» και μεταποιεί το προϊόν σε μαρμελάδα, χυμό, πάστα, αλλά και σε συμπλήρωμα διατροφής από αποξηραμένη σκόνη μύρτιλου.

«Όταν το 2002 ήρθα σε επαφή με έναν Ρώσο καθηγητή, από τον οποίο έμαθα για την καλλιέργεια, αποφάσισα να τη δοκιμάσω πειραματικά στην περιοχή της Δράμας, ώστε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Αφού είδαμε ότι τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, το 2005 ξεκινήσαμε και επίσημα την καλλιέργεια», αναφέρει στην «ΥΧ» ο Νίκος, ο οποίος εξηγεί ότι την ίδια περίοδο δημιουργήθηκε και ο συνεταιρισμός, καθώς «με τη συνεργασία και την ομαδικότητα μπορούσαμε να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα και να είμαστε περισσότερο οργανωμένοι».

Θεραπευτικές ιδιότητες μύρτιλου

Από την πρώτη στιγμή της καλλιέργειας, ο Νίκος είχε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο μελετά τόσο τα φύλλα όσο και τον καρπό του μύρτιλου για τις ιδιότητές του. Όπως αναφέρει, «το συγκεκριμένο προϊόν διακρίνεται για την αντιοξειδωτική, αντιγηραντική και αντικαρκινική δράση του, συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου, του ουροποιητικού συστήματος και της όρασης. Και αυτός ήταν ένας από τους κύριους λόγους που αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την καλλιέργειά του. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα είδη μύρτιλου τις ίδιες ιδιότητες».

Ο ίδιος τονίζει ότι η συγκεκριμένη ποικιλία που προέρχεται από τη Ρωσία είναι αρκετά ανθεκτική στο κρύο, αλλά έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό, «γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε τοποθετήσει υγρασιόμετρα, ώστε να γνωρίζουμε τις ακριβείς ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό».

Μεταποίηση

Ο Νίκος, θέλοντας να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες του συγκεκριμένου προϊόντος, δημιουργεί προϊόντα όπως μαρμελάδα, γλυκό του κουταλιού, χυμό, τσάι από τα αποξηραμένα φύλλα του φυτού, πάστα (ένα φυσικό παράγωγο χωρίς την προσθήκη συντηρητικών), αλλά και το συμπλήρωμα διατροφής.

Τόσο τα μεταποιημένα του προϊόντα όσο και ο νωπός καρπός διατίθενται σε βιολογικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η μεταποίηση γίνεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και, όπως τονίζει ο Νίκος, «από την πρώτη στιγμή είχαμε τη στήριξη του δήμου στην προσπάθειά μας».

Συμπλήρωμα διατροφής

Το συμπλήρωμα διατροφής ήρθε ως μια ιδέα ώστε μέσα σε μία κάψουλα να ενσωματωθούν όλες οι θρεπτικές ιδιότητες και τα στοιχεία του μύρτιλου. Μετά, λοιπόν, από έρευνα, καθώς ο Νίκος έχει συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα με την επίκουρη καθηγήτρια δρα Φωτεινή Λάμαρη του Τμήματος Φαρμακευτικής, ενώ η κόρη του έχει βοηθήσει στην όλη διαδικασία με την ιδιότητα του γεωπόνου-τεχνολόγου τροφίμων δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο προϊόν.

Επίσης, διαθέτει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις τόσο από το Χημείο του Κράτους όσο και από τον ΕΟΦ. Όπως αναφέρει ο Νίκος, «το συμπλήρωμα διατροφής είναι ένα φυσικό προϊόν που προέρχεται από 100% αποξηραμένη σκόνη μύρτιλου και διατίθεται τόσο σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων και φαρμακεία όσο και μέσω της ιστοσελίδας του συνεταιρισμού σε καλύτερη τιμή». Ο ίδιος τονίζει ότι οι άνθρωποι που προμηθεύονται το προϊόν, αφού δουν τα αποτελέσματά του το αναζητούν ξανά. Έτσι, λοιπόν, «έχουμε καταφέρει να δουλεύουμε και με την Κύπρο και τη Γερμανία».

Eπόμενα σχέδια

Στα μελλοντικα σχέδια του συνεταιρισμού είναι να επεκτείνει τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, με βάση τη ζήτηση, αλλά και να ξεκινήσει τη συμβολαιακή γεωργία, ώστε να επεκταθεί η καλλιέργεια, αλλά και να γνωρίζουν οι παραγωγοί ότι η πώληση του προϊόντος τους είναι εξασφαλισμένη.

 

ΠΗΓΗ

Ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες η φύτευση της χειμωνιάτικης πατάτας στη Νότια Ελλάδα. Η τιμή του προϊόντος παραμένει σε καλά για την εποχή επίπεδα, αλλά η δυστοκία στις αποφάσεις των παραγωγών για την αύξηση των στρεμμάτων δεν ακολουθεί αυτή την πορεία. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Βοιωτία, μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής πατάτας στη χώρα μας. Η εικόνα που παρουσιάζει στις καλοκαιρινές φυτεύσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά είναι υποτονική. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες περιοχές όπως είναι η Δυτική Πελοπόννησος και η Λοκρίδα.

Κοινό σημείο αναφοράς στις τελικές αποφάσεις των παραγωγών αποτελεί το σημαντικό κόστος παραγωγής, αλλά και οι κλιματολογικές μεταβολές, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το εισόδημα των παραγωγών. Αυτή την εικόνα μεταφέρει στην «ΥΧ» ο Δημήτρης Μπουράμας παραγωγός από τις Λιβανάτες Λοκρίδας. «Το ρίσκο με το κόστος παραγωγής της πατάτας είναι μεγάλο και επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις τελικές αποφάσεις μας. Στην περιοχή μας, όπως και στη Βοιωτία, θα έχουμε λιγότερες καλλιεργούμενες εκτάσεις πατάτας για την τρέχουσα περίοδο σε σύγκριση με πέρσι». Για μειωμένες εκτάσεις πατάτας στην περιοχή της Θήβας κάνουν λόγο και στελέχη του αγροτικού συλλόγου φυτικής παραγωγής.

Διπλασιάστηκαν οι τιμές στην Ευρώπη εξαιτίας της έλλειψής της

Οι τιμές της πατάτας άγγιξαν επίπεδα ρεκόρ στις χώρες της Ευρώπης εξαιτίας της ανομβρίας στις κύριες περιοχές παραγωγής (Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία), ενώ στην Ισπανία η ικανοποιητική συγκομιδή τη βοήθησε να εξάγει μεγάλες ποσότητες. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν εκτοξευτεί στα ύψη, ενώ η κατάσταση αυτή επηρεάζει και άλλες παραπλήσιες παραγωγικές δραστηριότητες. Ο Julian Rubira, διευθυντής της εταιρείας παραγωγής τσιπς Doruel από την ισπανική επαρχία της Teruel, δηλώνει: «Αγοράζουμε τις πατάτες σε διπλάσιες τιμές από ό,τι συνήθως. Αυτήν τη στιγμή κοστίζουν 0,58 ευρώ/κιλό, όταν συνήθως πληρώνουμε 0,30 ευρώ/κιλό».

Τη γενεσιουργό αιτία της κατάστασης στην Ισπανία περιγράφει ο πρόεδρος του συνδικάτου αγροτών της Ανδαλουσίας, Tono Rome: «Η συνήθης αστάθεια των τιμών είναι ακριβώς και η αιτία της κατάρρευσης της ισπανικής πατατοπαραγωγής. Στην πραγματικότητα, η χώρα έγινε εισαγωγέας πατάτας μετά τη μεγάλη μείωση της καλλιεργούμενης επιφάνειας, δηλαδή από τα 200.000 εκτάρια έπεσε περίπου στα 70.000». Σύμφωνα με την COAG (Ισπανική Ένωση Κτηνοτρόφων και Αγροτών), ο τελικός καταναλωτής πληρώνει μία μέση τιμή της τάξεως του ενός 1 ευρώ το κιλό, συγκρινόμενη με μία αρχική τιμή παραγωγού τα 0,34 ευρώ.

 

 

 

ΠΗΓΗ

Την επιβολή δασμών ύψους 100% της εμπορικής αξίας ευρωπαϊκών ελαιολάδων και ελιών που θα εισάγονται στις ΗΠΑ επεξεργάζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι επικείμενοι αυτοί δασμοί αναμένεται να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην Ελλάδα, ειδικότερα σε μια περίοδο υπέρ-δεκαετούς οικονομικής, βιομηχανικής και κοινωνικής κρίσης και επομένως επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν με μεγάλη σοβαρότητα και στα πλαίσια της εξωτερικής οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του US International Trade Commission, η αξία των εισαγόμενων ελληνικών ελαιολάδων και ελιών στις ΗΠΑ είναι της τάξης των 90 εκατ. δολαρίων σε ετήσια βάση.

Στο μάτι του κυκλώνα για εμπορικά συμφέροντα τρίτων

Η αρχή του προβλήματος έγινε στις 6 Οκτωβρίου 2004, όταν οι ΗΠΑ προσέφυγαν στον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου (WTO) κατά των Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και Αγγλίας (τώρα μέλη της ΕΕ) για ενίσχυση της αεροναυπηγικής τους βιομηχανίας σε κατάχρηση των διεθνών εμπορικών συμφωνιών «General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)» και «Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)».

Η αιτία του προβλήματος, δηλαδή, είναι η διαμάχη μεταξύ Αμερικανικών BOEING και των ευρωπαϊκών AIRBUS, όπου ουδεμία ανάμειξη ή όφελος έχει η Ελλάδα.

Ο δεκαπενταετής αυτός εμπορικός πόλεμος φτάνει στο τέλος του με την τελική απόφαση του ΔΟΕ (WTO) για το ύψος των αντισταθμιστικών μέτρων (δασμοί τιμωρίας) που θα μπορούν να επιβάλουν οι ΗΠΑ στην περίπτωση που η ΕΕ δεν συμμορφωθεί αναφορικά με την αθέμιτη επιδότηση της αεροναυπηγικής εταιρείας AIRBUS. Η απόφαση αυτή αναμένεται εντός Αυγούστου 2019 –δηλαδή τώρα!

Το υπουργείο Εμπορίου (USTR) των ΗΠΑ εκτιμά τη ζημιά στην αμερικανική οικονομία σε ποσό ύψους 11 δισ. δολαρίων ετησίως, ποσό που ο πρόεδρος Τραμπ προτίθεται να εισπράξει μέσω της επιβολής δασμών σε εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Κατάλογο προϊόντων στα οποία θα επιβληθεί δασμός εισαγωγής ύψους από 25% μέχρι και 100% της εμπορικής τους αξίας, εξέδωσε το USTR τη 12η Απριλίου 2019 και συμπεριλαμβάνει 425 κωδικούς προϊόντων, συνολικής ετήσιας αξίας εισαγωγών στις ΗΠΑ 21 δισ. δολαρίων. Στον κατάλογο αυτό, δυστυχώς, μεταξύ άλλων ελληνικών προϊόντων εθνικής σημασίας, συμπεριλαμβάνεται και το ελαιόλαδο (HTC 1509.10.20).

Σε διαβούλευση επί του ανωτέρω καταλόγου, που έληξε στις 28 Μαΐου 2019, κατατέθηκαν 648 τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και, ως αναμενόμενο, καμία από την Ελλάδα.

Σε συνέχεια, το USTR, την 1η Ιουλίου, 2019 εξέδωσε Συμπληρωματικό Κατάλογο που περιλαμβάνει 89 επιπλέον προϊόντα συνολικής αξίας ετησίων εισαγωγών στις ΗΠΑ 4 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας την αξία των εν δυνάμει μέτρων στα $25 δις δολάρια. Μεταξύ άλλων αγροτικών προϊόντων, στον συμπληρωματικό κατάλογο είναι και οι πράσινες ελιές σε άλμη (HTC code 2005.70.120).

Συζήτηση αναφορικά με τον νέο κατάλογο προϊόντων διαχειρίζεται ειδική επιτροπή «Section 301 Committee» του USTR, μέχρι τις 12 Αυγούστου 2019.

Αστάθεια, κίνδυνος και προβληματισμός

Η αστάθεια που δημιουργεί η προβληματική και αβέβαιη κατάσταση οδηγεί τους Αμερικανούς εισαγωγείς και τις ελληνικές εταιρείες που εξάγουν τυποποιημένο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, να «βάλουν containers στη θάλασσα» με προορισμό τις ΗΠΑ, ώστε να «γλιτώσουν» το πρώτο κύμα εν δυνάμει δασμών, εφόσον η επιβολή δασμών δεν αφορά προϊόντα που είναι εν πλω.

Με την επιβολή δασμών 100% επί της αξίας των εμπορευμάτων, ένα container τυποποιημένου ελαιολάδου αξίας 80.000 δολαρίων θα δασμολογηθεί με επιπλέον 80.000 δολάρια κατά την εισαγωγή του στις ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό κόστος εμπορεύματος σε 160.000 δολάρια!

Για τον λόγο αυτόν, στον σύνδεσμο εισαγωγέων ελαιολάδου στις ΗΠΑ (North American Olive Oil Association – NAOOA), στον οποίο δεσπόζουσα θέση έχουν ιταλικές και ισπανικές επιχειρήσεις και με μοναδικό μέλος από Ελλάδα την ΑΓΡΟΒΙΜ ΑΕ, έχει σημάνει συναγερμός.

Με συντονισμένες ενέργειες δημοσιότητας, ο ΝΑΟΟΑ στοχεύει στην κινητοποίηση μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, καταναλωτών και οργανώσεων καταναλωτών, αλλά και επιχειρήσεων HORECA (Hotel, Restaurant and Catering) όπως μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, να εναντιωθούν στην επιβολή δασμών στο ελαιόλαδο. Για το σκοπό αυτό ο ΝΑΟΟΑ έχει προσλάβει γνωστό δικηγορικό γραφείο με δυναμικό 900 δικηγόρων και εξειδικευμένων συμβούλων, ενώ υπέβαλε τεκμηριωμένη ένσταση έναντι της επιβολής δασμών στο ελαιόλαδο προς τον USTR στις 28 Μαΐου, 2019.

Με μια τελική και μεθοδική προσπάθεια, ο ΝΑΟΟΑ συγκεντρώνει υπογραφές και παροτρύνει όλους τους εξαγωγείς ελαιολάδου προς τις ΗΠΑ να ζητήσουν από τους Αμερικανούς πελάτες τους να παρέμβουν και κινητοποιήσουν μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου στα οποία έχουν πρόσβαση. Σήμερα μαθαίνουμε πως έχει ήδη επικυρωθεί η υποστήριξη δύο γερουσιαστών υπέρ του ευρωπαϊκού ελαιολάδου, του Δημοκρατικού Bill Pascrell (NJ) και του Ρεπουμπλικανού Jodey Arrington (TX), οι οποίοι και συντάσσουν επιστολή προς το USTR υπέρ της εξαίρεσης του ελαιολάδου.

Μεταξύ των άλλων, βασικό επιχείρημα του ΝΑΟΟΑ είναι πως «ακόμα και στην περίπτωση που όλο το εκτός Ευρώπης παραγόμενο ελαιόλαδο διοχετευόταν στις ΗΠΑ (δίχως να καταναλώνεται σταγόνα στη χώρα παραγωγής), πάλι θα υπήρχε κενό προσφοράς 100.000 τόνων μιας εξαιρετικά υγιεινής επιλογής διατροφής των Αμερικανών πολιτών».

Μεταφέρει, λοιπόν, το πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας και αναδεικνύει τις αρνητικές επιπτώσεις στον Αμερικανό πολίτη καταναλωτή ελαιολάδου. Δεδομένου πως στις ΗΠΑ παράγονται λιγότερο από 10.000 τόνοι ελαιόλαδο κατ’ έτος, ενώ η κατανάλωση ανέρχεται σε 300.000 τόνους, ψάχνουν για συμμάχους εντός ΗΠΑ που να υποστηρίξουν την εξαίρεση του ελαιολάδου.

Ήδη, σε μια ανεξάρτητη κίνηση, ο Doug LaMalfa, μέλος του Αμερικανικού Κογκρέσου από την Καλιφόρνια (CA), ζήτησε με επιστολή του προς το USTR να εξαιρεθούν τα μη παρθένα ελαιόλαδα (HC 1509.90.40) που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες παραγωγής.

Επιπλέον, μέσω στοχευμένης δημοσιογραφικής προβολής του θέματος εντός ΗΠΑ, με ενδεικτική αναφορά τη δημοσιότητα που έδωσε στο θέμα το CBS NY, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά του ελαιολάδου, αλλά και ομάδες καταναλωτών που προσέχουν την υγεία τους, προβάλλουν τον κίνδυνο τριπλασιασμού τις τιμής έξτρα παρθένου ελαιολάδου στις ΗΠΑ εφόσον επιβληθούν οι αναμενόμενοι δασμοί.

Στην ίδια γραμμή, σχετικό άρθρο των GREEK REPORTERS αναφέρει ασύμμετρα τα μέτρα εναντίον της Ελλάδος, μιας χώρας που ουδεμία ανάμειξη έχει με την εμπορική διαφωνία ΕΕ και ΗΠΑ, ενώ έχει επενδύσει υπέρογκα κονδύλια και δυναμικό για την έστω και μικρή παρουσία ελληνικών ελαιολάδων (ύψους 3% των συνολικά 300.000 τόνων ετησίως εισαγωγών στις ΗΠΑ) στην αμερικανική αγορά.

Παγκόσμιος εμπορικός και οικονομικός πόλεμος

Πιστεύω πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα προβεί στην επιβολή δασμών και δεν θα ακυρώσει έναν 15ετή επίμονο αγώνα υποστήριξης της αεροναυπηγικής βιομηχανίας των ΗΠΑ. Σημαντικό, δε, ερέθισμα που ενισχύει αυτήν τη θέση, αποτελεί και ο μεγάλος αριθμός παραγγελιών της AIRBUS (ύψους 43 δισ. δολαρίων) έναντι της BOEING (ύψους 32 δισ. δολαρίων) στην πρόσφατη έκθεση RARIS AIR SHOW τον Ιούνιο 2019.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Ιταλοί εξαγωγείς ανησυχούν σφόδρα για πιθανή απώλεια 200 εκατ. δολαρίων σε ετήσια βάση, ενώ οι Ισπανοί ήδη βιώνουν κατακόρυφη πτώση 34% σε πωλήσεις και απώλεια 28.4 εκατ. δολαρίων από την επιβολή αμερικανικών δασμών στις μαύρες ελιές τον Αύγουστο 2018.

Το μόνο σίγουρο είναι πως βιώνουμε περίοδο ανοικτού οικονομικού πολέμου που θα πρέπει η χώρα να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και αμεσότητα.

Ο εμπορικός και οικονομικός πόλεμος μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ συνεχίζεται και σε άλλους κλάδους, με επιβολή δασμών ύψους 25% στις εισαγωγές χάλυβα και 10% σε εισαγόμενο αλουμίνιο από την ΕΕ, τον Ιούνιο 2019. Η ΕΕ άμεσα ανταποκρίθηκε με δασμούς αξίας περίπου 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στον αμερικανικό χάλυβα, γεωργικών και άλλων προϊόντων, από μηχανές Harley Davidson έως χυμούς πορτοκαλιού.

Στην ίδια γραμμή πλεύσης, στη βουλή της Γαλλίας ψηφίστηκαν, την περασμένη εβδομάδα, μέτρα για την μεμονωμένη επιβολή «ψηφιακού φόρου» έως και 5% επί του τζίρου γεγονός που πλήττει τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ. Ο φόρος αυτός καλείται ως «GAFA tax» από τα αρχικά των Google, Apple, Facebook και Amazon. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε ήδη έρευνα για αντίμετρα, ενώ ευρύτατα στην Ουάσινγκτον συζητείται η επιβολή δασμών στο γαλλικό κρασί και το τυρί.

Τι κάνει η Ελλάδα για να υποστηρίξει το ελαιόλαδο στις ΗΠΑ

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου), έγκαιρα ενεργοποιήθηκε και προκάλεσε σχετική σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ στις 19/4/2019, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΕΞ, του ΥΠΟΙΚ και επαγγελματικών Οργανώσεων που επηρεάζονται αρνητικά από την επιβολή δασμών στις ΗΠΑ.

Απόρροια της συνάντησης ήταν η κάτωθι επίσημη κρατική ανακοίνωση:

«Η προτροπή των υπηρεσιακών στελεχών των συναρμόδιων υπουργείων επικεντρώνεται στο να συνταχθούμε ως κράτος-μέλος με την ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση, να εξοπλιστούμε με πληροφορίες, να αναμένουμε τη στρατηγική διαλόγου της ΕΕ χωρίς να ακυρώνουμε την ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση, η οποία έχει ήδη προσδιοριστεί, προκειμένου τελικά να μην υποσκάψουμε την κοινή θέση της ΕΕ».

Παράλληλα, ο ΣΕΒΙΤΕΛ συγκάλεσε στις 24/4/19 σύσκεψη με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη του, συναντήθηκε (8/5/19) και έστειλε υπόμνημα (18/5/2019) προς τον Αμερικανό Εμπορικό Ακόλουθο Κιθ Σίλβερ, ενημέρωσε τον Αμερικανό Πρέσβη Τζέφρυ Πάιατ και, τέλος, έθεσε (24/7/19) το εν λόγω θέμα υπόψη και του νέου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μάκη Βορίδη.

Μέχρι σήμερα, ουδείς μας γνωρίζει σε τι ενέργειες έχει προβεί ο επίσημος κρατικός μας μηχανισμός. Γνωρίζω, όμως, πως νομικοί σύμβουλοι του ΝΑΟΟΑ πιστεύουν πως η ΕΕ αναμένει απόφαση από τον ΔΟΕ (WTO) για ύψος ετησίων δασμών 7 δισ. δολαρίων, και πως η ΕΕ δεν επιδεικνύει πολιτική βούληση για επίλυση του προβλήματος.

Επομένως, πρέπει όλοι όσοι επηρεάζονται από την επιβολή δασμών στα προϊόντα των δυο καταλόγων που προανέφερα, να ενεργοποιηθούν άμεσα.

Ειδικότερα, προτείνονται ενέργειες όπως:

1 Σύνδεσμοι, συνεταιρισμοί, και εν γένει οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν προϊόντα που θίγονται (κρασί, τυρί, λάδι, ελιές, κ.λπ.), και επιθυμούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά των ΗΠΑ, να ενημερώσουν τα μέλη τους, επιμελητήρια, περιφέρεια, υπουργείο κ.λπ. και να προβούν άμεσα σε σειρά ενεργειών όπως ο ΝΑΟΟΑ για το ελαιόλαδο.

2 Έλληνες εξαγωγείς να επικοινωνήσουν άμεσα και ενημερώσουν πελάτες τους στις ΗΠΑ, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες, όπως η ενημέρωση των καταναλωτών, η νομική αντιπροσώπευση, η παρουσία σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και, ειδικότερα, η άσκηση επιρροής σε μέλη του Κογκρέσου της περιοχής τους ώστε να υποστηρίξουν τα εν λόγω ελληνικά προϊόντα που προμηθεύονται.

3 Ειδικότερα για το ελαιόλαδο, οι προαναφερθέντες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την επιστολή Perscrell-Arrington, μέσω της ενεργοποίησης και προσυπογραφής της από επιπλέον μέλη του Κογκρέσου. Ήδη οι Josh Gottheimer (NJ), Anthony Brindisi (NY) και Dutch Ruppersberger (MD) υποστηρίζουν την πρωτοβουλία αυτή.

4 Με δεδομένο πως η αντίδραση εκ των έσω (δηλαδή μέσα από τις ΗΠΑ) είναι πιο αποτελεσματική, οι εξαγωγείς μας καλό θα ήταν να προτρέψουν πελάτες τους να ασκήσουν κριτική έναντι της επιβολής δασμών μέσω της διαδικασίας ανοιχτής διαβούλευσης του USTR, που λήγει στις 12 Αυγούστου 2019.

 

ΠΗΓΗ

Η καλλιέργεια του αραβοσίτου ανά τη χώρα εξελίσσεται ομαλά, με σαφή πάντως τάση για μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Αν και ακόμα δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις για την έκταση της απώλειας των στρεμμάτων σε σχέση με πέρσι, είναι γεγονός ότι οι χρόνιες παθογένειες της καλλιέργειας, σε συνδυασμό με την πίεση που υφίστανται οι κτηνοτρόφοι, οδήγησαν τους παραγωγούς να στραφούν σε άλλες λύσεις με κύρια εναλλακτική το βαμβάκι.

Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται η συγκομιδή του ενσιρώματος, ενώ το κτηνοτροφικό καλαμπόκι θα ξεκινήσει να συγκομίζεται αρχές με μέσα Σεπτεμβρίου.

Άφησαν το καλαμπόκι για να βάλουν βαμβάκι

Ομαλή χαρακτήρισε την εξέλιξη της καλλιέργειας στην «ΥΧ» ο πρόεδρος του Γεωπονικού Συνεταιρισμού Καρδίτσας, Βασίλης Στρατίκης: «Η παραγωγή μέχρι στιγμής πάει καλά. Περιμένουμε τη συγκομιδή στα μέσα Σεπτεμβρίου. Πέρσι οι αποδόσεις κινήθηκαν μεσοσταθμικά στα 1.400 κιλά/στρέμμα και φέτος ίσως να ξεπεράσουμε αυτό το νούμερο. Εδώ στην ευρύτερη περιοχή καλλιεργούνται 30.000 στρέμματα, ωστόσο υπάρχει ανισότητα στο καλλιεργητικό κόστος.

Κάποιοι, για παράδειγμα, που παίρνουν νερό από τη λίμνη Πλαστήρα μπορεί να καλλιεργούν με κόστος άρδευσης ακόμα και 8 ευρώ το στρέμμα, για άλλους όμως που έχουν γεωτρήσεις, το κόστος μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 50-60 ευρώ/στρέμμα». Ο ίδιος εκτίμησε ότι υπάρχει μια μικρή μείωση στα στρέμματα. Αναφορικά με την εξέλιξη της αγοράς τα τελευταία χρόνια, μας είπε: «Πέρυσι, το καλαμπόκι έφυγε σε μια τιμή στα 17 λεπτά. Εμείς ως συνεταιρισμός δώσαμε 18 λεπτά στους παραγωγούς. Ωστόσο στα σιλό μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου 800 τόνοι από την περσινή χρονιά, κάτι που δείχνει τη μειωμένη ζήτηση για εγχώριο προϊόν. Αρκετοί παραγωγοί στράφηκαν φέτος στο βαμβάκι».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ΘΕΣγη, Παναγιώτης Καλφούντζος: «Οι παραγωγοί μας που πέρσι είχαν βάλει καλαμπόκι φέτος προτίμησαν κατά μεγάλο ποσοστό άλλες καλλιέργειες, όπως βαμβάκι και κηπευτικά. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα υψηλά κοστολόγια, αλλά και το γεγονός ότι προτιμάται το φθηνό καλαμπόκι από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα με την εν λόγω καλλιέργεια. Καλό θα ήταν το κράτος να σκεφτεί κάποιον τρόπο να διαφυλάξει το ελληνικό καλαμπόκι. Ακόμα και αν αρθούν ορισμένα οικονομικά βάρη, οι παραγωγοί θα προτιμούν το εισαγόμενο καλαμπόκι, όσο αυτό κοστίζει 15 λεπτά. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να δίνονται κίνητρα, ώστε να αγοράζεται πρώτα το ελληνικό κατά προτεραιότητα. Ας σκεφτούν οι κυβερνώντες με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό».

Για ικανοποιητική εξέλιξη της καλλιέργειας έκανε λόγο στην «ΥΧ» ο καλλιεργητής και κτηνοτρόφος από τις Σέρρες Γιάννης Τσιτσιλίδης: «Εδώ ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα από τον καιρό, ούτε βροχές ούτε χαλάζια, οπότε πιστεύω ότι αν όλα εξελιχθούν ως έχουν θα είμαστε μέσα στο εύρος των 1.200-1.600 κιλών, των περσινών δηλαδή αποδόσεων.

Εκτιμώ ότι θα μπούμε στην κύρια φάση της συγκομιδής γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου. Τώρα τελειώνουμε με το ενσίρωμα». Ο ίδιος έδειξε απαισιόδοξος με την εξέλιξη του προϊόντος στην αγορά: «Εκτιμώ ότι μια τιμή πώλησης μπορεί να ξεκινήσει από τα 15 λεπτά, ενώ πολύ δύσκολα ίσως φτάσει και τα 17 λεπτά. Εγώ αγοράζω από έμπορο 18,5 λεπτά για τα σιτηρέσια των ζώων μου».

Όπως τονίζει κ. Τσιτσιλίδης, όσοι αντλούν νερό από γεώτρηση έχουν να κάνουν με κόστος παραγωγής που εκτινάσσεται: «Μιλάμε σίγουρα για 50 ευρώ/στρέμμα και μέσα εκεί δεν υπολογίζουμε την αποπληρωμή μιας καινούργιας γεώτρησης που μπορεί να προσθέσει άλλα τόσα.

Προσωπικά, αντλώ νερό από δύο γεωτρήσεις από τα 170 και από τα 120 μέτρα. Ευτυχώς που φέτος γλυτώσαμε 2-3 ποτίσματα από τις βροχές».

Συγκράτηση αποδόσεων σε Τρίκαλα και Ηλεία

Την εκτίμησή του για μειωμένες αποδόσεις φέτος μας έδωσε ο πρόεδρος της ΕΑΣ Τρικάλων, Αχιλλέας Λιούτας: «Υπήρξαν κάποιες υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες φαίνεται ότι θα επηρεάσουν τα φυτά. Παρά το γεγονός ότι μέσα στο καλοκαίρι έβρεξε και έκανε καλό στα καλαμπόκια, κάτι συνεχόμενα 39άρια και 40άρια πιθανόν να επηρεάσουν τις φετινές αποδόσεις».

Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Καλλιμώρος πρόεδρος της ΕΑΣ Πύργου – Ηλείας μας είπε ότι οι εκτάσεις στην περιοχή έχουν μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, ενώ αρκετός κόσμος έχει στραφεί στην καλλιέργεια φιστικιάς. Ο ίδιος εκτίμησε ότι δύσκολα οι αποδόσεις θα φτάσουν τα περσινά επίπεδα (1.200 κιλά/στρέμμα μεσοσταθμικά).

 

ΠΗΓΗ

Παράτυπα διαμένοντες αγρεργάτες που διαθέτουν άδεια αναβολής απομάκρυνσης και άδεια εργασίας από την Περιφέρεια δεν μπορούν να βγάλουν ΑΜΚΑ και έτσι να εργαστούν νόμιμα στις εκμεταλλεύσεις τους, μετά την πρόσφατη απόσυρση της σχετικής εγκυκλίου, με την κυβέρνηση να υπόσχεται έγγραφο με το οποίο θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για την απόδοση αριθμού μητρώου σε αυτές τις περιπτώσεις.

Όπως έχει γράψει η Agrenda, το ζήτημα γενικότερα εξεύρεσης αργεργατών έχει εξελιχθεί στο υπ’ αριθµόν έναν πρόβληµα του τοµέα της αγροτικής παραγωγής και θα είναι μάλιστα ένα από τα πρώτα θέματα που θα συζητήσει το ΔΣ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεγάρων που θα έχει συνάντηση την Τετάρτη 21 Αυγούστου με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού, Γιώργο Παπαβασίλη, το θέμα με τον ΑΜΚΑ προέκυψε πρόσφατα με την απόσυρση της εγκυκλίου που επέτρεπε την απόδοση μητρώου μεταξύ άλλων στους ανασφάλιστους παράτυπα διαμένοντες. Παράλληλα, στη συνάντηση θα τεθούν και άλλα προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητά τους οι παραγωγοί και το ζήτημα με τον ΑΤΑΚ στις αιτήσεις του ΟΣΔΕ, το καθεστώς αδειών χρήσης νερού για τις γεωτρήσεις και τις εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Αναλυτικά η Agrenda έγραφε τον περασμένο Ιούλιο

Στο υπ’ αριθµόν έναν πρόβληµα του τοµέα της αγροτικής παραγωγής δείχνει να έχει εξελιχθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda, το θέµα της εξεύρεσης αγρεργατών για τις εκµεταλλεύσεις, ζήτηµα για το οποίο, ειδικά τον τελευταίο καιρό, όχι µόνο δεν έχει υπάρξει η απαιτούµενη µέριµνα από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά φαίνεται να έχουν γίνει σειρά λαθών και αστοχίες που επιβαρύνουν την κατάσταση.

Κατ’ αρχήν το πρόβληµα αυτή τη φορά ξεκινά από το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει όπως τα προηγούµενα χρόνια οι απαραίτητες κατανοµές ανά περιφέρεια ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους κατόχους αγροτικών εκµεταλλεύσεων να απασχολήσουν προσωρινά και σε εποχική βάση αλλοδαπούς εργάτες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα προβλεπόµενα νοµιµοποιητικά έγγραφα για την παραµονή τους στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες θέλουν µια σχετική απόφαση που εκδόθηκε τον περασµένο Φεβρουάριο να µην καλύπτει όλες τις αγροτικές περιοχές, όπως π.χ. τη Θεσσαλία και η ποσόστωση η οποία εξασφάλισε να είναι πολύ µικρή σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες των αγροτικών επιχειρήσεων.

Το δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα που ίσως διαφεύγει της προσοχής, έχει να κάνει µε το γεγονός ότι τα διάφορα µικρά επιδόµατα που µοιράζει τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση ως «δίχτυ ασφαλείας» για άνεργους και ηµιαπασχολούµενους σε συνδυασµό µε το πολύ χαµηλό δηλωµένο ετήσιο εισόδηµα που προϋποθέτουν (π.χ. 2.500 ευρώ), λειτουργεί αποτρεπτικά στους εν δυνάµει εργάτες γης (ντόπιους και ξένους) να συµφωνήσουν σε απασχόληση µε νόµιµα παραστατικά. Κι αυτό γιατί, η εµφάνιση εισοδήµατος από τη µια πλευρά τους κάνει να χάνουν τα διάφορα επιδόµατα, από την άλλη εποµένους καθιστά αποτρεπτική την απασχόληση. Το ζήτηµα έχει τεθεί εξ απαλών ονύχων και στις προεκλογικές συζητήσεις, οι οποίες γίνονται τον τελευταίο καιρό, κανείς όµως δεν έχει πιάσει ενδελεχώς το θέµα, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό και στους ιθύνοντες, προκειµένου να αλλάξει η γραµµή πλεύσης.

Υπάρχει και ένα τρίτο σηµαντικό θέµα που κάνει όλο και πιο δυσεύρετους τους εργάτες γης που τα τελευταία 30 χρόνια περίπου, έχουν κρατήσει όρθια –παρά τις µεγάλες της αδυναµίες- την ελληνική γεωργία. Αρκετοί εργάτες γης που προέρχονται από την Αλβανία και οι οποίοι, όχι µόνο έχουν κάνει πολύ δουλειά στα ελληνικά αγροκτήµατα, αλλά έχουν αποκτήσει και υψηλή τεχνογνωσία, έχοντας αναλάβει σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρωτικά την ευθύνη των αντίστοιχων εκµεταλλεύσεων στις οποίες απασχολούνται χρόνια, µε βάση τις προενταξιακές συµφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αλβανίας που έχουν υπογραφεί, έχουν πλέον τη δυνατότητα µε σχετική άνεση να µετακινούνται βορειότερα. Οι σηµαντικά υψηλότερες αµοιβές τις οποίες απολαµβάνουν εκεί, σε συνδυασµό µε το χαµηλό κόστος διαβίωσης στο οποίο έχουν συνηθίσει να κινούνται, τους επιτρέπει όχι µόνο να µην δυσκολεύονται οικονοµικά αλλά και να αποταµιεύουν µέρος των εισοδηµάτων τους εκεί.

 

 

 
 
 

 

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

Λίπανση Ελιάς

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ